10-Bài b́nh luận
do ông Gian Franco Svidercoschi (gốc Ba lan)
nhân cuộc họp báo
tŕnh bày văn kiện về Bí mật
Fatima

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài b́nh luận do ông Gian Franco Svidercoschi (gốc Ba lan) nhân cuộc họp báo tŕnh bày văn kiện về Bí mật Fatima.

 Hôm nay, chúng tôi xin kể lại bài b́nh luận do ông Gian Franco Svidercoschi (gốc Ba lan)viết ra; Ông là một kư giả thành thạo về các vấn đề Giáo hội, đă tham dự Công đồng chung Vatican II, và sau đó được ĐTC Gioan Phaolô II đặt làm phó Giám đốc Nhật báo L'Osservatore Romano. Nay hồi hưu, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết những bài giá trị đăng trên các nhật báo đứng đắn tại Ư hoặc nước khác.

 Nhân cuộc họp báo tŕnh bày văn kiện về Bí mật Fatima, ông cho đăng trên nhật báo "Roma thời báo" (Il Tempo di Roma) số phát hành ngày 26.6.2000) bài b́nh luận với tựa đề là: Một ánh sáng hy vọng trên lịch sử thế giới.

 Trong bài, kư giả viết đại ư như sau: Sau cùng, hôm nay phần thứ ba của Bí mật Fatima được tiết lộ. Như vậy sẽ chấm dứt một sự việc gây lo lắng lâu dài, với nhiều giả thuyết, nhiều lúc có tính cách tận thế, khủng khiếp và với những lèo lái, thường có tính cách chính trị.

 Một giai đoạn được kết thúc, nhưng một giai đoạn khác, có lẽ c̣n quan rọng hơn, được mở ra của lịch sử này: phải đón nhận sứ điệp Fatima như thế nào? Phải giải thích cách nào sứ điệp? Nhất là đối với những ai muốn đón nhận và muốn sống theo sứ điệp này.

 Tác giả viết như sau: Chúng tôi xin nói ngay rằng: dù là tín hữu, dù là người có đức tin, vẫn được tự do hoàn toàn chấp nhận hay không sứ điệp này. Mạc khải của Kitô giáo kết thúc với cái chết của Chúa Giêsu, với việc hoàn tất sứ vụ Cứu chuộc trên Thánh giá "Consummatum est". V́ thế, các lời tiên tri (hay mạc khải) tư, hoặc các vụ hiện ra tiếp sau, dù đáng tin, như trong trường hợp Fatima, được Giáo hội xác nhận, nhưng không bắt buộc sự ưng thuận của đức tin.

 Tuy nhiên, kư giả Svidercoschi c̣n nhận định thêm như sau: dù sao chúng ta không thể không suy tư cách nghiêm chỉnh về tất cả những ǵ đă xẩy ra tại Fatima. Dù là người theo thuyết thế tục, hay thuyết Duy lư, cũng không thể không tra vấn lương tâm trước lời kêu gọi của sứ điệp, được giải thích và hoàn tất bằng việc công bố văn kiện về phần thứ ba của Bí Mật Fatima, liên hệ đến con nguời thời nay, cách riêng cho các thế hệ tương lai, cho nền văn minh và cho giờ phút lịch sử mà chúng ta đang sống trong lúc bước sang Ngàn Năm mới.

 Tác giả thuật lại các phần I và II của Bí Mật đă được tiết lộ rồi. Việc đọc phần sứ điệp này không thể không gây xúc động: đệ nhị thế chiến (1939-1945) bùng nổ (sau đệ nhất thế chiến 1914-1918), v́ thế giới không tin theo và thi hành sứ điệp; chủ thuyết cộng sản vô thần lan tràn khắp nơi - cuộc bách hại khủng khiếp và tử đạo lâu dài của Giáo hội và của các tín hữu Kitô - vụ mưu sát ĐTC "Vị Giáo Hoàng đến từ một Nước xa xôi" - rồi vụ sụp đổ Bức Tường Berlin - lụi tàn của ư thức hệ Mac xít...

