THƯ 1 GỬI ÔNG TI-MÔ-THÊ

Chương 1

Lời mở đầu

1.  1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su theo lệnh Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, và theo lệnh Đức Ki-tô Giê-su, niềm hy vọng của chúng ta,2 gửi anh Ti-mô-thê, người con tôi đă sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, ban cho anh ân sủng, ḷng thương xót và sự b́nh an.

Đề pḥng giáo lư sai lạc

3 Khi đi Ma-kê-đô-ni-a, tôi đă khuyên anh ở lại Ê-phê-xô để anh truyền cho một số người đừng dạy một giáo lư khác,4 cũng đừng chú ư đến những chuyện hoang đường và những gia phả dài ḍng; những cái đó chỉ gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế hoạch của Thiên Chúa mà đức tin cho chúng ta biết.5 Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả h́nh.6 V́ đi trệch đường lối ấy, một số người đă sa vào tật nói rỗng tuếch.7 Họ muốn làm thầy dạy luật, nhưng lại không hiểu cả điều ḿnh nói lẫn điều ḿnh xác quyết.

Vai tṛ của Lề Luật

8 Chúng ta biết rằng Lề Luật là tốt, nếu người ta sử dụng cho đúng cách.9 Thật vậy, Lề Luật có đó, không phải cho người công chính, mà là cho hạng người sống ngoài lề luật và bất phục tùng, vô luân và tội lỗi, phạm thánh phạm thượng, giết cha giết mẹ, sát nhân,10 dâm dật, kê gian, buôn người, nói dối, bội thề, và những kẻ sống ngược với giáo lư lành mạnh.11 Đó là giáo lư phù hợp với Tin Mừng đă được giao phó cho tôi, Tin Mừng về vinh quang của Thiên Chúa chí tôn.

Ông Phao-lô suy nghĩ về ơn gọi của ḿnh

12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đă ban sức mạnh cho tôi, v́ Người đă tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người.13 Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đă được Người thương xót, v́ tôi đă hành động một cách vô ư thức, trong lúc chưa có ḷng tin.14 Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đă ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người.15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: Đức Ki-tô Giê-su đă đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi.16 Sở dĩ tôi được thương xót, là v́ Đức Giê-su Ki-tô muốn tỏ bày tất cả ḷng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời.17 Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô h́nh và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Trách nhiệm của ông Ti-mô-thê

18 Anh Ti-mô-thê, đó là chỉ thị tôi trao cho anh là người con của tôi, chiếu theo các lời ngôn sứ trước đây đă nói về anh, để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này,19 với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Một số người đă vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đă bị chết ch́m.20 Trong số đó có Hy-mê-nê và A-lê-xan-đê; tôi đă trao nộp họ cho Xa-tan để họ được dạy cho biết đừng nói lộng ngôn nữa.

Chương 2

Lời kinh phụng vụ

2.  1 Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người,2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh.3 Đó là điều tốt và đẹp ḷng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lư.5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su,6 Đấng đă tự hiến làm giá chuộc mọi người.
Điều này đă được chứng thực vào đúng thời đúng buổi.
7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lư.8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hăy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.

Khi họp cộng đoàn, người phụ nữ phải như thế nào?

9 Cũng thế, tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang, đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị: không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền,10 nhưng là những việc lành; như thế mới thích hợp với những người đàn bà xưng ḿnh có ḷng đạo đức.11 Khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh lặng và hết ḷng phục tùng.12 Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy, hay thống trị đàn ông, trái lại họ phải thinh lặng,13 v́ A-đam được tạo dựng trước, rồi mới đến E-và.14 Cũng không phải A-đam đă bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đă phạm tội, khi bị dụ dỗ.15 Tuy nhiên, người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái, nếu kiên tŕ giữ đức tin, đức mến và sự thánh thiện, với ḷng đơn sơ giản dị.

Chương 3

Các giám quản

3.  1 Đây là lời đáng tin cậy: ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp.2 Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhă nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy;3 người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, không hay gây sự, không ham tiền,4 biết điều khiển tốt gia đ́nh ḿnh, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh,5 v́ ai không biết điều khiển gia đ́nh ḿnh, th́ làm sao có thể lo cho Hội Thánh của Thiên Chúa được?6 Người ấy không được là tân ṭng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ.7 Người ấy c̣n phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy ma quỷ.

