Tháng 4 năm 1938 Thư Mẹ đáng kính, Tôi chắc rằng Trái Tim Chúa Giêsu rất lấy làm vui thích khi Ngài thấy những trang sách này được phổ biến tràn đầy t́nh yêu cao cả mà Chúa đă soi cho đầy tớ rất khiêm nhường của Chúa là chị nữ tu Maria Josefa Manéndez. Ước ǵ cuốn sách này làm cho nhiều linh hồn ngày càng thêm trông cậy và yêu mến ḷng nhân hậu vô biên của Trái Tim Chúa Giêsu đối với những kẻ có tội là hết thảy chúng ta. Đó là nguyện vọng cùng với phép lành tôi gởi đến Bà Mẹ Bề Trên cùng toàn thể ḍng Thánh Tâm.

Tiếng Gọi T́nh Yêu, Bai#: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46).

Tiếng Gọi T́nh Yêu: Lời Tựa
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 1-10)
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 11-20
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 21-30
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 31-40
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 41-50
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 51-60
Tiếng Gọi T́nh Yêu: Chương 61-68

~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa ~~~~~~~~