LỜI CHÚA HÔM NAY

THÁNG 1/2017

  

Chúa Nhật01/1/2017

Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh

 LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

BÀI ĐỌC I:Ds 6, 22-27

"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng" 

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Hăy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hăy chúc lành cho con cái Israel; hăy nói với chúng thế này: 'Xin Chúa chúc lành cho con, và ǵn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Đáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con (c. 2a).

1)Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giăi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nh́n biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rơ ơn Ngài cứu độ.- Đáp.

2)Các dân tộc hăy vui mừng hoan hỉ, v́ Ngài công b́nh cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.- Đáp.

3)Chư dân, hăy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hăy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cơi trái đất kính sợ Ngài.- Đáp.

BÀI ĐỌC II:Gl4, 4-7

"Thiên Chúa đă sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đă tới lúc thời gian viên măn, Thiên Chúa đă sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ v́ anh em được làm con,Thiên Chúa đă sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không c̣n phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đă dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đă phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Lc 2, 16-21

"Họ đă gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vă đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đă báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

C̣n Maria th́ ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong ḷng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đă nghe và đă xem thấy, đúng như lời đă báo cho họ.

Khi đă đủ tám ngày, lúc phải cắt b́ cho con trẻ, th́ người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đă gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong ḷng mẹ.Đó là lời Chúa.

 


Thứ Hai 02/01/2017

Thứ Hai Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28

"Ước ǵ điều các con đă nghe từ ban đầu, vẫn ở lại măi trong các con".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nh́n nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô? Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là phản Kitô, ai không nhận Chúa Con, th́ cũng không được có Chúa Cha. C̣n ai tuyên xưng Chúa Con th́ cũng được có Chúa Cha.

Phần các con, ước ǵ điều các con đă nghe từ ban đầu vẫn ở lại măi trong các con. Nếu điều các con đă nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, th́ các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đă hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Ta đă viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con.

Về phần các con, việc xức dầu mà các con đă nhận lănh nơi Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, nhưng như việc xức dầu của Người đă dạy các con mọi sự, và lại là sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đă được dạy dỗ, hăy ở lại trong Người.

Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hăy ở lại trong Người, để khi Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ ĺa xa Người, lúc Người đến. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Đáp: Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

3) Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể và đă cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 19-28

"Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đă có trước tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" - Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hăy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đă loan báo".

Và những người đă được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đă có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa.

 


Thứ Ba 03/01/2017

Thứ Ba Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 29 - 3, 6

"Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, nếu các con biết Người là Đấng công chính, th́ các con hăy biết rằng bất cứ ai thực hành sự công chính, đều bởi Người mà sinh ra.

Các con hăy coi t́nh yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, và sự thật là thế. V́ đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, v́ thế gian không biết Người.

Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con Thiên Chúa, c̣n chúng ta sẽ ra sao th́ vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, th́ chúng ta sẽ giống như Người, v́ Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, th́ tự thánh hoá ḿnh cũng như Người là Đấng Thánh. Hễ ai phạm tội, th́ cũng làm điều gian ác, v́ tội là sự gian ác. Các con biết rằng: Người đă xuất hiện để huỷ diệt tội lỗi chúng ta. Bất cứ ai ở trong Người, th́ không phạm tội, và bất cứ ai phạm tội th́ không thấy cũng không nhận biết Người. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 3cd-4. 5-6

Đáp: Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

3) Hăy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hăy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đă dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hăy tới thờ lạy Chúa, v́ hôm nay ánh sáng chan hoà đă toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34

"Đây Chiên Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với ḿnh th́ nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đă nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, v́ Người vốn có trước tôi'. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đă đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ ḿnh ra trong Israel".

Và Gioan đă làm chứng rằng: "Tôi đă thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đă sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, th́ chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'. Tôi đă thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Thuốc chữa bệnh phần xác thế nào, các bệnh phần xác cũng chữa nết xấu linh hồn như vậy.

Thánh Synclétique


Thứ Tư 04/01/2017

Thứ Tư Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 7-10

"Người ấy không phạm tội được, v́ đă sinh ra bởi Thiên Chúa".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công chính là người công chính, cũng như chính Người là Đấng công chính. Ai phạm tội th́ bởi quỷ mà ra, v́ quỷ là kẻ phạm tội từ ban đầu. Con Thiên Chúa đă xuất hiện để phá huỷ công việc của ma quỷ.

Bất cứ ai đă sinh ra bởi Thiên Chúa, th́ không phạm tội, v́ mầm giống của Người ở trong kẻ ấy. Kẻ ấy không phạm tội được, v́ đă bởi Thiên Chúa mà sinh ra. Do đó mà nhận ra được con của Thiên Chúa và con cái ma quỷ. Bất cứ ai không phải là người công chính, và không thương yêu anh em ḿnh, th́ không bởi Thiên Chúa mà ra. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 7- 8. 9

Đáp: Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3a).

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hăy rống tiếng lên, cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ng̣i hăy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hăy hân hoan nhảy nhót. - Đáp.

3) Trước thiên nhan Chúa, v́ Người ngự tới, v́ Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chính trực. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đă dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đă phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42

"Chúng tôi đă gặp Đấng Cứu Thế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nh́n theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo ḿnh, th́ nói với họ: "Các ngươi t́m ǵ?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hăy đến mà xem".

Họ đă đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đă nghe Gioan nói và đă đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh ḿnh trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đă gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô", và ông dẫn anh ḿnh tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nh́n Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Ta nên nhớ đến Thiên đàng khi gặp cảnh phiền muộn, buồn sầu, lo lắng ở đời. Lúc ấy, ta hăy hướng ḷng về trời, tự an ủi và nhủ rằng: Thiên đàng! Có Thiên đàng! Hăy cố gắng! Ta biết chắc rằng, nếu ta hết ḷng trung thành với Chúa, th́ sẽ có ngày ta hết gian nan khốn khó, buồn phiền, lo lắng mà được hưởng b́nh an hạnh phúc vĩnh cửu. Ở đó có các thánh, có Mẹ Maria đợi ta, có Chúa Giêsu tay cầm triều thiên chờ đón trao cho ta.

Thánh Anphongsô

 


Thứ Năm 05/01/2017

Thứ Năm Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 11-21

"Chúng ta đă được chuyển từ cơi chết đến cơi sống, v́ chúng ta thương yêu anh em".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, đây sứ điệp các con đă nghe từ ban đầu là chúng ta phải thương yêu nhau. Không như Cain, người thuộc về ma quỷ, nên đă giết em ḿnh. Nhưng tại sao nó đă giết em? V́ công việc nó làm là gian ác, c̣n công việc của em nó th́ chính trực.

Các con đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét các con. Chúng ta biết rằng chúng ta đă được chuyển từ cơi chết đến cơi sống, v́ chúng ta thương yêu anh em. Ai không yêu thương, th́ ở trong cơi chết. Hễ ai ghét anh em ḿnh đều là kẻ sát nhân; và các con biết rằng mọi kẻ sát nhân không có sự sống đời đời trong ḿnh. Do điều này mà chúng ta đă biết t́nh yêu của Thiên Chúa là chính Người đă thí mạng sống ḿnh v́ chúng ta, nên chúng ta cũng phải thí mạng sống ḿnh cho anh em.

Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em ḿnh túng thiếu, lại đóng cửa ḷng ḿnh đối với họ, th́ làm sao t́nh yêu của Thiên Chúa ở trong người ấy được? Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật, do đó chúng ta biết ḿnh thuộc về sự thật, và sẽ được vững ḷng trước mặt Chúa. V́ nếu ḷng chúng ta có khiển trách chúng ta, th́ Thiên Chúa c̣n lớn hơn ḷng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu ḷng chúng ta không khiển trách, th́ chúng ta tin tưởng nơi Thiên ChúaĐ, và bất cứ điều ǵ chúng ta xin, th́ chúng ta cũng được Người ban cho, v́ chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp ḷng Ngườiđ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Đáp:Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Thiên Chúa (c. 2a).

