SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Chương 1

Lời tựa

1.  1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đă tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đă dạy bảo các Tông Đồ mà Người đă tuyển chọn nhờ Thánh Thần.3 Người lại c̣n dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đă chịu khổ h́nh: trong bốn mươi ngày, Người đă hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đă hứa, “điều mà anh em đă nghe Thầy nói tới,5 đó là: ông Gio-an th́ làm phép rửa bằng nước, c̣n anh em th́ trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

Thăng thiên

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? “7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đă toàn quyền sắp đặt,8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không c̣n thấy Người nữa.10 Và đang lúc các ông c̣n đăm đăm nh́n lên trời phía Người đi, th́ bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh11 và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao c̣n đứng nh́n lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa ĺa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đă thấy Người lên trời.”

I. HỘI THÁNH TẠI GIÊ-RU-SA-LEM

Nhóm các Tông Đồ

12 Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Chọn ông Mát-thi-a thay thế ông Giu-đa

15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em – có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt – Ông nói:16 “Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đă dùng miệng vua Đa-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đă trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giê-su.17 Y đă là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi.18 Vậy, con người ấy đă dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất; y đă ngă lộn đầu xuống, vỡ bụng, ḷi cả ruột gan ra.19 Điều đó, mọi người ở Giê-ru-sa-lem đều biết, khiến họ đặt tên cho thửa đất ấy là Kha-ken-đơ-ma, theo tiếng của họ nghĩa là Đất Máu.20 Thật thế, trong sách Thánh vịnh có chép rằng:
Ước ǵ lều trại nó phải tan hoang,
không c̣n ai trú ngụ.
ước ǵ người khác nhận lấy chức vụ của nó.

21 “Vậy phải làm thế này: có những anh em đă cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta,22 kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người ĺa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đă phục sinh.”

23 Họ đề cử hai người: ông Giô-xếp, biệt danh là Ba-sa-ba, cũng gọi là Giút-tô, và ông Mát-thi-a.24 Họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt ḷng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai25 để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giu-đa đă bỏ để đi về nơi dành cho y.”26 Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.

Chương 2

Ngày lễ Ngũ Tuần

2.  1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi,2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.3 Rồi họ thấy xuất hiện những h́nh lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về.6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc v́ ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của ḿnh.7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư?8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a,10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây;11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! “12 Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: “Thế nghĩa là ǵ?”13 Nhưng người khác lại chế nhạo: “Mấy ông này say bứ rồi!”

Ông Phê-rô giảng cho dân chúng

14 Bấy giờ, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: “Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây.15 Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, v́ bây giờ mới là giờ thứ ba.16 Nhưng đó là điều đă được ngôn sứ Giô-en nói đến:17 Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lăo sẽ được báo mộng.18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.19 Ta sẽ cho xuất hiện những điềm thiêng trên trời cao, và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu, lửa và những cột khói.20 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu, trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày vĩ đại, vinh quang.21 Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa, sẽ được ơn cứu độ.

22 “Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây. Đức Giê-su Na-da-rét, là người đă được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đă cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó.23 Theo kế hoạch Thiên Chúa đă định và biết trước, Đức Giê-su ấy đă bị nộp, và anh em đă dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.24 Nhưng Thiên Chúa đă làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. V́ lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người măi.25 Quả vậy, vua Đa-vít đă nói về Người rằng: Tôi luôn nh́n thấy Đức Chúa trước mặt tôi, v́ Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao ḷng.26 Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng.27 V́ Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cơi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát.28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cơi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.

29 “Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng: người đă chết và được mai táng, và mộ của người c̣n ở giữa chúng ta cho đến ngày nay.30 Nhưng v́ là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đă thề với người là sẽ đặt một người trong ḍng dơi trên ngai vàng của người,31 nên người đă thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói: Người đă không bị bỏ mặc trong cơi âm ty và thân xác Người không phải hư nát.32 Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đă làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.33 Thiên Chúa Cha đă ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đă hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.34 Thật vậy, vua Đa-vít đă chẳng lên trời, thế mà lại nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,35 để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.36 Vậy toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đă treo trên thập giá, Thiên Chúa đă đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”

Những người trở lại đầu tiên

37 Nghe thế, họ đau đớn trong ḷng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm ǵ? “38 Ông Phê-rô đáp: “Anh em hăy sám hối, và mỗi người hăy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đă hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.”40 Ông Phê-rô c̣n dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: “Anh em hăy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ.”41 Vậy những ai đă đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đă có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.

Cộng đoàn tín hữu đầu tiên

42 Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.
43 Mọi người đều kinh sợ, v́ các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.
44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.
46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với ḷng đơn sơ vui vẻ.47 Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

Chương 3

Ông Phê-rô chữa một người què

3.  1 Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín.2 Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt ḷng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí.3 Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí.4 Hai ông nh́n thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: “Anh nh́n chúng tôi đây! “5 Anh ta chăm chú nh́n hai ông, tưởng rằng sẽ được cái ǵ.6 Bấy giờ ông Phê-rô nói: “Vàng bạc th́ tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi! “7 Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp.8 Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.9 Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa.10 Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.

Ông Phê-rô giảng cho dân chúng

11 Anh cứ níu lấy ông Phê-rô và ông Gio-an, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Sa-lô-môn.12 Thấy vậy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, sao lại ngạc nhiên về điều đó, sao lại nh́n chúng tôi chằm chằm, như thể chúng tôi đă làm cho người này đi lại được, nhờ quyền năng riêng hay ḷng đạo đức của chúng tôi?13 Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đă tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đă nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha.14 Anh em đă chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân.15 Anh em đă giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đă làm cho Người trỗi dậy từ cơi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng.16 Chính nhờ ḷng tin vào danh Người, mà danh Người đă làm cho kẻ anh em nh́n và biết đây trở nên cứng cáp; chính ḷng tin Người ban đă cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em.

17 “Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đă hành động v́ không hiểu biết, cũng như các thủ lănh của anh em.18 Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đă thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ h́nh.19 Vậy anh em hăy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.20 Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi Người sai Đấng Ki-tô Người đă dành cho anh em, là Đức Giê-su.21 Đức Giê-su c̣n phải được giữ lại trên trời, cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của Người mà loan báo tự ngàn xưa.22 Thật vậy, ông Mô-sê đă nói: Từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em; tất cả những ǵ vị ấy nói với anh em, anh em hăy nghe.23 Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy, th́ sẽ bị diệt trừ khỏi dân.24 Sau đó, mọi ngôn sứ, kể từ ông Sa-mu-en đến các vị kế tiếp, khi lên tiếng th́ cũng đă loan báo những ngày chúng ta đang sống.

25 “Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đă lập với cha ông anh em, khi Người phán với ông Áp-ra-ham: Nhờ ḍng dơi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.26 Thiên Chúa đă cho Tôi Trung của Người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em, bằng cách làm cho mỗi người trong anh em ĺa bỏ những tội ác của ḿnh.”

Chương 4

Ông Phê-rô và ông Gio-an ra trước Thượng Hội Đồng

4.  1 Hai ông c̣n đang nói với dân, th́ có các tư tế, viên lănh binh Đền Thờ, và các người thuộc nhóm Xa-đốc kéo đến.2 Họ bực tức v́ các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại.3 Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, v́ trời đă về chiều.4 Nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đă tin theo, chỉ riêng số đàn ông đă lên đến chừng năm ngàn.

5 Hôm sau, các thủ lănh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giê-ru-sa-lem.6 Có cả thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong ḍng họ thượng tế.7 Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: “Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy? “8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: “Thưa quư vị thủ lănh trong dân và quư vị kỳ mục,9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đă làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đă được cứu chữa.10 Vậy xin tất cả quư vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quư vị đă đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đă làm cho trỗi dậy từ cơi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quư vị.11 Đấng ấy là tảng đá mà quư vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường.12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; v́ dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đă được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”

13 Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới b́nh dân. Họ nhận ra hai ông là những người đă từng theo Đức Giê-su;14 đồng thời họ lại thấy người đă được chữa lành đứng đó với hai ông, nên họ không biết đối đáp thế nào.15 Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi Thượng Hội Đồng, và bàn tính với nhau.16 Họ nói: “Ta phải xử làm sao với những người này? Họ đă làm một dấu lạ rành rành: điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được.17 Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hăy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa.”

18 Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-su nữa.19 Hai ông Phê-rô và Gio-an đáp lại: “Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem!20 Phần chúng tôi, những ǵ tai đă nghe, mắt đă thấy, chúng tôi không thể không nói ra.”21 Sau khi ngăm đe lần nữa, họ thả hai ông về, v́ không t́m được cách trừng trị hai ông. Lư do là v́ họ sợ dân: ai nấy đều tôn vinh Thiên Chúa v́ việc đă xảy ra.22 Thật vậy, người được phép lạ ấy chữa lành đă ngoài bốn mươi tuổi.

Các Tông Đồ cầu nguyện trong cơn bách hại

23 Được thả về, hai ông đến với các anh em và thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đă nói với hai ông.24 Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó;25 Ngài là Đấng đă nhờ Thánh Thần, dùng miệng tổ phụ chúng con là Đa-vít, tôi trung của Ngài, mà phán: Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viển vông?26 Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ, chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đă xức dầu phong vương.

27 “Đúng vậy, Hê-rô-đê, Phong-xi-ô Phi-la-tô, cùng với chư dân và dân Ít-ra-en đă toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-su, Đấng Ngài đă xức dầu.28 Như thế họ đă thực hiện tất cả những ǵ quyền năng và ư muốn của Ngài đă định trước.29 Giờ đây, lạy Chúa, xin để ư đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn.30 Xin giơ tay chữa lành, và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-su.”31 Họ cầu nguyện xong, th́ nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.

Cộng đoàn tín hữu đầu tiên

32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một ḷng một ư. Không một ai coi bất cứ cái ǵ ḿnh có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đă sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.
34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, v́ tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền,35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.

Ḷng rộng răi của ông Ba-na-ba

36 Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sưp.37 Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.

Chương 5

Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra gian lận

5.  1 Có một người tên là Kha-na-ni-a cùng với vợ là Xa-phi-ra bán một thửa đất.2 Ông đồng ư với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần c̣n lại đặt dưới chân các Tông Đồ.3 Ông Phê-rô mới nói: “Anh Kha-na-ni-a, sao anh lại để Xa-tan xâm chiếm ḷng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất?4 Khi đất c̣n đó th́ nó chẳng c̣n là của anh sao? Bán đi rồi th́ anh chẳng có quyền sử dụng tiền bán đó sao? Sao anh lại rắp tâm làm việc ấy? Anh đă không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa.”5 Nghe những lời ấy, Kha-na-ni-a ngă xuống tắt thở. Tất cả những ai nghe kể lại chuyện này đều rất sợ hăi.6 Các thanh niên đến liệm xác ông và đem đi chôn.

7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đă xảy ra.8 Ông Phê-rô lên tiếng hỏi: “Chị nói cho tôi hay: anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu, phải không? ” Chị ta đáp: “Vâng, được bấy nhiêu thôi.”9 Ông Phê-rô liền nói: “Sao anh chị lại đồng ḷng với nhau để thử thách Thần Khí Chúa? Ḱa những người đă chôn cất chồng chị c̣n đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy! 10 Lập tức bà ta ngă xuống dưới chân ông Phê-rô và tắt thở. Khi vào, các thanh niên thấy bà đă chết, liền khiêng đi chôn bên cạnh chồng.11 Toàn thể Hội Thánh và tất cả những ai nghe kể chuyện này đều rất sợ hăi.

Các Tông Đồ làm phép lạ

12 Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ.
13 Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân th́ lại ca tụng họ.14 Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa: cả đàn ông đàn bà rất đông.
15 Người ta c̣n khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chơng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó.16 Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.

Các Tông Đồ bị bắt và được giải thoát

17 Bấy giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông -tức là phái Xa-đốc- ra tay hành động. Đầy ḷng ghen tức,18 họ bắt các Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng.

19 Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói:20 “Các ông hăy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.”21 Nghe thế, các ông vào Đền Thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy.

Các Tông Đồ ra trước Thượng Hội Đồng

22 Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo23 rằng: “Chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa; nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong.”24 Nghe những lời ấy, viên lănh binh Đền Thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện ǵ xảy ra.25 Bấy giờ có một người đến báo cáo cho họ: “Những người các ông đă tống ngục, ḱa họ đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy cho dân! “26 Viên lănh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực v́ sợ bị dân ném đá.

27 Họ điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng; vị thượng tế hỏi các ông rằng:28 “Chúng tôi đă nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đă làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lư của các ông, lại c̣n muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!”29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.30 Đức Giê-su đă bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đă làm cho Người trỗi dậy,31 và Thiên Chúa đă ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lănh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội.32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đă ban cho những ai vâng lời Người.”33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.

Ông Ga-ma-li-ên lên tiếng

34 Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Ga-ma-li-ên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát.35 Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng: “Thưa quư vị là người Ít-ra-en, xin quư vị coi chừng điều quư vị sắp làm cho những người này.36 Thời gian trước đây, có Thêu-đa nổi lên, xưng ḿnh là một nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đă bị giết, và mọi kẻ theo ông cũng tan ră, không c̣n ǵ hết.37 Sau ông, có Giu-đa người Ga-li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với ḿnh; cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác.38 Vậy giờ đây, tôi xin nói với quư vị: hăy để mặc những người này. Cứ cho họ về, v́ nếu ư định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ;39 c̣n nếu quả thật là do Thiên Chúa, th́ quư vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quư vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa.” Họ tán thành ư kiến của ông.

40 Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đ̣n và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra.41 Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, ḷng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục v́ danh Đức Giê-su.
42 Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su.

II. NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO

Chương 6

Lập nhóm Bảy người

6.  1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, th́ các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, v́ trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.3 Vậy, thưa anh em, anh em hăy t́m trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó.4 C̣n chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.”5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy ḷng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đă theo đạo Do-thái.6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.

Ông Tê-pha-nô bị bắt

8 Ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền năng, đă làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân.9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô.10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đă ban cho ông.11 Bấy giờ, họ mới xui mấy người phao lên rằng: “Chúng tôi đă nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-sê và Thiên Chúa.”12 Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến Thượng Hội Đồng.13 Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: “Tên này không ngừng nói những lời phạm đến Nơi Thánh và Lề Luật.14 V́ chúng tôi đă nghe hắn nói rằng Giê-su người Na-da-rét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-sê đă truyền lại cho chúng ta.”15 Toàn thể cử toạ trong Thượng Hội Đồng đều nh́n thẳng vào ông Tê-pha-nô, và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ.

