ĐTC Benedict 16 đă lp mt y ban đ điu tra Medugorje

 

Ngày 5/3/2010, ĐTC Benedict 16 đă lp mt y ban đ điu tra v vic Đc M hin ra ti Medugorje, mt làng nh bên Bosnia

 

y ban thành phn ca B Tín Đc Tin ĐHY Camillo Ruini s làm đu y ban này. ĐHY Ruini cu tng qun ca giáo phn Rôma. Mc đích ca ĐHY Ruini gii thích cho ĐTC biết nhng đă xy ra ti thánh đa nơi này nơi hành hương đông đo đng hàng th ba ti Âu Châu.

 

Theo như tưng thut, ít nht 6 ngưi đă  chng kiến vic Đc Trinh N hin ra ti đây t năm 1981. Ngoài vic nhng khách hành hương đông đo đă ti thánh đa, ṭa thánh Vatican không b́nh lun v nhng cuc hin ra đă đưc tưng tŕnh, nhưng vào năm 1991, các Đc Giám Mc đa phương đă bày t rng các ngài không công nhn bt c nhng cuc hin ra siêu nhiên nào.

 

Cuc điu tra này s kết thúc bt c nhng h nghi đó điu h trng cho hàng triu khách hành hương thăm viếng đn thánh này mi năm.

 

Hng-Vit chuyn ng

 

Nguồn:  http://www.medjugorje.net

 

 

Rome Reports              

March 5, 2010. Benedict XVI has formed a commission to investigate if Our Lady truly appeared in Medjugorje, a small town in Bosnia.

 

The commission is part of the Congregation for the Doctrine of  the Faith and Cardinal Camillo Ruini will preside over the commission. Ruini is the pope’s former vicar of Rome’s diocese. Ruini goal will be to explain to the pope what’s happening at the sanctuary which has become the third most visited in Europe.

 

Allegedly, at least 6 people have witnessed the Virgins apparitions there since 1981. Aside from the large crowds of pilgrims who visit the sanctuary, the Vatican has not commented on the alleged apparitions, but in 1991 the local bishops said they were not aware of any supernatural apparitions.

 

This investigation will put an end to any doubts and it’ll be critical for the millions of pilgrims who visit this shrine every year

 

Source: http://www.medjugorje.net