 

1) Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Thiên Chúa, hăy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hăy vào trước thiên nhan với ḷng hân hoan khoái trá. - Đáp.

2) Hăy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đă tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. - Đáp.

3) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi; hăy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui; hăy tán dương, hăy chúc tụng danh Người. - Đáp.

4)V́ Thiên Chúa Người thiện hảo, ḷng từ bi Người tồn tại muôn đời, và ḷng trung tín c̣n tới muôn muôn thế hệ. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đă dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hăy tới thờ lạy Chúa, v́ hôm nay ánh sáng chan hoà đă toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 43-51

"Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: "Hăy theo Ta". Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philíp gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đă được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đă gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philíp nói: "Hăy đến mà xem". Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới ḿnh, th́ nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có ǵ gian dối". Nathanael nói: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi c̣n ở dưới cây vả, th́ Ta đă thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "V́ Ta đă nói với ngươi rằng Ta đă thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".

 

Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Đó là lời Chúa. 

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Nếu bây giờ tôi không quen vui chịu người ta quấy rầy hay vui chịu những đau khổ thể xác và tinh thần, th́ tôi phải xác tín rằng: tôi sẽ không khi nào nên thánh và tôi cũng không là người thợ hữu ích cho vườn nho của Chúa Giêsu Kitô.

 

Thánh Gioan XXIII Giáo Hoàng

 


Thứ Sáu 06/01/2017

Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)

"Thánh Thần, nước và máu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đă đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lư. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta c̣n nhận lấy, th́ chứng của Thiên Chúa c̣n mạnh hơn. V́ đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đă làm chứng về Con Ḿnh. Ai tin kính Con Thiên Chúa, th́ có chứng của Thiên Chúa nơi ḿnh. C̣n ai không tin Thiên Chúa, th́ cho Người là gian dối, v́ kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đă làm chứng về Con Ḿnh. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đă ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, th́ có sự sống; c̣n ai không có Chúa Con, th́ cũng không có sự sống.

Ta viết điều này cho các con, để các con biết rằng: Các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con được sống đời đời. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: 147, 12-13. 14-15. 19-20

Đáp: Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa (c. 12a).

1) Giêrusalem hỡi, hăy ngợi khen Chúa! Hăy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion, v́ Người đă giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đă chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. - Đáp.

2) Người sắp đặt bờ cơi ngươi trong thanh b́nh, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đă sai Lời Người xuống cơi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. - Đáp.

3) Người đă loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đă không làm cho dân tộc nào như thế; Người đă không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và đă cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, th́ Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 1, 6b-11

"Con là Con yêu quư của Cha, Con đẹp ḷng Cha mọi đàng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đă rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần".

Và đă xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên ḿnh. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu quư của Cha, Con đẹp ḷng Cha mọi đàng". Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Những kẻ biết yêu mến Chúa cũng biết t́m hạnh phúc ngay trong các đau khổ, v́ họ hiểu rằng nhận lấy các sự đau khổ, Chúa định cho phải chịu, ấy là làm đẹp ḷng Chúa rất nhiều.

 

Thánh Anphongsô


Thứ Bảy 07/01/2017

Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21

"Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu".

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự ǵ hợp ư Người, th́ Người nhậm lời chúng ta. Và chúng ta biết Người nghe nhận mọi điều chúng ta xin, v́ chúng ta biết rằng chúng ta có kêu cầu Người. Ai biết anh em ḿnh phạm thứ tội không đưa tới sự chết, th́ hăy cầu xin và Người sẽ ban sự sống cho kẻ phạm thứ tội đó. Có thứ tội đưa đến sự chết, tôi không bảo ai cầu xin cho người phạm tội ấy đâu. Mọi sự gian tà đều là tội, và có thứ tội đưa đến sự chết.

Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Thiên Chúa, th́ không phạm tội, chính sự sinh ra bởi Thiên Chúa ǵn giữ họ, và ma quỷ không làm ǵ được họ. Chúng ta biết rằng chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra, và toàn thể thế gian đều phục luỵ ma quỷ. Và chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đă đến và đă ban cho chúng ta ơn thông hiểu, để chúng ta nhận biết Chúa chân thật, và được ở trong Con chân thật của Người. Chính Ngài là Thiên Chúa chân thật và là sự sống đời đời. Các con thân mến, hăy giữ ḿnh xa các tà thần. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 149, 1-2. 3-4. 5 và 6a và 9b

Đáp: Chúa yêu thương dân Người (c. 4a).

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, hăy vang lên lời khen ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hăy vui mừng v́ Đấng tạo tác bản thân, con cái Sion hăy hân hoan v́ vua của họ. - Đáp.

2) Họ hăy hoà nhạc để ngợi khen Người, hăy hát mừng Người với cây đàn cầm, với trống con: bởi v́ Chúa yêu thương dân Người, và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. - Đáp.

3) Các tín đồ hăy mừng rỡ trong vinh quang, hăy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hăy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. Đó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đă dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đă phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 2, 1-12

"Chúa Giêsu đă làm phép lạ đầu tiên này tại Cana, xứ Galilêa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với Mẹ: "Hỡi bà, Tôi với bà có can chi đâu, giờ Tôi chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo ǵ, phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái; mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hăy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hăy múc đem cho người quản tiệc", và họ đă đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đă hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đă múc nước th́ biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà th́ mới đem rượu xoàng hơn. C̣n ông, ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này".

Chúa Giêsu đă làm phép lạ đầu tiên này tại Cana, xứ Galilêa, và đă tỏ vinh quang Người, và các môn đệ Người tin Người.

Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. - Đó là lời Chúa.


Chúa Nhật08/01/2017

Chúa NhậtMùa Giáng SinhNăm A

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

BÀI ĐỌC I:Is 60, 1-6

"Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hăy đứng lên, hăy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! V́ sự sáng của ngươi đă tới, v́ vinh quang của Chúa đă bừng dậy trên ḿnh ngươi.

Ḱa tối tăm đang bao bọc địa cầu, v́ u minh phủ kín các dân, nhưng trên ḿnh ngươi Chúa đang đứng dậy, v́ vinh quang của Ngài xuất hiện trên ḿnh ngươi. Chư dân sẽ lần bước t́m về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh b́nh minh của ngươi.

Hăy ngước mắt lên chung quanh, và hăy nh́n coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang t́m đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nh́n coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi v́ những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, †đem theo vàng và nhũ hương, vàhọ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13

Đáp:Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa (x. c. 11b).

1)Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.- Đáp.

2)Sự công chính và nền hoà b́nh viên măn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không c̣n chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.- Đáp.

3)V́ người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.- Đáp.

4)Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người c̣n tồn tại lâudài như mặt trời. V́ người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.- Đáp.

BÀI ĐỌC II:Ep 3, 2-3a. 5-6

"Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đă nghe biết rằng: Thiên Chúa đă ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em,là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đă được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đă mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:Mt 2, 2

Alleluia, alleluia! - Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đă đến để triều bái Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mt 2, 1-12

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương t́m đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đă nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đă triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, v́ đó là lời do Đấng Tiên tri đă chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ ǵ ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành tŕ của Giuđa, v́ tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lănh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đă hiện ra. Rồi vua đă phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hăy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đă gặp thấy, hăy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và ḱa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, măi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nh́n thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đă gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đă quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đă dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đă qua đường khác trở về xứ sở ḿnh. -Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Trong các cơn gian nan, lúc gặp dịp nguy hiểm pham tội, trong những khi đau đớn, lo lắng, những khi phân vân không biết phải quyết định thể nào, con hăy kêu cầu Đức Mẹ đến cứu giúp con.

