Đức Mẹ Mẹ Trinh Khiết

 

         Thời Đức Mẹ, người đời khinh chê người giữ ḿnh khiết trinh.  Các thiếu nữ Do thái đều kết bạn cả, ai không con th́ người đời cho hạng người bất hạnh.  Chúa Giêsu chưa xuống thế dạy cho người ta biết quí trọng đức trinh khiết.

 

            Khi Đức Mẹtrong đền thờ Giêrusalem, nhờ Chúa soi sáng.  Người hiểu nhân đức ấy rất trọng đẹp ḷng Chúa, nên thiên hạ chê cười, Đức Mẹ cũng quyết khấn giữ ḿnh khiết trinh trọn đời.

 

            thế, thánh Bônaventura gọi Đức Mẹ Đấng tiên phong các thánh trinh khiết, Người khấn giữ ḿnh trinh khiết trước hết mọi người.  Người qúi trọng nhân đức này đến nỗi thà mất chức làm Mẹ Con Thiên Chúa chẳng thà mất đức trinh khiết.  Khi Sứ thần Gabriê truyền tin Người sẽ thụ thai sinh Chúa Giêsu, th́ Người không vui mừng ngay cũng không nhận lời Sứ thần ngay, nhưng Người thưa rằng: "Tôi đă khấn giữ ḿnh khiết trinh, th́ c̣n chịu thai sinh con làm sao được?"

 

            Sứ thần thưa lại: " thụ thai sinh con không theo thói người đời, nhưng bởi phép Chúa Thánh thần, nên sinh con, vẫn c̣n đồng trinh".

 

            Đức Mẹ mới ưng nhận đáp lại: "Này tôi tôi Chúa, tôi vâng lời Sứ thần truyền".

 

            Để ca ngợi Đức Mẹ Trinh khiết, Giáo hội đă mượn lời Kinh thánh: "Maria, Mẹ tốt đẹp mọi bề, Mẹ chẳng vương bóng tội; Mẹ đẹp hơn ánh trăng, sáng hơn mặt trời.  Mẹ hoa huệ trắng mọc giữa bụi gai".

 

            Chẳng những Đức Mẹ trinh khiết hơn mọi người thế gian c̣n hơn các thiên thần, thế Ngôi Hai Thiên Chúa đă chiếm ḷng Người làm bàn thờ ngự chín tháng tṛn.

 

 

 

             Thánh Augustinô nói: "Người trinh khiết sẽ thiên thần dưới đất".  Thiên Chúa không buộc aitrinh khiết, nhưng buộc mọi người giữ đức ấy trong bậc ḿnh, ngườibậc vợ chồng, phải giữ nghĩa vợ chồng cùng nhau ăncho xứng đáng con cái Chúa, đừng theo xác thịt ănnhư loài vật.

 

            Bấy lâu nay, ta giữ đức sạch sẽ trong bậc ḿnh không, biết bao lần ta theo xác thịt, làm bẩn linh hồn.  Vậy ta hăy quyết tâm hối cải thưa cùng Mẹ.          

 

            Lạy Mẹ Maria, Nữ vương các thánh trinh khiết, gương mẫu những ai muốn giữ nhân đức trinh khiết.  Xin Mẹ giúp chúng con ḱm hăm xác thịt, để chúng con giữ linh hồn trong trắng đáng làm con Mẹđời này đời sau cùng.  

 

Thánh Tích:

 

Quí đức trinh khiết...

 

            Nhân dân sống hai bên chân núi Anpơ (Alpes) những người hiền lành, ngay thẳng, đạo đức.  Hồi hai nước Pháp Áo giao chiến dân này phải khổ sở thiệt hại rất nhiều.  Đàn phụ nữ phải ẩn tránh vào rừng núi cho khỏi quân giặc hăm hiếp.  Maria, một gái 18 tuổi, chưa kịp trốn đi, bỗng quân Áo xông vào nhà định bắt.  Cha của Maria chạy ra ngăn cản bị chúng đâm chết tại chỗ.  Maria sợ hăi, thà chết chẳng thà thất trinh, chạy lên một ngọn đồi.  Thấy quân giặc tróc đến gần hết đường trốn chạy.  Maria cậy trông Đức Mẹ, ngước mắt nh́n lên trời nguyện rằng: "Lạy Mẹ Maria, Nữ vương các thánh trinh khiết, xin cứu thoát con".  Nói đoạn, Maria tự đỉnh đồi gieo ḿnh xuống.  Quân giặc thấy gái liều thân như vậy th́ kinh sợ.  Chúng ngỡ rằng Maria vỡ đầu gẫy cỗ, nát thịt gẫy xương.

 

            Ôi! ngợi khen ḷng nhân lành Đức Mẹ chẳng bỏ lời những ai cậy trông Người.  Quân giặc phải bỡ ngỡ biết mấy, khi nh́n xuống chân đồi, thấy Maria đang b́nh tĩnh qú gối cầu nguyện.  Thấy sự lạ lùng làm vậy, chúng về trại, chúng kể lại phép lạ chính mắt đă thấy cho anh em đồng ngũ nghe. . .  Nhờ vậy, từ hôm ấy quân lính Áo không đi hăm hiếp dân chúng nữa.

 

            C̣n Maria, tạ ơn Đức Mẹ đoạn, liền vào đồn lính Pháp kể sự lạ Đức Mẹ đă cứu ḿnh. Ai nấy đều ca ngợi Đức Mẹ xây một bàn thờchân đồi, chỗ Maria gieo ḿnh xuống, để ghi dấu muôn đời ḷng nhân từ Đức Mẹ đối với con cái trông cậy Người.