Chương 7

Diễn từ của ông Tê-pha-nô

7.  1 Bấy giờ vị thượng tế hỏi ông Tê-pha-nô: “Có đúng như vậy không? “2 Ông đáp: “Thưa quư vị là những bậc cha anh, xin nghe tôi đây: Thiên Chúa hiển vinh đă hiện ra với ông Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi ông c̣n đang ở miền Mê-xô-pô-ta-mi-a, trước khi ông đến ở Kha-ran.3 Người phán với ông: Hăy rời bỏ xứ sở, họ hàng ngươi, và đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.4 Ông liền bỏ xứ người Can-đê mà đến ở Kha-ran. Sau khi thân phụ qua đời, Người bảo ông rời nơi ấy đến đất này, nơi anh em hiện đang ở.5 Người không ban cho ông sản nghiệp nào ở đất này, dù một tấc đất cũng không, nhưng hứa cho ông cũng như cho ḍng dơi ông được chiếm hữu đất này, mặc dầu bấy giờ ông không có con.6 Thiên Chúa phán với ông rằng ḍng dơi ông sẽ trú ngụ nơi đất khách quê người, và người ta sẽ bắt họ làm nô lệ và ngược đăi họ trong ṿng bốn trăm năm.7 Người lại phán: Nhưng Ta sẽ xét xử dân đă bắt chúng làm nô lệ, và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng Ta tại nơi này.8 Rồi Người ban cho ông giao ước, mà dấu chỉ là phép cắt b́; và như thế, sau khi sinh ông I-xa-ác được tám ngày, ông làm phép cắt b́ cho con; ông I-xa-ác cũng làm như thế cho ông Gia-cóp, và ông Gia-cóp đă làm như thế cho mười hai tổ phụ.

9 “Các tổ phụ ghen ông Giu-se nên đă bán ông cho người ta đưa sang Ai-cập. Nhưng Thiên Chúa vẫn ở với ông.10 Người cứu ông khỏi mọi bước ngặt nghèo, cho ông được cảm t́nh của Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và được khôn ngoan trước mặt nhà vua, khiến nhà vua đặt ông làm tể tướng cai quản nước Ai-cập và toàn thể hoàng cung.11 Rồi xảy ra nạn đói trong cả nước Ai-cập và tại Ca-na-an: đó là thời rất ngặt nghèo, và cha ông chúng ta không t́m đâu ra lương thực.12 Khi ông Gia-cóp nghe nói bên Ai-cập có lúa ḿ, liền sai cha ông chúng ta đi lần thứ nhất.13 Rồi đến lần thứ hai, th́ ông Giu-se cho các anh em nhận ra ḿnh; bấy giờ Pha-ra-ô biết rơ gốc tích của ông Giu-se.14 Ông Giu-se liền sai đi mời thân phụ là ông Gia-cóp, cùng với tất cả họ hàng là bảy mươi lăm người.15 Vậy ông Gia-cóp xuống Ai-cập. Ông đă qua đời ở đó, và cha ông chúng ta cũng vậy.16 Hài cốt các ông được đưa về Si-khem và táng trong ngôi mộ mà ông Áp-ra-ham đă bỏ tiền ra mua của con cái Kha-mo tại Si-khem.

17 “Khi gần đến thời thực hiện lời Thiên Chúa đă long trọng hứa với ông Áp-ra-ham, th́ dân sinh sôi nảy nở ra nhiều tại Ai-cập,18 cho đến khi một vua khác lên trị v́ nước Ai-cập. Vua này không biết ông Giu-se.19 Là người xảo quyệt, vua xử tệ với ṇi giống chúng ta, ngược đăi cha ông chúng ta, đến nỗi bắt các cụ phải đem trẻ sơ sinh của ḿnh bỏ đi, không cho chúng sống.20 Chính vào thời đó, Mô-sê sinh ra. Đứa bé kháu khỉnh trước mặt Thiên Chúa, lại chỉ được nuôi ba tháng ở nhà thân phụ.21 Sau đó bị bỏ, nhưng được con gái Pha-ra-ô rước về nuôi làm con trai ḿnh.22 Cậu bé được dạy cho biết tất cả về sự khôn ngoan của người Ai-cập, và là người đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm.

23 “Khi được chẵn bốn mươi tuổi, ông Mô-sê nảy ra ư định thăm viếng các anh em ḿnh là con cái Ít-ra-en.24 Thấy một người anh em bị một người Ai-cập làm hại, ông liền bênh, và để trả thù cho người bị áp bức, ông đánh chết người Ai-cập.25 Ông tưởng các anh em ông sẽ hiểu rằng Thiên Chúa dùng tay ông để ban ơn cứu độ cho họ; nhưng họ th́ không hiểu.26 Ngày hôm sau, đang khi họ đánh lộn th́ ông xuất hiện và dàn xếp cho đôi bên làm hoà. Ông nói: “Này các người, các người là anh em, tại sao lại xử tệ với nhau?27 Nhưng kẻ đang xử tệ với người đồng bào gạt ông ra và nói: Ai đă đặt ông làm người lănh đạo và người xét xử chúng tôi?28 Hay là ông tính giết tôi, y như đă giết tên Ai-cập hôm qua?29 Nghe câu nói ấy, ông Mô-sê liền trốn đi và đến trú ngụ ở miền Ma-đi-an. Ở đó ông sinh được hai con trai.

30 “Đúng bốn mươi năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông tại sa mạc núi Xi-nai, trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy.31 Ông Mô-sê ngạc nhiên khi thấy thị kiến ấy. Đang khi ông lại gần để xem cho rơ, th́ có tiếng Chúa phán với ông:32 Ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Ông Mô-sê phát run lên, không dám nh́n nữa.33 Bấy giờ Chúa phán với ông: “Cởi dép ở chân ra, v́ nơi ngươi đang đứng là đất thánh!34 Ta đă thấy rơ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập và đă nghe tiếng chúng kêu than, nên Ta xuống giải thoát chúng. Bây giờ, ngươi hăy đi! Ta sai ngươi sang Ai-cập”.

35 “Ông Mô-sê này là người mà họ đă từng chối bỏ khi nói: Ai đă đặt ông làm người lănh đạo và người xét xử? , th́ Thiên Chúa lại sai ông làm người lănh đạo và cứu chuộc, qua trung gian vị thiên sứ đă hiện ra với ông trong bụi gai.36 Chính ông đă đưa họ ra, bằng cách làm những điềm thiêng dấu lạ tại đất Ai-cập, trong Biển Đỏ và trong sa mạc bốn mươi năm trường.37 Chính ông Mô-sê đó là người đă nói với con cái Ít-ra-en: Từ giữa đồng bào của anh em, Thiên Chúa sẽ cho đứng lên một ngôn sứ như tôi để giúp anh em.38 Chính ông là người đă có mặt trong đại hội ở sa mạc, bên cạnh vị thiên sứ nói với ông trên núi Xi-nai, và bên cạnh cha ông chúng ta. Chính ông đă đón nhận những lời hằng sống để ban cho chúng ta.39 Nhưng cha ông chúng ta đă không muốn vâng lời ông; họ đă gạt ông ra và trong thâm tâm, họ đă quay lại Ai-cập.40 Họ nói với ông A-ha-ron: Xin ông làm cho chúng tôi những vị thần dẫn đầu chúng tôi, v́ cái ông Mô-sê, người đă đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, chúng tôi không biết chuyện ǵ đă xảy ra cho ông ta.41 Trong những ngày ấy, họ đă làm tượng một con bê, họ dâng lễ tế cho ngẫu tượng ấy và ăn mừng công tŕnh tay họ làm ra.42 Bấy giờ Thiên Chúa xoay mặt họ đi, và để mặc họ thờ thiên binh, như có lời chép trong sách các ngôn sứ:
Hỡi nhà Ít-ra-en, bốn mươi năm trường trong sa mạc,
các ngươi có dâng lên Ta vật hy sinh và lễ tế nào đâu?

43 Các ngươi đă kiệu lều của thần Mô-lóc
và ngôi sao của thần Rê-phan,
là những ảnh tượng các ngươi đă làm ra để thờ;
nên Ta đă đày các ngươi tới bên kia Ba-by-lon.

44 “Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có Lều chứng ước, như Đấng phán với ông Mô-sê đă truyền phải làm theo kiểu mẫu ông đă thấy.45 Lều ấy, cha ông chúng ta đă kế thừa, và đă cùng với ông Giô-suê, đem vào đất chiếm được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đă đuổi đi khuất mắt các ông. Lều ở lại đó cho đến thời vua Đa-vít.46 Vua này đẹp ḷng Thiên Chúa và đă xin được t́m một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Gia-cóp.47 Nhưng chính vua Sa-lô-môn mới xây nhà cho Người.48 Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đă nói:

49 Chúa phán: Trời là ngai của Ta,
c̣n đất là bệ dưới chân Ta.
Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào,
và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi

50 Chẳng phải chính tay Ta đă làm nên mọi sự ấy sao?

51 “Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, ḷng và tai không cắt b́, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, th́ các ông cũng vậy.52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đă giết những vị tiên báo Đấng Công Chính sẽ đến; c̣n các ông, nay đă trở thành những kẻ phản bội và sát hại Đấng ấy.53 Các ông là những người đă lănh nhận Lề Luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”

54 Khi nghe những lời ấy, ḷng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.

Ông Tê-pha-nô bị ném đá. Ông Sao-lô bắt đạo

55 Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nh́n trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa.56 Ông nói: “Ḱa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo ḿnh dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.59 Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.”60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.

Chương 8

8.  1 Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.
Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.
2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.
3 C̣n ông Sao-lô th́ cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

Ông Phi-líp-phê đến Sa-ma-ri

4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.
5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó.6 Đám đông một ḷng chú ư đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm.7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành.8 Trong thành, người ta rất vui mừng.

Thầy phù thủy Si-môn

9 Trong thành ấy, có một người tên là Si-môn, vốn dùng phù phép làm cho dân Sa-ma-ri kinh ngạc. Ông ta xưng ḿnh là một nhân vật quan trọng,10 và mọi người từ nhỏ đến lớn đều chú ư đến ông. Họ nói: “Ông này là Quyền năng của Thiên Chúa, Quyền năng được gọi là “Vĩ đại”.”11 Họ chú ư đến ông, v́ từ khá lâu ông đă dùng phù phép làm cho họ kinh ngạc.12 Nhưng khi họ tin lời ông Phi-líp-phê loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và về danh Đức Giê-su Ki-tô, th́ họ đă chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà.13 Cả ông Si-môn nữa cũng đă tin theo, và sau khi chịu phép rửa, ông cứ theo sát ông Phi-líp-phê, và kinh ngạc v́ được thấy các dấu lạ và các phép mầu vĩ đại xảy ra.

14 Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đă đón nhận lời Thiên Chúa, th́ cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ.15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần.16 V́ Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

18 Ông Si-môn thấy khi các Tông Đồ đặt tay, th́ Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông19 và nói: “Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai th́ người ấy nhận được Thánh Thần.”20 Nhưng ông Phê-rô đáp: “Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, v́ anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa!21 Chẳng có phần chia cho anh, cũng chẳng có phần thừa kế trong việc này đâu, v́ ḷng anh không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa.22 Vậy anh hăy sám hối về việc xấu ấy của anh, và cầu xin Chúa, may ra Người sẽ tha cho anh tội đă nghĩ như thế trong ḷng.23 Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mật đắng và đang bị tội ác trói buộc.”24 Ông Si-môn thưa: “Xin hai ông cầu cùng Chúa cho tôi, để không điều nào trong những điều các ông đă nói giáng xuống trên tôi.”

25 Sau khi đă long trọng làm chứng và nói lời Chúa, hai Tông Đồ trở về Giê-ru-sa-lem và loan Tin Mừng cho nhiều làng miền Sa-ma-ri.

Ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho một viên thái giám

26 Thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê: “Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da; con đường này vắng.”27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đă lên Giê-ru-sa-lem hành hương28 và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a.29 Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê: “Tiến lên, đuổi kịp xe đó.”30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, th́ hỏi: “Ngài có hiểu điều ngài đọc không? “31 Ông quan đáp: “Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải? ” Rồi ông mời ông Phi-líp-phê lên ngồi với ḿnh.32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca.33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đă được huỷ bỏ. Ḍng dơi Người, ai sẽ kể lại, v́ cuộc sống của Người trên trần gian đă bị chấm dứt.

34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê: “Xin ông cho biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính ḿnh hay về một ai khác? “35 Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.

36 Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: “Sẵn nước đây, có ǵ ngăn trở tôi chịu phép rửa không? “37 Ông Phi-líp-phê đáp: “Nếu ngài tin hết ḷng, th́ được.” Viên thái giám thưa: “Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.”38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan.39 Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không c̣n thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành tŕnh, ḷng đầy hoan hỷ.40 C̣n ông Phi-líp-phê th́ người ta gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.

Chương 9

Ông Sao-lô được kêu gọi làm Tông Đồ (Cv 22: 5-16; 26: 9-18)

9.  1 Ông Sao-lô vẫn c̣n hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đă tới gặp thượng tế2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, th́ bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, th́ bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông.4 Ông ngă xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? “5 Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai? ” Người đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.6 Nhưng ngươi hăy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm ǵ.”7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai.8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt th́ mở nhưng không thấy ǵ. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát.9 Suốt ba ngày, ông không nh́n thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: “Kha-na-ni-a! ” Ông thưa: “Dạ, lạy Chúa, con đây.”11 Chúa bảo ông: “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa t́m một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên ḿnh để làm cho ḿnh lại thấy được.”13 Ông Kha-na-ni-a thưa: “Lạy Chúa, con đă nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đă làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem.14 C̣n ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.”15 Nhưng Chúa phán với ông: “Cứ đi, v́ người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en.16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu v́ danh Ta.”17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: “Anh Sa-un, Chúa đă sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đă hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.”18 Lập tức có những cái ǵ như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa.19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông Sao-lô rao giảng tại Đa-mát

20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.21 Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: “Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đă đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao? “22 Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do-thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a.

23 Sau một thời gian khá lâu, người Do-thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô;24 nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông.25 Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đă đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng rồi ḍng dây thả xuống.

Ông Sao-lô tới thăm Giê-ru-sa-lem

26 Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô t́m cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn c̣n sợ ông, v́ họ không tin ông là một môn đệ.27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lănh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đă mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào.28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa.29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ t́m cách giết ông.30 Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô.

Thời kỳ yên ổn

31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được b́nh an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Ông Phê-rô chữa một người tê bại ở Lốt

32 Bấy giờ ông Phê-rô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt.33 Nơi đây ông gặp thấy một người tên là Ê-nê liệt giường đă tám năm, v́ anh bị tê bại.34 Ông Phê-rô nói với anh ta: “Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hăy đứng dậy và tự dọn giường lấy.” Lập tức anh đứng dậy.35 Tất cả những người cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-ron thấy anh, và họ trở lại cùng Chúa.

Ông Phê-rô làm cho một người chết sống lại

36 Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức v́ những việc lành và bố thí bà đă làm.37 Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên.38 V́ Lốt gần Gia-phô, nên khi các môn đệ nghe biết ông Phê-rô ở đó, liền cử hai người đến mời: “Xin ông đến với chúng tôi, đừng tŕ hoăn.”