Các trợ tá

8 Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không t́m kiếm lợi lộc thấp hèn;9 họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch.10 Họ phải được thử thách trước đă, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị ai khiếu nại.11 Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề.12 Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đ́nh cho tốt.13 Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, th́ được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ ḷng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.

Mầu nhiệm của đạo thánh

14 Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh.15 Nhưng nếu tôi chậm trễ, th́ thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lư.16 Phải công nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là:
Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,
được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính;
Người được các thiên thần chiêm ngưỡng,
và được loan truyền giữa muôn dân;
Người được cả hoàn cầu tin kính,
được siêu thăng cơi trời vinh hiển.

Chương 4

Các người dạy giáo lư sai lạc

4.  1 Thần khí phán rơ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ;2 đó là v́ tṛ giả h́nh của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung.3 Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn; thật ra, những thức ăn này là những thứ Thiên Chúa đă tạo dựng để các tín hữu, những kẻ đă nhận biết chân lư, được dùng trong tâm t́nh tri ân cảm tạ.4 Thật vậy, tất cả những ǵ Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có ǵ phải loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm t́nh tri ân cảm tạ,5 v́ lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện thánh hoá những thứ đó.6 Nếu anh tŕnh bày cho anh em những điều ấy, th́ anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Ki-tô Giê-su, một người thấm nhuần lời đức tin và giáo lư cao đẹp mà anh đă trung thành noi theo.7 C̣n những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, th́ hăy loại bỏ. Hăy luyện tập sống đạo đức;8 v́ luyện tập thân thể th́ lợi ích chẳng là bao, c̣n ḷng đạo đức th́ lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có ḷng đạo đức.9 Đó là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận.10 Thật vậy, chính v́ mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đă đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống, Đấng cứu độ mọi người, nhất là các tín hữu.11 Anh hăy truyền, hăy dạy những điều đó.

12 Chớ ǵ đừng có ai coi thường anh v́ anh c̣n trẻ. Trái lại, anh hăy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và ḷng trong sạch.13 Trong khi chờ tôi đến, hăy chuyên cần đọc Sách Thánh trong các buổi họp, chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ.14 Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đă ban cho anh nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.15 Anh hăy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh.16 Anh hăy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hăy kiên tŕ trong việc đó. V́ làm như vậy, anh sẽ cứu được chính ḿnh, lại c̣n cứu được những người nghe anh giảng dạy.

Chương 5

Cách cư xử với các hạng người tín hữu nói chung

5.  1 Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hăy coi cụ như cha; hăy coi các thanh niên như anh em,2 các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tấm ḷng hoàn toàn trong sạch.

Các bà goá

3 Anh hăy kính trọng các bà goá, những bà goá đích thực.4 Nếu một bà goá có con có cháu, th́ trước tiên con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đ́nh ḿnh, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp ḷng Thiên Chúa.5 C̣n các bà goá đích thực, sống một thân một ḿnh, th́ đă đặt hy vọng vào Thiên Chúa và ngày đêm kiên tŕ đọc kinh cầu nguyện.6 Trái lại, bà goá ham vui th́ sống cũng như chết.7 Anh cũng phải truyền dạy những điều ấy, để không ai chê trách được họ.8 Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, th́ đă chối bỏ đức tin, và c̣n tệ hơn người không có đức tin.

9 Muốn được ghi tên vào sổ các bà goá, phải có những điều kiện sau: ít nhất sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng,10 được chứng nhận là đă làm việc thiện, nghĩa là đă nuôi nấng dạy dỗ con cái, đă tỏ ra hiếu khách, đă rửa chân cho các người trong dân thánh, giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành.11 C̣n các bà goá trẻ, anh đừng ghi vào sổ; v́ khi dục vọng làm cho họ xa ĺa Đức Ki-tô, th́ họ muốn tái giá,12 và như vậy là mang lấy án phạt, bởi đă không giữ lời cam kết ban đầu với Đức Ki-tô.13 Đồng thời, v́ ăn không ngồi rồi, họ học thói la cà hết nhà nọ đến nhà kia. Đâu phải chỉ ăn không ngồi rồi, họ c̣n nhiều chuyện, lăng xăng, nói năng bừa băi.14 Vậy tôi muốn các bà goá trẻ hăy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà; đừng để cho đối phương có dịp bới móc.15 Thật vậy, đă có kẻ lạc đường đi theo Xa-tan.16 Nếu nữ tín hữu nào có người trong họ hàng là bà goá, th́ hăy giúp đỡ họ, đừng để cho Hội Thánh phải mang gánh nặng, và như thế Hội Thánh có thể giúp đỡ những bà goá đích thực.