 

Thánh Bênađô


Thứ Hai09/01/2017

Thứ HaiMùa Thường Niên

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7

"Này là tôi tớ Ta, Ta hài ḷng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài ḷng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn c̣n khói. Người trung thành đem lại lẽ công b́nh. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lư trên địa cầu, v́ trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đă gọi con trong công lư, đă cầm lấy tay con, đă ǵn giữ con, đă đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái b́nh (c. 11b).

1) Các con cái Thiên Chúa hăy dâng kính Chúa, hăy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hăy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. - Đáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. - Đáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38

"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đă sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin b́nh an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đă xảy ra trong toàn cơi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đă rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người". Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hăy nghe lời Người". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 3, 13-17

"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ḿnh Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, v́ chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ư Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp ḷng Ta". Đó là lời Chúa.


Thứ Ba10/01/2017

Thứ BaTuần IMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12

"Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thiên Chúa đă không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng có người đă minh chứng trong một đoạn sách kia rằng: "Nhân loại là ǵ mà Chúa nhớ đến, con người là ǵ mà Chúa đến viếng thăm? Trong một thời gian, Chúa đă hạ Người xuống kém các thiên thần; Chúa lại đặt trên đầu Người triều thiên vinh quang và danh dự; Chúa đă đặt Người cai trị các công tŕnh tay Chúa tác thành; và bắt vạn vật quy phục dưới chân Người. V́ khi Ngài bắt vạn vật quy phục Người, Ngài không trừ ra vật nào khỏi phục tùng Người. Hiện nay chúng ta chưa thấy mọi sự phục quyền Người. Nhưng Đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên thần, là Đức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự v́ cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đă dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đă lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. V́ chưng, Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. V́ thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em mà rằng: "Tôi sẽ cao rao danh Chúa cho anh em tôi; tôi sẽ ngợi khen Người giữa cộng đoàn".Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9.

Đáp: Chúa ban cho Con Chúa quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo (c. 7).

1)Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ư chăm nom?-Đáp.

2) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.-Đáp.

 

3) Nào chiên, nào ḅ, thôi th́ tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những ǵ lội khắp nẻo đường biển khơi.-Đáp.

ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lư của Ngài. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 1, 21-28

"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lư của Người, v́ Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện ǵ giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hăy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lư mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Đó là lời Chúa.

Lời Hay Ư Đẹp:

Không có đau khổ th́ không thể đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện.

Thánh Rôsa Lima


Thứ Tư11/01/2017

Thứ TưMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18

"Người phải nên giống anh em ḿnh mọi đàng".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

V́ các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người, mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. V́ chưng, Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em ḿnh mọi đàng, ngơ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đă chịu khổ h́nh và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9.

Đáp:Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

1) Hăy ca tụng Chúa, hăy hoan hô danh Người, hăy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hăy xướng ca, đàn hát mừng Người, hăy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.-Đáp.

2) Hăy tự hào v́ danh thánh của Người, tâm hồn những ai t́m Chúa, hăy mừng vui. Hăy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hăy t́m kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.-Đáp.

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.-Đáp.

4) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đă an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đă kư cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đă thề với Isaác.-Đáp.

ALLELUIA:Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

 

PHÚC ÂM:Mc 1, 29-39

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh t́nh của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đăi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đă lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, v́ chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi t́m Người. Khi t́m được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi t́m Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hăy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ. Đó là lời Chúa.

Lời Hay Ư Đẹp:

Đau khổ là một hồng ân trọng đại; qua đau khổ, linh hồn sẽ được nên giống Đấng Cứu Độ; trong đau khổ, t́nh yêu được tinh luyện; đau khổ càng lớn lao, t́nh yêu càng tinh ṛng.

Thánh Faustina


Thứ Năm12/01/2017

Thứ NămTuần IMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 3, 7-14

"Chúng ta hăy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu c̣n nói được là Hôm Nay".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, như Thánh Thần phán rằng: "Hôm nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng ḷng như thời chống đối, như ngày thử thách trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đă thách thức Ta, dù đă chứng nhận và thấy các việc Ta làm trong bốn mươi năm; v́ thế Ta đă phẫn nộ với thế hệ đó và phán rằng: Tâm hồn chúng luôn luôn lầm lạc, chúng không nhận biết đường lối của Ta, nên Ta đă thề trong cơn thịnh nộ rằng: Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta".

Anh em thân mến, anh em hăy coi chừng, kẻo có ai trong anh em thiếu ḷng tin, ĺa xa Thiên Chúa hằng sống. Mỗi ngày anh em hăy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu c̣n nói được là "Hôm Nay", để không ai trong anh em bị tội lỗi mê hoặc trở nên chai đá. V́ chúng ta được đồng phần cùng Đức Kitô, nếu chúng ta giữ vững ḷng tin thuở ban đầu cho đến cùng.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 94, 6-7. 8-9. 10-11.

Đáp:Ước chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Ta: các ngươi đừng cứng ḷng (c. 8).

1) Hăy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hăy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. V́ chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.-Đáp.

2) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng ḷng như ở Mêriba, như hôm ở Massa, trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đă thử thách Ta, họ đă thử Ta mặc dầu đă thấy công cuộc của Ta.-Đáp.

3) Ṛng ră bốn chục năm, ḍng giống này thực Ta đă ngán, khiến Ta thốt ra:dân lạc tâm địa chính thị bọn này, và bọn này không hiểu biết đường lối của Ta. Bởi thế, Ta đă thề trong cơn thịnh nộ: không khi nào chúng sẽ vào chốn nghỉ an Ta!-Đáp.

ALLELUIA:1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 1, 40-45

"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động ḷng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hăy khỏi bệnh". Tức th́ bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hăy ư tứ đừng nói ǵ cho ai biết, một hăy đi tŕnh diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng ḿnh đă được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Đừng ai sợ đau khổ v́ lẽ công chính, hoặc nghi ngờ về phần thưởng đă hứa; v́, chỉ qua lao nhọc, mới đến được nghỉ ngơi; qua cái chết, mới tới được sự sống.

 

Thánh Lêô Cả


Thứ Sáu13/01/2017

Thứ SáuTuần IMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11

"Chúng ta hăy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta hăy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa c̣n có giá trị mà có người trong anh em tưởng ḿnh không được hưởng. Quả thật, chúng ta đă nhận lănh tin mừng như họ; nhưng lời họ đă nghe không sinh ích ǵ cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đă tin. Chúng ta là những kẻ đă tin; chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời Người phán rằng: "Như Ta đă thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta". Dầu vậy, các công tŕnh của Người đă được hoàn tất từ tạo thiên lập địa. V́ chưng, có câu nói về ngày thứ bảy rằng: "Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đă nghỉ mọi việc". Lại có câu khác rằng: "Không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an nghỉ của Ta". Vậy chúng ta hăy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, để không ai sa ngă mà nên gương bất trung.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 77, 3 và 4bc. 6c-7. 8

Đáp: Chúng tôi sẽ không quên lăng những kỳ công của Chúa (c. 7c).

1) Điều mà chúng tôi đă nghe, đă biết, mà tổ tiên đă thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai, đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.-Đáp.

2) Để họ đứng ra và thuật lại cho con cái họ, hầu cho chúng đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, và không quên lăng những kỳ công của Người, những giới răn của Người chúng sẽ tuân theo.-Đáp.

3) Và chúng đừng trở nên như tổ tiên chúng, một thế hệ khó dạy và lăng loàn, một thế hệ không có ḷng ngay thẳng, và không có tâm hồn trung kiên cùng Thiên Chúa.-Đáp.

ALLELUIA:Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 2, 1-12

"Con Người có quyền tha tội dưới đất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không c̣n chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. V́ dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi tḥng chiếc chơng với người bất toại xuống. Thấy ḷng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một ḿnh Thiên Chúa".

Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hăy chỗi dậy vác chơng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hăy chỗi dậy, vác chơng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chơng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".Đó là lời Chúa.