39 Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà goá xúm lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Linh Dương đă may khi c̣n sống với họ.40 Ông Phê-rô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: “Bà Ta-bi-tha, hăy đứng dậy! ” Bà ấy mở mắt ra, và khi thấy ông Phê-rô, liền ngồi dậy.41 Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà goá lại và cho thấy bà đang sống.42 Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có nhiều người tin vào Chúa.

43 Ông Phê-rô ở lại Gia-phô khá lâu, tại nhà một người thợ thuộc da tên là Si-môn.

Chương 10

Ông Phê-rô tới nhà một viên đại đội trưởng người Rô-ma

10.  1 Ở Xê-da-rê có một người tên là Co-nê-li-ô làm đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội I-ta-li-a.2 Ông là người đạo đức và kính sợ Thiên Chúa, cũng như cả nhà ông; ông rộng tay cứu trợ dân và luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

3 Một hôm, vào khoảng giờ thứ chín, trong một thị kiến ông thấy rơ ràng một thiên sứ của Thiên Chúa vào nhà ông và nói: “Co-nê-li-ô! “4 Ông nh́n thẳng vào thiên sứ và phát sợ, ông nói: “Thưa ngài, có việc chi vậy? ” Thiên sứ đáp: “Lời cầu nguyện và việc cứu trợ của ông đă thấu toà Thiên Chúa khiến Người nhớ đến ông.5 Vậy bây giờ ông hăy sai người đi Gia-phô mời một người tên là Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.6 Ông ấy trọ tại nhà một người thợ thuộc da tên là Si-môn, ở gần bờ biển.”7 Khi vị thiên sứ nói với ông Co-nê-li-ô vừa đi khỏi, ông gọi hai người nhà và một người lính đạo đức trong số những người vẫn ở dưới quyền ông.8 Ông kể cho họ nghe tất cả sự việc, rồi sai họ đi Gia-phô.

9 Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, th́ ông Phê-rô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu.10 Ông thấy đói và muốn ăn. Đang khi người ta dọn bữa th́ ông xuất thần.11 Ông thấy trời mở ra và một vật ǵ sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, đang được thả xuống đất.12 Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất, cùng mọi thứ chim trời.13 Có tiếng phán bảo ông: “Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn! “14 Ông Phê-rô thưa: “Lạy Chúa, không thể được, v́ không bao giờ con ăn những ǵ ô uế và không thanh sạch.”15 Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: “Những ǵ Thiên Chúa đă tuyên bố là thanh sạch, th́ ngươi chớ gọi là ô uế.”16 Việc ấy xảy ra đến ba lần, và lập tức vật ấy được đưa lên trời.

17 Ông Phê-rô c̣n đang phân vân tự hỏi thị kiến ông vừa thấy có ư nghĩa ǵ, th́ những người ông Co-nê-li-ô sai đi đă hỏi ra được nhà ông Si-môn, và họ đang đứng trước cổng.18 Họ lớn tiếng hỏi có phải ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, trọ ở đấy không.19 Ông Phê-rô vẫn c̣n phân vân về thị kiến, th́ Thần Khí bảo ông: “Ḱa có ba người đang t́m ngươi.20 Đứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại ǵ, v́ chính Ta đă sai họ đến.”21 Ông Phê-rô xuống với những người ấy và nói: “Tôi đây chính là người các ông đang t́m. V́ lư do nào các ông đến đây? “22 Họ đáp: “Ông đại đội trưởng Co-nê-li-ô, một người công chính, kính sợ Thiên Chúa và được toàn dân Do-thái chứng nhận là tốt, đă được một thánh thiên sứ linh báo là phải cho mời ông đến nhà, để được nghe các lời ông dạy.”23 Ông Phê-rô liền rước họ vào và mời họ nghỉ lại.

24 Hôm sau nữa, ông vào Xê-da-rê. Bấy giờ ông Co-nê-li-ô đang đợi; ông đă cho mời thân bằng quyến thuộc đến.25 Khi ông Phê-rô bước vào, th́ ông Co-nê-li-ô liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy.26 Nhưng ông Phê-rô đỡ ông ấy lên và nói: “Xin ông đứng dậy, v́ bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm.”27 Rồi ông vừa nói chuyện với ông Co-nê-li-ô, vừa đi vào. Thấy có đông người tụ họp ở đó,28 ông nói với họ: “Quư vị thừa biết: giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do-thái. Nhưng tôi th́ Thiên Chúa đă cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch.29 V́ thế khi được mời, tôi đă đến mà không hề chống căi. Vậy tôi xin hỏi: v́ lẽ nào quư vị đă mời tôi đến? “30 Ông Co-nê-li-ô trả lời: “Cách đây bốn hôm, vào khoảng giờ này, lúc tôi đang đọc kinh giờ chín tại nhà, bỗng có một người đứng trước mặt tôi, y phục rực rỡ.31 Người ấy nói với tôi: “Ông Co-nê-li-ô, Thiên Chúa đă nhận lời cầu nguyện của ông và nhớ đến việc cứu trợ của ông.32 Vậy ông hăy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô; ông ấy trọ tại nhà ông Si-môn, thợ thuộc da, ở gần bờ biển.33 Lập tức tôi đă sai người đến mời ông, và ông đă có ḷng tốt đến đây. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Thiên Chúa, để nghe tất cả những ǵ Người đă truyền cho ông.”

Ông Phê-rô giảng tại nhà ông Co-nê-li-ô

34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rơ Thiên Chúa không thiên vị người nào.35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, th́ dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.

36 “Người đă gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng b́nh an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người.37 Quư vị biết rơ biến cố đă xảy ra trong toàn cơi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng.38 Quư vị biết rơ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đă dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi v́ Thiên Chúa ở với Người.39 C̣n chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đă làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đă treo Người lên cây gỗ mà giết đi.40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đă làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường,41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đă tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đă được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cơi chết sống lại.42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết.43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người th́ sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

Ông Phê-rô làm phép rửa cho những người ngoại đầu tiên

44 Ông Phê-rô c̣n đang nói những điều đó, th́ Thánh Thần đă ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.45 Những tín hữu thuộc giới cắt b́ cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc v́ thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa,46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng:47 “Những người này đă nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, th́ ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? “48 Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Sau đó họ xin ông ở lại ít ngày.

Chương 11

Ông Phê-rô tự biện minh ở Giê-ru-sa-lem

11.  1 Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đă đón nhận lời Thiên Chúa.2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt b́ chỉ trích ông,3 họ nói: “Ông đă vào nhà những kẻ không cắt b́ và cùng ăn uống với họ! “4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu tŕnh bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói:5 “Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, th́ trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật ǵ sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi.6 Nh́n chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời.7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: “Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!8 Tôi đáp: “Lạy Chúa, không thể được, v́ những ǵ ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con!9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: “Những ǵ Thiên Chúa đă tuyên bố là thanh sạch, th́ ngươi chớ gọi là ô uế!10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.

11 “Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi.12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại ǵ. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đă vào nhà ông Co-nê-li-ô.13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đă thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: “Hăy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.

15 “Tôi vừa mới bắt đầu nói, th́ Thánh Thần đă ngự xuống trên họ, như đă ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: “Ông Gio-an th́ làm phép rửa bằng nước, c̣n anh em th́ sẽ được rửa trong Thánh Thần.17 Vậy, nếu Thiên Chúa đă ban cho họ cùng một ân huệ như Người đă ban cho chúng ta, v́ chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, th́ tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? ”

18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống!”

Thành lập Hội Thánh An-ti-ô-khi-a

19 Vậy những người phải tản mác v́ cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sưp và thành An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do-thái.20 Nhưng trong nhóm, có mấy người gốc Sưp và Ky-rê-nê; những người này, khi đến An-ti-ô-khi-a, đă giảng cho cả người Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ.21 V́ có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đă tin và trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a.23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền ḷng gắn bó cùng Chúa,24 v́ ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và ḷng tin. Và đă có thêm một đám rất đông theo Chúa.

25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô t́m ông Sao-lô.26 T́m được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.

Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi Giê-ru-sa-lem

27 Trong những ngày ấy, có những ngôn sứ từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ô-khi-a.28 Một trong những người ấy tên là A-ga-bô đứng lên và được Thần Khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lớn trong khắp cả thiên hạ; đó là nạn đói xảy ra dưới thời hoàng đế Cơ-lau-đi-ô.29 Các môn đệ mới quyết định là mỗi người tuỳ theo khả năng, sẽ gửi quà giúp đỡ anh em ở miền Giu-đê.30 Và họ đă làm việc ấy: gửi đến cho hàng kỳ mục qua tay ông Ba-na-ba và ông Sao-lô.

Chương 12

Ông Phê-rô bị bắt và được cứu cách lạ lùng

12.  1 Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đăi một số người trong Hội Thánh.2 Nhà vua đă cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an.3 Thấy việc đó làm vừa ḷng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men.4 Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng.5 Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, th́ Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông.

6 Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh.7 Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả pḥng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: “Đứng dậy mau đi! ” Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.8 Thiên sứ nói tiếp: “Thắt lưng lại và xỏ dép vào! ” Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: “Khoác áo choàng vào và đi theo tôi! “9 Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là ḿnh thấy một thị kiến.10 Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, th́ bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi.11 Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: “Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đă sai thiên sứ của Người đến, và Người đă cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu.”

12 Ư thức được như vậy, ông đi đến nhà bà Ma-ri-a, mẹ của ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô; ở đó có khá đông người đang tụ họp và cầu nguyện.13 Ông đập cổng th́ có một người tớ gái tên là Rô-đê ra nghe ngóng.14 Nhận ra tiếng ông Phê-rô, cô mừng quưnh, không mở cổng, mà lại chạy vào báo tin ông Phê-rô đang đứng ngoài cổng.15 Người ta bảo cô: “Đồ khùng! ” Nhưng cô ấy cứ quả quyết là đúng như vậy. Họ nói: “Thiên sứ của ông ấy đấy! “16 Trong khi đó, ông Phê-rô tiếp tục đập cổng. Mở cổng ra, thấy ông, họ kinh ngạc.17 Ông giơ tay làm hiệu bảo họ im lặng, rồi kể cho họ nghe Chúa đă đưa ông ra khỏi tù thế nào. Ông nói: “Xin báo tin này cho ông Gia-cô-bê và cho các anh em.” Rồi ông ra đi, đến một nơi khác.

18 Sáng ra, bọn lính nhốn nháo không ít: ông Phê-rô đă ra sao rồi?19Vua Hê-rô-đê cho truy nă ông: bởi không t́m ra, nhà vua tra hỏi lính canh và ra lệnh điệu họ đi xử. Rồi nhà vua bỏ miền Giu-đê xuống ở Xê-da-rê.

Cái chết của vua Hê-rô-đê

20 Nhà vua đang tức tối với dân thành Tia và Xi-đôn. Họ đồng tâm nhất trí đến yết kiến nhà vua. Sau khi đă mua chuộc được quan thị vệ của vua là Bơ-lát-tô, họ cầu hoà, v́ lănh thổ của họ phải nhờ lănh thổ của nhà vua cung cấp lương thực.21 Đến ngày hẹn, vua Hê-rô-đê mặc cẩm bào, ngồi trên ngai, ngỏ lời với họ.22 Dân hoan hô: “Tiếng thần minh, chứ không phải tiếng người phàm! “23 Nhưng ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đánh phạt nhà vua, v́ nhà vua đă không tôn vinh Thiên Chúa. Nhà vua bị gịi bọ rúc rỉa nên đă tắt thở.

Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô trở về An-ti-ô-khi-a

24 Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển.25 C̣n ông Ba-na-ba và ông Sao-lô, sau khi đă chu toàn công việc phục vụ tại Giê-ru-sa-lem th́ trở về, đem theo ông Gio-an, cũng gọi là Mác-cô.

III. CUỘC HÀNH TR̀NH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG BA-NA-BA VÀ ÔNG SAO-LÔ.CÔNG ĐỒNG GIÊ-RU-SA-LEM

Chương 13

Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô được cử đi truyền giáo

13.  1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô.2 Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, th́ Thánh Thần phán bảo: “Hăy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đă kêu gọi hai người ấy làm.”3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

Thầy phù thủy Ê-ly-ma tại đảo Sưp

4 Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sưp.5 Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông.

6 Các ông đi xuyên qua đảo đến Pa-phô; ở đây các ông gặp một người phù thuỷ, mạo xưng là ngôn sứ; ông này là người Do-thái, tên là Ba-giê-su.7 Ông ta ở với thống đốc Xéc-ghi-ô Phao-lô, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Ba-na-ba và ông Sao-lô đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa.8 Nhưng người phù thủy ấy, tên Hy-lạp là Ê-ly-ma, chống lại hai ông và t́m cách ngăn cản thống đốc tin Chúa.9 Bấy giờ ông Sao-lô, cũng gọi là Phao-lô, được đầy Thánh Thần, nh́n thẳng vào người phù thuỷ,10 và nói: “Hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi tṛ xảo trá, hỡi con cái ma quỷ và kẻ thù của tất cả những ǵ là công chính, ngươi không bỏ thói bẻ cong những đường lối ngay thẳng của Chúa sao?11 Giờ đây, này bàn tay Chúa giáng xuống trên ngươi: ngươi sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời trong một thời gian.” Lập tức, mù loà và tối tăm ập xuống trên người phù thuỷ, và ông ta phải lần ṃ t́m người dắt.12 Bấy giờ, thấy việc xảy ra, thống đốc liền tin theo, v́ ông rất đỗi ngạc nhiên về giáo huấn của Chúa.

Hai ông đến An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a

13 Từ Pa-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Péc-ghê miền Pam-phy-li-a. Nhưng ông Gio-an bỏ các ông mà về Giê-ru-sa-lem.14 C̣n hai ông th́ rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.15 Sau phần đọc sách Luật và sách Các Ngôn Sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: “Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều ǵ, xin cứ nói.”

Ông Phao-lô giảng cho người Do-thái

16 Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ư, rồi nói:
17 Thiên Chúa của dân Ít-ra-en đă chọn cha ông chúng ta, đă làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai-cập, và đă giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà đem họ ra khỏi đó.18 Và trong thời gian chừng bốn mươi năm, Người đă nuôi dưỡng họ trong sa mạc.19 Rồi Người đă tiêu diệt bảy dân tộc ở đất Ca-na-an và ban đất của chúng cho họ làm gia sản:20 tất cả đă xảy ra trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các vị thủ lănh cho đến thời ngôn sứ Sa-mu-en.21 Rồi họ đ̣i có vua, Thiên Chúa ban cho họ ông Sa-un, con ông Kít thuộc chi tộc Ben-gia-min, trị v́ bốn mươi năm.22 Sau khi truất phế vua Sa-un, Người đă cho ông Đa-vít xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đă làm chứng về ông rằng: Ta đă t́m được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp ḷng Ta và sẽ thi hành mọi ư muốn của Ta.23 Từ ḍng dơi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đă đưa đến cho Ít-ra-en một Đấng Cứu Độ là Đức Giê-su.24 Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đă rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ ḷng sám hối.25 Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đă tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng ḱa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.

