CHƯƠNG 4

ĐỨC MARIA THỰC HÀNH ĐỨC CẬY TRÔNG

 

Đức Cậy Trông theo sau Đức Tin và được an bài là phần bổ sung cho Đức Tin. Đấng Tối Cao gieo cho chúng ta ánh sáng siêu nhiên của Đức Tin. Thiên Chúa muốn chúng ta được ơn hiểu biết Ngài, các mầu nhiệm và lời Chúa hứa chính là để mỗi người chúng ta có thể tự phát sinh ḷng khát khao mănh liệt đạt được Thiên Chúa, nhận biết Chúa là cùng đích, là mục tiêu cuối cùng của ḿnh, học hỏi những phương cách đạt tới mục tiêu và cùng đích đó. Đức Trông Cậy là khát vọng tự nhiên muốn đạt tới hạnh phúc tốt lành vô cùng. Nhờ Nhiệm Tích Thanh Tẩy, chúng ta được ban cho ḷng khao khát cậy trông, quyết tâm chính đáng theo đuổi hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Trông Cậy sử dụng ơn siêu nhiên hầu đạt được mục đích tối thượng, vượt mọi khó khăn trên đường theo đuổi hạnh phúc đời đời.

Để biết Đức Trông Cậy tuyệt vời chừng nào cần phải được học hỏi từ sự kiện: mục đích tối thượng và cùng đích của Đức Trông Cậy là chính Thiên Chúa, Đấng là Hạnh Phúc Tốt Lành vô cùng cao quí của chúng ta. Mặc dầu Đức Cậy Trông nh́n và t́m kiếm Thiên Chúa như điều trừu tượng, Đức Cậy Trông cũng t́m kiếm Thiên Chúa như mục tiêu có thể đạt tới nhờ công nghiệp Chúa Kitô và qua hành động chính đáng của người khát vọng t́m được Thiên Chúa. Các hành động và tác dụng của thánh đức này được điều khiển bởi ơn soi sáng của Đức Tin siêu nhiên và do sự khôn ngoan tin cậy vào lời Chúa hứa không thể sai. V́ thế, Đức Trông Cậy ở giữa sự tuyệt vọng và việc quá tự tin. Thánh Đức Cậy Trông không để cho người ta tự tin vào khả năng của ḿnh hầu đạt tới vinh quang đời đời hoặc gạt bỏ những hành động đáng công phúc về phần ḿnh. Thánh đức này cũng không để cho sự sợ hăi hoặc thoái chí ngă ḷng cản trở người ta tiến về vinh quang đời đời đă được Chúa hứa và bảo đảm cho kết cuộc thành công. Trong sự an toàn của Đức Cậy Trông, được Đức Tin siêu nhiên bảo đảm mọi liên quan với những điều này và được áp dụng cách khôn ngoan chính đáng, nhân loại hy vọng mà không sợ bị lừa gạt, cũng không sợ việc quá tự tin.  

Tuyệt vọng là hậu qủa việc thiếu tin tưởng những điều Đức Tin hứa, không áp dụng cho ḿnh sự bảo đảm chắc chắn nơi các lời Thiên Chúa hứa, và cũng do người ta sai lầm cho rằng ḿnh không thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Giữa hai cực đoan nguy hiểm này, Đức Trông Cậy dẫn chúng ta theo con đường an toàn. Một mặt thánh đức này giữ chúng ta trong niềm tin vững vàng rằng Thiên Chúa không từ chối những điều Ngài hứa cho toàn thể nhân loại. Mặt khác, Đức Trông Cậy dạy chúng ta biết những điều Chúa hứa không thể thực hiện vô điều kiện và tuyệt đối, mà đ̣i hỏi chúng ta, nhờ ơn Chúa giúp, tận lực cố gắng xứng đáng với việc hoàn thành các lời hứa. Thiên Chúa cho người ta có khả năng nh́n thấy vinh quang vĩnh cửu, không phải để người ta đạt tới hạnh phúc đó bằng sự lộng hành tội lỗi của chính các khả năng họ được hưởng, nhưng để người ta sử dụng các khả năng đó thích hợp với mục đích của chúng. Sử dụng chính đáng các khả năng thi hành các thánh đức làm cho người ta xứng đáng vui hưởng hạnh phúc đời đời. Trong khi t́m kiếm hạnh phúc vĩnh cửu, người ta cũng được hưởng hạnh phúc ngay tại đời này do việc nhận biết và yêu mến Thiên Chúa.

Nơi Đức Maria, Đức Trông Cậy đạt tới mức độ cao nhất, cả về chính thánh đức, cả về các hiệu lực và phẩm chất. Ḷng ước nguyện theo đuổi mục đích cuối cùng (là) được hưởng thánh nhan Thiên Chúa nơi Đức Maria tích cực hơn nơi bất cứ thụ tạo nào khác. Hơn nữa vị Phụ Nữ khôn ngoan và trung thành này đă không làm điều ǵ để cản trở ước nguyện này, trái lại Người theo đuổi các mục tiêu Đức Cậy Trông bằng tất cả sự toàn hảo có thể có nơi một thụ tạo. Đức Maria không những chỉ Tin mănh liệt các lời Chúa hứa mà cũng Trông Cậy mănh liệt. Hơn nữa, Đức Maria c̣n được vui hưởng thị kiến hạnh phúc, trong đó Người học biết bằng việc nếm chân lư và sự thành tín vô cùng của Đấng Tối Cao. Đức Maria không có dịp sử dụng Đức Cậy Trông trong khi vui hưởng thị kiến và chiếm hữu Thiên Chúa. Nhưng khi trở lại trạng thái b́nh thường, do nhớ lại những ǵ đă hưởng, Đức Maria theo đuổi Đức Cậy Trông với sức mạnh và ḷng khao khát mănh liệt hơn rất nhiều.

C̣n một lư do khác nữa tại sao Đức Trông Cậy của Đức Maria trội vượt trên tất cả các tín hữu cộng chung lại, đó là sự cao cả của phần thưởng vinh quang mai sau, v́ phần thưởng là đối tượng đích thực sau cùng của Đức Trông Cậy. Nơi Đức Maria phần thưởng này vượt xa trên mọi vinh quang của toàn thể thần thánh. Điều này phù hợp với sự hiểu biết về vinh quang Thiên Chúa bảo đảm dành cho Người. Để Đức Maria có thể đạt tới đỉnh cao nhất của thánh đức này, có thể hy vọng xứng đáng hưởng mọi điều mà quyền năng Thiên Chúa sẽ thực hiện, Người được Đức Tin soi sáng, được mọi ơn trợ giúp và các đặc ân của Thánh Đức này cách thích hợp, được Chúa Thánh Thần trợ giúp cách đặc biệt. Những điều chúng ta vừa mới nói về Đức Cậy Trông nơi Đức Trinh Nữ đối với đối tượng chính của thánh đức này cũng phải được nh́n nhận đối với các đối tượng thứ yếu nữa v́ các đặc sủng mầu nhiệm mà Đức Nữ Vương thiên quốc được hưởng đều quá sức vĩ đại. 

