THƯ 1 GỬI TÍN HỮU THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Chương 1

Lời mở đầu

1.  1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và b́nh an.

Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn

2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,3 và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm v́ ḷng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác v́ ḷng mến, và những ǵ anh em kiên nhẫn chịu đựng v́ trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.

4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đă chọn anh em,5 v́ khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, th́ không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà c̣n có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đă sống thế nào để mưu ích cho anh em;6 c̣n anh em, anh em đă bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban:7 bởi vậy anh em đă nên gương cho mọi tín hữu ở miền Ma-kê-đô-ni-a và miền A-khai-a.8 Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đă vang ra, không những ở Ma-kê-đô-ni-a và A-khai-a, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết ḷng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói ǵ thêm nữa.9 Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đă được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đă từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật,10 và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đă cho trỗi dậy từ cơi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.

Chương 2

Thái độ của ông Phao-lô khi ở Thê-xa-lô-ni-ca

2.  1 Thật vậy, thưa anh em, chính anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải vô ích.

2 Như anh em biết, chúng tôi đă đau khổ và bị làm nhục tại Phi-líp-phê; nhưng v́ tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đă mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến đấu gay go.3 Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ư xấu, không nhằm lừa dối ai,4 nhưng v́ Thiên Chúa đă thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, th́ chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa ḷng người phàm, mà để làm đẹp ḷng Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi.5 Không bao giờ chúng tôi đă dùng lời xu nịnh, như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đă viện cớ để che đậy ḷng tham, có Thiên Chúa chứng giám;6 không bao giờ chúng tôi đă t́m cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác,7 trong khi chúng tôi có thể đ̣i anh em phải trọng đăi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô.

8 Chúng tôi đă quư mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, v́ anh em đă trở nên những người thân yêu của chúng tôi.9 Thưa anh em, hẳn anh em c̣n nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đă làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.10 Anh em làm chứng, và Thiên Chúa cũng chứng giám, rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đă cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được.11 Anh em biết: chúng tôi đă cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con;12 chúng tôi đă khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào Nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người.

Đức tin và ḷng kiên nhẫn của người Thê-xa-lô-ni-ca

13 Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, v́ khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đă đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.14 Thật vậy, thưa anh em, anh em đă noi gương các Hội Thánh của Thiên Chúa ở miền Giu-đê là những Hội Thánh của Đức Ki-tô Giê-su, v́ anh em cũng đă phải chịu những nỗi đau khổ do đồng bào của anh em gây ra, như các Hội Thánh đó đă phải chịu do người Do-thái.15 Những người này đă giết Chúa Giê-su và các ngôn sứ, đă bắt bớ chúng tôi, họ không đẹp ḷng Thiên Chúa và chống lại tất cả mọi người;16 họ ngăn cản khi chúng tôi rao giảng cho người ngoại để những người này được ơn cứu độ. Như vậy họ luôn luôn chất đầy thêm tội lỗi; nhưng cuối cùng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đă giáng xuống trên họ.

Ông Phao-lô lo lắng về cộng đoàn

17 Phần chúng tôi, thưa anh em, phải xa cách anh em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không cách ḷng, chúng tôi càng cố gắng hơn để lại thấy mặt anh em, v́ chúng tôi rất ước ao điều đó.18 Bởi vậy chúng tôi đă muốn đến thăm anh em -chính tôi, Phao-lô, đă nhiều lần định đi- nhưng Xa-tan đă cản trở chúng tôi.19 Quả thế, ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi, ai là triều thiên làm cho chúng tôi hănh diện trước nhan Đức Giê-su, Chúa chúng ta, khi Người quang lâm, nếu không phải là anh em?20 Phải, chính anh em là vinh quang và là niềm vui của chúng tôi.

Chương 3

Phái ông Ti-mô-thê đi Thê-xa-lô-ni-ca

3.  1 V́ vậy, không chịu nổi nữa, chúng tôi đă quyết định ở lại A-thê-na một ḿnh,2 và chúng tôi đă phái anh Ti-mô-thê, người anh em của chúng tôi và cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô; anh đến để làm cho anh em được vững mạnh, và khích lệ đức tin của anh em,3 khiến không ai bị nao núng v́ các nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số phận dành cho chúng ta.4 Thật thế, khi c̣n ở với anh em, chúng tôi đă nói trước cho anh em rằng chúng ta sẽ gặp gian truân, điều đó đă xảy ra như anh em biết.5 Chính v́ vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đă sai người đi hỏi cho biết ḷng tin của anh em ra sao, sợ rằng tên cám dỗ đă cám dỗ anh em, và công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích.

