09-Cuộc họp báo
tŕnh bày văn kiện
về Phần thứ ba của Bí Mật Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo tŕnh bày văn kiện về Phần thứ ba của Bí Mật Fatima.

 Vatican - 26.6.2000 - Sáng thứ Hai 26.6.2000, lúc 11:30, tại Pḥng Báo Chí Ṭa Thánh, được trang trí bông hoa và đông đảo khác thường, ĐHY Jozef Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lư Đức Tin, Đức TGM Tarcisio Albertone, Tổng thư kư và Tiến sĩ Navarro Valls, Giám đốc pḥng báo chí, tŕnh bày với giới báo chí Tập Tài Liệu về phần thứ ba của Bí Mật Fatima.

 Cũng nên nhắc lại: Bí mật thứ ba Fatima, trước đây đă được các cơ quan thông tin nói đến trong nhiều năm với những giả thuyết khủng khiếp, nay đă được tiết lộ sau Thánh Lễ Phong Chân Phước cho hai em mục mục đồng Phanxicô và Giaxinta Marto, hôm ngày 13 tháng 5 vừa qua (2000); hai em nầy đă cùng với Chị họ Lucia dos Santos, được thấy Đức Trinh Nữ hiện ra tại thung lũng Cova da Iria từ 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 năm 1917. Lúc đó được ĐTC ủy thác, ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh, đă tiết lộ đại cương bí mật Fatima, đă được Sơ Lucia viết lại vào năm 1944, và trao cho Đức Giám mục Leiria-Fatima lưu giữ cho đến năm 1957. Sau đó Đức Giám mục đă chuyển về Vatican. Đức Pio XII (1939-1958), Đức Gioan XXIII (1958-1963), Đức Phaolô VI (1963-1978), Vị Giáo Hoàng đầu tiên hành hương Fatima tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima... đều biết Bí mật này, nhưng không Vị nào quyết định tiết lộ. Đức Gioan Phaolô II, kế vị năm 1978, cũng không tiết lộ ǵ, cả sau vụ mưu sát xẩy ra chính ngày 13.5.1981, cũng là ngày Đức Trinh Nữ hiện ra lần thứ nhất với ba em mục đồng. Ngài đă đợi măi cho tới năm 2000, dịp phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giaxinta ngày 13.5.2000 vừa qua, mới tiết lộ sau Thánh Lễ tại chính Fatima.

 Tuyên bố bí mật Fatima, ĐHY Sodano loan báo sẽ có một văn kiện của Bộ Giáo lư Đức tin tŕnh bày chi tiết về vấn đề quan trọng này.

 Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai, 26.6.2000, sau ít lời giới thiệu của Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc pḥng báo chí, Đức Cha Tarcisio Albertone, Tổng thư Bộ Giáo lư Đức tin, đă tŕnh bày những nét chính về lịch sử vụ Đức Trinh Nữ hiện ra tại Fatima trong năm 1917, năm bùng nổ cách mạng vô sản tại Nga. Sau đó, ĐHY Ratzinger Tổng trưởng tŕnh bày sứ điệp Fatima, theo khía cạnh thần học, nhắc đến phân biệt giữa Mạc khải công và mạc khải tư, và nhấn mạnh đến ư nghĩa sâu xa của sứ điệp.
 

http://vntaiwan.catholic.org.tw/y2huan/15fatima.htm