26 “Thưa anh em, là con cái thuộc ḍng giống Áp-ra-ham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta.27 Dân cư thành Giê-ru-sa-lem và các thủ lănh của họ đă không nhận biết Đức Giê-su; khi kết án Người, họ đă làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày sa-bát.28 Tuy không thấy Người có tội ǵ đáng chết, họ vẫn đ̣i Phi-la-tô xử tử.29 Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đă hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ.30 Nhưng Thiên Chúa đă làm cho Người trỗi dậy từ cơi chết.31 Trong nhiều ngày, Đức Giê-su đă hiện ra với những kẻ từng theo Người từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân.

32 “C̣n chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta,33 th́ Người đă thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại, đúng như lời đă chép trong Thánh vịnh 2: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đă sinh ra Con.

34 “Về việc Người đă làm cho Đức Giê-su từ cơi chết sống lại, không c̣n phải hư nát nữa, th́ Người phán thế này: Ta sẽ ban cho các ngươi những ơn lộc đă hứa cho Đa-vít.35 V́ vậy ở chỗ khác, lại có lời rằng: Ngài sẽ không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát.36 Thế mà vua Đa-vít, sau khi phục vụ ư định của Thiên Chúa trong đời ông, đă an nghỉ, đă được chôn cất bên cạnh tổ tiên và phải hư nát.37 C̣n Đấng mà Thiên Chúa đă cho trỗi dậy th́ không phải hư nát.

38 “Vậy thưa anh em, xin biết cho điều này: chính nhờ Đấng ấy mà ơn tha tội được loan báo cho anh em; và trong khi anh em không thể được giải thoát khỏi tội lỗi mà trở nên công chính nhờ tuân giữ Luật Mô-sê,39 th́ nhờ Người, mọi kẻ tin đều được nên công chính.

40 “Vậy hăy coi chừng kẻo lại xảy ra điều đă nói trong sách Các Ngôn Sứ:41 Hỡi những kẻ khinh mạn, hăy xem, hăy kinh ngạc sững sờ và biến mất đi! V́ chính vào thời các ngươi, Ta sắp làm một việc, một việc mà các ngươi sẽ chẳng tin, nếu có ai kể lại cho các ngươi.

42 Khi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba đi ra, người ta mời hai ông lại nói về đề tài ấy ngày sa-bát sau.43Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa.

Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba hướng về dân ngoại

44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa.45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái sinh ḷng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông.46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng v́ anh em khước từ lời ấy, và tự coi ḿnh không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, th́ đây chúng tôi quay về phía dân ngoại.47 V́ Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cơi đất.”

48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đă được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo.49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy.

50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ hượng lưu đă theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đăi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lănh thổ của họ.51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô.52 C̣n các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

Chương 14

Loan báo Tin Mừng tại I-cô-ni-ô

14.  1 Tại I-cô-ni-ô cũng xảy ra như vậy: hai ông vào hội đường người Do-thái và giảng dạy, khiến rất đông người Do-thái và Hy-lạp tin theo.
2 Nhưng những người Do-thái không tin theo th́ xúi giục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em.
3 Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn v́ dựa vào Chúa, là Đấng chứng nhận lời giảng về ân sủng của Người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiêng.
4 Quần chúng trong thành chia rẽ, kẻ th́ đứng về phía người Do-thái, kẻ th́ đứng về phía các Tông Đồ.5 Những người ngoại và những người Do-thái, cùng với các thủ lănh của họ, mưu toan làm nhục và ném đá hai ông.6 Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Ly-cao-ni-a là Lưt-ra, Đéc-bê và các vùng phụ cận;7 và tại đó các ông tiếp tục loan báo Tin Mừng.

Ông Phao-lô chữa một người bại chân

8 Tại Lưt-ra, có một người bại hai chân ngồi đó; anh ta bị què từ khi lọt ḷng mẹ, chưa hề đi được bước nào.9 Anh nghe ông Phao-lô giảng. Ông nh́n thẳng vào anh và thấy anh có ḷng tin để được cứu chữa,10 th́ lớn tiếng nói: “Anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng! ” Anh đứng phắt dậy và đi lại được.

11 Thấy việc ông Phao-lô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Ly-cao-ni-a: “Thần linh mặc lốt người phàm đă xuống với chúng ta! “12 Họ gọi ông Ba-na-ba là thần Dớt, ông Phao-lô là thần Héc-mê, v́ ông là người phát ngôn.13 Thầy tư tế đền thờ thần Dớt ở ngoại thành đem ḅ và ṿng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông, muốn dâng lễ tế.14 Nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo ḿnh ra, xông vào đám đông mà kêu lên:15 “Hỡi các bạn, các bạn làm ǵ thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan Tin Mừng cho các bạn, là hăy bỏ những cái hăo huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đă tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó.16 Trong những thế hệ đă qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ.17 Tuy vậy Người không ngừng làm chứng cho ḿnh, khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no ḷng, được an vui.”18 Nói vậy mà hai ông vẫn c̣n phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông.19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, v́ tưởng ông đă chết.20 Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.

21 Sau khi đă loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lưt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a.22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.”23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đă tin.

24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a,25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a.26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đă được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.

27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những ǵ Thiên Chúa đă cùng làm với hai ông, và việc Người đă mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.

Chương 15

Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a

15.  1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt b́ theo tục lệ Mô-sê, th́ anh em không thể được cứu độ.”2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đă trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng.4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những ǵ Thiên Chúa đă cùng làm với các ông.

Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem

5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đă trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép cắt b́ cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.”6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.

Diễn từ của ông Phê-rô

7 Sau khi các ông đă tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: “Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đă chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đă chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đă ban cho chúng ta.9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, v́ đă dùng đức tin để thanh tẩy ḷng họ.10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đă không có sức mang nổi?11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin ḿnh được cứu độ, cùng một cách như họ.”

12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đă dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.

Diễn từ của ông Gia-cô-bê

13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: “Thưa anh em, xin nghe tôi đây:14 Ông Si-môn đă thuật lại cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên Chúa đă đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người.15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đă chép:16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đă sụp đổ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy.17 Như vậy các người c̣n lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ t́m kiếm Chúa. Chúa phán như vậy,18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.

19 “V́ vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa,20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế v́ đă cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết.21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng: họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.”

Thư của các Tông Đồ

22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh.23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau:

24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang.25 V́ thế, chúng tôi đă đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô,26 những người đă cống hiến cuộc đời v́ danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến tŕnh bày trực tiếp những điều viết sau đây:28 Thánh Thần và chúng tôi đă quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này:29 là kiêng ăn đồ đă cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”

Các đại biểu đến An-ti-ô-khi-a

30 Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống An-ti-ô-khi-a, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư.31 Đọc thư xong, họ vui mừng v́ lời khích lệ đó.32 Ông Giu-đa và ông Xi-la, v́ cũng là ngôn sứ, đă nói chuyện lâu với các anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh.33 Hai ông ở lại một thời gian, rồi các anh em lại tiễn chân hai ông trở về b́nh an với những người đă phái hai ông đi.34 Nhưng ông Xi-la quyết định ở lại, chỉ một ḿnh ông Giu-đa đi.35 C̣n ông Phao-lô và ông Ba-na-ba th́ ở lại An-ti-ô-khi-a. Cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo Tin Mừng lời Chúa.

IV. NHỮNG CUỘC HÀNH TR̀NH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG PHAO-LÔ

Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chia tay. Ông Phao-lô chọn ông Xi-la làm cộng tác viên

36 Ít ngày sau, ông Phao-lô nói với ông Ba-na-ba: “Ta hăy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành ta đă loan báo lời Chúa, xem họ ra sao.”37 Ông Ba-na-ba muốn đem theo cả ông Gio-an cũng gọi là Mác-cô.38 Nhưng ông Phao-lô th́ nghĩ là một người đă từng bỏ hai ông từ khi ở miền Pam-phy-li-a và đă không cộng tác với hai ông, th́ không nên đem theo.39 Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay nhau. Ông Ba-na-ba đem ông Mác-cô theo, vượt biển đi đảo Sưp.40 C̣n ông Phao-lô th́ chọn ông Xi-la và lên đường, sau khi đă được các anh em giao phó cho ân sủng Chúa.

Chương 16

Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê

41 Ông đi qua miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a, và làm cho các Hội Thánh được vững mạnh.

16.  1 Ông đến Đéc-bê, rồi đến Lưt-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đă tin Chúa, c̣n cha là người Hy-lạp.2 Ông được các anh em ở Lưt-ra và I-cô-ni-ô chứng nhận là tốt.3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với ḿnh, nên đă đem ông đi làm phép cắt b́, v́ nể các người Do-thái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp.
4 Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đă được các Tông Đồ và kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem ban bố, để họ tuân giữ.
5 Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số.

Đi qua miền A-xi-a

6 Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, v́ Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a.7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép.8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Trô-a.

9 Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng: “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi! “10 Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi t́m cách đi Ma-kê-đô-ni-a, v́ hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.

Đến Phi-líp-phê

11 Xuống tàu ở Trô-a, chúng tôi đi thẳng đến đảo Xa-mốt-ra-kê, rồi hôm sau đến Nê-a-pô-li.12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày.13 Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó.14 Có một bà tên là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa; bà nghe, và Chúa mở ḷng cho bà để bà chú ư đến những lời ông Phao-lô nói.15 Sau khi bà và cả nhà đă chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: “Các ông đă coi tôi là một tín hữu Chúa, th́ xin các ông đến ở nhà tôi.” Và bà ép chúng tôi phải nhận lời.

Ông Phao-lô và ông Xi-la bị bắt giam

16 Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi; cô ta bị quỷ thần ốp, và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô.17 Cô lẽo đẽo theo ông Phao-lô và chúng tôi mà kêu: “Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao; họ loan báo cho các người con đường cứu độ.”18 Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực ḿnh, ông Phao-lô quay lại bảo quỷ: “Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này! ” Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất.

19 Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đă tiêu tan, liền túm lấy ông Phao-lô và ông Xi-la mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách.20 Họ điệu hai ông đến các quan toà và nói: “Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta; họ là người Do-thái,21 và họ truyền bá những tập tục mà người Rô-ma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành.”22 Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan toà, sau khi đă cho lột áo hai ông, th́ ra lệnh đánh đ̣n.23 Khi đă đánh nhừ tử, họ tống hai ông vào ngục, và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận.24 Được lệnh đó, người này tống hai ông vào pḥng giam sâu nhất và cùm chân lại.

Các nhà truyền giáo được giải thoát cách lạ lùng

25 Vào quăng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát.26 Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.27 Viên cai ngục choàng dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, v́ tưởng rằng các người tù đă trốn đi.28 Nhưng ông Phao-lô lớn tiếng bảo: “Ông chớ hại ḿnh làm chi: chúng tôi c̣n cả đây mà!”

29 Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sấp ḿnh dưới chân ông Phao-lô và ông Xi-la,30 rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm ǵ để được cứu độ? “31 Hai ông đáp: “Hăy tin vào Chúa Giê-su, th́ ông và cả nhà sẽ được cứu độ.”32 Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy.33 Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi, rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà.34 Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng v́ đă tin Thiên Chúa.

35 Sáng ngày ra, các quan toà sai vệ binh đến nói với viên cai ngục: “Thả những người ấy ra! “36 Viên cai ngục báo tin ấy cho ông Phao-lô: “Các quan toà sai người đến bảo thả các ngài. Vậy bây giờ xin các ngài ra và đi b́nh an.”37 Nhưng ông Phao-lô nói với họ: “Chúng tôi là những công dân Rô-ma, không có án ǵ cả, mà họ đă đánh đ̣n chúng tôi trước công chúng, rồi tống ngục. Bây giờ họ lại lén lút tống chúng tôi ra! Không được! Họ phải đích thân đến đưa chúng tôi ra!”

38 Các vệ binh tŕnh lại những lời ấy cho các quan toà. Những ông này sợ hăi khi nghe biết hai ông là công dân Rô-ma.39 Họ bèn đến xin lỗi, rồi đưa hai ông ra và xin hai ông rời khỏi thành phố.40 Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Ly-đi-a; sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi.

Chương 17

Ông Phao-lô gặp khó khăn với người Do-thái tại Thê-xa-lô-ni-ca

17.  1 Hai ông đi ngang qua Am-phi-pô-li và A-pô-lô-ni-a, đến Thê-xa-lô-ni-ca, là nơi có một hội đường của người Do-thái.2 Theo thói quen, ông Phao-lô đến với họ, và trong ba ngày sa-bát liền, ông thảo luận với họ; dựa vào Kinh Thánh, ông3 giải thích và xác định rằng Đấng Ki-tô phải chịu khổ h́nh và sống lại từ cơi chết; ông nói: “Đấng Ki-tô ấy, chính là Đức Giê-su mà tôi rao giảng cho anh em.”4 Trong nhóm đó, có mấy người đă chịu tin theo và nhập đoàn với ông Phao-lô và ông Xi-la; một số rất đông những người Hy-lạp tôn thờ Thiên Chúa và không ít phụ nữ quư phái cũng làm như vậy.

5 Nhưng người Do-thái sinh ghen tức, họ quy tụ một số du đăng đầu đường xó chợ, họp thành đám đông, gây náo động trong thành. Họ kéo đến nhà ông Gia-xon, t́m ông Phao-lô và ông Xi-la để đưa hai ông ra trước đại hội toàn dân.6 Không t́m thấy hai ông, họ bèn lôi ông Gia-xon và một số anh em ra trước nhà chức trách thành phố, mà kêu la rằng: “Những tên gây rối trong cả thiên hạ, nay vác mặt đến đây,7 thế mà Gia-xon lại chứa chấp chúng! Tất cả bọn này đi ngược lại các chiếu chỉ của hoàng đế Xê-da, v́ chúng nói rằng có một vua khác là Giê-su.”8 Nghe những lời ấy, đám đông và các nhà chức trách thành phố xôn xao,9 họ đ̣i ông Gia-xon và những người kia phải nộp tiền kư quỹ rồi mới thả ra.

Lại gặp khó khăn ở Bê-roi-a

10 Ngay đêm ấy, các anh em tiễn ông Phao-lô và ông Xi-la đi Bê-roi-a. Đến nơi, các ông vào hội đường người Do-thái.11 Những người Do-thái ở đây cởi mở hơn những người ở Thê-xa-lô-ni-ca: họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách Thánh để xem có đúng như vậy không.12 Vậy nhiều người trong nhóm họ tin theo; về phía người Hy-lạp, cũng có nhiều phụ nữ thượng lưu và nhiều đàn ông cũng tin theo.