Lời Hay Ư Đẹp:

Với kẻ yêu mến Chúa th́ không có ǵ nặng nhọc mệt mỏi, nhưng đầy hân hoan trong nguồn suối chân thật.

Thánh Philipphê Nêri

 


Thứ Bảy14/01/2017

Thứ BảyTuần IMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 12-16

"Chúng ta hăy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ năo, phân tách t́nh cảm với ư nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phải phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà ta phải trả lẽ.

Vậy chúng ta có một Thượng tế cao cả đă đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hăy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. V́ chưng, không phải chúng ta có Thượng tế không thể thông cảm sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đă từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Nên chúng ta hăy tin tưởng chạy đến toà ơn Chúa, để nhờ Chúa thương đến, chúng ta được ơn Chúa tuỳ thời cơ thuận tiện.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 18, 8 . 9. 10. 15

Đáp:Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).

1)Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.-Đáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.-Đáp.

3) Ḷng tôn sợ Chúa thuần khiết, c̣n măi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.-Đáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự ḷng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Đá Tảng, là Đấng Cứu Chuộc con.-Đáp.

 

ALLELUIA:Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 2, 13-17

"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hăy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, v́ đă có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần ǵ đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Một giọt Bửu huyết của Chúa Giêsu có giá trị vô cùng, đủ cứu thoát toàn thể vũ trụ khỏi mọi tội lỗi.

Thánh Tôma Aquinô


Chúa Nhật15/01/2017

Chúa NhậtTuần IIMùa Thường NiênNăm A

BÀI ĐỌC I:Is 49, 3. 5-6

"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đă phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, v́ Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đă huấn luyện tôi khi tôi c̣n trong ḷng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đă phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Đáp:Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa (c. 8a và 9a).

1) Con đă cậy trông, con đă cậy trông ở Chúa, Ngài đă nghiêng ḿnh về bên con, và Ngài đă nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đă đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.-Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến".-Đáp.

3) Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy ḷng con.-Đáp.

4) Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.-Đáp.

BÀI ĐỌC II:1 Cr 1, 1-3

"Nguyện cho anh em được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Phaolô, do thánh ư Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hăy phán, v́ tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Ga 1, 29-34

"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía ḿnh liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đă nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đă có trước tôi, v́ Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đă không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ ḿnh ra với Israel, nên tôi đă đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đă làm chứng rằng: "Tôi đă thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đă không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, th́ đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đă thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".Đó là lời Chúa.

 


Thứ Hai16/01/2017

Thứ HaiTuần IIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 1-10

"Dầu là Con Thiên Chúa, Người đă học vâng phục do những đau khổ Người chịu".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị Thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, v́ chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. V́ thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, th́ người dâng lễ đền tội cho chính ḿnh như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như Aaron. Cũng thế, Đức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Đấng đă nói với Người rằng: "Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con".Cũng có nơi khác Ngài phán: "Con là Tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê". Khi c̣n sống ở đời này, Chúa Kitô đă lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu Ḿnh khỏi chết, và v́ ḷng thành kính, Người đă được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đă học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đă trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Người được Thiên Chúa gọi là Thượng tế theo phẩm hàm Menkixêđê.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 109, 1. 2. 3. 4.

Đáp:Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

1) Thiên Chúa đă tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hăy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con".-Đáp.

2) Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: "Con hăy thống trị giữa quân thù".-Đáp.

3) Các thủ lănh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đă sinh hạ ra Con".-Đáp.

4) Đức Thiên Chúa đă thề và không hối hận rằng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".-Đáp.

ALLELUIA:Tv 144, 13cd 

- Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 2, 18-22

"Tân lang c̣n ở với họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, c̣n môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang c̣n ở với họ không? Bao lâu tân lang c̣n ở với họ, th́ họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".Đó là lời Chúa.

Lời Hay Ư Đẹp:

Đấng đă làm biết bao công tŕnh và đă chịu biết bao đau khổ để cứu tôi, sao Người lại có thể từ chối mà không ban cho tôi mọi ân sủng cần thiết cho sự cứu độ tôi chứ?

 

Thánh Bônaventura


Thứ Ba17/01/2017

Thứ BaTuần IIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 6, 10-20

"Chúng ta có một niềm tin đặt trước mặt như chiếc neo chắc chắn và bền vững".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên công tŕnh của anh em và ḷng bác ái anh em đă tỏ ra v́ danh Người, anh em là những người đă phục vụ và hiện đang phục vụ các thánh. Chúng tôi mong ước mỗi người anh em thi thố cũng một ḷng hăng hái đó để giữ vững niềm hy vọng đến cùng, ngơ hầu anh em không trễ nải, nhưng sẽ noi gương những kẻ nhờ tin tưởng và kiên nhẫn mà hưởng thụ các điều đă hứa.

Quả thật, khi Thiên Chúa hứa cùng Abraham, Người không dựa vào ai lớn hơn mà thề, nhưng dựa vào chính Ḿnh mà thề rằng: "Ta sẽ chúc phúc cho ngươi và sẽ cho ngươi sinh sản ra nhiều". Do đó, Abraham kiên nhẫn chờ đợi, nên được hưởng lời hứa. V́ chưng, loài người dựa vào kẻ lớn hơn ḿnh mà thề, và lời thề được coi như bảo chứng chấm dứt mọi tranh tụng. Cũng vậy, v́ Thiên Chúa muốn minh chứng cho những kẻ hưởng thụ lời hứa ư định bất di bất dịch của Người, nên đă làm lời thề, để nhờ hai điều bất di bất dịch mà Thiên Chúa không thể sai lời, th́ chúng ta là những người t́m ẩn náu nơi niềm hy vọng đă ban cho chúng ta, chúng ta có một nguồn yên ủi chắc chắn. Trong niềm hy vọng đó, linh hồn chúng ta có một chiếc neo chắc chắn và bền vững, cắm vào tận bên trong bức màn, nơi Đức Giêsu đă vào như vị tiền phong của chúng ta, Người được phong làm Thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 110, 1-2. 4-5. 9 và 10c

Đáp:Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b).

Hoặc đọc: Alleluia.

 

1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết ḷng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi.-Đáp

2) Chúa đă làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thật là Đấng nhân hậu từ bi. Chúa đă ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước.-Đáp.

3) Chúa đă gởi tặng ơn giải phóng cho dân Người, đă thiết lập lời minh ước tới muôn đời, danh Người thực là thánh thiện và khả uư.Lời khen ngợi Chúa c̣n tồn tại đến muôn đời.-Đáp.

ALLELUIA:Ga 8, 12

- Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 2, 23-28

"Ngày Sabbat làm ra v́ loài người, chứ không phải loài người v́ ngày Sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức th́ những người biệt phái thưa Người rằng: "Ḱa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đă làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đă vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đă ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ ḿnh thượng tế được ăn, và đă cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra v́ loài người, chứ không phải loài người v́ ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".Đó là lời Chúa.


Thứ Tư18/01/2017

Thứ TưTuần IIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 7, 1-3. 15-17

"Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đă đi đón Abraham đang trên đường về sau khi đánh bại các vua, ông chúc lành cho Abraham. Và Abraham dâng cho ông một phần mười các chiến lợi phẩm. Giải nghĩa tên ông, trước tiên thấy tên ông mang tên vua công chính, rồi ông lại c̣n là vua Salem, nghĩa là vua hoà b́nh. Ông không cha không mẹ, không gia phả, không ngày sinh, không ngày tử, nhưng ông được so sánh với Con Thiên Chúa, nên ông làm tư tế muôn đời.

Việc c̣n hiển nhiên hơn nữa, nếu một tư tế khác được thiết lập theo phẩm hàm Menkixêđê, không phải chiếu theo luật xác thịt quy định, nhưng chiếu theo quyền năng của sự sống bất diệt. V́ đă chứng thực về ngài rằng: "Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời".Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 109, 1. 2. 3. 4

Đáp:Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

1)Thiên Chúa đă tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: "Con hăy ngồi bên hữu Ta,cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con".-Đáp.

