THƯ GỬI ÔNG PHI-LÊ-MÔN

Lời chào thăm

1.  1 Phao-lô, kẻ bị tù v́ Đức Ki-tô Giê-su, cùng với người anh em là Ti-mô-thê, gửi anh Phi-lê-môn, cộng sự viên thân mến của chúng tôi,2 cùng chị Áp-phi-a và anh Ác-khíp-pô, chiến hữu của chúng tôi, đồng thời kính gửi Hội Thánh họp tại nhà anh.3 Chúc anh chị em được đầy tràn ân sủng và b́nh an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giê-su Ki-tô.

Tạ ơn và cầu nguyện

4 Tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa, khi nhớ đến anh trong lời cầu nguyện,5 bởi được nghe nói về ḷng mến và ḷng tin của anh đối với Chúa Giê-su: ḷng mến và ḷng tin ấy có ích cho mọi người trong dân thánh.6 Chớ ǵ ḷng tin mà anh chia sẻ với chúng tôi trở nên hữu hiệu, giúp anh hiểu biết tất cả những ǵ tốt chúng ta có thể làm để phục vụ Đức Ki-tô.7 Thật thế, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh, bởi v́, thưa anh, anh đă làm cho ḷng trí các người trong dân thánh được phấn khởi.

Can thiệp cho Ô-nê-xi-mô

8 V́ thế, mặc dầu nhờ kết hợp với Đức Ki-tô, tôi có đủ mạnh dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm.9 Nhưng tôi thích kêu gọi ḷng bác ái của anh hơn, để xin anh làm điều đó. Tôi, Phao-lô, một người đă già và hơn nữa, một người đang bị tù v́ Đức Ki-tô Giê-su,10 tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đă sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô,11 kẻ xưa kia đối với anh là vô dụng, th́ nay đă thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi,12 tôi xin gửi nó về cho anh; xin anh hăy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi.13 Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích v́ Tin Mừng.14 Nhưng tôi chẳng muốn làm ǵ mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện.15 Nó đă xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn,16 không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay v́ một người nô lệ, th́ được một người anh em rất thân mến; đối với tôi đă vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về t́nh người cũng như về t́nh anh em trong Chúa.17 Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, th́ xin anh hăy đón nhận nó như đón nhận chính tôi.18 Nếu nó đă làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều ǵ, th́ xin để tôi nhận cả. ..19 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết điều này: tôi sẽ hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh c̣n mắc nợ tôi: món nợ đó là chính anh.20 Phải, thưa anh, xin anh cho tôi được hưởng niềm vui đó trong Chúa. Anh hăy làm cho ḷng trí tôi được phấn khởi trong Đức Ki-tô.21 Tôi viết thư này cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ nghe theo. Tôi biết rằng anh sẽ c̣n làm hơn những ǵ tôi xin nữa.

Những lời dặn ḍ, thăm hỏi

22 Đồng thời, xin anh dọn cho tôi một chỗ ở, bởi v́ tôi hy vọng là nhờ lời anh em cầu nguyện, tôi sẽ được trở về với anh em.
23 Anh Ê-páp-ra, người bạn tù với tôi trong Đức Ki-tô Giê-su, gửi lời chào anh,24 cùng với các cộng sự viên của tôi là Mác-cô, A-rít-ta-khô, Đê-ma và Lu-ca.
25 Cầu chúc anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô. A-men.