13 Nhưng khi người Do-thái ở Thê-xa-lô-ni-ca biết là ông Phao-lô cũng loan báo lời Thiên Chúa ở Bê-roi-a nữa, th́ họ lại đến đấy sách động và gây xôn xao trong dân chúng.14 Bấy giờ các anh em lập tức tiễn ông Phao-lô ra tận bờ biển; c̣n ông Xi-la và ông Ti-mô-thê th́ vẫn ở lại đó.15 Các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến A-thê-na rồi từ đó trở về, mang theo lệnh bảo ông Xi-la và ông Ti-mô-thê phải đến với ông Phao-lô càng sớm càng tốt.

Ông Phao-lô giảng ở A-thê-na

16 Trong khi ông Phao-lô đợi hai ông ở A-thê-na, ông nổi giận v́ thấy thành phố nhan nhản những tượng thần.17 Vậy ông thảo luận trong hội đường với những người Do-thái và những người tôn thờ Thiên Chúa, và ngoài quảng trường mỗi ngày với những người qua lại.18 Có mấy triết gia thuộc phái Khoái Lạc và phái Khắc Kỷ cũng trao đổi với ông. Kẻ th́ nói: “Con vẹt đó muốn nói ǵ vậy? ” Người khác lại bảo: “H́nh như ông ta rao giảng về những thần xa lạ”, v́ ông Phao-lô loan báo Tin Mừng về Đức Giê-su và về sự Phục Sinh.

19 Họ mời ông đi với họ đến Hội đồng A-rê-ô-pa-gô và nói: “Chúng tôi có thể biết thứ đạo lư mới ông dạy là ǵ không?20 Quả ông có đem đến cho chúng tôi một số điều lạ tai; vậy chúng tôi muốn biết những điều đó nghĩa là ǵ.”21 Thật thế, mọi người A-thê-na và kiều dân ở đó chỉ để thời giờ bàn tán hay nghe những chuyện mới nhất.

Diễn từ của ông Phao-lô trước Hội đồng A-rê-ô-pa-gô

22 Đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô nói: “Thưa quư vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quư vị là người sùng đạo hơn ai hết.23 Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nh́n lên những nơi thờ phượng của quư vị, tôi đă thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: “Kính thần vô danh”. Vậy Đấng quư vị không biết mà vẫn tôn thờ, th́ tôi xin rao giảng cho quư vị.

24 “Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay con người làm nên.25 Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái ǵ, v́ Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự.26 Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đă tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đă vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ.27 Như vậy là để họ t́m kiếm Thiên Chúa; may ra họ ḍ dẫm mà t́m thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta.28 Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quư vị đă nói: “Chúng ta cũng thuộc ḍng giống của Người.

29 “Vậy, v́ là ḍng giống Thiên Chúa, chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như h́nh tượng do nghệ thuật và tài trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá.

30 “Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua những thời người ta không nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối,31 v́ Người đă ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lư, nhờ một người mà Người đă chỉ định. Để bảo đảm điều ấy với mọi người, Thiên Chúa đă làm cho vị này sống lại từ cơi chết.”

32 Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ th́ nhạo cười, kẻ th́ nói: “Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề ấy.”33 Thế là ông Phao-lô bỏ họ mà đi.34 Nhưng có mấy người đă theo ông và tin Chúa, trong số đó có ông Đi-ô-ny-xi-ô, thành viên Hội đồng A-rê-ô-pa-gô và một phụ nữ tên là Đa-ma-ri cùng những người khác nữa.

Chương 18

Thành lập Hội Thánh Cô-rin-tô

18.  1 Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô.2 Tại đây, ông gặp một người Do-thái tên là A-qui-la, quê ở Pon-tô, vừa mới từ I-ta-li-a đến, cùng với vợ là Pơ-rít-ki-la, v́ hoàng đế Cơ-lau-đi-ô đă ra lệnh cho mọi người Do-thái phải rời Rô-ma. Ông Phao-lô đến thăm hai ông bà,3 và v́ cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: họ làm nghề dệt lều.4 Mỗi ngày sa-bát, ông thảo luận tại hội đường, cố thuyết phục cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp.

5 Khi ông Xi-la và ông Ti-mô-thê từ Ma-kê-đô-ni-a xuống, th́ ông Phao-lô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do-thái biết rằng Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô.6 Bởi họ chống đối và nói lộng ngôn, nên ông giũ áo mà bảo họ: “Máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người! Phần tôi, tôi vô can; từ nay trở đi, tôi sẽ đến với người ngoại.”7 Ông rời bỏ chỗ ấy đến nhà một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, tên là Ti-xi-ô Giút-tô, ở sát bên hội đường.8 Ông Cơ-rít-pô, trưởng hội đường, tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Cô-rin-tô đă nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa.9 Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh,10 v́ Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, v́ Thầy có một dân đông đảo trong thành này.”11 Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa.

Người Do-thái đưa ông Phao-lô ra toà

12 Thời ông Ga-li-on làm thống đốc tỉnh A-khai-a, người Do-thái nhất tề nổi dậy chống ông Phao-lô; họ đưa ông ra toà13 và nói: “Tên này xúi giục người ta tôn thờ Thiên Chúa trái với Lề Luật.”14 Ông Phao-lô toan mở miệng, th́ ông Ga-li-on đă nói với người Do-thái: “Hỡi người Do-thái, giả như có ǵ là trái Luật hay phạm pháp, th́ lẽ đương nhiên là tôi sẽ chịu khó nghe các ông.15 Nhưng đây lại là những chuyện tranh luận về giáo thuyết, danh từ, luật lệ riêng của các ông, th́ các ông hăy tự xét lấy. Phần tôi, tôi không muốn xét xử những điều ấy.”16 Rồi ông đuổi họ ra khỏi toà án.17 Mọi người liền túm lấy ông Xốt-thê-nê, trưởng hội đường, mà đánh túi bụi ngay trước toà án. Nhưng ông Ga-li-on chẳng bận tâm ǵ về việc này.

Ông Phao-lô trở về An-ti-ô-khi-a và bắt đầu cuộc hành tŕnh thứ ba

18 Ông Phao-lô c̣n ở lại Cô-rin-tô khá lâu, rồi từ giă các anh em và vượt biển sang miền Xy-ri, cùng với bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la. Trước đó, tại Ken-khơ-rê, ông xuống tóc, v́ có lời khấn.

19 Khi đến Ê-phê-xô, ông Phao-lô từ biệt hai người kia. Phần ông, ông vào hội đường và thảo luận với người Do-thái.20 Họ xin ông ở lại lâu hơn. Ông không chịu.21 Nhưng khi từ giă họ, ông nói: “Để lần khác tôi sẽ trở lại với các ông, nếu Thiên Chúa muốn.” Rồi ông xuống tàu rời Ê-phê-xô.

22 Đến Xê-da-rê, ông lên Giê-ru-sa-lem chào thăm Hội Thánh, rồi xuống An-ti-ô-khi-a.23 Sau khi ở đó một thời gian, ông ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.

Ông A-pô-lô

24 Có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-lê-xan-ri-a, đă đến Ê-phê-xô; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh.25 Ông đă được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-su, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gio-an.26 Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà tŕnh bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.

27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a th́ các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đă giúp ích nhiều cho các tín hữu,28 v́ ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.

Chương 19

Môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả tại Ê-phê-xô

19.  1 Trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô th́ ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ2 và hỏi họ: “Khi tin theo, anh em đă nhận được Thánh Thần chưa? ” Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.”3 Ông hỏi: “Vậy anh em đă được chịu phép rửa nào? ” Họ đáp: “Phép rửa của ông Gio-an.”4 Ông Phao-lô nói: “Ông Gio-an đă làm một phép rửa tỏ ḷng sám hối, và ông bảo dân tin vào Đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-su.”5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, th́ Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.7 Cả nhóm có chừng mười hai người.

Thành lập Hội Thánh Ê-phê-xô

8 Ông Phao-lô vào hội đường, và trong ṿng ba tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về Nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ.9 Nhưng có một số người cứng ḷng, không chịu tin, lại c̣n nói xấu Đạo trước mặt cộng đoàn, nên ông tuyệt giao với họ, tách các môn đệ ra; ngày ngày ông thảo luận trong trường học của ông Ty-ran-nô.10 Cứ như thế trong ṿng hai năm, khiến mọi người ở A-xi-a, Do-thái cũng như Hy-lạp, đều được nghe lời Chúa.

Những người Do-thái làm nghề trừ quỷ

11 Thiên Chúa dùng tay ông Phao-lô mà làm những phép lạ phi thường,12 đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đă chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất.

13 Có mấy người Do-thái đi đây đi đó làm nghề trừ quỷ cũng thử lấy danh Chúa Giê-su mà chữa những người bị tà thần ám. Họ nói: “Nhân danh Đức Giê-su mà ông Phao-lô rao giảng, ta truyền lệnh cho các ngươi! “14 Ông Xi-kêu-a nọ, thượng tế Do-thái, có bảy con trai thường làm như vậy.15 Nhưng tà thần đáp: “Đức Giê-su, tao biết; ông Phao-lô, tao cũng tường; c̣n bay, bay là ai? “16 Rồi người bị tà thần ám xông vào họ, đè cả bọn xuống đánh túi bụi, khiến họ phải bỏ nhà ấy mà chạy trốn, trần truồng và đầy thương tích.17 Mọi người ở Ê-phê-xô, Do-thái cũng như Hy-lạp, đều biết chuyện ấy; ai cũng sợ hăi, và thiên hạ tán dương danh Chúa Giê-su.

18 Trong số các tín hữu, có nhiều người đến thú nhận và kể ra những phù phép của ḿnh.19 Khá đông người làm nghề phù thủy đem gom sách vở mà đốt trước mặt mọi người; tổng cộng số sách ấy trị giá tới năm mươi ngàn đồng bạc.
20 Như vậy, nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh.

V. KẾT THÚC NHỮNG CUỘC HÀNH TR̀NH TRUYỀN GIÁO.ÔNG PHAO-LÔ, NGƯỜI TÙ CỦA ĐỨC KI-TÔ

Các dự định của ông Phao-lô

21 Sau khi những việc ấy xảy ra, ông Phao-lô được Thánh Thần thúc đẩy, quyết định đi ngang qua miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a mà về Giê-ru-sa-lem; ông nói: “Về đó rồi, tôi c̣n phải đi thăm Rô-ma nữa.”22 Ông sai hai người trong các phụ tá của ông là Ti-mô-thê và Ê-rát-tô đi Ma-kê-đô-ni-a, c̣n ông th́ ở lại A-xi-a một thời gian.

Thợ bạc Ê-phê-xô gây rối loạn

23 Vào thời kỳ ấy, xảy ra một vụ rối loạn khá trầm trọng liên quan đến Đạo.24 Số là có một người thợ bạc tên là Đê-mết-ri-ô, chuyên làm mô h́nh đền nữ thần Ác-tê-mi bằng bạc, và nhờ đó đem lại cho các người thợ một nguồn lợi không nhỏ.25 Ông ta tập hợp họ và những người làm nghề tương tự, và nói: “Thưa các bạn, các bạn thừa biết là nhờ việc làm ăn này mà chúng ta phát tài.26 Thế mà, như các bạn thấy và nghe biết: không những ở Ê-phê-xô này, mà gần như trong khắp cả A-xi-a, tên Phao-lô ấy đă thuyết phục và làm cho một đám đông đáng kể thay ḷng đổi dạ, khi hắn nói rằng thần linh do tay người làm ra không phải là thần.27 Như vậy, có nguy cơ là không những ngành nghề của chúng ta bị chê bai, mà cả đền thờ đại nữ thần Ác-tê-mi cũng bị người ta coi chẳng ra ǵ, và rốt cuộc vị nữ thần mà toàn A-xi-a và cả thiên hạ tôn thờ cũng chẳng c̣n ǵ là vĩ đại nữa.”28 Nghe nói thế, họ đầy ḷng căm phẫn và thét lên: “Vĩ đại thay, thần Ác-tê-mi của người Ê-phê-xô!”29 Cả thành đầy hỗn loạn, người ta ùn ùn kéo đến hí trường, lôi theo ông Gai-ô và ông A-rít-ta-khô là những người Ma-kê-đô-ni-a, bạn đồng hành của ông Phao-lô.30 Ông Phao-lô muốn ra trước đại hội toàn dân, nhưng các môn đệ không cho.31 Có mấy vị chức sắc tỉnh A-xi-a, là bạn của ông Phao-lô, cũng sai người đến khuyên ông đừng liều ḿnh đến hí trường.

32 Dân chúng ḥ la, kẻ thế này, người thế nọ, đại hội trở nên hỗn loạn và phần đông không biết ḿnh họp nhau để làm ǵ.33 Trong đám đông, có những người nói rơ sự thể cho ông A-lê-xan-đê biết, v́ người Do-thái đă đưa ông ra. Ông A-lê-xan-đê giơ tay làm hiệu tỏ ư muốn thanh minh với đại hội toàn dân.34 Nhưng khi nhận ra ông là người Do-thái, th́ tất cả mọi người đồng thanh ḥ hét suốt gần hai tiếng đồng hồ: “Vĩ đại thay, thần Ác-tê-mi của người Ê-phê-xô! “35 Sau cùng, viên thư kư thành phố trấn an đám đông, ông nói: “Thưa đồng bào Ê-phê-xô, có ai trong loài người lại không biết rằng thành Ê-phê-xô được coi sóc đền thần Ác-tê-mi vĩ đại và giữ pho tượng của người từ trời rơi xuống?36 Điều đó hẳn không ai chối căi được, vậy đồng bào hăy b́nh tĩnh và đừng làm ǵ hấp tấp.37 Đồng bào đă đưa những người này tới đây: họ không phạm thánh cũng chẳng nói lộng ngôn chống nữ thần của chúng ta.38 Vậy nếu ông Đê-mết-ri-ô và các thợ cùng đi với ông có điều ǵ kiện cáo ai, th́ đă có các phiên toà, các thống đốc: họ cứ việc đưa nhau ra toà!39 Ngoài ra, nếu đồng bào c̣n điều ǵ khác muốn yêu cầu, th́ đại hội hợp pháp sẽ giải quyết.40 Quả thế, điều xảy ra hôm nay có nguy cơ làm chúng ta bị tố cáo về tội nổi loạn, v́ không có lư do nào để chúng ta có thể biện minh việc tụ họp này.” Nói thế rồi, ông giải tán đại hội.

