THƯ GỬI TÍN HỮU PHI-LÍP-PHÊ

Chương 1

Lời chào thăm

1.  1 Chúng tôi, Phao-lô và Ti-mô-thê, là những tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi mọi người trong dân thánh kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su ở Phi-líp-phê, cùng kính gửi các vị giám quản và trợ tá.2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và b́nh an.

Tạ ơn và cầu nguyện

3 Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em.4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy,5 v́ từ buổi đầu cho đến nay, anh em đă góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đă bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm.7 Tôi có những tâm t́nh như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lư, bởi v́ tôi mang anh em trong ḷng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đă nhận được.8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết ḷng yêu quư anh em tất cả, với t́nh thương của Đức Ki-tô Giê-su.9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho ḷng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,10 để nhận ra cái ǵ là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm ǵ đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Hoàn cảnh của thánh Phao-lô

12 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là những ǵ xảy đến cho tôi thật ra đă giúp cho Tin Mừng được tiến triển,13 đến nỗi tại dinh vua quan cũng như ở mọi nơi khác, người ta đều hiểu rơ là chính v́ Đức Ki-tô mà tôi mang xiềng xích.14 V́ thấy tôi bị xiềng xích, phần đông các anh em có ḷng tin cậy vào Chúa đă tỏ ra bạo dạn hơn để rao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hăi.15 Đă hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô v́ ḷng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó v́ ư ngay lành.16 Những người này làm v́ bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng.17 C̣n những người kia th́ loan báo Đức Ki-tô v́ tính ưa tranh giành, họ không có ḷng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích.18 Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ư lành hay ư xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ c̣n mừng nữa,19 bởi v́ tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ.20 Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có ǵ làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết:21 v́ đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.22 Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, th́ tôi không biết phải chọn đàng nào.23 V́ tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần:24 nhưng ở lại đời này th́ cần thiết hơn, v́ anh em.25 Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em.26 Như thế, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em càng có lư do để hănh diện về tôi, khi tôi lại đến gặp anh em.

Chiến đấu cho đức tin

27 Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Ki-tô. Như thế, dù tôi có đến thăm anh em hay vắng mặt đi nữa, tôi vẫn muốn được nghe người ta nói về anh em là anh em luôn đứng vững, cùng chung một tinh thần, một ḷng một dạ cùng nhau chiến đấu v́ đức tin mà Tin Mừng mang lại cho anh em.28 Về bất cứ điều ǵ, đừng sợ những kẻ chống đối anh em: đó là dấu chỉ cho thấy họ sẽ bị hư vong, c̣n đối với anh em, th́ lại là dấu chỉ ơn cứu độ. Điều ấy là ân huệ Thiên Chúa ban.29 Quả thế, nhờ Đức Ki-tô, anh em đă được phúc chẳng những là tin vào Người, mà c̣n được chịu đau khổ v́ Người.30 Nhờ vậy, anh em được tham dự cùng một cuộc chiến mà anh em đă thấy tôi phải đương đầu trước kia, và nay anh em nghe biết là tôi vẫn c̣n tiếp tục.

Chương 2

Duy tŕ sự hợp nhất trong tinh thần khiêm nhường

2.  1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu t́nh bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân t́nh và biết cảm thương nhau,2 th́ xin anh em hăy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hăy có cùng một cảm nghĩ, cùng một ḷng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ư hướng như nhau.3 Đừng làm chi v́ ganh tị hay v́ hư danh, nhưng hăy lấy ḷng khiêm nhường mà coi người khác hơn ḿnh.4 Mỗi người đừng t́m lợi ích cho riêng ḿnh, nhưng hăy t́m lợi ích cho người khác.5 Giữa anh em với nhau, anh em hăy có những tâm t́nh như chính Đức Ki-tô Giê-su.

6 Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy tŕ
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
7 nhưng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
8 Người lại c̣n hạ ḿnh,
vâng lời cho đến nỗi bằng ḷng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
9 Chính v́ thế, Thiên Chúa đă siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;
11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Lo sao cho được ơn cứu độ

12 Ấy vậy, anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục không những khi tôi có mặt, mà nhất là bây giờ, khi tôi vắng mặt, anh em hăy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho ḿnh được cứu độ.13 V́ chính Thiên Chúa tác động đến ư chí cũng như hành động của anh em do ḷng yêu thương của Người.14 Anh em hăy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng.15 Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều ǵ, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa, giữa một thế hệ gian tà, sa đoạ. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những v́ sao trên ṿm trời,16 là làm sáng tỏ Lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hănh diện trong ngày Đức Ki-tô quang lâm, v́ tôi đă không chạy uổng công và đă không lao nhọc vô ích.17 Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, th́ tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em.18 Anh em cũng vậy, anh em hăy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi.

Sứ mạng của ông Ti-mô-thê và ông Ê-páp-rô-đi-tô

19 Nhờ Chúa Giê-su, tôi hy vọng có thể sớm cử anh Ti-mô-thê đến với anh em, để chính tôi cũng được an tâm v́ được biết tin tức về anh em.20 Chẳng có ai khác cùng chia sẻ một tâm t́nh với tôi và tận tâm lo lắng cho anh em.21 Thật vậy, ai nấy đều t́m lợi ích cho ḿnh, chứ không t́m lợi ích cho Đức Ki-tô Giê-su.22 Anh em biết: anh Ti-mô-thê đă chứng tỏ ḿnh là người có giá trị, bởi v́ anh ấy đă cùng với tôi phục vụ Tin Mừng, như con với cha.23 Vậy, tôi hy vọng sẽ cử anh ấy đi, ngay khi thấy rơ số phận tôi ra sao.24 Vả lại, nhờ ơn Chúa, tôi tin tưởng sắp được đích thân đến thăm anh em.

