THƯ GỬI TÍN HỮU CÔ-LÔ-XÊ

Chương 1

Lời mở đầu

1.  1 Tôi là Phao-lô, bởi ư Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và anh Ti-mô-thê là người anh em,2 kính gửi dân thánh tại Cô-lô-xê, là những anh em tín hữu trong Đức Ki-tô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và b́nh an.

Tạ ơn và cầu xin

3 Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em.4 Thật vậy, chúng tôi đă được nghe nói về ḷng tin của anh em vào Đức Ki-tô Giê-su, và về ḷng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh;5 ḷng tin và ḷng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đă được nghe loan báo khi lời chân lư là Tin Mừng6 đến với anh em; Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, th́ nơi anh em cũng vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là ǵ.7 Anh em đă học hỏi điều này với anh Ê-páp-ra là người đồng sự yêu quư của chúng tôi và là người thay thế chúng tôi với tư cách là người phục vụ trung thành của Đức Ki-tô.8 Chính anh đă cho chúng tôi hay về ḷng mến mà Thần Khí ban cho anh em.

9 V́ thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ư Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho.10 Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đ̣i hỏi, và làm đẹp ḷng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn.11 Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên tŕ chịu đựng tất cả.

12 Anh em hăy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đă làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cơi đầy ánh sáng.

13 Người đă giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái;14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

I. PHẦN GIÁO THUYẾT

Đức Ki-tô đứng hàng đầu

15 Thánh Tử là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
16 v́ trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu h́nh với vô h́nh.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.
17 Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.
18 Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cơi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
19 V́ Thiên Chúa đă muốn
làm cho tất cả sự viên măn
hiện diện ở nơi Người,
20 cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với ḿnh.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đă đem lại b́nh an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

Người Cô-lô-xê được chung hưởng ơn cứu độ

21 Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa v́ những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em.22 Nhưng nay nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương bằng thịt đă chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền và không có ǵ đáng trách trước mặt Người.23 Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng v́ nao núng mà ĺa bỏ niềm hy vọng anh em đă nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. Tin Mừng này đă được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phao-lô, tôi đă được trở nên người phục vụ Tin Mừng.
Ông Phao-lô vất vả phục vụ dân ngoại

24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ v́ anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô c̣n phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, v́ lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.25 Tôi đă trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đă uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn,26 rao giảng mầu nhiệm đă được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đă được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.27 Người đă muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.29 Chính v́ mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.

Chương 2

Ông Phao-lô lo lắng cho đức tin của người Cô-lô-xê

2.  1 Quả thế, tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gay go thế nào v́ anh em, v́ những người Lao-đi-ki-a, và v́ bao người khác chưa thấy tôi tận mắt;2 như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn, và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong t́nh thương, họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ, khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là Đức Ki-tô,3 trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết.

4 Tôi nói điều đó để đừng có ai dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em.5 Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần, và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Ki-tô.

II. ĐỀ PH̉NG GIÁO LƯ SAI LẠC

Sống theo đức tin chân chính chứ không theo những tư tưởng sai lạc

6 Vậy như anh em đă nhận Đức Ki-tô Giê-su làm Chúa, th́ hăy tiếp tục sống kết hợp với Người.7 Anh em hăy bén rễ sâu và xây dựng đời ḿnh trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hăy dựa vào đức tin mà anh em đă được thụ huấn, và để cho ḷng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.

8 Hăy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lư và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Ki-tô.

Đức Ki-tô, Thủ Lănh duy nhất của thiên thần và loài người

9 Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên măn của thần tính hiện diện cách cụ thể,10 và trong Người, anh em được sung măn: Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng.

11 Trong Người, anh em đă được chịu phép cắt b́, không phải phép cắt b́ do tay người phàm, nhưng là phép cắt b́ của Đức Ki-tô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em.12 Anh em đă cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, v́ tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cơi chết.13 Trước kia, anh em là những kẻ chết v́ anh em đă sa ngă, và v́ thân xác anh em không được cắt b́, nay Thiên Chúa đă cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đă ban ơn tha thứ mọi sa ngă lỗi lầm của chúng ta.

14 Người đă xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đă đưa ra chống lại chúng ta. Người đă huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.15 Người đă truất phế các quyền lực thần thiêng, đă công khai bêu xấu chúng, đă điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Người.
Đề pḥng lối sống khắc khổ theo thuyết “các quyền lực vũ trụ”

Đề pḥng lối sống khắc khổ theo thuyết “các quyền lực vũ trụ”

16 Vậy đừng ai xét đoán anh em về chuyện đồ ăn thức uống, hay về mục ngày lễ, ngày đầu tháng, ngày sa-bát.17 Tất cả những cái đó chỉ là h́nh bóng những điều sắp tới, nhưng thực tại là thân thể Đức Ki-tô.18 Đừng ai viện cớ “khiêm nhường” và “sùng kính các thiên thần” mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng; họ ch́m đắm trong những thị kiến của ḿnh, vênh váo v́ những suy tưởng theo lối người phàm.19 Họ không gắn chặt với Đức Ki-tô là Đầu; chính Người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng, và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban.

