Điều Cần – Lm Vũ Đ́nh Tường

Có những điều chúng ta muốn và có những điều chúng ta cần. Những ǵ cần th́ quan trọng hơn là muốn bởi v́ muốn có nghĩa là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quá quắt lắm muốn mà không được th́ căi nhau một trận, giận nhau một thời gian, rồi thôi. Nếu giận măi, giận hoài sẽ trở thành quá khích mà quá khích th́ khó chiều.

Điều cần là điều không thể thiếu. Nếu thiếu mà chấp nhận được, điều đó có thể nằm giữa cần và muốn. Điều cần là điều không thể thiếu v́ nó cần thiết cho cuộc sống. Điều chúng ta muốn nếu có sẽ làm cho cuộc sống bảnh hơn trong khi điều cần mang lại sự sống cho con người v́ thế điều cần là điều không thể thiếu v́ nó liên quan đến sống c̣n.

Những điều chúng ta cần cũng thay đổi tùy hoàn cảnh cuộc sống. Hôm nay tôi cần có thời gian thinh lặng một ḿnh, ngày mai tôi lại cần có bạn. Hôm nay tôi cần lắng nghe bạn và rất có thể ngày mai lại cần bạn lắng nghe tôi tâm sự. Hôm nay tôi cần bạn chia sẻ niềm vui ngày mai tôi cần bạn cùng tôi suy gẫm sự đời. T́nh cảm con người lạ lắm. Cũng là t́nh cảm nhưng mỗi loại khác nhau. Niềm vui chia sẻ làm tăng niềm vui, tâm sự buồn chia sẻ làm vơi nỗi sầu. Cơn nóng giận tăng lên nếu có người châm dầu trong khi lời an ủi làm tươi làn môi.

Có điều cần liên quan đến bản thân, có điều cần liên quan đến tâm lí, có điều cần liên quan đến tâm linh con người. Những điều liên quan đến bản thân dễ nhận ra; điều cần liên quan đến tâm lí hơi khó nhận biết, đôi khi cần có người trợ giúp để nhận biết. Điều cần liên quan đến tâm linh rất khó nhận ra v́ nó không gây áp lực mănh liệt trong cuộc sống nhưng bàn bạc khi ẩn, khi hiện, khi mănh liệt, lúc lại nhẹ nhàng. Dấu chỉ nhận biết nhu cầu tâm linh lệ thuộc vào đời sống nội tâm. Đời sống nội tâm không nh́n được chỉ cảm nhận được. Người cảm nhận mănh liệt nhất chính là đương sự. Nếu đương sự không quan tâm để í vấn đề c̣n khó hơn nữa. Cảm thấy chán nản trong cuộc sống, b́nh an nội tâm thiếu vắng, mất í nghĩa cuộc đời, tương lai mù mờ, đời vô vị, mất nghị lực làm việc. Những dấu chỉ đó cho thấy tâm hồn đói khát tâm linh. Thân xác có thể no đủ nhưng tâm linh đói khát. Tâm linh mạnh khoẻ mang lại b́nh an nội tâm, hướng tâm hồn về tương lai trong t́nh yêu hy vọng. Không giống nhu cầu thân xác khi đói khát nó đ̣i hỏi rất mănh liệt trong khi nhu cầu tâm linh đ̣i hỏi nhẹ nhàng, thoang quảng trong cuộc sống. Mất b́nh an nội tâm, cô đơn và mất hy vọng là những dấu chỉ rơ nhất. Một số t́m niềm vui nơi chốn đông hy vọng lấp khoả trống vắng tâm hồn, số khác trốn cô đơn qua rượu và thuốc. Tất cả những thứ đó làm dịu nhu cầu đang thiếu, thoả măn nhu cầu tâm linh cách giả tạo. Tâm linh muốn những ǵ lâu dài, trường cửu. Vật chất trần thế có giới hạn riêng của nó, nên không thể t́m niềm vui vĩnh cửu nơi trần thế mà phải t́m niềm vui đó nơi Đức Kitô v́ Người là nguồn t́nh yêu vô tận.

Trốn tránh cô đơn trong vật chất biến ta thành con người ích kỉ, chỉ biết đến ḿnh, mong thoả măn nhu cầu riêng ḿnh, quên nhu cầu tha nhân. Kinh thánh hôm nay nhắc chúng ta một điều quan trọng. Đó là không cần phải đi tận chân trời, góc biển t́m kiếm b́nh an nội tâm. T́m ngay trong gia đ́nh, nơi người ḿnh đang chung sống, nơi cộng đoàn ḿnh đang sinh hoạt v́ những nơi đó Lời Chúa được thể hiện, được mang ra thực hành. Điều rơ ràng là cô Martha bận rộn liên tục nhưng tâm bất an; trong khi cô Maria ngồi dưới chân Đức Kitô và cô t́m được b́nh an nội tâm. Những ai lắng nghe Lời Chúa sẽ t́m được b́nh an nội tâm. Dùng Lời Chúa biện hộ khi tranh luận là tỏ ra có kiến thức nhưng trong họ không có ơn khôn ngoan. Lời Chúa phải được thực hiện qua hành động bác ái, yêu thương, mà không dùng để nói lí lẽ.