THƯ GỬI TÍN HỮU Ê-PHÊ-XÔ

Chương 1

Lời mở đầu

1.  1 Tôi là Phao-lô, bởi ư Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su.2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và b́nh an.

I. MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ: ĐỨC KI-TÔ VÀ HỘI THÁNH

Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa

3 Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô,
từ cơi trời, Người đă thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4 Trong Đức Ki-tô,
Người đă chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ t́nh thương của Người.
5 Theo ư muốn và ḷng nhân ái của Người,
Người đă tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
8 Ân sủng này, Thiên Chúa đă rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
9 Người cho ta được biết thiên ư nhiệm mầu:
thiên ư này là kế hoạch yêu thương
Người đă định từ trước trong Đức Ki-tô.
10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên măn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lănh là Đức Ki-tô.

Cũng trong Đức Ki-tô,
11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ư muốn của Người,
đă tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
12 để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.
13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đă được nghe lời chân lư
là Tin Mừng cứu độ anh em;
vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đă tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đă hứa.
14 Thánh Thần
là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,
chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,
để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

Đức Ki-tô được siêu tôn

15 Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về ḷng tin của anh em vào Chúa Giê-su, và về ḷng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh,16 tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa v́ anh em, khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi.17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.18 Xin Người soi ḷng mở trí cho anh em thấy rơ, đâu là niềm hy vọng anh em đă nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh,19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đă thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực,20 mà Người đă biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cơi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời.21 Như vậy, Người đă tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai.22 Thiên Chúa đă đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh;23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên măn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên măn.

Chương 2

Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ

2.  1 Anh em đă chết v́ những sa ngă và tội lỗi của anh em.2 Xưa kia anh em đă sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lănh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục.3 Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác.4 Nhưng Thiên Chúa giàu ḷng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta,5 nên dầu chúng ta đă chết v́ sa ngă, Người cũng đă cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!6 Người đă cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cơi trời.

7 Như thế, Người tỏ ḷng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Đức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.8 Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ ḷng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa;9 cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hănh diện.10 Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công tŕnh tốt đẹp Thiên Chúa đă chuẩn bị cho chúng ta.

Người Do-thái và người ngoại được hoà giải với nhau và với Thiên Chúa

11 Vậy thưa anh em, trước kia anh em là dân ngoại trong thân xác, bị kẻ mệnh danh là “giới cắt b́” -nhưng cắt b́ trong thân xác, do tay người phàm- gọi là “giới không cắt b́”, anh em hăy nhớ lại12 rằng thuở ấy anh em không có Đấng Ki-tô, không được hưởng quyền công dân Ít-ra-en, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này.13 Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đă trở nên những người ở gần.

14 Thật vậy, chính Người là b́nh an của chúng ta: Người đă liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đă hy sinh thân ḿnh để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét;15 Người đă huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà b́nh, Người đă tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người.16 Nhờ thập giá, Người đă làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đă tiêu diệt sự thù ghét.17 Người đă đến loan Tin Mừng b́nh an: b́nh an cho anh em là những kẻ ở xa, và b́nh an cho những kẻ ở gần.18 Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.

19 Vậy anh em không c̣n phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa,20 bởi đă được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, c̣n đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.21 Trong Người, toàn thể công tŕnh xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

Chương 3

Thánh Phao-lô là người phục vụ mầu nhiệm Đức Ki-tô

3.  1 V́ lư do đó, tôi, Phao-lô, người tù của Đức Ki-tô Giê-su v́ anh em, những người dân ngoại. ..2 Hẳn anh em đă được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đă uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em.3 Người đă mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi vừa tŕnh bày vắn tắt trên đây.4 Anh em đọc th́ có thể thấy rơ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Ki-tô thế nào.5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đă không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đă dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người.6 Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.7 Tôi đă trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người.8 Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đă ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô,9 và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đă an bài. Mầu nhiệm này đă được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật,10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên h́nh vạn trạng của Thiên Chúa.11 Thiên Chúa đă hành động như thế theo quyết định Người đă có từ muôn thuở và đă thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.12 Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.13 Bởi vậy, tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân v́ anh em: những gian truân ấy là vinh quang của anh em.

Lời cầu xin của thánh Phao-lô

14 V́ lư do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha,15 là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất.16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng.17 Xin cho anh em, nhờ ḷng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái,18 để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu,19 và nhận biết t́nh thương của Đức Ki-tô, là t́nh thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên măn của Thiên Chúa.

20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới,21 xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men.

II. KHUYÊN NHỦ

Chương 4

Kêu gọi hiệp nhất

4.  1 Vậy, tôi là người đang bị tù v́ Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hăy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đă ban cho anh em.2 Anh em hăy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hăy lấy t́nh bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.3 Anh em hăy thiết tha duy tŕ sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đă được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đă nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho.8 V́ thế, có lời Kinh Thánh nói: Người đă lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đă ban ân huệ cho loài người.

9 Người đă lên nghĩa là ǵ, nếu không phải là Người đă xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất?10 Đấng đă xuống cũng chính là Đấng đă lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên măn.11 Và chính Người đă ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới t́nh trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên măn của Đức Ki-tô.