20 Anh em đă chết cùng Đức Ki-tô và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ, tại sao lại rập theo những quy luật, như thể anh em c̣n sống lệ thuộc vào thế gian? Chẳng hạn:21 “Đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ”,22 toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư. Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm.23 Những điều ấy có vẻ khôn ngoan: nào là “sùng đạo tự ư”, nào là “khiêm nhường”, nào là “khổ hạnh”, nhưng không có giá trị ǵ đối với tính xác thịt lăng loàn.

Chương 3

Nguyên lư của đời sống mới: kết hợp với Đức Ki-tô phục sinh

3.  1 Anh em đă được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hăy t́m kiếm những ǵ thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.2 Anh em hăy hướng ḷng trí về những ǵ thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những ǵ thuộc hạ giới.3 Thật vậy, anh em đă chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

III. PHẦN KHUYÊN NHỦ

Chỉ thị chung cho các tín hữu

5 Vậy anh em hăy giết chết những ǵ thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.6 Chính v́ những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục.7 Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế, khi anh em c̣n sống giữa những người ấy.8 Nhưng nay, cả anh em nữa, hăy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thoá mạ, ăn nói thô tục.

9 Anh em đừng nói dối nhau, v́ anh em đă cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi,10 và anh em đă mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo h́nh ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu.11 Vậy không c̣n phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt b́ hay không cắt b́, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

12 Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. V́ thế, anh em hăy có ḷng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.13 Hăy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều ǵ phải trách móc người kia. Chúa đă tha thứ cho anh em, th́ anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.14 Trên hết mọi đức tính, anh em phải có ḷng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.15 Ước ǵ ơn b́nh an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, v́ trong một thân thể duy nhất, anh em đă được kêu gọi đến hưởng ơn b́nh an đó. Bởi vậy, anh em hăy hết dạ tri ân.

16 Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hăy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ ḷng biết ơn, anh em hăy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng.17 Anh em có làm ǵ, nói ǵ, th́ hăy làm hăy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Chỉ thị riêng cho đời sống gia đ́nh

18 Người làm vợ hăy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa.19 Người làm chồng hăy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ.20 Kẻ làm con hăy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, v́ đó là điều đẹp ḷng Chúa.21 Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngă ḷng.

22 Kẻ làm nô lệ hăy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự. Đừng chỉ vâng lời trước mặt, như muốn làm đẹp ḷng người ta, nhưng với ḷng đơn sơ, v́ kính sợ Chúa.23 Bất cứ làm việc ǵ, hăy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời24 v́ biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hăy phục vụ Người.25 Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công ḿnh làm; không có chuyện thiên vị.

Chương 4

4.  1 Người làm chủ hăy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, v́ biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ ở trên trời.

Tinh thần tông đồ

2 Anh em hăy siêng năng cầu nguyện; hăy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.3 Đồng thời, cũng hăy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Ki-tô; chính v́ mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ.4 Xin cho tôi biết công bố rơ ràng mầu nhiệm ấy, như bổn phận tôi phải loan báo.

5 Anh em hăy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hăy tận dụng thời buổi hiện tại.6 Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.

Tin tức

7 Mọi tin tức về tôi, anh Ty-khi-cô sẽ cho anh em biết; anh là người anh em yêu quư của tôi, người trung thành phục vụ, và người đồng sự với tôi trong công việc Chúa.8 Tôi phái anh đến với anh em v́ mục đích ấy, để anh em được biết hiện t́nh của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em.9 Cùng đi có anh Ô-nê-xi-mô, người anh em trung thành và yêu quư của tôi, người đồng hương với anh em. Cả hai sẽ cho anh em biết tất cả những ǵ xảy ra ở đây.

Lời chào và lời chúc cuối thư

10 Anh A-rít-ta-khô, bạn tù với tôi, gửi lời chào anh em. Anh Mác-cô, em họ ông Ba-na-ba, cũng gửi lời chào anh em; anh em đă nhận được những chỉ thị về anh ấy; nếu anh ấy đến với anh em, th́ hăy tiếp đón anh ấy.11 Anh Giê-su, gọi là Giút-tô, cũng gửi lời chào anh em. Trong số những người cắt b́, chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho Nước Thiên Chúa; các anh đă là niềm an ủi của tôi.12 Anh Ê-páp-ra, người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su, gửi lời chào anh em; anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đă trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ư Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững.13 Tôi làm chứng cho anh rằng anh vất vả nhiều v́ anh em, những người ở Lao-đi-ki-a và Hi-ê-ra-pô-li.14 Anh Lu-ca, thầy thuốc yêu quư, và anh Đê-ma gửi lời chào anh em.

15 Xin cho tôi gửi lời chào các anh em ở Lao-đi-ki-a, chị Nym-pha và Hội Thánh vẫn họp tại nhà chị ấy.16 Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho Hội Thánh Lao-đi-ki-a cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho Hội Thánh Lao-đi-ki-a.17 Sau cùng, xin nhắn với anh Ác-khíp-pô: “Hăy lưu tâm đến chức vụ Chúa đă giao cho anh, và lo chu toàn.”

18 Lời chào này do chính tay tôi, Phao-lô, viết. Anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích! Chúc anh em được ân sủng.