Chương 20

Ông Phao-lô rời Ê-phê-xô

20.  1 Sau khi cuộc náo động chấm dứt, ông Phao-lô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Ma-kê-đô-ni-a.2 Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hy-lạp3 và ở lại đó ba tháng. V́ người Do-thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Xy-ri, ông quyết định qua ngă Ma-kê-đô-ni-a mà về.4 Cùng đi với ông, có ông Xô-pát-rô, con ông Py-rô, người Bê-roi-a, hai ông A-rít-ta-khô và Xê-cun-đô, người Thê-xa-lô-ni-ca, ông Gai-ô, người Đéc-bê, ông Ti-mô-thê, hai ông Ty-khi-cô và Trô-phi-mô, người A-xi-a.5 Các ông này đă đi trước chúng tôi và đợi chúng tôi ở Trô-a.6 Phần chúng tôi, sau tuần lễ Bánh Không Men, chúng tôi xuống tàu rời Phi-líp-phê, và năm ngày sau gặp các ông ấy ở Trô-a và ở lại đó bảy ngày.

Ở Trô-a, ông Phao-lô làm cho một người chết sống lại

7 Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phao-lô thảo luận với các anh em, và v́ hôm sau ông ra đi, nên ông đă kéo dài cuộc nói chuyện đến măi nửa đêm.8 Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau.9 Một thiếu niên kia, tên là Êu-ty-khô, ngồi ở cửa sổ, đă thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phao-lô vẫn cứ giảng. V́ ngủ say, nên nó ngă từ tầng thứ ba xuống. Vực lên, th́ nó đă chết.10 Ông Phao-lô xuống, cúi ḿnh trên nó, ôm lấy và nói: “Đừng xôn xao nữa, v́ nó sống mà! “11 Rồi ông lên, bẻ bánh và ăn. Ông c̣n nói chuyện khá lâu, măi đến tảng sáng mới ra đi.12 Người ta đưa cậu bé đang sống về, và ai nấy được an ủi không ít.

Từ Trô-a đến Mi-lê-tô

13 Chúng tôi xuống tàu trước đi Át-xô, là nơi chúng tôi sẽ đón ông Phao-lô; ông đă sắp đặt như thế, v́ ông tính đi đường bộ.14 Khi ông gặp lại chúng tôi ở Át-xô, chúng tôi đón ông xuống tàu rồi đi tới Mi-ty-len.15 Từ đó chúng tôi vượt biển và hôm sau tới ngang đảo Khi-ô. Hôm sau nữa, chúng tôi cặp bến ở đảo Xa-mốt, rồi ngày kế đó đến Mi-lê-tô,16 v́ ông Phao-lô đă quyết định không ghé Ê-phê-xô, để khỏi mất thời giờ ở A-xi-a. Ông vội vă như thế để, nếu có thể, th́ có mặt ở Giê-ru-sa-lem ngày lễ Ngũ Tuần.
Từ giă các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô

17 Từ Mi-lê-tô, ông sai người đi mời các kỳ mục trong Hội Thánh Ê-phê-xô.18 Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ:

19 Khi phục vụ Chúa, tôi đă hết ḷng khiêm tốn, đă nhiều lần phải rơi lệ, đă gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do-thái.20 Anh em biết tôi đă không bỏ qua một điều ǵ có ích cho anh em; trái lại tôi đă giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia.21 Tôi đă khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

22 “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những ǵ sẽ xảy ra cho tôi ở đó,23 trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, th́ Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá ǵ, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đă nhận từ Chúa Giê-su, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.

25 “Giờ đây tôi biết rằng: tất cả anh em, những người tôi đă đến thăm để rao giảng Nước Thiên Chúa, anh em sẽ không c̣n thấy mặt tôi nữa.26 V́ vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng: nếu có ai trong anh em phải hư mất, th́ tôi vô can.27 Thật tôi đă không bỏ qua điều ǵ, trái lại đă rao giảng cho anh em tất cả ư định của Thiên Chúa.

28 “Anh em hăy ân cần lo cho chính ḿnh và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đă đặt anh em làm người coi sóc, hăy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đă mua bằng máu của chính ḿnh.

29 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, th́ sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên.30 Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, ḥng lôi cuốn các môn đệ theo chúng.31 V́ vậy anh em phải canh thức, và nhớ rằng, suốt ba năm, ngày đêm tôi đă không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ.

32 “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đă được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đă chẳng ham.34 Chính anh em biết rơ: những ǵ cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đă tự cung cấp.35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đă dạy: cho th́ có phúc hơn là nhận.”

36 Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện.37 Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn.38 Họ đau đớn nhất v́ lời ông vừa nói là họ sẽ không c̣n thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Chương 21

Ông Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem

21.  1 Đến khi dứt ra được mà xuống tàu, chúng tôi đi thẳng đến đảo Cô, ngày hôm sau đến đảo Rô-đô, rồi từ đó đến Pa-ta-ra.2 Gặp chuyến đi Phê-ni-xi, chúng tôi xuống tàu và ra khơi.3 Khi trông thấy đảo Sưp, chúng tôi đi ṿng phía nam mà hướng về Xy-ri, và cập bến tại Tia, v́ tàu phải đổ hàng ở đó.4 T́m gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại đó bảy ngày. Được Thần Khí soi sáng, họ nói với ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem.5 Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên băi biển mà cầu nguyện.6 Sau khi từ biệt nhau, chúng tôi xuống tàu, c̣n họ th́ trở về nhà.

7 Phần chúng tôi, để kết thúc chuyến vượt biển này, chúng tôi đi từ Tia đến Pơ-tô-lê-mai; chúng tôi chào thăm các anh em ở đó và ở lại với họ một ngày.8 Hôm sau chúng tôi lên đường và đến Xê-da-rê. Chúng tôi vào nhà ông Phi-líp-phê, người loan báo Tin Mừng, thuộc nhóm Bảy người, và ở lại với ông.9 Ông này có bốn người con gái đồng trinh được ơn nói tiên tri.10 Đang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là A-ga-bô từ miền Giu-đê xuống.11 Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phao-lô tự trói chân tay lại và nói: “Đây là điều Thánh Thần phán: người có dây lưng này sẽ bị người Do-thái trói lại như thế ở Giê-ru-sa-lem mà nộp vào tay người ngoại.”12 Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phương nài xin ông Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem.13 Bấy giờ ông Phao-lô trả lời: “Có ǵ mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi, tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà c̣n chịu chết tại Giê-ru-sa-lem v́ danh Chúa Giê-su.”14 Không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành thôi và nói: “Xin cho ư Chúa được thể hiện!”

Ông Phao-lô tới Giê-ru-sa-lem

15 Sau mấy ngày đó, khi đă chuẩn bị xong, chúng tôi lên Giê-ru-sa-lem.16 Có những môn đệ từ Xê-da-rê cùng đi với chúng tôi; họ dẫn chúng tôi đến trọ nhà ông Mơ-na-xon người Sưp, một môn đệ kỳ cựu.

17 Khi chúng tôi đến Giê-ru-sa-lem, các anh em niềm nở đón tiếp chúng tôi.18 Hôm sau, ông Phao-lô cùng đi với chúng tôi đến nhà ông Gia-cô-bê, ở đó có đông đủ các kỳ mục đang họp.19 Sau khi chào hỏi, ông Phao-lô kể lại từng chi tiết những ǵ Thiên Chúa đă dùng việc phục vụ của ông mà làm nơi các dân ngoại.20 Nghe nói thế, họ tôn vinh Thiên Chúa, rồi nói với ông Phao-lô: “Thưa anh, anh thấy có hàng vạn người Do-thái đă tin theo, và tất cả đều nhiệt thành đối với Luật Mô-sê.21 Thế mà họ đă nghe nói về anh rằng: anh dạy tất cả những người Do-thái sống giữa các dân ngoại phải bỏ ông Mô-sê, anh bảo họ đừng làm phép cắt b́ cho con cái, và đừng giữ các tục lệ nữa.22 Vậy phải làm ǵ? Thế nào người ta cũng sẽ nghe biết là anh đă tới.23 Vậy xin anh làm như chúng tôi nói với anh đây: chúng tôi có bốn người đang phải giữ lời khấn;24 anh hăy đem họ theo mà cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ, và đài thọ chi phí cho họ để họ có thể xuống tóc. Như vậy ai nấy sẽ biết rằng những điều họ đă nghe nói về anh chỉ là chuyện không đâu; trái lại, chính anh cũng ăn ở như người tuân giữ Lề Luật.25 C̣n về những người ngoại đă tin theo, th́ chúng tôi đă viết thư thông báo những quyết định của chúng tôi, là họ phải kiêng: ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm.”

26 Bấy giờ ông Phao-lô đem bốn người kia theo, và ngày hôm sau ông cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ. Rồi ông vào Đền Thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế, là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ.

Ông Phao-lô bị bắt

27 Khi sắp hết thời gian bảy ngày, những người Do-thái từ A-xi-a đến thấy ông trong Đền Thờ th́ sách động toàn thể đám đông và tra tay bắt ông.28 Họ tri hô: “Hỡi đồng bào Ít-ra-en, giúp một tay nào! Nó kia ḱa, tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến Lề Luật và Nơi Thánh này! Nó c̣n đem cả mấy người Hy-lạp vào Đền Thờ mà làm cho Nơi Thánh này ra ô uế.”29 Họ nói thế là v́ trước đó họ đă thấy ông Trô-phi-mô, người Ê-phê-xô, cùng đi với ông Phao-lô trong thành, và họ nghĩ ông Phao-lô đă đưa ông ấy vào Đền Thờ.

30 Cả thành phố sôi động và dân đổ xô đến. Họ túm lấy ông Phao-lô, lôi ra khỏi Đền Thờ; lập tức người ta đóng các cửa Đền Thờ lại.31 Họ c̣n đang t́m cách giết ông, th́ có tin báo lên cho vị chỉ huy cơ đội: “Cả Giê-ru-sa-lem náo động! “32 Lập tức, ông ta huy động một số binh sĩ và đại đội trưởng, và xông vào đám đông. Vừa thấy vị chỉ huy và binh sĩ, th́ họ thôi không đánh ông Phao-lô nữa.33 Bấy giờ vị chỉ huy lại gần, bắt ông và ra lệnh lấy hai cái xiềng c̣ng ông lại, rồi hỏi cho biết ông là ai và đă làm ǵ.34 Đám đông la hét, kẻ thế này, người thế nọ. V́ quá ồn ào, vị chỉ huy không thể biết được điều ǵ chắc chắn, nên mới ra lệnh đem ông Phao-lô về đồn.35 Khi đến bậc thềm, binh sĩ phải khiêng ông đi, v́ đám đông quá hung bạo.36 Dân cứ theo sau cả đám mà ḥ la: “Giết nó đi!”

37 Khi sắp bị đem vào đồn, ông Phao-lô nói với vị chỉ huy: “Tôi có được phép nói với ông một lời chăng? ” Ông này đáp: “Ông biết tiếng Hy-lạp à?38 Vậy ra ông không phải là tên Ai-cập, trước đây ít lâu, đă xúi bốn ngàn tên khủng bố nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạc hay sao?”39 Ông Phao-lô nói: “Tôi đây là người Do-thái, quê ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, công dân một thành không phải là không có tiếng tăm. Xin ông cho phép tôi ngỏ lời với dân.”40 Được vị chỉ huy cho phép, ông Phao-lô đứng trên bậc thềm giơ tay làm hiệu cho dân. Mọi người im phăng phắc; ông Phao-lô nói với họ bằng tiếng Híp-ri:

Chương 22

Ông Phao-lô nói với người Do-thái ở Giê-ru-sa-lem (Cv 9:1-19; 26: 12 -18)

22.  1 “Thưa quư vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quư vị bây giờ đây.”2 Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Híp-ri, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp:3 “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đă được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đă được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đă nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay.4 Tôi đă bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đă đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà,5 như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi c̣n được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.

6 “Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, th́ vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi.7 Tôi ngă xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?8 Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: “Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ.9 Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi.10 Tôi nói: “Lạy Chúa, con phải làm ǵ? Chúa bảo tôi: “Hăy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những ǵ Thiên Chúa đă chỉ định cho anh phải làm.11 V́ ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không c̣n trông thấy nữa, nên tôi đă được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát.

12 “Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt.13 Ông đến, đứng bên tôi và nói: “Anh Sa-un, anh thấy lại đi! Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nh́n ông.14 Ông nói: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đă chọn anh để anh được biết ư muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra.15 Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đă thấy và đă nghe.16 Vậy bây giờ anh c̣n chần chừ ǵ nữa? Anh hăy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy ḿnh cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.

17 “Khi trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc tôi cầu nguyện trong Đền Thờ, th́ tôi xuất thần18 và thấy Chúa bảo tôi: “Mau lên, hăy rời khỏi Giê-ru-sa-lem gấp, v́ chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về Thầy đâu.19 Tôi thưa: “Lạy Chúa, chính họ biết rơ con đây đă đến từng hội đường bắt giam và đánh đ̣n những kẻ tin Chúa.20 Khi người ta đổ máu ông Tê-pha-nô, chứng nhân của Chúa, th́ chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy.21 Chúa bảo tôi: “Hăy đi, v́ Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.

Ông Phao-lô, công dân Rô-ma

22 Đám đông lắng nghe ông Phao-lô nói tới đó th́ hét lên: “Hăy bứng khỏi mặt đất loại người như thế! Nó không đáng sống! “23 Họ ḥ la, phất áo và tung bụi lên trời.24 Vị chỉ huy cơ đội ra lệnh đem ông Phao-lô vào đồn và truyền đánh đ̣n tra tấn, để biết lư do tại sao người ta ḥ hét phản đối ông ấy như vậy.25 Họ vừa nọc ông Phao-lô ra để đánh đ̣n, th́ ông nói với viên đại đội trưởng đứng gần đó: “Một công dân Rô-ma chưa được xét xử, các ông có được phép đánh đ̣n không? “26 Nghe vậy, viên đại đội trưởng đi báo cáo cho vị chỉ huy rằng: “Ông định làm ǵ bây giờ? Đương sự là công dân Rô-ma! “27 Vị chỉ huy liền đến gặp ông Phao-lô và hỏi: “Ông nói cho tôi biết: ông là công dân Rô-ma sao? ” Ông Phao-lô trả lời: “Phải.”28 Vị chỉ huy nói tiếp: “Tôi đây, tôi phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy.” Ông Phao-lô đáp: “C̣n tôi, sinh ra đă có quyền ấy rồi.”29 Lập tức những người sắp tra tấn ông rút lui, c̣n vị chỉ huy th́ phát sợ, v́ biết rằng ông Phao-lô là công dân Rô-ma mà ḿnh lại đă c̣ng ông ấy.

