Hai trẻ Fatima sẽ những vị Á Thánh ….


Tin Roma (Apic 13/07/99): "Hai trẻ em Phanxicô Giacinta, trong số ba em đă thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, sẽ những Chân Phước, không tử đạo, trẻ nhất của Giáo Hội Công Giáo, từ trước tới nay". Đó lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục José Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, nói với phóng viên của hăng tin Công Giáo Thụy (Apic).

Hôm ngày 28 tháng 6/1999 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, đă tuyên đọc trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, sắc lệnh chính thức nh́n nhận một phép lạ, do lời cầu bàu của hai em Phanxicô Giacinta. Lễ phong Chân Phước cho hai em nầy, sẽ được cử hành trong thời gian gần đây.

Hiện nay, vị thánh trẻ nhất, không tử đạo, thánh Dominic Saviô, qua đời lúc 15 tuổi. Sau lễ phong Chân Phước trong tương lai gần đây, hai em Phanxicô Giacinta sẽ hai Chân Phước, tức Á Thánh, trẻ nhất trong giáo hội Công Giáo: Phanxicô qua đời lúc mới 11 tuổi, Giacinta qua đời lúc sắp lên 10 tuổi.

Xét theo hạng Thánh Tử Đạo, th́ hiện nay trong giáo hội hai Thánh Nữ Tử Đạo trẻ nhất Thánh Nữ Agnes, chịu tử đạo lúc 12 tuổi, trong thời đế quốc Roma, Thánh Nữ Maria Goretti bị giết chết lúc chưa tṛn 12 tuổi