ÁO ĐỨC BÀ CARMELÔ

 

 

 

            Vào ngày 16 tháng 07 năm 1251, tại Tây Ban Nha, Thánh Simon Stock vị Thánh đă sáng lập ra Ḍng Carmelô, để đáp lại sự sốt sắng cầu nguyện của Thánh nhân, Đức Mẹ Maria đă hiện ra cầm trong tay Bộ Áo Đức Carmelô phán rằng: “Bất cứ ai mặc Bộ Áo Đức Carmelô này khi chết sẽ không bị sa hỏa ngục. Bộ Áo Đức Carmelô của Mẹ sẽ một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm một lời hứa b́nh an”.

 

Đức mẹ cũng nói thêm rằng: “hăy mặc Áo Đức Carmelô một cách sùng kính kiên tŕ. Đó Áo của Mẹ. Mặc Áo Mẹ nghĩa các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ sẽ luôn luôn nghĩ về các con giúp đỡ các con chiếm được sự sống đời đời.”

 

Lời hứa đại này đồng thời lại được xác nhận khi Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng đă hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (sau này Đức Giáo Hoàng XXII) nói với Ngài rằng: “Những ai mặc áo Đức Carmelô sẽ được đưa ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Tháng sau khi chết.” rồi sau này chính Đức Giáo Hoàng Benedict XV cũng đă ban bố 500 ngày ân cho người nào mặc mỗi lần hôn kính Áo Đức Carmelô.”

 

666 năm sau tại Fatima, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ chăn cừu Lucia, Phanxicô Giaxinta. Ngoài việc Đức Mẹ nhắn nhủ 3 trẻsiêng năng lần chuỗi Kinh Mân Côi, cải thiện đời sống tôn sùng Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ...”. Đức Mẹ Maria lại c̣n cầm trong tay Bộ Áo Đức Carmelô sau này Lucia nói lại rằng: “Mẹ muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Carmelô của Mẹ Mẹ muốn ḷng sùng kính Áo Đức Carmelô của Mẹ được truyền .”

 

Để chúng ta được hưởng đặt ân Đức Mẹ hứa ban sẽ giải thoát linh hồn chúng ta ra khỏi Luyện ngục vào ngày Thứ Bảy Đầu Thángngày được dâng hiến cho Đức Mẹ, th́ chúng ta:

 

1.      Phải mặc Áo Đức Carmelô. - 2. Tuân giữ trong sạch theo điều kiện đời sống của ḿnh, - 3. Lần chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày.

 

2.      

 

 

 

NGHI THỨC LÀM PHÉP VÀ MẶC ÁO ĐỨC BÀ CARMELÔ

 

 

 

Để hưởng nhiều ơn ích nhất về sự sùng kính Áo Đức Carmelô, người mặc Áo Đức Carmelô phải được mặc vào bởi một vị Linh mục hay Giám mục thuộc ḍng Carmelô, Dominicô hay Phanxicô. Bằng không th́ bất cứ Linh mục hay Giám mục Công giáo nào khác cũng được. Sau khi gia nhập mặc Áo Đức Carmelô đúng theo nghi thức th́ mỗi lần người mặc Áo Đức Carmelô muốn thay đổi Bộ Áo Đức Carmelô mới th́ không cần phải làm phép Bộ Áo Đức Carmelô nữa. khi gia nhập mặc Áo Đức Carmelô th́ phải mặc Áo Đức Carmelô cho đến khi chết ( như thế th́ lời hứa của Đức Mẹ mới thực hiện được) “Ai mặc Áo Đức Carmelô th́ sẽ không bị sa hỏa ngục (Đức Mẹ hứa với Thánh Simon Stock vào năm 1251)”.

 

Sau đây cách Linh mục hay Giám mục cử hành nghi thức cho người muốn gia nhập mặc Áo Đức Carmelô.

 

- Cha chủ sự:  Ôi lạy Chúa hăy tỏ cho chúng con biết ḷng thương xót của Chúa.

 

- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa:  xin ban cho con (chúng con) sự cứu rỗi của Chúa.

 

- Cha chủ sự:  Lạy Chúa, xin nhận lời con (chúng con) cầu xin.

 

- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa:  hăy để tiếng kêu cầu của con (chúng con) bay lên tới Chúa.

 

- Cha chủ sự:   Chúacùng anh chị em.

 

- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa:  cùng Cha.

 

- Cha chủ sự:  Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, bởi quyền năng của Chúa, xin hăy thánh hóa Bộ (hay những Bộ) Áo Đức Carmelô này, t́nh yêu Chúa t́nh yêu Đức Mẹ Carmelô, những tôi tớ chúa sẽ mặc một cách sùng kính nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nguyện xin Chúa bảo vệ người mặc khỏi mọi chước ma quỷ cho tới khi chết trong ân sủng của Chúa. Nhờ Thiên Chúa Đấng Hằng Sống Hằng Trị đời đời chẳng cùng. Amen.

 

- Rồi Cha Chủ sự làm phép người sẽ mặc Áo Đức Carmelô dùng hai tay cầm bộ Áo Đức Carmelô mặc vào cho người gia nhập trong khi đọc:

 

Hăy lănh nhận bộ Áo Đức Carmelô đă được làm phép hăy cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, nhờ bởi công nghiệp của Người, Áo Đức Carmelô thể mặc không vướng mắc tội lỗi che chở con từ mọi sự dữ đem con về hưởng phúc đời đời. Amen.

 

Sau khi mặc Áo Đức Carmelô cho người gia nhập.

 

- Cha chủ sự tiếp tục lời nguyện:

 

- Cha, bởi quyền năng đă ban cho cha, thừa nhận con gia nhập con được hưởng những ơn ích thiêng liêng nhờ ḷng thương xót của Chúa Giêsu bởi Ḍng Carmelô.

 

Nhân Danh Cha Con Thánh Thần. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng Đấng tạo thành trời đất ban phúc lành cho con. Đấng đă đoái thương gia nhập con vào Hội Đức Trinh Nữ Hồng Phúc của Núi Carmelô. Chúng con cầu xin Đức Mẹ Rất Thánh đạp nát đầu con rắn xưa để con thể được vào hưởng phúc đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

 

-         Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: Amen.

 

Le Nghia, toi to hen mon