Ông Phao-lô ra trước Thượng Hội Đồng

30 Hôm sau, v́ muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều ǵ, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

Chương 23

23.  1 Ông Phao-lô nh́n thẳng vào Thượng Hội Đồng rồi nói: “Thưa anh em, cho đến ngày hôm nay, tôi đă ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng.”2 Nhưng thượng tế Kha-na-ni-a truyền cho những người phụ tá đánh vào miệng ông Phao-lô.3 Bấy giờ ông Phao-lô nói với ông ấy: “Bức tường tô vôi kia, Thiên Chúa sẽ đánh ông! Ông ngồi xử tôi chiếu theo Lề Luật, mà ông lại ra lệnh đánh tôi trái với Lề Luật! “4 Những người phụ tá nói: “Vị thượng tế của Thiên Chúa mà mi dám nguyền rủa sao? “5 Ông Phao-lô trả lời: “Thưa anh em, tôi không biết đó là thượng tế; quả có lời chép: Ngươi không được nguyền rủa người đầu mục trong dân.”

6 Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, c̣n phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: “Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc ḍng dơi Pha-ri-sêu; chính v́ hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử.”7 Ông vừa nói thế, th́ người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ.8 Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần; c̣n người Pha-ri-sêu th́ lại tin là có.9 Người ta la lối om ṣm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: “Chúng tôi không thấy người này có ǵ là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đă nói với ông ấy? “10 Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn.

11 Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: “Hăy vững ḷng! Con đă long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, th́ con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa.”

Người Do-thái âm mưu giết ông Phao-lô

12 Sáng ngày ra, người Do-thái âm mưu với nhau. Họ thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông Phao-lô.13 Có trên bốn mươi người đă cùng thề với nhau như vậy.14 Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói: “Chúng tôi đă thề độc là sẽ không ăn uống ǵ, bao lâu chưa giết được tên Phao-lô.15 Vậy bây giờ xin quư vị, cùng với Thượng Hội Đồng, đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quư vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới.”

16 Nhưng người con trai của bà chị ông Phao-lô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và vào báo tin cho ông Phao-lô.17 Ông Phao-lô mời viên đại đội trưởng đến và nói: “Xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, v́ cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy.”18 Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, dẫn đến gặp vị chỉ huy mà tŕnh rằng: “Tù nhân Phao-lô đă mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông; cậu ấy có điều phải nói với ông.”19 Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi: “Em có điều ǵ phải báo cáo cho ta biết? “20 Cậu bé trả lời: “Người Do-thái đă đồng ư với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điệu ông Phao-lô xuống Thượng Hội Đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn.21 Vậy xin ông đừng tin họ, v́ có trên bốn mươi người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy; họ đă thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ c̣n chờ ông chấp thuận.”22 Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn: “Đừng nói với ai là em đă tiết lộ những chuyện đó cho ta.”

Ông Phao-lô bị giải đi Xê-da-rê

23 Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo: “Các anh hăy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh và hai trăm khinh binh, để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Xê-da-rê.24 Cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phao-lô, để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Phê-lích.”

25 Ông viết một bức thư nội dung như sau:26 “Cơ-lau-đi-ô Ly-xi-a trân trọng chào ngài tổng trấn Phê-lích đáng kính.27 Người này đă bị người Do-thái bắt và sắp bị họ giết, th́ tôi đem lính đến giải thoát, v́ được biết rằng đương sự là công dân Rô-ma.28 V́ muốn biết rơ họ tố cáo đương sự về tội ǵ, tôi đă đưa đương sự ra trước Thượng Hội Đồng của họ.29 Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến Lề Luật của họ, nhưng không có tội ǵ đáng chết hay đáng bị tù.30 Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đă cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức, một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự th́ cứ lên ngài mà kiện.”

31 Tuân lệnh trên, binh lính đă nhận ông Phao-lô, và ban đêm đưa ông đi An-ti-pát-ri.32 Hôm sau, họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, c̣n họ th́ trở về đồn.33 Đến Xê-da-rê, kỵ binh tŕnh thư và giao ông Phao-lô cho tổng trấn.34 Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Ki-li-ki-a,35 ông nói: “Tôi sẽ xét vụ của anh, khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến.” Rồi ông ra lệnh giam ông Phao-lô ở dinh Hê-rô-đê.

Chương 24

Tổng trấn Phê-lích xử vụ kiện ông Phao-lô

24.  1 Năm ngày sau, thượng tế Kha-na-ni-a xuống Xê-da-rê cùng với một số kỳ mục và một trạng sư tên là Téc-tu-lô. Họ đến kiện ông Phao-lô trước toà tổng trấn.2 Ông Phao-lô bị gọi ra toà, và ông Téc-tu-lô bắt đầu tố cáo như sau: “Thưa ngài Phê-lích đáng kính, nhờ ngài chúng tôi được sống trong cảnh thái b́nh; nhờ ngài ân cần săn sóc, dân tộc này được hưởng nhiều cải cách.3 Ở đâu và lúc nào chúng tôi cũng đón nhận những ân huệ ấy với tất cả ḷng biết ơn.4 Nhưng để khỏi quấy rầy ngài thêm, chúng tôi sẽ tŕnh bày vắn tắt vụ việc như sau, xin ngài nghe với tấm ḷng khoan hậu sẵn có.5 Số là chúng tôi đă bắt gặp tên này, một thứ ôn dịch, chuyên gây bạo loạn giữa mọi người Do-thái trong thiên hạ, và là đầu sỏ phái Na-da-rét.6 Y c̣n mưu toan xúc phạm đến Đền Thờ, và chúng tôi đă bắt y.7 Chúng tôi muốn xử y chiếu theo Luật của chúng tôi, nhưng viên chỉ huy Ly-xi-a đă can thiệp, dùng bạo lực mà giật y khỏi tay chúng tôi, và truyền cho những người tố cáo y phải đến trước toà ngài.8 Tra hỏi y, ngài sẽ có thể biết rơ về mọi điều chúng tôi tố cáo y.”9 Người Do-thái tán đồng và quả quyết là đúng như vậy.

Ông Phao-lô tự biện hộ trước tổng trấn Rô-ma

10 Tổng trấn ra hiệu bảo ông Phao-lô nói, ông liền đáp: “Tôi biết rằng đă từ nhiều năm, ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc này, nên tôi sung sướng biện hộ cho ḿnh.11 Chính ngài có thể biết rơ: tôi lên Giê-ru-sa-lem hành hương đến nay chưa quá mười hai ngày.12 Trong Đền Thờ, trong các hội đường cũng như trong thành phố, người ta đă không bắt gặp được tôi thảo luận với ai hay sách động đám đông.13 Họ cũng không thể đưa ra cho ngài bằng chứng về những điều bây giờ họ tố cáo tôi.

14 “Tuy nhiên, tôi xin công nhận với ngài điều này: tôi phụng thờ Thiên Chúa của cha ông chúng tôi theo Đạo mà họ gọi là bè phái; tôi tin mọi điều chép trong sách Luật Mô-sê và sách Các Ngôn Sứ.15 Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này, như chính họ cũng hy vọng, là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại.16 V́ thế, cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có ǵ đáng chê trách.

17 “Sau nhiều năm, tôi về Giê-ru-sa-lem để đem tiền cứu trợ cho dân tộc tôi và để dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa.18 Chính lúc đó họ bắt gặp tôi trong Đền Thờ, sau khi tôi làm nghi lễ tẩy uế, không có tụ tập đám đông, cũng không gây ồn ào chi cả.19 Có mấy người Do-thái từ A-xi-a đến. Đáng lẽ họ phải ra tŕnh diện với ngài mà tố cáo tôi, nếu như họ có điều ǵ chống tôi.20 Hoặc những người đang có mặt đây cứ nói xem: khi tôi ra trước Thượng Hội Đồng, họ đă t́m thấy điều ǵ phạm pháp?21 Phải chăng là lời duy nhất tôi đă hô lên khi đứng giữa họ: chính v́ sự phục sinh của kẻ chết mà hôm nay tôi bị các ông đưa ra xét xử?”

Ông Phao-lô bị giam ở Xê-da-rê

22 Ông Phê-lích là người biết rất chính xác về Đạo, ông hoăn vụ án lại và nói: “Khi nào viên chỉ huy Ly-xi-a xuống, tôi sẽ xét vụ kiện của các người.”23 Ông truyền cho viên đại đội trưởng giam ông Phao-lô, nhưng cho ông hưởng chế độ dễ dăi và không ngăn cấm thân nhân nào đến giúp đỡ ông.

24 Ít ngày sau, ông Phê-lích cùng đến với vợ là bà Đơ-ru-xi-la, người Do-thái. Ông cho vời ông Phao-lô đến và nghe ông nói về ḷng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.25 Nhưng khi ông Phao-lô biện luận về đức công chính, sự tiết độ và cuộc phán xét mai sau, th́ ông Phê-lích phát sợ nên nói: “Bây giờ ông có thể lui ra. Khi nào tiện dịp, tôi sẽ cho gọi ông đến.”26 Một trật, ông cũng hy vọng ông Phao-lô đút lót; v́ thế ông năng cho vời ông Phao-lô đến nói chuyện.

27 Măn hạn hai năm, ông Phê-lích được ông Po-ki-ô Phét-tô đến thay thế. V́ muốn được ḷng người Do-thái, ông Phê-lích cứ để ông Phao-lô ở lại trong tù.

Chương 25

Ông Phao-lô kháng cáo lên hoàng đế Xê-da

25.  1 Ba ngày sau khi nhậm chức, tổng trấn Phét-tô từ Xê-da-rê lên Giê-ru-sa-lem.2 Các thượng tế và thân hào Do-thái đến kiện ông Phao-lô. Họ khẩn khoản3 xin tổng trấn một ân huệ để hại ông Phao-lô, là đưa ông về Giê-ru-sa-lem, v́ họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường.4 Nhưng ông Phét-tô đáp rằng ông Phao-lô đang bị giam giữ ở Xê-da-rê, c̣n chính ông cũng sắp sửa về đó ngay.5 Ông lại thêm: “Những ai trong các ông có đủ tư cách, hăy cùng xuống đó với tôi, và nếu đương sự có ǵ sai trái th́ cứ việc tố.”

6 Sau khi ở lại Giê-ru-sa-lem không quá tám hay mười ngày, ông xuống Xê-da-rê. Hôm sau ông ra ngồi toà và truyền điệu ông Phao-lô đến.7 Ông Phao-lô vừa tới, th́ những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem xuống đă vây quanh ông: họ tố cáo ông nhiều tội, mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng.8 Ông Phao-lô tự biện hộ: “Tôi không có tội ǵ đối với Lề Luật Do-thái, đối với Đền Thờ hay hoàng đế Xê-da.”9 Ông Phét-tô muốn được ḷng người Do-thái nên đề nghị với ông Phao-lô: “Ông có muốn lên Giê-ru-sa-lem để được xử tại đó trước mặt tôi về những lời tố cáo này không? “10 Nhưng ông Phao-lô đáp: “Tôi đang đứng trước toà án của hoàng đế Xê-da, tôi phải được xử tại đó. Tôi đă không làm ǵ hại người Do-thái, như chính ngài thừa biết.11 Nếu quả thật tôi có tội, nếu tôi đă làm điều ǵ đáng chết, th́ tôi không xin tha chết. Nhưng nếu những điều tố cáo của các người này là vô căn cứ, th́ không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi kháng cáo lên hoàng đế Xê-da! “12 Bấy giờ ông Phét-tô bàn với hội đồng tư vấn, rồi trả lời: “Ông đă kháng cáo lên hoàng đế Xê-da, th́ ông sẽ lên hoàng đế Xê-da.”

Ông Phao-lô ra tŕnh diện vua Ác-ríp-pa

13 Ít ngày sau, vua Ác-ríp-pa và bà Béc-ni-kê đến Xê-da-rê chào mừng ông Phét-tô.14 V́ hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Phét-tô mới đem vụ ông Phao-lô ra tŕnh bày với nhà vua. Ông nói: “Ở đây có một người tù ông Phê-lích để lại.15 Khi tôi tới Giê-ru-sa-lem, các thượng tế và các kỳ mục Do-thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy.16 Tôi đă trả lời họ rằng người Rô-ma không có lệ nộp bị cáo nào, trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo, và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo.17 Vậy họ cùng đến đây với tôi, và không chút tŕ hoăn, ngày hôm sau tôi ra ngồi toà và truyền điệu đương sự đến.18 Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đă không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng.19 Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và liên quan đến một ông Giê-su nào đó đă chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống.20 Phần tôi, phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Giê-ru-sa-lem để được xử tại đó về vụ này không.21 Nhưng Phao-lô đă kháng cáo, xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đă ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế.”22 Bấy giờ vua Ác-ríp-pa nói với ông Phét-tô: “Tôi cũng muốn được nghe ông ta nói.” Ông Phét-tô trả lời: “Ngày mai ngài sẽ được nghe.”

23 Vậy hôm sau vua Ác-ríp-pa và bà Béc-ni-kê tiến vào công đường cách rất long trọng, cùng với các sĩ quan chỉ huy cơ đội và các người có chức vị trong thành phố. Theo lệnh của ông Phét-tô, người ta điệu ông Phao-lô đến.24 Ông Phét-tô nói: “Kính thưa đức vua Ác-ríp-pa và toàn thể quư vị có mặt ở đây với chúng tôi, quư vị thấy người này: toàn thể cộng đồng Do-thái đă đến gặp tôi, ở Giê-ru-sa-lem cũng như ở đây, về việc của đương sự. Họ la lên rằng đương sự không được phép sống nữa.25 Phần tôi, tôi không thấy đương sự đă làm ǵ đáng chết; nhưng v́ chính đương sự đă kháng cáo lên thánh thượng, nên tôi đă quyết định giải về kinh.26 Về vụ của đương sự, tôi không có ǵ chắc chắn để tâu lên chúa thượng. V́ thế tôi đă đưa đương sự ra tŕnh diện quư vị, và nhất là ngài, kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, để sau lần tra hỏi này, tôi sẽ có ǵ để tâu.27 V́ thiết tưởng giải tù nhân lên, mà không nói rơ đương sự bị tố cáo về những tội ǵ, th́ thật là vô lư.”

Chương 26

Diễn từ của ông Phao-lô trước mặt vua Ác-ríp-pa (Cv 9:1-19; 22: 6-16 )

26.  1 Vua Ác-ríp-pa nói với ông Phao-lô: “Ông được phép tự bào chữa.” Ông Phao-lô bèn giơ tay ra tự biện hộ:

2 “Kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi lấy làm sung sướng v́ hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài, về mọi điều người Do-thái tố cáo tôi,3 nhất là v́ ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do-thái. Bởi thế, xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói.

4 “Tôi đă sống như thế nào từ hồi niên thiếu, ngay từ đầu, giữa dân tộc tôi và tại Giê-ru-sa-lem, điều đó mọi người Do-thái đều rơ.5 Từ lâu họ đă biết, và nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi đă sống theo phái nghiêm nhặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pha-ri-sêu.6 Và giờ đây tôi bị đưa ra toà chính là v́ hy vọng điều Thiên Chúa đă hứa cho cha ông chúng tôi.7 Mười hai chi tộc chúng tôi ngày đêm kiên tŕ thờ phượng Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa đức vua, chính v́ niềm hy vọng đó mà tôi bị người Do-thái tố cáo.8 Sao trong quư vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là chuyện không thể tin được?