2)Đức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: "Con hăy thống trị giữa quân thù".-Đáp.

3)Các thủ lănh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trongthánh thiện huy hoàng: "Trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đă sinh hạ ra Con".-Đáp.

4)Đức Thiên Chúa đă thề và không hối hận rằng: "Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê.-Đáp.

 

ALLELUIA:Ga 6, 64b và 69b

- Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ư quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hăy đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nh́n họ và buồn phiền v́ ḷng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: "Hăy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và t́m cách hại Người.Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Có hai cách cứu chuộc một người: Một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy; hai là pḥng ngừa cho họ khỏi ngă xuống.

 

Thánh Augustinô


Thứ Năm19/01/2017

Thứ NămTuần IIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I:Dt 7, 25 - 8, 6

"Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Ḿnh".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, v́ Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta.

Phải, v́ chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đă được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng của lễ, trước là đền tội lỗi ḿnh, sau là đền tội lỗi dân chúng, v́ Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính Ḿnh. V́ Lề luật th́ đặt những người yếu đuối làm tư tế, c̣n lời thề có sau Lề luật, th́ đặt Người Con hoàn hảo làm thượng tế đến muôn đời.

Điểm chính yếu về các điều đang đề cập đến là: chúng ta có một Thượng tế như thế ngự bên hữu Đấng Tối Cao trên trời, với tư cách là chủ tế trong đền thờ, và trong nhà tạm chân thật mà Chúa - chứ không phải người phàm - đă dựng nên. Quả thật, mọi thượng tế được đặt lên là để hiến dâng lễ vật và hy tế, v́ thế, vị thượng tế này cần phải có ǵ để hiến dâng. Vậy nếu Người c̣n ở trần gian, th́ Người cũng không phải là tư tế, v́ đă có những người phụ trách hiến dâng của lễ theo lề luật. Việc phượng tự mà họ làm chỉ là h́nh bóng những thực tại trên trời, như lời đă phán cùng Môsê khi ông sắp dựng nhà tạm rằng: Chúa phán: "Ngươi hăy xem, ngươi sẽ làm mọi sự theo mẫu Ta đă chỉ cho ngươi trên núi". Hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đă lănh một chức vụ cao trọng hơn, bởi v́ Người là Đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Đáp:Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ư Chúa (c. 8a và 9a).

1)Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến".-Đáp.

2)Như trong quyển vàng đă chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ư Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy ḷng con.
-Đáp.

3)Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong Đại hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.-Đáp.

4)Hăy mừng vui hoan hỉ trong Chúa, bao nhiêu kẻ t́m Chúa, và luôn luôn nói:Chúa thực là cao cả! bao nhiêu kẻ mong ơn phù trợ của Ngài.-Đáp.

ALLELUIA:Mt 4, 4b 

- Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 3, 7-12

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: 'Ngài là Con Thiên Chúa', nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đă làm. V́ đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. V́ chưng, Người đă chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật ǵ đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ ǵ về Người. Đó là lời Chúa.


Thứ Sáu20/01/2017

Thứ SáuTuần IIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I:Dt 8, 6-13

"Người là trung gian của một giao ước tốt hơn".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đă lănh một chức vụ cao trọng hơn, bởi v́ Người là Đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành. V́ nếu giao ước thứ nhất không khuyết điểm, th́ thật sự không cần phải có giao ước thứ hai nữa. V́ Chúa khiển trách họ rằng: "Này đến ngày Ta thực hiện một giao ước mới cho nhà Israel và cho nhà Giuđa. Không phải như giao ước Ta kư kết với cha ông chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dẫn ra khỏi đất Ai-cập. Bởi chúng không trung thành với giao ước Ta, nên Ta đă bỏ chúng.

V́ chưng, giao ước Ta sẽ kư kết với nhà Israel sau những ngày ấy, Ta sẽ đặt các lề luật của Ta trong trí chúng, và khắc nó vào ḷng chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Không c̣n ai phải dạy bạn hữu ḿnh, hay mỗi người không c̣n phải bảo anh em ḿnh rằng: "Hăy nh́n biết Chúa", v́ mọi người, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta; bởi Ta dung thứ các điều gian ác của chúng, và không c̣n nhớ đến tội lỗi của chúng nữa". Người tuyên bố giao ước mới, th́ Người làm cho giao ước thứ nhất ra cũ đi. Nhưng điều ǵ đă cũ đă già, th́ gần tiêu mất đi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 84, 8 và 10. 11-12. 13-14.

Đáp: Ḷng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a).

1) Lạy Chúa, xin cho chúng con nh́n thấy t́nh thương của Chúa, và ban cho chúng con được ơn Ngài cứu độ. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng con. - Đáp.

2) Ḷng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự b́nh an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nh́n xuống. - Đáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 10, 27

-Chúa phán: "Con chiên Ta th́ nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 13-19

"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Bằng cuộc thương khó của Ngài, Chúa đă đi từ sự chết đến sự sống, và làm nên một con đường cho chúng ta là những kẻ tin vào sự phục sinh của Ngài, để chúng ta cũng đi từ sự chết đến sự sống.

 

Thánh Augustinô


Thứ Bảy21/01/2017

Thứ BảyTuần IIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 9, 2-3, 11-14

"Nhờ chính máu Ḿnh mà Người vào Cung Thánh chỉ một lần".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có đặt chân nến, bàn, và bánh tiến. Gian này gọi là Cung Thánh. Sau tấm màn thứ hai th́ đến gian gọi là Cực Thánh.

C̣n Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế của mọi tốt lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng răi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê ḅ, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. V́ nếu máu dê ḅ và tro ḅ cái mà người ta rảy trên kẻ ô uế, c̣n thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, Đấng đă nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính ḿnh làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ càng tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Đáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

1) Hết thảy chư dân hăy vỗ tay, hăy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! V́ Chúa là Đấng Tối Cao, Khả uư, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. - Đáp.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hăy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa, hăy ca mừng, ca mừng Vua của chúng ta! - Đáp.

3) V́ Thiên Chúa là vua khắp cơi trần gian, hăy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. - Đáp. 

ALLELUIA: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 20-21

"Những thân nhân của Người nói: 'Người đă mất trí'".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, v́ họ nói: "Người đă mất trí". Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Trong mầu nhiệm cuộc thương khó, Chúa đă chịu giấc ngủ sự chết v́ chúng ta, nhưng giấc ngủ sự chết của Chúa đă trở thành đêm canh thức đối với toàn thế giới, bởi v́ cái chết của Chúa Kitô đă xua đuổi giấc ngủ sự chết muôn đời xa khỏi chúng ta.

 

Thánh Chromatius Aquileia


Chúa Nhật22/01/2017

Chúa NhậtTuần IIIMùa Thường NiênNăm A

BÀI ĐỌC I:Is 9, 1-4(Hr 8, 23b - 9, 3)

"Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đă thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đă chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đă gia tăng dân số, đă ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. V́ ách đă đè trên họ, đ̣n ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đă bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 26, 1. 4. 13-14

Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a).

1)Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ ǵ ai?-Đáp.

2)Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm t́m, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.-Đáp.

3)Tôi tin rằng tôi sẽ được nh́n xem những ơn lành của Chúa trong cơi nhân sinh. Hăy chờ đợi Chúa, hăy sống can trường, hăy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.-Đáp.

BÀI ĐỌC II:1 Cr 1, 10-13. 17

"Tất cả anh em hăy đồng tâm hợp ư với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hăy đồng tâm hiệp ư với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hăy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm t́nh. Anh em thân mến, tôi đă được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ư nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: "Tôi, tôi thuộc về Phaolô; - "Tôi về phe Apollô"; - "C̣n tôi, tôi về phe Kêpha"; - "Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô". Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đă chịu đóng đinh v́ anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không.Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:Mt 4, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mt 4, 12-23(bài dài)

"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đă tiên báo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đă phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đă thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đă xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hăy hối cải, v́ nước trời đă gần đến!"

Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, v́ hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hăy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha ḿnh mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.Đó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc bài vắn này:Mt 4, 12-17

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đă phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đă thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đă xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hăy hối cải, v́ nước trời đă gần đến".Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Chúng ta mắc nợ, chúng ta mắc nợ v́ chúng ta đă phạm tội. Chúa Kitô đă đến, không mắc nợ, v́ Ngài không hề phạm tội; Ngài thấy chúng ta bị món nợ án tử và đáng nguyền đè nặng, Ngài đă trả món nợ mà Ngài không lấy trộm (x.TV 69,5), Ngài đă nhân từ giải thoát chúng ta khỏi món nợ muôn đời. Chúng ta đă thừa nhận tội lỗi, và chúng ta chờ bị trừng phạt, c̣n Ngài, không đồng phạm với tội lỗi của chúng ta, nhưng lại chia sẻ án phạt của chúng ta, Ngài muốn huỷ bỏ cả tội lỗi lẫn h́nh phạt.

Thánh Augustinô


Thứ Hai23/01/2017

Thứ HaiTuần IIIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 9, 15. 24-28

"Người chỉ tế lễ chính ḿnh một lần để huỷ diệt tội lỗi,

Người sẽ xuất hiện lần thứ hai để cứu độ những ai trông đợi Người".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, v́ nhờ sự chết của Người để cứu chuộc các tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lănh lấy gia nghiệp đời đời đă hứa cho họ. Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là h́nh bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa v́ chúng ta. Người không c̣n hiến dâng chính ḿnh nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của ḿnh. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đă phải chết nhiều lần: nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính ḿnh để huỷ diệt tội lỗi. Như đă quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, th́ Đức Kitô cũng tế hiến một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.

Đáp:Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu(c. 1a).

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.- Đáp.

2) Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rơ đức công minh, Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.- Đáp.

3) Khắp nơi bờ cơi địa cầu, đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.- Đáp.

4) Hăy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hăy hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua.- Đáp.

ALLELUIA:Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 22-30

"Satan phải diệt vong".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đă gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, th́ nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính ḿnh và tự phân tán, th́ nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đă, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là v́ họ nói "Người bị thần ô uế ám". Đó là lời Chúa.

Lời Hay Ư Đẹp:

Ân sủng khôn tả của Đức Kitô, đem lại cho ta những điều tốt đẹp hơn những ǵ mà v́ ganh ghét ma quỷ đă cướp mất.

Thánh Lêô Cả


Thứ Ba24/01/2017

Thứ BaTuần IIIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I:Dt 10, 1-10

"Lạy Chúa, này tôi đến để làm theo thánh ư Chúa".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Lề luật là bóng dáng của những việc tốt lành tương lai, chớ không phải chính h́nh ảnh chân chính của sự thật. Lề luật ấy với những hy tế được hiến dâng liên tiếp hằng năm không bao giờ có thể làm cho những kẻ đến tham dự được hoàn hảo. Chẳng vậy, người ta sẽ chấm dứt việc tế lễ, v́ lẽ những người làm việc phượng tự này đă được tẩy sạch một lần rồi, nên không c̣n ư thức ḿnh có tội nữa. Ngược lại, các lễ tế hằng năm nhắc nhở người ta nhớ đến tội lỗi. Bởi chưng máu ḅ dê không thể xoá bỏ tội lỗi. V́ thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đă không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đă tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ư Chúa, như đă nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng,của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn Người nói tiếp: "Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ư Chúa".

Như thế, đă băi bỏ điều trước để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ư đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Ḿnh Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 10. 11

Đáp:Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ư Chúa (c. 8a và 9a).

1)Tôi đă cậy trông, tôi đă cậy trông ở Chúa; Ngài đă nghiêng ḿnh về bên tôi, và Ngài đă nghe tiếng tôi kêu cầu. Ngài đă đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.- Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật th́ Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đă mở rộng tai con. Chúa không đ̣i hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đă thưa: "Này con xin đến".- Đáp.

3) Con đă loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đă chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.- Đáp.

4) Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong ḷng con: con đă kể ra ḷng trung thành với ơn phù trợ Chúa, con đă không giấu giếm ǵ với Đại hội về ân sủng ḷng trung thành của Chúa.- Đáp.

ALLELUIA:Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 3, 31-35

"Ai làm theo ư Thiên Chúa, th́ người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ tŕnh Người rằng: "Ḱa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang t́m Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nh́n những người ngồi ṿng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. V́ ai làm theo ư Thiên Chúa, th́ người ấy là anh chị em và là mẹ Ta". Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Khi ta thấy một ông vua cao sang trở nên sâu bọ đất v́ ḷng thương côn trùng th́ chuyện đă là lạ thường lắm. Huống chi là thấy Thiên Chúa mặc lấy tính loài người hèn hạ, v́ ḷng yêu thương ta th́ thật là lạ lùng biết bao. Chúa tể trời đất mà lại trở nên loài có xác như ta (Ga 1,14).

Thánh Anphongsô


Thứ Tư 25/01/2017

Thứ Tư Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 3-16 

"Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: "Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đă được nuôi nấng trong thành này, đă được đào tạo theo chân lư lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quư vị hôm nay. Tôi đă bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lăo đă làm chứng điều đó. Các ngài đă trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Đamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt. 

Xảy đến lúc đó khoảng trưa, tôi đang trên đường gần đến Đa-mas, th́nh ĺnh một luồng ánh sáng chan hoà từ trời chói rạng quanh tôi. Tôi ngă xuống đất và nghe tiếng phán bảo tôi: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người trả lời: "Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ". Và những người cùng ở đó với tôi lúc ấy, cũng thấy ánh sáng, nhưng không nghe tiếng Đấng nói với tôi. Tôi hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm ǵ?" Chúa liền nói với tôi: "Hăy chỗi dậy, vào thành Đamas, ở đó sẽ nói cho ngươi tất cả những ǵ ngươi phải làm". Nhưng v́ ánh sáng chói loà kia, tôi không c̣n thấy được, nên các bạn tôi cầm tay dẫn tôi vào thành Đamas. Có một người kia tên là Anania, người đạo đức, sống theo Lề luật, và được mọi người Do-thái ở đó kính phục, đến t́m tôi và đứng gần tôi mà nói: "Hỡi anh Saolô, anh hăy nh́n!" Ngay lúc đó tôi nh́n thấy ông. 

Và ông nói: "Thiên Chúa cha ông chúng ta đă tiền định cho anh biết thánh ư Người, thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng Người nói. Vậy anh phải làm chứng cho Người trước mặt mọi người về điều anh đă thấy và đă nghe. Và bây giờ, anh c̣n chần chừ ǵ nữa? Hăy chỗi dậy và cầu khẩn danh Người mà chịu thanh tẩy và gột rửa ḿnh cho sạch tội lỗi". Đó là lời Chúa. 

 

Hoặc: Cv 9, 1-22 

"Lạy Chúa, Chúa muốn con làm ǵ?" 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Saolô c̣n mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Đamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông bắt trói đem về Giêrusalem. 

Đang khi đi đường, lúc đến gần Đamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngă xuống đất và nghe tiếng phán rằng: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Ông thưa: "Lạy Ngài, Ngài là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn th́ khổ cho ngươi". Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm ǵ?" Chúa phán: "Hăy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm ǵ". Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt; họ nghe rơ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy ǵ. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Đamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. 

Bấy giờ ở Đamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: "Anania". Ông thưa: "Lạy Chúa, này con đây". Chúa phán: "Hăy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố "Thẳng", và t́m tại nhà Giuđa một người tên Saolô, quê ở Tarsê; nó đang cầu nguyện". (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: "Lạy Chúa, con đă nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đă gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đă được các thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". Nhưng Chúa phán: "Cứ đi, v́ người này là lợi khí Ta đă chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ v́ danh Ta". 

Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: "Anh Saolô, Chúa Giêsu, Đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần. Tức th́ có thứ ǵ như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt. 

Ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức, ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Đamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Mọi người nghe rao giảng đều kinh ngạc và nói rằng: "Há chẳng phải ông này đă bách hại những người đă cầu khẩn danh ấy tại Giêrusalem, và cũng đă tới đây mà truy nă họ để điệu họ về cho các thượng tế sao?" Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2 

Đáp: Hăy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15). 

1) Toàn thể chư dân, hăy ngợi khen Chúa! Hết thảy các nước, hăy chúc tụng Người! - Đáp. 

2) V́ t́nh thương Chúa dành cho chúng ta thực là mănh liệt. và ḷng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. - Đáp. 

ALLELUIA: Ga 15, 16 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đă chọn các con giữa thế gian, hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 16, 15-18 

"Các con hăy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hăy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, th́ sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đă tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc th́ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh". Đó là lời Chúa. 

 


Thứ Năm26/01/2017

Thứ NămMùa Thường NiênNăm lẻ

Lễ Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8 

"Nhớ lại đức tin trung thành của con". 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu. 

Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ư định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, gởi lời thăm Timôthêu, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân sủng, ḷng từ bi và b́nh an của Thiên Chúa Cha, và Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Cha cảm tạ ơn Chúa, Đấng cha phụng sự như tổ tiên cha, với tâm hồn trong trắng, khi cha đêm ngày hằng nhớ đến con trong kinh nguyện, nhớ đến nước mắt con đă chảy ra. Cha mong ước gặp con, để được đầy ḷng vui mừng. Cha nhớ lại đức tin trung thành của con, đức tin mà bà ngoại của con là Lois đă có trước, rồi đến mẹ con là Êunikê, và cha tin chắc con cũng có đức tin đó. V́ vậy, cha nhắc nhở con điều này, là hăy làm sống động ơn Chúa trong con, ơn mà con lănh nhận qua việc cha đặt tay trên con. Thật vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, mến yêu và độ lượng. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn v́ cha là tù nhân của Người; nhưng hăy cộng tác với Tin Mừng dựa theo quyền lực của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. 

 

Hoặc đọc: Tt 1, 1-5 

"Gởi lời thăm Titô, người con chân thật trong cùng một đức tin". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. 

Phaolô, đầy tớ của Thiên Chúa, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô, theo đức tin của những người được Chúa chọn, và sự hiểu biết chân lư theo ḷng đạo đức, trong hy vọng được sống đời đời mà Thiên Chúa là Đấng không lừa dối, đă hứa từ muôn đời; và khi đến giờ đă định, Người bày tỏ lời Người qua việc rao giảng mà Người đă giao phó cho cha theo lệnh của Thiên Chúa Đấng Cứu độ chúng ta: gởi lời thăm Titô, người con chân thật trong cùng một đức tin. Nguyện chúc cho con được ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa Cha, và của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ chúng ta. Đây là lư do cha để con ở lại Crêta, là để con tổ chức cho xong xuôi tất cả, và thiết lập hàng niên trưởng trong mỗi thành phố, như cha đă truyền dạy cho con. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 

Đáp: Hăy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3). 

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, hăy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hăy ca mừng Chúa, hăy chúc tụng danh Người. - Đáp. 

2) Ngày ngày hăy loan truyền ơn Người cứu độ. Hăy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp. 

3) Hăy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hăy kính tặng Chúa quyền thế với vinh quang; hăy kính tặng Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hăy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. - Đáp. 

4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp. 

 PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25

"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, th́ người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? V́ chẳng có ǵ giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có ǵ kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, th́ hăy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hăy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, th́ người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta c̣n thêm nữa. V́ ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất". Đó là lời Chúa.


Thứ Sáu27/01/2017

Thứ SáuTuần IIIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 10, 32-39

"Anh em đừng mất ḷng kiên nhẫn".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, anh em hăy nhớ lại những ngày trước, khi anh em vừa lănh nhận ánh sáng, anh em đă đương đầu với bao nhiêu trận đau khổ lớn lao. Khi th́ anh em bị công khai sỉ nhục và hoạn nạn, khi th́ anh em phải liên đới với những kẻ chịu những sự đối xử như thế. V́ chưng, anh em đă cùng chịu số phận của những tù nhân, anh em đă vui mừng chấp nhận người ta tước đoạt của cải, v́ anh em biết rằng ḿnh có của cải tốt hơn và bền vững. Vậy anh em đừng bỏ mất ḷng tin tưởng của anh em, đáng được thưởng công bội hậu. Anh em cần phải kiên nhẫn, để khi làm tṛn thánh ư Chúa, anh em được lănh nhận điều Chúa hứa. V́ chỉ c̣n một thời gian rất ngắn nữa thôi, Đấng phải đến sẽ đến, và Người sẽ không tŕ hoăn. "C̣n kẻ công chính của Ta th́ sống theo đức tin. Nhưng nếu người đó tháo lui, th́ sẽ không làm đẹp ḷng Ta". C̣n chúng ta, chúng ta không thuộc hạng người tháo lui mà hư mất, nhưng chúng ta là con cái đức tin để cứu thoát linh hồn chúng ta.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Đáp:Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

1) Hăy trông cậy Chúa và hăy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hăy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự ḷng bạn thỉnh cầu.- Đáp.

2) Bạn hăy phó thác đường lối ḿnh cho Chúa, hăy trông cậy vào Người và để chính Người hành động, Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như b́nh minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.- Đáp.

3) Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững bước, và Người yểm hộ đường lối họ đi. Dầu có ngă, họ sẽ không nằm gục, v́ Chúa sẽ nâng đỡ tay họ.- Đáp.

4)Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, v́ họ đă nương tựa vào Người.- Đáp.

ALLELUIA: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng ḷng. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34

"Người kia đă gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đă gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt v́ đă đến mùa".

Người c̣n phán: "Chúng ta sẽ lấy ǵ mà h́nh dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất th́ nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.Đó là lời Chúa.

 


Thứ Bảy28/01/2017

Thứ BảyTuần IIIMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I:Dt 11, 1-2. 8-19

"Ông mong đợi thành tŕ có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng Sáng Lập".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. V́ nhờ đức tin mà các tiền nhân đă nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lănh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết ḿnh đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như Isaac, và Giacóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. V́ chưng, ông mong đợi thành tŕ có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập. Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đă già, bởi v́ bà tin rằng Đấng đă hứa sẽ trung tín giữ lời. V́ thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một ḍng dơi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát băi biển.

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đă chết trước khi nhận lănh điều đă hứa, nhưng được nh́n thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng ḿnh là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng ḿnh đang đi t́m quê hương. Giá như họ c̣n nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đă ĺa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. V́ thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi ḿnh là Thiên Chúa của họ, v́ Người đă dọn sẵn cho họ một thành tŕ. Nhờ đức tin, khi bị thử ḷng, Abraham đă dâng Isaac. Ông hiến dâng con một ḿnh, ông là người nhận lănh lời hứa, là người đă được phán bảo lời này: "Chính nơi Isaac mà có một ḍng dơi mang tên ngươi". V́ ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đă đón nhận con ông như một h́nh ảnh. Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75

Đáp: Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, v́ Chúa đă viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68a).

1) Chúa đă gầy dựng cho chúng tôi một uy quyền cứu độ, trong nhà Đavít là tôi tớ Chúa. Như Ngài đă phán qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. - Đáp.

2) Để giải phóng chúng tôi khỏi quân thù, và khỏi tay những người ghen ghét chúng tôi. Để tỏ ḷng từ bi với tổ tiên chúng tôi, và nhớ lại lời thánh ước của Ngài. - Đáp.

