05-Tập Tài Liệu
công bố Bí Mật Fatima thứ ba
sẽ được giới thiệu vào ngày
26/6/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tập Tài Liệu công bố Bí Mật Fatima thứ ba sẽ được giới thiệu vào ngày 26 tháng 6/2000.

 Tin Roma (Apic 19.6.2000): Theo nguồn tin của hăng tin công giáo Thụy Sĩ, Apic, được phổ biến ngày 19 tháng 6/2000, th́ ĐHY Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lư Đức Tin, và ĐTGM Tarcisio Bertone, Tổng Thư Kư, sẽ giới thiệu với giới báo chí Bí Mật Fatima thứ ba, vào ngày 26 tháng 6/2000, sau khi đại hội Thánh Thể Quốc Tế tại Roma kết thúc.

 Tập Tài Liệu công bố Bí Mật Fatima thứ ba, do Bộ Giáo Lư Đức Tin soạn ra, sẽ dày khoảng 40 trang, và gồm có bản văn viết tay của Nữ Tu Lucia dos Santos kể ra cả ba phần của Bí Mật Fatima, và bài giải thích về Bí Mật nầy, do Bộ Giáo Lư Đức Tin thực hiện, theo ư muốn của ĐTC.

 Nữ Tu Lucia dos Santos, hiện c̣n sống, nay đă 93 tuổi, như một nữ tu ḍng kín Camelô tại COIMBRA, Bồ Đào Nha. Nữ Tu Lucia là một trong ba trẻ đă được nh́n thấy Đúc Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Đức Mẹ đă nói cho ba trẻ, là Lucia, Francisco và Giacinta, biết về Ba Bí Mật nầy, trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917. Sau đó, vào đầu năm 1944, chính Lucia, lúc đó đă là một nữ tu, viết lại những Bí mật nầy.

 Hôm ngày 13 tháng 5/2000, liền sau Thánh Lễ phong chân phước cho hai em Francisco và Giacinta, do chính ĐTC cử hành tại Fatima, và với sự đồng ư của ĐTC, ĐHY Sodano đă công bố nội dung chính của Bí Mật Thứ Ba, nói đến những bách hại của những chế độ Vô Thần chống lại Giáo Hội và những người Kitô, và nhất là nói đến cuộc "mưu sát" ĐTC, qua h́nh ảnh "vị giám mục mặc áo trắng" ngả gục như chết, dưới những lằng đạn bắn vào ngài.

 ĐTC Gioan Phaolô II đă muốn công bố trọn vẹn cả ba Bí mật Fatima, nhưng với những lời giải thích, để có thể hiểu đúng về Bí Mật Fatima.

 ĐHY Ratzinger đă nhiều lần lên tiếng xin mọi người đừng có thái độ chờ đợi điều giật gân trong những Bí Mật nầy.

http://vntaiwan.catholic.org.tw/y2huan/11fatima.htm