 Các mạc khải này dù chỉ được viết ra sau này và được tiết lộ hôm nay (26.6.2000, trong cuộc họp báo), đă xẩy ra cách đây hơn 80 năm (lúc Đức Trinh Nữ mạc khải cho ba em mục đồng 1917). Như vậy, chúng ta có thể nói: Sứ điệp Fatima - dù có được coi như là một lời tiên tri hay không, th́ thực sự đă đi trước lịch sử nhân loại - Và do đó, dù công nhận hay không, sứ điệp này là một dấu hiệu của sự hiện diện của "Một Đấng Siều Việt", cho dù Người ở trên và ở ngoài lịch sử, vẫn can thiệp vào lịch sử và hoạt động trong lịch sử, sau khi để cho con người quyền tự do lựa chọn riêng, cả khi những lựa chọn này sai lầm và bi đát.

 Việc sụp đổ của chế độ cộng sản trong thời gian nhanh chóng như vậy và không có đổ máu, gây ngạc nhiên cho Khối Tây phương. Sao lại chỉ giải thích việc sụp đổ nhanh chóng này như những thất bại về kinh tế và chính trị mà thôi? Phải công nhận rằng: Sứ điệp Fatima không thể giải thích theo ngôn ngữ loài người được, nếu không do sự can thiệp của Thiên Chúa.

 Làm sao giải thích được sự trùng hợp của vụ mưu sát ĐTC ngày 13.5.1981 với việc hiện ra lần thứ nhất của "Bà Đẹp" với ba em mục đồng cũng ngày 13.5.1917?

 Tác giả bài báo viết tiếp như sau: Nhưng c̣n phần khác của sứ điệp Fatima cần phải nhấn mạnh: phần đă được biết đến rồi và đă được "Bà Đẹp" nhắc lại trong các lần hiện ra kế tiếp và nay đă thấy rơ ràng. Ngoài việc xác nhận tất cả tính cách thời điểm và tính cách khẩn cấp của nó, sứ điệp c̣n nói lên ư nghĩa rất sâu xa: đó là việc mời gọi cầu nguyện, sám hối và trở lại.

 Chế độ cộng sản đă sụp đổ. Thuyết vô thần cũng suy sụp đi theo. Nhưng ngày nay nhân loại vẫn bị đe dọa, vẫn bị cám dỗ bởi một h́nh thức vô thần khác, với từng ngàn khuôn mặt c̣n nguy hiểm hơn nữa, hơn cả việc khước từ chính Thiên Chúa: đó là sự lănh đạm tôn giáo, đó là thuyết tương đối luân lư, đó là tính ích kỷ hoàn toàn khép kín trước những nhu cầu của những ai thiếu thốn hay những ai bị bỏ rơi ngoài lề xă hội...

 Bí mật đích thực và chính yếu của Fatima không là ǵ khác, nếu không phải là lời kêu gọi này: t́m lại Thiên Chúa, và qua Thiên Chúa, khám phá ra giá trị của nếp sống và hành động luân lư, khám phá ra phẩm giá của mỗi một con người, được tạo dựng giống h́nh ảnh Đấng Tạo Hóa. Đồng thời việc khám phá này như một ánh sáng - một ánh sáng của hy vọng - chiếu dọi trên lịch sử thế giới; Bí Mật Fatima là lời mời gọi làm chứng rằng, mặc cho những khủng khiếp của thế kỷ XX, mặc cho tất cả những ǵ đă xảy ra, nhưng sự dữ không thể có tính cách không thể tránh được của sự dữ. Cho dù đă đắm đuối đến mức độ thấp hơn cả, cho dù đă bị đánh dấu bởi những thảm cảnh bỉ ổi hơn cả, lịch sử thế giới có thể thay đổi, có thể đảo lộn bước tiến của nó. Tất cả sẽ tùy thuộc nhiều vào Giáo hội, vào công việc canh tân thiêng liêng và luân lư mà Đại Toàn xá biết cổ vơ, và nếu nhân loại của Ngàn Năm thứ Ba sẽ thành công trên con đường ḥa b́nh và công lư.
 

http://vntaiwan.catholic.org.tw/y2huan/16fatima.htm