Thơ : Xin Tri n Mẹ Lộ ức

 

Trăm năm xưa, v con người tội lỗi

Dng trẻ thơ, Mẹ dậy con thống hối

ền tội mnh, giảm nộ Thin Cha Cha

Qua tay Mẹ,  sẽ đươc ơn thứ tha

 

Cũng nơi ny, Mẹ n cần tỏ lộ

ấng tinh tuyền, Ta chẳng cht bợn nhơ

loi người, cng ngước trng ln Mẹ

Ơn ph trợ,  cuc lữ hnh đam m

 

Linh địa Mẹ , con vội v bước mau

ến bn Me, ngước trng về Từ Mẫu

Trọn tri n,  mặc dng lệ tun tro

i Mẹ hiền! , Mẹ thương con biết bao

 

m mưa di, con nặng chn l bước

ến m Mẹ, cảm tạ ơn đ được

Nơi hang Mẹ, thoả đạt lng mong ước

Suốt đm trường.., chỉ mnh Mẹ với con

 

Trong mưa gi, đi tm hồn chan chứa

Ngước về Mẹ,  xin vẹn lời hứa xưa

Ban niềm tin,  miu duệ được biết thưa 

ời yu Cha , lun dạt do như mưa

************

Ngn đo hồng, dng Mẹ lời cảm tạ

Cng thin quốc.., tri n mối tnh Cha

Cố qun đi, cuộc thanh-sắc nhạt nho

Khc hương-huyền,  xin trọn khối tnh ca

             (Kẻ tri n, May 2007)

thứ