Hồ sơ Mễ-Du đă qua khỏi tay Ủy ban điều tra quốc gia

 

Phát ngôn viên cho các Hồng y đă xác nhận rằng (tài liệu) Mễ-Du đă được chuyển qua từ  Ủy ban điều tra vào trực tiếp tay của ṭa thánh Vatican.

 

Thật là một sự hoàn toàn ngạc nhiên và bây giờ chúng tôi xác quyết điều này.  Nó gần như thể có bàn tay của ĐTC Gioan Phaolô 2 (GP II) chính ngài đă can thiệp vào. Hoặc một cách giản dị là ĐTC Benedictô thứ 16 có một chút huyền bí hơn nhiều người đă nhận thức chăng?

 

Bên Âu Châu, báo chí đă tường thuật rằng những vấn đề bên Mễ-du – một nơi hiện ra nổi danh bên Bosnia-Hercegovina mà được rất nhiều cảm t́nh từ  ĐTC Gioan Phaolo 2 – đă được chuyển trực tiếp tới tay của Vatican.

Đúng như thế, bây giờ chúng ta được thông báo một cách chính thức.

 

Những cuộc hiện ra sẽ không được chấp nhận hoặc loại bỏ bởi các viên chức Địa phận cho tới khi những việc này được hướng dẫn để hành động thế nào và khi nào bởi Ṭa thánh Rôma, các viên chức loan tin – một trong những sự triển khai lớn hơn hết trong vụ này từ khi bắt đầu có những cuộc hiện ra.

 

“Tôi xác quyết điều này,” Đức ông Mato Zovkic, cha tổng quản của tổng giáo phân Sarajevo, phát biểu.

 

Đức ông Zokkic, là người phát ngôn viên cho Đức hồng y của tổng giáo phận Sarajevo và trước đó đă tỏ ra những cảm xúc tiêu cực về nơi này (Mễ-du), giờ đây cho báo Spirit Daily hay rằng “sự kiện là người ta tiếp tục tới Mễ-du, họ cảm nghiệm thấy một số sự việc tốt lành, và người ta đă ḥa giải qua bí tích thánh. Ṭa thánh Vatican tỏ ra rất là chú ư và v́ vậy điều này đă được lưu tâm”

 

Dẫn đầu bởi đức hồng y Vinko Puljíc, ủy ban điều tra toàn quốc đặt tại Sarajevo đă được thành lập sau khi Vatican lấy đi quyền phán định của đức giám mục địa phương, là người thường quyết định trong những vấn đề như thế này. Bây giờ th́ ủy ban điều tra quốc gia cũng bị lệ thuộc vào những quyền hành cao hơn  của Hội thánh.

 

Cha tổng quản cũng nhấn mạnh rằng ủy ban điều tra không c̣n hoạch định để làm ǵ khác nữa cho tới khi được huấn thự trực tiếp từ Vatican. “Đây là quan điểm của chúng tôi,” Cha Zovkic cho hay, ngài cũng là giáo sư đại chủng viện tại Sarajevo.

 

Đây là một sự thay đổi lớn trong những quyết định trước đây, đó là ủy ban điều tra quốc gia sẽ chỉ quyết định sau khi các cuộc hiện ra chấm dứt. “Đúng thế, như những sự thể xảy ra ngay bây giờ,” ủy ban điều tra sẽ chờ đợi sự phán quyết của ṭa thánh, ngài đă lập lại. Điều này không phải là một tuyên bố tầm thường.

 

Qua nhiều năm, nhiều người đă có một ư tưởng sai rằng những tuyên bố tại Mễ-du là dưới quyền của đức giám mục tai Mostar – địa phận của ngài bao gồm cả Mễ-du và ngài đă từng chống đối mạnh mẽ, ngay cả việc t́m đến chỗ  kết án nó.

 

Vấn đề này từ lâu đă ra khỏi tầm tay của ngài, do thế, đă được trao cho một ủy ban điều tra quốc gia đứng đầu là đức hồng y Puljić.