25 Tôi nghĩ cần phải trả anh Ê-páp-rô-đi-tô về cho anh em. Anh ấy đă từng là một người anh em, một cộng sự viên, một chiến hữu của tôi, người mà anh em đă gửi đến giúp tôi trong lúc túng cực.26 Anh ấy rất mong mỏi gặp lại tất cả anh em, lo âu v́ anh em đă biết tin anh lâm bệnh.27 Thật vậy, anh ấy ốm nặng gần chết; nhưng Thiên Chúa đă thương xót anh, không những thương xót anh mà c̣n thương xót cả tôi nữa, để tôi khỏi buồn phiền v́ hết chuyện này đến chuyện khác.28 Do đó, tôi vội cho anh ấy trở về, để anh em được vui khi gặp lại anh, và chính tôi cũng bớt buồn phiền.29 V́ Chúa, anh em hăy hết sức vui mừng đón tiếp anh. Anh em hăy quư trọng những người như thế;30 chính v́ làm việc cho Đức Ki-tô mà anh đă suưt chết, đă liều mạng sống để thay thế anh em, khi anh em không đến giúp tôi được.

Chương 3

Con đường cứu độ

3.  1 Vả lại, thưa anh em, anh em hăy vui mừng v́ Chúa. Viết đi viết lại cho anh em cũng bấy nhiêu điều, đối với tôi không phải là một gánh nặng, c̣n đối với anh em th́ đó lại là một bảo đảm.2 Anh em hăy coi chừng quân chó má! Hăy coi chừng bọn thợ xấu! Hăy coi chừng những kẻ giả danh cắt b́!3 V́ chúng ta mới thật là những người được cắt b́, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, những người hiên ngang hănh diện v́ Đức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt,4 mặc dầu tôi đây, tôi có lư do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lư do để cậy vào xác thịt, th́ tôi càng có lư do hơn:5 tôi chịu cắt b́ ngày thứ tám, thuộc ḍng dơi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật th́ đúng như một người Pha-ri-sêu;6 nhiệt thành đến mức ngược đăi Hội Thánh; c̣n sống công chính theo Lề Luật, th́ chẳng ai trách được tôi.7 Nhưng, những ǵ xưa kia tôi cho là có lợi, th́ nay, v́ Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt tḥi.8 Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt tḥi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. V́ Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô9 và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do ḷng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên ḷng tin.10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đă phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng h́nh đồng dạng với Người trong cái chết của Người,11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cơi chết.12 Nói thế, không phải là tôi đă đoạt giải, hay đă nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đă được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt.13 Thưa anh em, tôi không nghĩ ḿnh đă chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ư đến một điều, là quên đi chặng đường đă qua, để lao ḿnh về phía trước.14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.15 Vậy tất cả chúng ta là những người hoàn thiện, chúng ta hăy nghĩ như vậy; và giả như có điểm nào anh em nghĩ khác, th́ Thiên Chúa sẽ mặc khải cho anh em.16 Song, dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi.

17 Thưa anh em, xin hăy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nh́n vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em.18 V́, như tôi đă nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô:19 chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian.20 C̣n chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng ḷng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.

Chương 4

4.  1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến ḷng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hăy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.

Lời khuyên cuối cùng

2 Tôi khuyên chị Ê-vô-đi-a và khuyên cả chị Xin-ti-khe nữa: xin hai chị sống hoà thuận với nhau trong Chúa.3 Tôi xin cả anh Xi-di-gô nữa, người bạn chân thành đă đồng lao cộng khổ với tôi, xin anh giúp đỡ các chị ấy. Các chị đă giúp tôi chiến đấu cho Tin Mừng, cũng như anh Cơ-lê-men-tê và các cộng sự viên khác mà tên tuổi đă được ghi trong Sổ Trường Sinh.

4 Anh em hăy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng răi, Chúa đă gần đến.6 Anh em đừng lo lắng ǵ cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giăi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và b́nh an của Thiên Chúa, b́nh an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho ḷng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.8 Ngoài ra, thưa anh em, những ǵ là chân thật, cao quư, những ǵ là chính trực tinh tuyền, những ǵ là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những ǵ là đức hạnh, đáng khen, th́ xin anh em hăy để ư.9 Những ǵ anh em đă học hỏi, đă lănh nhận, đă nghe, đă thấy ở nơi tôi, th́ hăy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn b́nh an sẽ ở với anh em.

Cám ơn v́ được cứu trợ

10 Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng v́ cuối cùng thấy t́nh cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. T́nh cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra.11 Không phải v́ thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đă học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào.12 Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đă tập quen cả.13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết.14 Tuy nhiên, anh em đă chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải.15 Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Ma-kê-đô-ni-a, không một Hội Thánh nào đă đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi;16 bởi v́ ngay khi tôi c̣n ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đă gửi cho tôi những ǵ tôi cần dùng.17 Điều tôi t́m kiếm không phải là quà tặng, mà là những ǵ sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em.18 Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại c̣n dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận được những ǵ anh em gửi đến tôi qua tay anh Ê-páp-rô-đi-tô. Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp ḷng Thiên Chúa và được Người chấp nhận.19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả măn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.20 Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thuở muôn đời! A-men.

Những lời thăm hỏi và cầu chúc cuối cùng

21 Cho tôi gửi lời chào từng người một thuộc dân thánh trong Đức Ki-tô Giê-su. Các anh em đang ở với tôi gửi lời chào anh em.22 Mọi người thuộc dân thánh, nhất là những người phục vụ trong cung điện hoàng đế Xê-da, cũng gửi lời chào anh em.

23 Cầu chúc cho tâm hồn anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô.