Lá thư ca bà Maria Saraco, 

 

T tp san TheVigil ngày 1/1997 – 4/1997

 

Các người bạn của M Chí Thánh:

B́nh an! Hoan Lạc! S mng Tông Đ!

 

Nhiều năm trước bà Julia Mazon là me ca Mari-Loli (Mari là mt trong 4 th nhân tai Garabandal) t́m thy trong đng đ ct nơi nhà kho ,t nhng ngày Me c̣n đang hin ra, mà không c̣n ai nh ti na. Giữa đng đ quư này là cun nht kư ca Mari-Loli khi cô đang tĩnh tâm tăi Balmori, Tay ban Nha vào tháng 4/1967 khi cô chưa đy 18 tui.

 

Những tu bút ca cô rt sâu đm … nó chưa bao gi được đc hoc xut bn trước đây nhưng điu sáng chói là s đơn và ci m ca cô trong môt đướng li mà nó có th giúp tăng trưởng đi sng tâm linh ca mt linh hn.  Nhng mong ước thâm sâu ca cô đ đuc hoàn toàn kếp hp vi Thiên Chúa qua Đc Trinh N Maria quá mnh m mà cô đă t́m các cách đ ghi gi  li toàn những tư tưởng khi cô cm cây bút trong tay và ghi chép li. Cô không bao gi nghĩ rng mt ngày nào đó tùy bút ca cô s  mang liû nhng nim hy vng ln lao không nhng cho nhng người mong kiếm và thc thi ư Chúa nhưng sa ngă nhiu ln mà c̣n cho toàn nhân loại đc bit gii tr trên thế gii. V́ thế tôi cm thy hi thúc đ chia s nhng tu bút này vi quư bn trong thi đim này:

  

Ngày thứ nht – Tâm luyn – 19/4/1967

 

Tôi sẽ bt đu vic tp luyn ca tôi trong đó Chúa và M Maria s nói vi tôi qua linh mục Gustavo Morelos.  Tôi s c lng nghe vi mt t́nh yêu và tin tương vô ngn, qua s này Thiên Chúa s chiếu rơi đi tôi đến ni tôi s đi trên con đường  công chính. Tôi mong ước nhng ngày mt thiết này vi Chúa và M Maria s làm đi sng thần linh ca tôi sáng t hơn.

Nhờ Đc Trinh N Maria ban phát qua cuc tp luyn này tôi s hc đ yêu thương đng loi như chính h đáng được và mong đi đươc yêu.  Xin đng ri xa con mc dù ch mt giây thôi. Con quá yếu đui mà con  có th vp phm và xa ngă. Lạy Chúa xin đng đ ngày phán xét Chúa hi v công đc ca con nhưng Chúa ch thy đôi tay con trng rng.

 

Ngày Thứ Hai –

 

Cuôc nói chuyn đu tiên – Tóm tt cuc nói chuyn v s nguyn gm – 20/4/1967

 

Để nguyn gm có kết qu, cn thiết phải tâp trung tư tưởng trong đ tài mà ta đang nguyn gm nếu không trí tưởng tượng s chia trí v nhng chuyn khác đă xy ra hoc nhng điu ban mun làm.

Lạy M Maria! Xin giúp con tr nên thánh thin và chu đng nhng thánh giá nh mà M gi ti cho con trong niềm vui và b ḿnh, đ tt c nhng ǵ con làm con s làm v́ t́nh yêu cũa Con Chí Thánh M và M.

 

Cuôc nói chuyện th hai – “V́ ai mà tôi ti?”

Luôn thâm tín rằng tôi hin hu ngay lúc này là do công tŕnh yêu thương ca Thiên Chúa ti tôi. Ngay việc này không thôi cũng quá đ cho tôi phi nên tt lành. Hăy c̣n quá nhiu th to trong trí óc ca bn mà bn  chưa dâng hiến cuc đi ḿnh cho h.

 

Lạy Chúa! Cám ơn Ngài đă thương chn con. Xin giúp con đ con có th làm mi s tt lành, và như vy Chúa sẽ hài ḷng v́ Ngài đă chn con.

 

Tại sao tôi đây?

Lạy Chúa! Con biết Chúa to dng con nên đ tr thành mt v thánh. Xin giúp con chu toàn đươc vic này và c gng hơn trong mi ngày đ đi con luôn là nhng ngun yêu mến dâng lên Chúa. Khi con cm thấy  Chúa không bên con na, xin đng đ con b tht đm như ngay lúc này đây. Xin thương giúp con, ko không con không c̣n có s b́nh an và nim vui tâm hn na.

 

Tôi đang đi về đâu?

Lạy Chúa con biết rng con phi đi t́m Chúa. Xin giúp con đ tư tưởng này tr nên khc ghi trong linh hn con. Con biết s này bi v́ Giáo Hi Chúa đă dy con.

 

Ngày Thứ Ba – Khng khiếp ca ti li! – 21/4/1967

 

Chúa ơi! Xin đng đ con mt đi nhng ân sủng ln lao mà Chúa đă ban cho con qua s phm ti. Xin ân sng Chúa tăng trưởng nhiu hơn nơi con mi ngày và xin  đng bao gi ly đi khi linh hn con.  Tht là quá vĩ đi, ly Chúa, đ nghĩ rng Chúa đă ban cho con mt ch trên thiên đàng.

Lạy Chúa! Xin giúp con đạt đươc nó. Con biết rng vi sc ḿnh, con s chăng sao làm được, nhưng vi t́nh thương bao la ca Chúa cho con Chúa s giúp con đ ngày nào đó con được din kiến thiên nhan c sáng ca Chúa.

 

Lời Đoan Ha

 

1.    nhà s không bc tc vi bất cứ ai khi h không giúp tôi làm bài v, khi tôi nghĩ h không làm đúng ư tôi.

2.    Ngoài đường, hăy chính ḿnh chp nhn nhng người làm hi tôi. Hăy t h chính ḿnh đ h không b thp kém.

3.    Khi cầu nguyn vi Chúa, đim chính mà nó là nn tng ca mi s thin ho là không được làm nó như  thói quen đăc bit khi chu ḿnh Thánh Chúa trong thánh l.

 

 

Có vài điều ít đươc biết ti nht là nước này là Loli đă không mt ḿnh tṛ truyn vi Đc M nhưng nhiu ln vi chính Chúa Giêsu trong thi gian cuộc hin ra tai Garabandal đang din ra. Theo tôi khi chúng ta đc qua tu bút ca cô, chúng ta nhn thy hin nhiên nhng ư tưởng ca cô phn nh t  tri cao đ li ích cho chính s vĩnh cu ca linh hn cô và ti mi người mong mun gm suy nhng ư nga tt lành này.

 

Tôi chân thành cám ơn mi người đă nâng đ, tôi biết quư v s tiếp tc giúp đ c v tài chánh ln cu nguyn đ tiếp tc s mng làm M Chí Thánh được  biết ti và  tôn kính trên toàn thế gii.

 

Xin Tổng lănh Thiên thn Micae luôn đồng hành với chúng ta đc biết khi qu dưới chân Me.

 

Xin cầu cho tôi và tôi s luôn cu cho quư v

 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quư vị

 

Maria Saraco

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/