 

Lúc này đây, nó sẽ tiến lên thẩm quyến cao hơn -- tỏ hiện, rất có thể – Ṭa thánh Rôma tin (sự hiện ra) Mễ-du vượt quá không những sự  phán định nơi giáo phân địa phương nhưng c̣n tới các miền khác nữa.

 

Sự quyết định ban đầu hủy bỏ quyền hành của giáo phận Mostar thực ra đă được ban bố bởi ĐTC Benedictô 16 lúc đó ngài c̣n là hồng y Joseph Ratzinger. Thay vào đó, toàn sự việc được mở ra để cứu xét lại.

 

Một học giả Thánh kinh, Đức ông Zovkic nói ngài hoạch định tổ chức những cuộc hôi họp đặc biệt tại Mễ-du vào ngày 7/5/2008, cùng với một nhà thần học luân lư và một luật sư về luật Hội thánh. Mục đích, ngài tiếp, là để kiếm chứng thế nào để các linh mục nên hướng dẫn chính họ trong khi thi hành các bí tích, đặc biệt là phép xá giải – rất là đông ngoài sự b́nh thường tại nơi hiện ra,  với những ṭa giải tội được trang bị cho hơn 12 thứ tiếng và những hàng dài của khách hành hương đi t́m sự ḥa giải.

 

Quyền hành của các giáo sĩ làm mục vụ trong vùng đă chuyển đổi từ sự làm nhận thức của các cuộc hiện ra tới những tổ chức về nhiệm tích và nghi thức thờ phượng.

 

Đức ông Zovkic – chính ngài trước đó đă tỏ ra sự nghi ngờ về nơi hiên ra – đă phát biểu “Tôi đang mong đợi để thấy Mễ-du.” Ngài ám chỉ tới những tuyên bố mới đây của đức hồng y Tarcisio Partone – vị đương kim bộ trưởng ngoại giao tại Vatican và là người có quyền hành sau ĐTC – tới những ảnh hưởng mà vần đề này cần thiết phải được xem xét lai. 

Những lời công bố mới này loại bỏ đi được những phản đối từ những người đă từ lâu  quả quyết rằng Mễ-du đă không được công nhận hoặc bị kết án bởi v́ đức cha bản quyền giáo phận Mostar đă không có thiện cảm. Những tranh luận rắc rối và ngay cả hạch sách rằng nơi hiện ra đă không được công nhận có thể bị loại trừ ngay lập tức, lời chờ đợi đó từ Rôma.

 

Sự chờ đợi lâu dài được coi như là một tâm tín vững vàng – và lo sợ bởi những người đă tin họ sẽ có thể trấn áp đi những mặc khải tư --  ĐTC Benedictô 16 tới nay chưa ban bố điều chi cả và thay vào đó đă gợi ư ở một ảnh hưởng huyền bí sâu đậm như vị tiền nhiệm của ngài

Trong việc nhắc tới ĐTC Gioan Phaolô II tại lễ giỗ vào tuần qua, thật vậy, ngài đă nhắc tới bản tính siêu nhiên của vị giáo hoàng này (“Giữa muôn người và giá trị siêu nhiên, ngài (DTC GP II) đă có một tri giác huyền nhiệm và thần linh ngoại hạng,” ĐTC đă đọc lời nguyện), như vị phụ tá của ĐTC (GP II), đức hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Krakow, đă mang ra nhiều sự lành bệnh lạ thường qua lời cầu bầu của ĐTC và đă lên tiếng rằng “ Tôi đă tùy tùng ngài hơn 40 năm qua, bây giờ ngài đang tháp tùng tôi – bất cứ khi nào tôi có một vấn đề tôi liền cầu xin với ngài”

 

 “Tinh thần của ĐTC JP II cảm nghiệm thấy tại Vatican, vị cựu tùy tùng nói, “ là đầu đề của bài đăng trong tuần qua (3/4/2008)

 

Câu hỏi là không biết tinh thần đó có đang ảnh hưởng tới  những vị bản quyền điều tra về Mễ-du – mà nó thân yêu tới con tim của ĐTC GP II (và đang trong cơ nguy của sự kết án)

 