Các kỳ mục

17 Những kỳ mục thi hành chức vụ chủ toạ cách tốt đẹp, th́ đáng được đăi ngộ gấp đôi, nhất là những người vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy.18 Quả vậy, Kinh Thánh có nói: Đừng bịt mơm con ḅ đang đạp lúa, và làm thợ th́ đáng được trả công.19 Lời tố cáo một kỳ mục, anh đừng chấp nhận, trừ phi có hai hoặc ba nhân chứng.20 Những ai phạm tội, anh hăy khiển trách trước mặt mọi người, để những kẻ khác phải sợ.21 Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Ki-tô Giê-su và các thiên thần được tuyển chọn, tôi tha thiết khuyên anh giữ các điều ấy cách vô tư, không làm ǵ v́ thiên vị.22 Anh đừng vội đặt tay trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác. Hăy giữ ḿnh trong sạch.

23 Từ nay anh đừng chỉ uống nước lă, nhưng hăy dùng thêm chút rượu, v́ anh đau dạ dày và ốm yếu luôn.

24 Có những người th́ tội đă rành rành, ngay trước khi xét xử; người khác th́ xét xử rồi mới thấy rơ.25 Cũng thế, những việc tốt th́ đă rành rành; mà cả những việc không tốt cũng chẳng che giấu được.

Chương 6

Các nô lệ

6.  1 Những ai đang ở dưới ách nô lệ, hăy coi chủ ḿnh là đáng kính về mọi mặt, để danh Thiên Chúa và đạo lư khỏi bị người ta xúc phạm.2 C̣n những ai có chủ là người tín hữu, th́ đừng lấy cớ họ là người anh em mà coi thường; trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, bởi lẽ người được ḿnh phục vụ là tín hữu và là anh em yêu quư.

Người dạy giáo lư: ai chân chính, ai không

3 Nếu có ai dạy một giáo lư khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lư phù hợp với đạo thánh,4 th́ người ấy lên mặt kiêu căng, không biết ǵ cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích căi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu,5 đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lư và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi.6 Đă hẳn, việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái ḿnh có làm đủ.7 Quả vậy, chúng ta đă không mang ǵ vào trần gian, th́ cũng chẳng mang ǵ ra được.8 Vậy nếu có cơm ăn áo mặc, ta hăy lấy thế làm đủ.9 C̣n những kẻ muốn làm giàu, th́ sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người ch́m đắm trong cảnh huỷ diệt tiêu vong.10 Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là ḷng ham muốn tiền bạc, v́ buông theo ḷng ham muốn đó, nhiều người đă lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.

Lời khuyên nhủ thiết tha

11 Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hăy tránh xa những điều đó; hăy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu ḷng tin và ḷng mến, hăy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.12 Anh hăy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp v́ đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính v́ sự sống ấy, anh đă được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đă nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.13 Trước mặt Thiên Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Ki-tô Giê-su là Đấng đă làm chứng trước toà tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh:14 hăy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện.15 Đấng sẽ cho Đức Ki-tô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi,
là Chúa Tể vạn phúc vô song,
là Vua các vua, Chúa các chúa.

16 Chỉ ḿnh Người là Đấng trường sinh bất tử,
ngự trong ánh sáng siêu phàm,
Đấng không một người nào đă thấy hay có thể thấy.
Kính dâng Người danh dự
và uy quyền đến muôn đời. A-men.

Lời khuyên người giàu

17 Những người giàu ở trần gian này, anh hăy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng.18 Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng răi, sẵn sàng chia sẻ.19 Như vậy họ tích trữ cho ḿnh một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật.

Lời nhắn nhủ cuối cùng

20 Anh Ti-mô-thê, hăy bảo toàn giáo lư đă được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề của tri thức giả hiệu.21 Có những kẻ, v́ chủ trương cái tri thức đó, nên đă lạc mất đức tin. Chúc anh em được ân sủng.