3) Lời minh ước mà Ngài tuyên thệ, với Abraham tổ phụ chúng tôi, rằng Ngài cho chúng tôi được khỏi sợ hăi, sau khi thoát khỏi tay quân thù. Phục vụ Ngài trong thánh thiện và công chính, trước tôn nhan Ngài, trọn đời sống chúng tôi. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 4, 35-40 (Hl 35-41)

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hăy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; v́ Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn băo lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người th́ ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hăy im đi, hăy lặng đi". Tức th́ gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hăi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hăi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?" Đó là lời Chúa.

 


Chúa Nhật 29/01/2017

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Xp 2, 3; 3, 12-13

"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hăy t́m Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hăy t́m công lư, hăy t́m sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, v́ chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.

Đáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ (Mt 5,3). 

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị kḥm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quư các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 26-31

"Thiên Chúa đă chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hăy xem ơn kêu gọi của anh em: V́ (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, th́ Thiên Chúa đă chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, th́ Thiên Chúa đă chọn để làm cho những ǵ là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đă chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng do Thiên Chúa, đă trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngơ hầu, như đă chép: "Ai tự phụ, th́ hăy tự phụ trong Chúa". Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, b́nh an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia 

PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, v́ họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, v́ họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, v́ họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, v́ họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có ḷng trong sạch, v́ họ sẽ được nh́n xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, v́ họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại v́ lẽ công chính, v́ Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hăy vui mừng hân hoan, v́ phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời". Đó là lời Chúa.

Thứ Hai30/01/2017

Thứ HaiTuần IVMùa Thường NiênNăm lẻ

Thứ Hai Tuần 4 Thường Niên Năm Lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 11, 32-40

"Nhờ đức tin, họ chiến thắng các vương quốc. Thiên Chúa dự liệu cho chúng ta một cái ǵ tốt hơn".

Trích thơ gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, tôi c̣n phải nói ǵ nữa? Tôi không có đủ thời giờ thuật lại về Gêđêon, Barac, Samson, Giephtê, Đavít, Samuel và các tiên tri. Nhờ đức tin, họ chiến thắng các vương quốc, thực thi công b́nh, được hưởng lời hứa, bịt miệng sư tử, dập tắt hoả hào, thoát khỏi lưỡi gươm, chế ngự bệnh tật, hùng dũng trong trận chiến; đánh đuổi các đạo quân ngoại bang, làm cho những người chết sống lại để trao trả cho các phụ nữ của họ. Có những người đành chịu hành hạ, mà không muốn được giải thoát, hy vọng được phục sinh hoàn hảo hơn. Lại có những người đành chịu nhục nhă, đ̣n vọt, kể cả xiềng xích và tù ngục. Họ bị ném đá, cưa xẻ, thử thách, bị giết bằng gươm. Họ mặc áo da cừu da dê, lưu lạc khắp nơi, thiếu thốn mọi điều, bị áp bức, ngược đăi. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ lang thang trong hoang địa, trên núi non, trong hang đá, dưới hầm đất. Và tất cả họ đều nhờ bằng chứng đức tin mà lănh nhận lời hứa tốt lành, thế mà họ chưa được lănh nhận điều đă hứa, là v́ Thiên Chúa đă dự liệu cho chúng ta một cái ǵ tốt hơn, kẻo họ đạt đến hoàn hảo mà không có chúng ta.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:Tv 30, 20. 21. 22. 23. 24.

Đáp:Ḷng chư vị hăy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa (c. 25).

1)Lạy Chúa, vĩ đại thay ḷng nhân hậu Chúa, ḷng nhân hậu Ngài dành để cho những kẻ kính sợ Ngài, ḷng nhân hậu Ngài ban cho những ai t́m nương tựa Ngài, ngay trước mặt con cái người ta.-Đáp.

2)Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài cho khỏi người ta âm mưu làm hại. Chúa giấu họ trong lều trại của Ngài, cho khỏi miệng lưỡi người đời tranh luận.-Đáp.

3)Chúc tụng Chúa, v́ Ngài đă tỏ ḷng nhân hậu với con, trong nơi thành tŕ kiên cố.-Đáp.

4)Phần con, trong lúc gian truân, con đă nói: "Con bị loại ra khỏi long nhan Ngài rồi". Nhưng Chúa đă nghe lời con khẩn nguyện, khi con lên tiếng kêu cầu tới Chúa.-Đáp.

5)Chư vị thánh nhân của Chúa, hăy mến yêu Ngài, Ngài ǵn giữ những kẻ trung thành. Nhưng Ngài trả miếng thực là đầy đủ cho những ai sử sự kiêu căng.-Đáp.

ALLELUIA:Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM:Mc 5, 1-20

"Hỡi thần ô uế, hăy ra khỏi người này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, th́ một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, v́ nhiều lần người ta đă trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đă bẻ găy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch ḿnh mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ ǵ đâu? V́ danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi". Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hỡi thần ô uế, hăy ra khỏi người này". Và Người hỏi nó: "Tên ngươi là ǵ?" Nó thưa: "Tên tôi là cơ binh, v́ chúng tôi đông lắm". Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

 

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: "Hăy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo". Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao ḿnh xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc ǵ vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nh́n thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đă được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đă xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: "Con hăy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những ǵ Thiên Chúa đă làm cho con và đă thương con". Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những ǵ Chúa Giêsu đă làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục. Đó là lời Chúa.

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Tội là một điều đáng chê ghét, v́ nó làm cho ta mất nghĩa cùng Chúa, mất nước Thiên đàng. Nó kéo ta xuống hoả ngục mà chịu h́nh phạt muôn đời. Nhưng Con Thiên Chúa đă bỏ trời xuống thế làm người để chuộc lại ơn Thánh cùng Thiên đàng cho ta, hầu ta khỏi phải chết đời đời. Thật là một việc lạ lùng làm cho đất trời phải sững sờ bỡ ngỡ.

Thánh Anphongsô


Thứ Ba31/01/2017

Thứ BaTuần IVMùa Thường NiênNăm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 12, 1-4

"Chúng ta hăy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hăy trút bỏ tất cả những ǵ làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hăy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hăy nh́n thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; v́ trông mong niềm vui đang chờ đón ḿnh, Người đă chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hăy tưởng nghĩ đến Đấng đă liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngơ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. V́ chưng, trong khi chiến đầu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32

Đáp: Lạy Chúa, những kẻ t́m kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa (c. 27b).

1) Tôi sẽ làm trọn những lời khấn hứa của tôi, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ t́m kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: "Tâm hồn các bạn hăy vui sống tới muôn đời". - Đáp.

2) Thiên hạ sẽ ghi ḷng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cơi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong ḷng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa, bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp ḿnh trước thiên nhan. Và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa. - Đáp.

3) Miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng "Điều đó Chúa đă làm". - Đáp.

ALLELUIA: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 5, 21-43

"Hỡi em bé, Ta bảo em hăy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đă xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đă mười hai năm. Bà đă chịu cực khổ, t́m thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, v́ bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người th́ tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong ḿnh đă được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đă xuất phát tự ḿnh, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đă chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy c̣n hỏi 'Ai chạm đến Ta?'" Nhưng Người cứ nh́n quanh để t́m xem kẻ đă làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, v́ biết rơ sự thể đă xảy ra nơi ḿnh, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đă chữa con, hăy về b́nh an và được khỏi bệnh".

Người c̣n đang nói, th́ người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, c̣n phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đă thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hăy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đă theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hăy chỗi dậy!" Tức th́ em bé đứng dậy và đi được ngay, v́ em đă được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.

 

 

Lời Hay Ư Đẹp:

Tự nó, đau khổ chẳng là ǵ, nhưng đau khổ được chấp nhận để dự phần vào cuộc thụ nạn của Chúa Kitô là một hồng ân tuyệt vời. Hồng ân đẹp nhất được ban cho con người, đó là họ có thể tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.

 

Chân phước Têrêsa Calculta