Trong danh sách của Vecernji,  khi được hỏi nếu Hội đồng giám mục của Bosnia- Hercegovina sẽ điều tra lại Mễ-du— dựa theo những phát biểu của hồng y Bertone mà đă tuần tự, đức hồng y Puljić, tổng giám mục giáo phận Sarajevo, đă dẫn chứng khi phát biểu “Hội đồng (giám mục) chúng tôi không bàn về vấn đề này, bởi v́ những hiện tượng của Mễ-du  không nằm trong thẩm quyền của chúng tôi. Ngay lúc này đây khi Ṭa thánh nắm quyền quyết định và điều nghiên, chúng tôi sẽ suy nghĩ phải làm cái ǵ. Đó là lư do tại sao không cần thiết để ước đoán trước, trừ khi những chỉ huấn cụ thể đưa tới. Sau những cuộc điều tra của ủy ban,  [hội đồng giám mục] đă quyết định để cùng đồng hành tới những hiện tượng [Mễ-du] trong thái độ của một mục tử. Điều này chẳng có chi là mới lạ nhưng vẫn thi hành những quyết định ban đầu của hội đồng về hiện tượng Mễ-du.

 

Nó th́ đặc sắc như  đang làm sửng sốt bởi v́ vị hồng y mà ngài đang phụ trách phẩm định việc này bây giờ đang tỏ bày rằng ngài không c̣n trách nhiệm nữa, và ngay cả ủy ban điều tra quốc gia cũng không – trừ khi Vatican yêu cầu.

 

Đó là một sự việc hoàn toàn đảo ngược từ những lời đă phát biểu từ  phán quyết của hồng y những năm trước đây,  khi cha tổng quản nới với báo Spirit Daily rằng vấn đề đă nằm trong tay của ủy ban điều tra quốc gia – dẫn đầu bởi hồng y Puljíc – và sẽ không quyết ǵ cho tới khi những cuộc hiên ra hoàn tất.

 

Vào thời đó, cha Zovkic đă báo cho biết rằng đức hồng y nghiêng chiều chống lại với những cuộc hiện ra, như  đức cha địa phận Mostar, Ratko Peric (và vị tiền nhiệm của ngài, Zanic), dùng quyền của ngài để phán quyết về nơi hiện ra bị hủy bỏ vào năm 1986 vào thời  kỳ -Hồng y Ratzinger.

 

Một sự suy xét lâu dài như  thế đă được làm dưới sự chi thị của ĐTC GP II.

 

Những thư  riêng giữa ĐTC GP II và một cặp vợ chồng tại Krakow, Balan, đă xác quyết bằng bản viết rằng ĐTC đă có những thành kiến tốt về Mễ-du và ngay cả một sự hiến dâng hàng ngày tới nơi hiện ra tại Bosnia- Hercegovina . Ngài đă gặp ít nhất là 2 thị nhân, gồm có Mirjana Soldo.

 

Những lá thư đề ngày 30/3/1991, 28/5/1992, 8/12/1992, và 25/2/1994 gửi cho Zofia and Marek (“Z.M”) Skwarniccy, nhắc nhiều lần tới chính tên Mễ-du (tiến Ba-lan, "Medziugorje")

 

“Và hăy để mọi sự tốt đẹp trong cuộc hành tŕnh từ Mễ du – Rôma,” ĐTC GP II đă viết. “Cha cám ơn Zofia mọi sự  việc mà có liên quan Mể du,” ĐTC quả nhiên đă viết. “Cha hướng ḷng tới đó hàng ngày trong lời nguyện: Cha kết hợp với mọi người đang cầu nguyện tại đó hoặc những người t́m thấy nguồn kêu gọi để cầu nguyện từ đó. Hôm nay chúng ta đă hiểu lời kêu gọi này rơ ràng hơn”

 

Những dấu tỏ tương tự đă được tỏ ra bởi các giám mục là những người đă nói ĐTC (GP II) tỏ lộ quan điểm rất nghiêng chiều (về Mễ-du) trong những cuộc đàm đạo riêng – nhưng không muốn làm tổn thương tới phán quyết của địa phận Mostar.  Nhiều người đă so sánh Mễ-du tới những cuộc hiện ra lịch sử  như tại Fatima hoặc Lộ-đức. Nó đă thu hút hàng triệu khách hành huơng, hàng vạn những linh mục, và hàng trăm các giám mục và hồng y trên toàn thế giới. Nó thường xuyên và âm thầm giám sát bởi các chức sắc tại Vatican.