Đức Maria hiểu biết các vinh quang và hạnh phúc đời đời của Người và những việc phải được thực hiện trong Giáo Hội trần thế nhờ công nghiệp của Con cực thánh. Như đă nói trước kia về Đức Tin của Đức Maria, hẳn Thiên Chúa cũng đă tạo dựng Đức Trông Cậy (Hy Vọng) cho dù chỉ v́ một ḿnh Người mà thôi, và v́ Đức Maria mà Thiên Chúa đă ban thánh đức đó cho cả loài người. V́ lư do này Chúa Thánh Thần gọi Đức Maria là Mẹ Đức Yêu Thương xinh đẹp và Đức Cậy Trông thánh thiện (Gv 1:24-25). Đức Maria trở nên Mẹ Chúa Kitô v́ đă cung cấp cho Chúa xương thịt máu của thân xác Chúa. Chúa Thánh Thần đặt Đức Maria là Mẹ Đức Trông Cậy, v́ Người đặc biệt hợp lực cộng tác trong việc cưu mang và sinh ra thánh đức này cho các tín hữu. Đặc quyền của Đức Maria là Mẹ Đức Trông Cậy được nối liền với và là kết quả của việc Người là Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Đức Maria biết nơi Con của Người, Người sẽ đặt nền móng mọi sự an toàn chắc chắn cho Đức Trông Cậy của chúng ta. Do việc cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa làm người, Đức Maria được quyền quản trị đối với các thánh sủng và các lời hứa của Đấng Tối Cao, những điều đó được chu toàn tùy thuộc cái chết của Chúa Kitô. Do tự nguyện cưu mang và sinh hạ Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria chuyển mọi thứ đó cho chúng ta, v́ thế Người sinh ra Đức Trông Cậy cho chúng ta. Bởi thế hoàn thành theo nghĩa chính thống điều Chúa Thánh Thần đă nói với Người: “Các cây Người trồng là thiên đàng” (Dc 4:13); v́ tất cả mọi thứ phát sinh từ Đức Maria, Mẹ ân sủng, đều tạo ra hạnh phúc cho chúng ta, thiên đàng của chúng ta, niềm hy vọng chắc chắn chúng ta đạt được hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu.

Theo thánh ư Thiên Chúa Cha, Giáo Hội có Cha trên trời đích thực trong Chúa Giêsu Kitô, v́ Chúa Kitô sinh ra và thiết lập Giáo Hội bằng công nghiệp lao khổ, phong phú hóa Giáo Hội bằng những ân sủng, bằng các gương sáng và giáo lư của Ngài. V́ thế thiệt là thích hợp để Giáo Hội cũng phải có một Bà Mẹ hiền từ đầy yêu thương. Đức Từ Mẫu với ḷng ân cần săn sóc nuôi dưỡng vỗ về ủi an dịu dàng, với ḷng yêu thương cứu giúp sẽ nuôi dưỡng các người con nhỏ bé bằng sữa của ḿnh (1 Cor.3:2), bằng thực phẩm nhẹ mềm và mỹ vị bao lâu những người con này, trong tuổi ấu thơ, không tiêu hoá được thực phẩm của người lực lưỡng mạnh khỏe. Vị Hiền Mẫu dịu dàng này là Đức Maria rất thánh. Ngay từ khởi đầu Giáo Hội, khi Luật Ân Sủng được sinh ra nơi những người con c̣n ấu thơ (giáo hội sơ khai), Đức Maria đă ban sữa ngọt ngào là những lời giáo huấn đầy ơn soi sáng khích lệ của Hiền Mẫu yêu thương. Đức Hiền Mẫu Maria sẽ tiếp tục cho tới tận thế trợ giúp, cầu bầu can thiệp cho những người con mới, mà Chúa Kitô sinh ra hàng ngày do công nghiệp Hy Sinh Cứu Chuộc và do lời cầu nguyện của Mẹ Hiền hay thương xót. Đức Hiền Mẫu Maria nuôi dưỡng con cái của Mẹ ngay từ khi họ mới sinh. Người là Hiền Mẫu, là cuộc sống và hy vọng của chúng ta. Người là máng chuyên mọi ân sủng chúng ta được hưởng. Người là gương sáng chúng ta phải noi theo bắt chước. Mẹ Maria là bảo đảm của chúng ta trong công cuộc theo đuổi hạnh phúc vĩnh cửu mà, nhờ Con cực thánh của Mẹ, chúng ta đáng được hưởng. Đức Hiền Mẫu Maria ban cho chúng ta ơn trợ giúp cần thiết cho việc đạt được mục đích hạnh phúc cuối cùng.

