Áo Đức Bà Màu Xanh

Kim Hà

Năm 1830, Đức Mẹ Maria hiên ra và ban Mề Đay Huyền Nhiệm cho Nữ tu Catherine LaBoure tại Pháp. Mười năm sau đó, Đức Mẹ Maria lại hiện ra và ban Áo Đức Bà Mầu Xanh của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ cho môt nữ tu khác, đó là nữ tu Justin Biesqueyburu, một đệ tử của Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vincent De Paul, cũng ở Pháp Quốc.

Đức Nữ Đồng Trinh dặn dò cách thức xử dụng Áo Đức Bà Mầu Xanh. Mẹ dậy làm hai hình ảnh và gắn vào một miếng vải, có thêm sợi dây đeo. Áo Đức Bà cần phải được các linh mục làm phép và đeo vào cổ. Cũng có thể bỏ trong túi áo, để nơi gối trên giường, hay treo trong phòng ngủ.

Lời cầu nguyện đựoc viết chung quanh Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ nơi Áo Đức Bà. Hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin cầu bầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng con. Amen.”

Đã có rất nhiều người được ơn ăn năn hối cải, ơn chữa lành khi đeo Áo Đức Bà Mầu Xanh. Đức Giáo Hoàng Pio Thứ 9 đã chuẩn nhận Áo Đức Bà Mầu Xanh đến 2 lần. Lần đầu là năm 1863, lần thứ hai là năm 1870. Ngài tuyên bố như sau:

“Hãy nói với các nữ tu thánh thiện ấy rằng tôi cho phép các nữ tu sản xuất và phân phối Áo Đức Bà Mầu Xanh cho tất cả mọi giáo hữu.”

Xin Đức Mẹ Maria che chở, bảo vệ và chúc lành cho những ai sùng kính Mẹ Maria và đeo Áo Đức Bà Mầu Xanh như một dâu hiệu là họ tín thác vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.

Nếu qúy vị muốn chuộc Áo Đức Bà Mầu Xanh, xin liên lạc về Giờ Của Mẹ, qua email: memaria2000@yahoo.com. Giá ủng hộ: 1USD/ 1 Áo Đức Bà Mầu Xanh.

Kim Hà, 12/12/2005, Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe