THƯ 2 GỬI TÍN HỮU THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Chương 1

Lời mở đầu

1.  1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa Giê-su Ki-tô.2 Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và b́nh an.

Tạ ơn và khuyến khích. Thiên Chúa thưởng phạt ngày sau hết

3 Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải lẽ, v́ ḷng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, ḷng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng.4 Bởi thế, chúng tôi hănh diện về anh em trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, v́ anh em kiên nhẫn và có ḷng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân.5 Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh: anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa, chính v́ Nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ.

6 Quả là điều công minh, nếu Thiên Chúa trả báo, nghĩa là bắt những kẻ gây gian truân cho anh em phải chịu gian truân,7 và cho anh em, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với chúng tôi. Việc ấy sẽ xảy ra, khi Chúa Giê-su từ trời xuất hiện cùng với các thiên thần hùng mạnh của Người,8 trong ngọn lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-su.9 Những kẻ ấy sẽ lănh án diệt vong muôn đời, xa thánh nhan Chúa và quyền năng vinh hiển của Người,10 khi Người đến, trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thần thánh của Người, và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đă tin, mà anh em cũng đă tin lời chứng của chúng tôi.

11 V́ thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm v́ ḷng tin.12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.

Chương 2

Ngày Chúa quang lâm và những ǵ xảy ra trước đó

2.  1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này:2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đă được thần khí mặc khải, hoặc đă nói, đă viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, th́ anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.3 Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.

4 Tên đối thủ tôn ḿnh lên trên tất cả những ǵ được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó c̣n ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.5 Khi tôi c̣n ở với anh em, tôi đă từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao?6 Anh em biết cái ǵ hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó.7 Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên,8 bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm.

9 C̣n việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng,10 và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, v́ đă không đón nhận ḷng yêu mến chân lư để được cứu độ.11 V́ thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá;12 như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, th́ sẽ bị kết án.

Khuyên nhủ kiên tŕ

13 Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, v́ Thiên Chúa đă chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ ḷng tin vào chân lư.14 Chính v́ thế mà Người đă dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.15 Vậy, thưa anh em, anh em hăy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đă dạy cho anh em, bằng lời nói hay bằng thư từ.16 Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đă dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp,17 xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những ǵ tốt lành.

Chương 3

 

3.  1 Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đă thấy nơi anh em.2 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi v́ không phải ai cũng có đức tin.3 Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần.4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em: anh em đang làm và sẽ làm những ǵ chúng tôi truyền.5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô.

Đề pḥng lối sống vô kỷ luật: cơn sốt quang lâm!

6 Thưa anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đă nhận được từ nơi tôi.

7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đă không sống vô kỷ luật.8 Chúng tôi đă chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đă làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em.9 Không phải là v́ chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước.

10 Thật vậy, khi c̣n ở với anh em, chúng tôi đă chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm th́ cũng đừng ăn!11 Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc ǵ, mà việc ǵ cũng xen vào.12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hăy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.

13 Phần anh em, hăy làm việc thiện, đừng sờn ḷng nản chí!14 Nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi nói trong thư này, anh em hăy ghi lấy tên và đừng giao du với người ấy, để họ biết xấu hổ.15 Nhưng đừng coi họ như thù địch, trái lại hăy khuyên bảo như người anh em.

Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư

16 Chúa là nguồn mạch b́nh an, xin Người ban cho anh em được b́nh an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em.

17 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào này. Đó là chữ kư trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.