06-Tài liệu "Sứ Điệp Fatima"
chính thức công bố trọn vẹn
ba phần của Bí Mật Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tài liệu "Sứ Điệp Fatima" chính thức công bố trọn vẹn ba phần của Bí Mật Fatima.

 Trước hết, vào lúc 11:30 trưa thứ Hai, ngày 26 tháng 6/2000, tại Pḥng "Gioan Phaolô II" của Pḥng Báo Chí Toà Thánh, sẽ có cuộc họp báo do ĐHY Joseph Ratzinger chủ sự, để giới thiệu tập tài liệu được gọi là "Sứ Điệp của Fatima", do bộ Giáo Lư Đức Tin soạn.

 Tài liệu nầy sẽ được phát cho các nhà báo, trong các ấn bản bằng tiếng Ư, Anh, Pháp, Đức, Tây ban Nha, Bồ Đào Nha và BaLan, vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai 26.6.2000. Tài liệu "Sứ Điệp Fatima" chính thức công bố trọn vẹn ba phần của Bí Mật Fatima cùng với lời giải thích chính thức do Bộ Giáo Lư Đức Tin soạn ra.

 Và cuộc họp báo quan trọng thứ hai, là vào lúc 12 giờ trưa thứ Ba, 27 tháng 6/2000, cũng tại Pḥng "Giaon Phaolô II" của Pḥng Báo Chí Toà Thánh, do ĐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Ṭa Thánh, chủ sự, để giới thiệu tập sách của Đức Cố Hồng Y Agostino Casaroli, có tựa đề là: "Cuộc Tử Đạo của Sự Kiên Nhẩn. Ṭa Thánh và các Quốc Gia Cộng Sản, từ năm 1963 cho đến năm 1989."

 Theo thông cáo của Pḥng Báo Chí Ṭa Thánh, th́ Ông Mikhail Gorbachiov, cựu tổng thống Liên Xô, sẽ tham dự cuộc họp báo nầy.

http://vntaiwan.catholic.org.tw/y2huan/12fatima.htm