Thơ: Thánh Truyện Mẹ Ly Trần Lên Trời

 

Thiên thần báo, tông đồ về hiển kiến

Phút ly trần, Từ mẫu Con Chúa chiên

Đầy khiêm hạ, Mẹ quỳ nhận phép lành

Của đại diện,  người Con yêu chí Thánh

 

Ḷng thương cảm, cho đoàn con yếu đuối

Giờ đă điểm,  Mẹ trao ban lời cuối

Vững đức tin”,  t́nh mến Chúa khôn nguôi

Rạng danh Cha”, xin cả sáng muôn đời

 

Vẹn trăn trối, Mẹ xấp ḿnh cầu nguyện

Này Chúa Con, trong hào quang hiện đến

Nhà Tiệc-ly, đón hồn dâng Chúa Cha

Muôn thiên thần,  liền cất khúc Diễm ca

“Mau dây đi, hỡi bạn t́nh ta ơi

Đến đi thôi, mùa đông đă qua rồi

 

Lời Con yêu, ḷng Mẹ hằng ghi tạc

Chúa Cha ơi! linh hồn con phó thác

Trọn lời cầu, Mẹ từ trần vinh hiển

Hồn bay cao, cùng muôn khúc nhạc thiên

 

Muôn chim thú, rên xiết tiếng bi thương

Ánh thái dương, lịm theo khúc đoạn trường

Nguồn đau cảm, bay toả khắp muôn phương

Muôn ḍng lệ, niệm tưởng  Đấng Tôn Nương 

Nhưng Mẹ đi, để muôn hồn đươc hưởng

Cùng đồng hành, hồn Mẹ tới thiên đường

Bên hữu Con, Ba Ngôi liền ân thưởng

Ôi Nữ Tử!  cung nhận chức Nữ Vương

 

Canh xác thánh, muôn thiên thần tấu khúc

Kính mừng Maria, Mẹ muôn đầy ơn phúc

đồng trinh, trước khi sinh Chúa Con”

Vẫn nguyên tuyền, ngay cả sau sinh Con”

 

Đầy nhân đức, linh thể luôn chiếu sáng

Ḥm Bia Thánh, chói tận cơi thiên đàng

Nguồn tân ước,  rưc rỡ ánh hào quang

Cung ḷng Chúa, tràn thần khí cao sang

Theo gương Con, xác Mẹ được niệm tẩm

Toả thơm ngát, tưa như  áng hương trầm

 

Gio-sa-phát, mồ đá an nghỉ

Đoàn Tông đồ, châu lệ nỗi biệt ly

Binh thiên thần, canh tấu nhạc tôn kính

Ôi nhân thay! diễm phúc Đấng Nữ Trinh

 

Thiên Chúa Cha,  cho hồn Mẹ nhập thể

Hăy trỗi dậy! hỡi linh xác hiền thê

Chết ba ngày, nay sống lại mỹ lệ

Muôn thần thánh,  rước hồn xác Mẹ về

 

Nơi thiên quốc, Ba Ngôi ân sủng trao

“Con dấu ái! hăy cao hơn thụ tạo

Mẹ yêu ơi! thiên phẩm sáng ngàn sao

Hiền thê Ta! hưởng sung măn ngọt ngào

 

Đấng Nữ Vương, nay thực đă phục sinh

Chốn trời cao, Mẹ cạn tỏ ân t́nh

Thương Tông đồ, nơi trần thế điêu linh

Luôn phù trợ, Giáo hội Cha hiển vinh

                   ************

Toàn thiên quốc,  dàn hàng chào cung kính

Lẫn xác hồn, nào ngự  thiên đ́nh

Thoả Ba Ngôi,  ban tặng ngôi Vương trinh

Cùng đất trời, dâng Mẹ đoạn ḍng t́nh

Đoản hương huyền, tấu tạ Đấng thiên binh

Đầy ơn phúc! Thiên Mẫu muôn sinh linh

 

 (Dựa theo ư sáchMystical City of God”, 

 Xin kính dâng Mẹ Ly Trần (8/13) Hồn Xác Lên Trời (8/15)

 

Hồng-Việt