14 Như vậy, chúng ta sẽ không c̣n là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lư, giữa tṛ bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.15 Nhưng, sống theo sự thật và trong t́nh bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô v́ Người là Đầu.16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của ḿnh. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong t́nh bác ái.

Đời sống mới trong Đức Ki-tô

17 Vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, v́ họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.18 Tâm trí họ đă ra tối tăm, họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban, v́ ḷng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát.19 Họ đă mất ư thức nên đă buông thả, sống phóng đăng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.20 C̣n anh em, anh em đă chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu;21 ấy là nếu anh em đă được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su.22 V́ thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát v́ bị những ham muốn lừa dối,23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đă được sáng tạo theo h́nh ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.

25 Bởi thế, một khi đă cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hăy nói sự thật với người thân cận, v́ chúng ta là phần thân thể của nhau.26 Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn c̣n.27 Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!28 Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hăy chịu khó dùng đôi tay của ḿnh mà làm ăn lương thiện để có ǵ chia sẻ với người túng thiếu.29 Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hăy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe.30 Anh em chớ làm phiền ḷng Thánh Thần của Thiên Chúa, v́ chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.31 Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hăy loại trừ mọi hành vi gian ác.32 Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có ḷng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đă tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.

Chương 5

5.  1 Vậy, anh em hăy bắt chước Thiên Chúa, v́ anh em là con cái được Người yêu thương,2 và hăy sống trong t́nh bác ái, như Đức Ki-tô đă yêu thương chúng ta, và v́ chúng ta, đă tự nộp ḿnh làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.3 Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, th́ dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh.4 Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những điều không nên; trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa th́ hơn.5 Anh em phải biết rơ điều này: không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào -mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng- được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Ki-tô và của Thiên Chúa.6 Đừng để ai lấy lời hăo huyền mà lừa dối anh em, chính v́ những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục.7 Vậy anh em đừng thông đồng với họ.8 Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hăy ăn ở như con cái ánh sáng;9 mà ánh sáng đem lại tất cả những ǵ là lương thiện, công chính và chân thật.10 Anh em hăy xem điều ǵ đẹp ḷng Chúa.11 Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.12 V́ những việc chúng làm lén lút, th́ nói đến đă là nhục rồi.13 Nhưng tất cả những ǵ bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra;14 mà bất cứ điều ǵ lộ ra, th́ trở nên ánh sáng. Bởi vậy, có lời chép rằng:
Tỉnh giấc đi, hỡi người c̣n đang ngủ!
Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào!
Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!

15 Anh em hăy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của ḿnh, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hăy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, v́ chúng ta đang sống những ngày đen tối.17 V́ thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hăy t́m hiểu đâu là ư Chúa.18 Chớ say sưa rượu chè, v́ rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hăy thấm nhuần Thần Khí.19 Hăy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hăy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hăy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

Gia đ́nh sống đạo

21 V́ ḷng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hăy tùng phục lẫn nhau.22 Người làm vợ hăy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,23 v́ chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người.24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, th́ vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy.

25 Người làm chồng, hăy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến ḿnh v́ Hội Thánh;26 như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống,27 để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền.28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể ḿnh. Yêu vợ là yêu chính ḿnh.29 Quả vậy, có ai ghét thân xác ḿnh bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác ḿnh, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh,30 v́ chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người.31 Sách Thánh có lời chép rằng: Chính v́ thế, người đàn ông sẽ ĺa cha mẹ mà gắn bó với vợ ḿnh, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.32 Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.33 Vậy mỗi người trong anh em hăy yêu vợ như chính ḿnh, c̣n vợ th́ hăy kính sợ chồng.

Chương 6

6.  1 Kẻ làm con, hăy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, v́ đó là điều phải đạo.2 Hăy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:3 để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hăy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

5 Kẻ làm nô lệ, hăy vâng lời những người chủ ở đời này với thái độ run rẩy và sợ sệt, với ḷng đơn sơ, như vâng lời Đức Ki-tô.6 Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp ḷng người ta, nhưng như nô lệ của Đức Ki-tô, đem cả tâm hồn thi hành ư Thiên Chúa.7 Hăy vui ḷng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.8 Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do.9 Người làm chủ cũng hăy đối xử như thế với nô lệ. Đừng doạ nạt nữa: anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em, Người ngự trên trời và không thiên vị ai.

Cuộc chiến đấu thiêng liêng

10 Sau cùng, anh em hăy t́m sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.11 Hăy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 V́ chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hăy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.

14 Vậy hăy đứng vững: lưng thắt đai là chân lư, ḿnh mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là ḷng hăng say loan báo tin mừng b́nh an;16 hăy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hăy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hăy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn măi. Để được như vậy, anh em hăy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.19 Anh em cũng hăy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, th́ Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng;20 tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hăy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói.

Tin tức.  Lời chào cuối thư

21 Anh Ty-khi-cô, người anh em yêu quư của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm ǵ.22 Tôi phái anh đến với anh em v́ mục đích ấy, để anh em được biết hiện t́nh của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.

23 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ơn b́nh an và ḷng mến cùng với ḷng tin.24 Xin Thiên Chúa ban ân sủng cho tất cả những ai yêu mến Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta bằng một t́nh yêu bất diệt.