 


 LỜI MẸ MARIA

Con hết sức yêu dấu của Mẹ, với ơn Chúa, con phải làm việc không ngưng nghỉ để bắt chước Mẹ như con đă được ơn soi sáng đặc biệt liên quan đến sự tuyệt vời của Đức Cậy Trông và những việc Mẹ đă thực hành được nhờ Thánh Đức này. Con phải liên tục canh tân suy gẫm các lời hứa của Đấng Tối Cao. Với ḷng tin tưởng vững chắc nơi tính cách đích thực siêu nhiên của các lời Chúa hứa, con hăy nâng trái tim lên tới những ước ao và khao khát mănh liệt đạt cho được những điều đó. Trong Đức Trông Cậy vững chắc này, nhờ các công nghiệp của Con chí thánh Mẹ, con có thể bảo đảm cho ḿnh tới nơi vĩnh phúc trên trời để cùng với mọi thần thánh chiêm ngắm thánh nhan Đấng Tối Cao vinh quang muôn đời. Với sự trợ giúp của Đức Trông Cậy, con có thể nâng trái tim lên trên mọi vật trần thế, đặt trí khôn vào Đấng Tốt Lành không bao giờ thay đổi, Đấng con ao ước. Mọi vật hữu h́nh sẽ trở nên gánh nặng khó chịu cho con, con sẽ coi những thứ đó là khốn nạn bần tiện. Con sẽ không khao khát đuổi theo thứ ǵ ngoại trừ đối tượng đáng yêu nhất, hoan lạc nhất của mọi ước nguyện của con. Trong linh hồn Mẹ có Đức Cậy Trông mănh liệt. Ḷng cậy trông như thế chỉ có thể có nơi những người mà nhờ Đức Tin đă chiếm hữu và hiểu rơ đối tượng của Đức Trông Cậy, đă nếm Đức Trông Cậy bằng kinh nghiệm. Không miệng lưỡi và ngôn từ nào có thể diễn tả được sức mănh liệt của Đức Cậy Trông.

Ngoài ra, để thúc đẩy con hơn nữa, con phải suy gẫm và thực tâm hối tiếc sự bất hạnh của hết sức nhiều linh hồn là h́nh ảnh Thiên Chúa và có thể hưởng vinh quang của Ngài, nhưng v́ tội lỗi, những người đó bị loại ra khỏi ḷng trông cậy được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu con cái Giáo Hội ngưng những việc làm vô ích mà dành th́ giờ suy nghĩ cân nhắc các ân sủng chắc chắn của Đức Tin và Đức Trông Cậy, Đức Trông Cậy sẽ tách họ ra khỏi sự tối tăm, biệt lập với người không tin tưởng ǵ cả v́ mù quáng. Những người mù quáng hiển nhiên đáng phải xấu hổ v́ sự lăng quên dại khờ. Những người đó phải từ bỏ ḷng vô ân khốn nạn, phải mở mắt ra v́ những h́nh phạt kinh khủng vô cùng đang chờ. Họ hết sức đáng thương, v́ đă khinh thường Máu Chúa Kitô đổ ra chỉ để giành cho họ những ân sủng này. Những người đáng thương đó coi các ân sủng chân lư chẳng khác ǵ điều giả tưởng. Họ bôn ba đây đó suốt đời mà không dành lấy dẫu chỉ một ngày, nhiều người dẫu chỉ một giờ, để suy nghĩ về các bổn phận và t́nh trạng nguy hiểm của họ.

Phần con, nhờ Con chí thánh Mẹ, con hăy tận lực làm việc, cầu nguyện xin cho việc nhổ tận gốc tội lỗi. Hăy tin Mẹ, bất cứ việc thực hành và nỗ lực nào con thực hiện hướng về mục đích này sẽ được Thiên Chúa ân thưởng.