Tạ ơn Chúa v́ các tin tức nhận được

6 Giờ đây, sau khi thăm anh em, anh Ti-mô-thê đă trở lại với chúng tôi và đưa tin mừng cho chúng tôi về ḷng tin và ḷng mến của anh em; anh ấy nói rằng anh em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi, và ao ước gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp lại anh em.7 Như vậy, thưa anh em, v́ anh em có ḷng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu.8 Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.9 Chúng tôi biết nói ǵ để tạ ơn Thiên Chúa về anh em, v́ tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên Chúa chúng ta?10 Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những ǵ c̣n thiếu trong đức tin của anh em.

11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta là Đức Giê-su san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em.12 Xin Chúa cho t́nh thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như t́nh thương của chúng tôi đối với anh em vậy.13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có ǵ đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

Chương 4

Khuyên cộng đoàn sống thánh thiện và bác ái

4.  1 Vả lại, thưa anh em, anh em đă được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp ḷng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hăy tấn tới nhiều hơn nữa.2 Hẳn anh em rơ chúng tôi đă lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

3 Ư muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm,4 mỗi người hăy biết lấy cho ḿnh một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự,5 chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa.6 Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em ḿnh, v́ Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đă từng báo trước và cảnh cáo anh em.7 Thật vậy, Thiên Chúa đă không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện.8 Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, th́ không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người.

9 C̣n về t́nh huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, v́ chính anh em đă được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau,10 và anh em cũng đang làm như vậy cho tất cả các anh em trong toàn miền Ma-kê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hăy tiến tới nhiều hơn nữa.11 Hăy gắng giữ hoà khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của ḿnh, như chính tôi đă truyền cho anh em.12 Như vậy, lối sống của anh em sẽ được người ngoài cảm phục, và anh em sẽ không cần nhờ đến ai.

Người sống và kẻ chết trong ngày Chúa quang lâm

13 Thưa anh em, về những ai đă an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết ǵ, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng.14 V́ nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đă chết và đă sống lại, th́ chúng ta cũng tin rằng những người đă an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su.15 Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người c̣n lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đă an giấc ngàn thu đâu.16 V́ khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lănh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, th́ chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đă chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên;17 rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người c̣n lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa măi măi.18 Vậy anh em hăy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Chương 5

Tỉnh thức chờ ngày Chúa quang lâm

5.  1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em.2 V́ chính anh em đă biết rơ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.3 Khi người ta nói: “B́nh an biết bao, yên ổn biết bao! “, th́ lúc ấy tai hoạ sẽ th́nh ĺnh ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em.5 V́ tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hăy tỉnh thức và sống tiết độ.7 Ai ngủ, th́ ngủ ban đêm; ai say sưa, th́ say sưa ban đêm.8 Nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hăy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ.9 V́ Thiên Chúa đă không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta,10 Đấng đă chết v́ chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.11 V́ thế, anh em hăy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm.

Một vài đ̣i hỏi của đời sống cộng đoàn

12 Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hăy quư trọng những ai đang vất vả v́ anh em, để lănh đạo anh em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh em.13 Hăy lấy t́nh bác ái mà hết ḷng tôn kính những người ấy, v́ công việc họ làm. Hăy sống hoà thuận với nhau.

14 Thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em: hăy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người.15 Hăy coi chừng: đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hăy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.

16 Anh em hăy vui mừng luôn măi17 và cầu nguyện không ngừng.18 Hăy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hăy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.

19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí.20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.21 Hăy cân nhắc mọi sự: điều ǵ tốt th́ giữ;22 c̣n điều xấu dưới bất cứ h́nh thức nào th́ lánh cho xa.

Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư

23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch b́nh an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được ǵn giữ vẹn toàn, không ǵ đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.
25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa.26 Tất cả anh em hăy hôn chào nhau một cách thánh thiện.27 Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu đọc thư này cho tất cả các anh em.
28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.