9 “Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giê-su người Na-da-rét.10 Đó là điều tôi đă làm tại Giê-ru-sa-lem. Được các thượng tế uỷ quyền, chính tôi đă bỏ tù nhiều người trong dân thánh; và khi họ bị xử tử, tôi đă bỏ phiếu tán thành.11 Nhiều lần tôi đă rảo khắp các hội đường, dùng cực h́nh cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn. Tôi đă giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ.

12 “Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và uỷ nhiệm, tôi lên đường đi Đa-mát.13 Kính thưa đức vua, đang khi đi đường, vào lúc trưa, tôi đă thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn mặt trời, từ trời chiếu toả xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành.14 Tất cả chúng tôi đều ngă nhào xuống đất, và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Híp-ri: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Đá lại mũi nhọn th́ khốn cho ngươi!15 Tôi hỏi: “Thưa Ngài, Ngài là ai? Chúa đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.16 Nhưng ngươi hăy chỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta hiện ra với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều ngươi đă thấy, cũng như những điều Ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi biết.17 Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do-thái và các dân ngoại: Ta sai ngươi đến với chúng18 để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Xa-tan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào Ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đă được thánh hiến.”

19 “Từ đó, kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, tôi đă không cưỡng lại thị kiến bởi trời.20 Trái lại, tôi đă rao giảng trước hết cho những người ở Đa-mát, rồi cho những người ở Giê-ru-sa-lem và trong khắp miền Giu-đê, sau đó cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ ḷng ăn năn sám hối.21 Chính v́ thế, người Do-thái đă bắt tôi khi tôi đang ở trong Đền Thờ và t́m cách giết tôi.22 Được Thiên Chúa phù hộ, cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn; tôi không nói ǵ khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Mô-sê đă báo trước sẽ xảy ra,23 đó là: Đấng Ki-tô sẽ chịu đau khổ và là người đầu tiên sống lại từ cơi chết, để loan báo ánh sáng cho dân Do-thái cũng như cho các dân ngoại.”

Phản ứng của cử tọa

24 Ông Phao-lô c̣n đang tự biện hộ như thế, th́ ông Phét-tô lớn tiếng nói: “Ông Phao-lô, ông điên mất rồi! Ông hay chữ quá nên hoá điên! “25 Ông Phao-lô đáp: “Thưa ngài Phét-tô đáng kính, tôi không điên đâu, nhưng tôi nói lên những điều hợp với sự thật và lẽ phải.26 Quả thế, đức vua biết rơ những điều ấy, và tôi mạnh dạn nói với người: tôi tin chắc rằng trong các điều ấy, không có ǵ mà người không biết, v́ chuyện này đă không xảy ra ở một xó nào đó.27 Kính thưa đức vua Ác-ríp-pa, chắc là ngài tin các ngôn sứ? Tôi biết là ngài tin.”28 Vua Ác-ríp-pa nói với ông Phao-lô: “Chút nữa là ông thuyết phục được tôi trở thành Ki-tô hữu rồi đấy! “29 Ông Phao-lô trả lời: “Chút nữa hay nhiều nữa, th́ tôi cũng xin Thiên Chúa cho, không những ngài, mà hết mọi người đang nghe tôi nói hôm nay, được trở nên giống như tôi, trừ ra những xiềng xích này!”

30 Bấy giờ nhà vua, ông tổng trấn, bà Béc-ni-kê và cử toạ đứng dậy.31 Khi ra về, họ nói với nhau: “Người này không làm chi đáng chết hay đáng bị tù.”32 Vua Ác-ríp-pa nói với ông Phét-tô: “Đáng lẽ người này có thể được thả ra, nếu đă chẳng kháng cáo lên hoàng đế Xê-da.”

Chương 27

Ông Phao-lô khởi hành đi Rô-ma

27.  1 Khi có quyết định cho chúng tôi đáp tàu sang I-ta-li-a, người ta giao ông Phao-lô và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giu-li-ô, thuộc cơ đội Au-gút-ta.2 Chúng tôi xuống một chiếc tàu của thành Át-ra-mưt-ti-on, sắp nhổ neo đi các cảng miền A-xi-a và chúng tôi ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có anh A-rít-ta-khô, một người Ma-kê-đô-ni-a quê Thê-xa-lô-ni-ca.3 Hôm sau, chúng tôi cập bến Xi-đôn; ông Giu-li-ô xử nhân đạo với ông Phao-lô, cho phép ông đi thăm bạn hữu và để họ săn sóc ông.4 Từ đó, chúng tôi lại ra khơi và đi ṿng theo đảo Sưp, v́ gió ngược.5 Rồi chúng tôi vượt qua biển Ki-li-ki-a và Pam-phy-li-a và tới My-ra miền Ly-ki-a.6 Ở đấy, viên đại đội trưởng t́m được một chiếc tàu của thành A-lê-xan-ri-a sắp đi I-ta-li-a, nên ông cho chúng tôi sang tàu đó.

7 Trong ṿng nhiều ngày, tàu đi chậm, và vất vả lắm chúng tôi mới đến ngang Cơ-ni-đô. V́ không thuận gió, chúng tôi đi ṿng theo đảo Cơ-rê-ta, hướng về phía mũi Xan-mô-nê.8 Chúng tôi vất vả đi men theo mũi đó đến một nơi gọi là Bến Lành, gần đó có thành La-xai-a.

Ông Phao-lô gặp băo và bị đắm tàu

9 Chúng tôi đă mất khá nhiều thời gian, và việc đi biển từ nay thật nguy hiểm, v́ ngày ăn chay đă qua rồi. Ông Phao-lô khuyên họ:10 “Thưa các bạn, tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, chẳng những cho hàng hoá và con tàu, mà c̣n cho tính mạng chúng ta nữa.”11 Nhưng viên đại đội trưởng tin tài công và chủ tàu hơn tin lời ông Phao-lô.12 V́ cảng không thích hợp cho tàu ở lại qua mùa đông, nên đa số có ư kiến lại ra khơi, để nếu có thể th́ cập bến và qua mùa đông ở Phê-ních, một cảng khác trên đảo Cơ-rê-ta quay về hướng tây nam và tây bắc.

13 Một cơn gió nam thổi nhẹ, khiến họ tưởng rằng có thể thực hiện được ư định, nên nhổ neo và cho tàu đi men theo đảo Cơ-rê-ta.14 Nhưng chẳng bao lâu một trận cuồng phong, gọi là gió đông bắc, từ đảo thổi ra.15 Tàu bị cuốn đi, không thể chống chọi với gió, nên chúng tôi đành để cho trôi giạt.16 Khi chạy ṿng phía sau một đảo nhỏ tên là Cau-đa, chúng tôi vất vả lắm mới gh́ chiếc xuồng lại được.17 Kéo nó lên rồi, họ dùng các phương tiện cấp cứu, lấy thừng đánh đai con tàu. Rồi, v́ sợ tàu bị mắc cạn trong vịnh Xiếc-ti, họ thả neo nổi và cứ để tàu trôi giạt.18 Chúng tôi vẫn bị băo dữ dội, nên hôm sau thủy thủ ném hàng hoá xuống biển,19 và hôm sau nữa họ tự tay quăng đồ trang bị của tàu đi.20 Đă từ nhiều ngày, chẳng thấy mặt trời hay một v́ sao nào xuất hiện, c̣n băo vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu.

21 Từ lâu không ai ăn uống ǵ; bấy giờ ông Phao-lô đứng giữa họ mà nói: “Thưa các bạn, phải chi các bạn đă nghe tôi không rời đảo Cơ-rê-ta, th́ đă tránh được những thiệt hại mất mát này.22 Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, v́ không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi.23 Thật vậy, đêm vừa rồi, một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa Tể của tôi và là Đấng tôi phụng thờ, đă hiện ra với tôi24 và bảo: “Này ông Phao-lô, đừng sợ! Ông phải ra trước toà hoàng đế Xê-da; v́ thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống.25 V́ thế, thưa các bạn, hăy can đảm lên! Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa: sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đă phán với tôi.26 Nhưng chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một ḥn đảo.”

27 Đến đêm thứ mười bốn, chúng tôi đang trôi giạt trên biển Át-ri-a, th́ vào quăng nửa đêm, các thủy thủ có cảm giác như đang tới gần đất.28 Thả dây ḍ đáy biển, họ thấy sâu hai mươi sải; cách một quăng, họ lại thả dây ḍ lần nữa, th́ thấy c̣n mười lăm sải.29 Sợ rằng tàu chúng tôi có thể đụng phải đá ngầm, họ thả bốn chiếc neo ở đằng lái và cầu mong cho trời mau sáng.30 Nhưng các thủy thủ t́m cách bỏ tàu mà trốn: họ hạ chiếc xuồng xuống biển, lấy cớ là để thả neo đằng mũi.31 Ông Phao-lô mới bảo viên đại đội trưởng và binh sĩ: “Nếu những người này không ở lại trên tàu, th́ các ông không thể được cứu đâu! “32 Lính bèn cắt đứt dây xuồng, cho nó trôi đi.

33 Trong khi đợi trời sáng, ông Phao-lô khuyên mọi người nên ăn uống; ông nói: “Cho đến hôm nay là mười bốn ngày, các bạn nhịn đói chờ đợi, không ăn ǵ cả.34 Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống, v́ có thế các bạn mới được cứu. Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu.”35 Nói thế rồi, ông cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn.36 Mọi người lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống.37 Chúng tôi ở trên tàu tất cả là hai trăm bảy mươi sáu người.38 Sau khi ăn no, họ đổ lúa ḿ xuống biển cho tàu nhẹ bớt.

39 Đến sáng, họ không nhận ra được đó là đất nào, nhưng thấy rơ một vùng có băi cát, và tính chuyện cho tàu chạy vào, nếu có thể.40 Họ mới gỡ các neo, bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo những thừng cột bánh lái ra; rồi căng buồm đằng mũi lên cho gió thổi, hướng thẳng vào băi.41 Nhưng họ đụng phải băi cát ngầm, nên cho tàu mắc cạn ở đó. Mũi tàu đâm vào cát, không nhúc nhích được, c̣n đằng lái th́ bị sóng mạnh đánh vỡ tan.

42 Bấy giờ binh sĩ nẩy ra ư muốn giết các người tù, v́ sợ có người bơi được mà trốn mất.43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phao-lô nên ngăn cản họ thực hiện ư định. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi th́ nhảy xuống trước bơi vào bờ;44 c̣n những người khác th́ bám vào ván hoặc mảnh tàu vỡ mà vào. Thế là mọi người vào được bờ và được cứu.

Chương 28

Ông Phao-lô tại đảo Man-ta

28.  1 Được cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy gọi là Man-ta.2 Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi, v́ trời đă bắt đầu mưa và lạnh.3 Ông Phao-lô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa, th́ một con rắn độc bị nóng ḅ ra, cuốn vào tay ông.4 Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông th́ bảo nhau: “Chắc chắn người này là một tên sát nhân: hắn vừa được cứu khỏi chết dưới biển, nhưng Thần Công Lư đă không để cho sống.”5 Nhưng ông giũ con vật vào lửa mà không hề hấn ǵ.6 Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết; nhưng đợi lâu mà không thấy có ǵ khác thường xảy đến cho ông, th́ đổi ư và bảo ông là một vị thần.

7 Gần nơi ấy, có đồn điền của viên quan lớn nhất đảo, tên là Púp-li-ô. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong ba ngày.8 Có ông thân sinh ông Púp-li-ô đang liệt giường v́ bị sốt và kiết lỵ. Ông Phao-lô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi.9 Thấy thế, các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành.10 Họ trọng đăi chúng tôi, và khi chúng tôi xuống tàu, họ đă đem tới những ǵ chúng tôi cần dùng.

Từ Man-ta tới Rô-ma

11 Ba tháng sau, chúng tôi ra khơi trên một chiếc tàu đă qua mùa đông tại đảo; tàu này của thành A-lê-xan-ri-a và mang huy hiệu hai thần Đi-ốt-cu-ri.12 Chúng tôi ghé vào thành Xy-ra-cu-xa và ở lại đó ba ngày.13 Từ nơi ấy, chúng tôi đi men theo bờ biển và tới thành Rê-gi-ô. Ngày hôm sau có gió nam nổi lên, và sau hai ngày chúng tôi tới cảng Pu-tê-ô-li.14 Ở đây chúng tôi gặp được những người anh em, họ mời chúng tôi ở lại với họ bảy ngày. Chúng tôi đến Rô-ma như thế đó.

15 Các anh em ở Rô-ma nghe tin chúng tôi tới th́ đến tận chợ Áp-pi-ô và Ba Quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phao-lô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm.16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông.

Ông Phao-lô tiếp xúc với kiều bào Do-thái ở Rô-ma

17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến. Khi họ đă tới đông đủ, ông nói với họ: “Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đă không làm ǵ chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đă bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma.18 Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, v́ tôi không có tội ǵ đáng chết.19 Nhưng v́ người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi.20 Đó là lư do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính v́ niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này.”

21 Họ nói với ông: “Về phía chúng tôi, chúng tôi không nhận được thư nào từ Giu-đê nói về ông, cũng chẳng có ai trong các anh em đến đây báo cáo hoặc nói ǵ xấu về ông.22Chúng tôi muốn được nghe ông tŕnh bày ư nghĩ của ông, v́ chúng tôi biết là phái của ông đến đâu cũng gặp chống đối.”

Ông Phao-lô tuyên bố với kiều bào Do-thái ở Rô-ma

23 Họ hẹn ngày với ông, và hôm đó đến gặp ông tại nhà trọ đông hơn. Ông tŕnh bày cho họ và long trọng làm chứng về Nước Thiên Chúa; từ sáng đến chiều, ông dựa vào Luật Mô-sê và các ngôn sứ mà nói về Đức Giê-su, để cố thuyết phục họ.24 Nghe ông nói, người th́ được thuyết phục, người th́ không chịu tin.25 Khi giải tán, họ vẫn không đồng ư với nhau; ông Phao-lô chỉ nói thêm một lời: “Thánh Thần đă nói rất đúng khi dùng ngôn sứ I-sai-a mà phán với cha ông anh em26 rằng: Hăy đến gặp dân này và nói: Các ngươi có lắng tai nghe cũng không hiểu, có trố mắt nh́n cũng chẳng thấy;27 v́ ḷng dân này đă ra chai đá: chúng đă bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và ḷng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

28 “Vậy xin anh em biết cho rằng: ơn cứu độ này của Thiên Chúa đă được gửi đến cho các dân ngoại; họ th́ họ sẽ nghe.”29 Ông nói thế rồi th́ người Do-thái đi ra, tranh luận với nhau rất sôi nổi.

30 Suốt hai năm tṛn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đă thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông.31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.