 

Nhưng không có ai biết rơ Đức hồng y Ratzinger – hiên nay là Giáo hoàng—chính ngài đă nghĩ ǵ, với những sự tỏ hiệu mâu thuẫn. Mặt khác, ngài là người đă bác bỏ những hồ sơ từ giáo phận Mostar đă bài bác Mễ-du, và đức đương kim Giáo hoàng cũng chính ngài, trong một cuốn sách có tên “The Ratzinger Report”,  khi đươc hỏi về Mễ-du,  đă né tránh một câu trả lời trực tiếp bằng cách nói  rằng một cách  tổng  quát sự tích lũy của những cái được coi như là hiện ra dường như là một “dấu hiệu của thời điểm.” Mặc khác, có nhiều những báo cáo rằng ngài cũng có những mối nghi ngại về sự hướng dẫn của một số nhóm tại Mễ-du.

 

Nhưng nó rơ ràng một lần nữa rằng ĐTC Benedictô đă nhúng tay vào để đ́nh chỉ một quyết định không thuận lợi. Ba trong số bốn thành viên của ủy ban điều tra quốc gia — gồm có đức giám mục địa phận Mostar – dường như  b́nh thản để đưa ra một nhận định tiêu cực khi thời điểm tới.

Hiện nay điều đó đă được thay đổi vĩnh viễn, hay chỉ là nhất thời?  Vatican có quyết định rằng Mễ-du th́ quá to lớn và quá toàn cầu cho sự nhận định của một số nhỏ – trong một vùng nơi đó sự  đối lập tôn giáo và đạo đức quá lớn (gồm giữa Ḍng Phan-xicô và những giáo khu) không?

 

Những hành động như thế – giống như  năm 1986 sự hủy bỏ quyền hành của giáo phận Mostar – chưa hề có. Tuy vậy, sự bành trướng của Mễ-du, vẫn tiếp tục phá kỷ lục khi khách hành hương dồn tới chật cứng không c̣n chỗ trong nhà thờ của các tu sĩ ḍng Phanxicô. Nhiều năm trước một báo cáo đưa tin rằng đức hồng y Puljic một cách công khai phàn nàn tại cuộc họp của các giám mục rằng Mễ-du đă gây lên những chia rẽ giữa giáo phận và các tu sĩ Phan-sinh (do tại một cuộc tranh căi vào năm 1980 với 2 tu sĩ Phan-sinh) và liên quan tới “sự lôi cuốn giả tạo.” Chỉ có bốn thành viên trong ủy ban điều tra: Đức hồng y Puljic; giám mục phụ tá của ngài; Đức giám mục địa phận Banja-Luka, và Đức giám mục Ratko Peric của địa phận Mostar –là người trông nom địa phận hiện tại nơi đó Mễ-du đang trực thuộc và là người chống Mễ-du mạnh mẽ nhất.

Một cách khôi hài, vấn đề mới nhất đây xuất hiện ngay vào ngày giỗ của ĐTC GP II và một lần khi ĐHY Dziwisz thêm vào,  theo một tờ báo khác, rằng ĐTC GP II và Benedictô là “những người bạn chí thân” và nhắc lại những giai thoại từ những thập niên của ngài với ĐTC GP II,  miêu tả, thí dụ như, ĐTC đă thường ban phép lành cho thành Rôma trước khi đi ngủ thế nào.

 

Với sự tường tŕnh mới nhất đây, dường như rằng đương kim Giáo hoàng cũng đang chúc lành cho Mễ-du.

 

Adopted from SPIRIT DAILY.

 

Cập nhật ( Wednesday, 09 April 2008 )

 

Hồng-Việt dịch thuật từ mạng:

       http://www.medjugorje.net/index.php?option=com_content&task=view&id=237