15 Ơn ích Đức Mẹ hứa ban cho những ai siêng lần hạt Mân côi

            (Đức Mẹ đă hứa qua thánh Alanô Ḍng Đaminh)

 

1. Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt, cho những ai sốt sắng đọc kinh.

2. Mẹ sẽ che chở đỡ nâng, c̣n ban xuống ơn thiêng dạt dào.

3. Kinh Mân Côi  diệt trừ thói xấu, diệt tan rối, tội nhơ.

4. Đem T́nh thương Chúa bờ, diệt trừ ḷng trí tham ô của đời.

5. Ai trung thành chăm chú đọc, sẽ không phải mất đời đời.

6. Ai chăm chú đọc suy gẫm, sẽ

 

7. Trung thành lần hạt Mân côi, được lănh tích cuối đời chẳng sai.

8. Ai lần hạt Mân côi kính Mẹ, khi sống, chết đều được muôn ơn. Chết rồi hưởng phước thiên cung, cùng các thánh muôn chung sáng ngời.

9. Mẹ sẽ mau cứu người lần hạt, khỏi Luyện ngục thanh tẩy đớn đau.

10. Sẽ ban phần thưởng lớn lao, ở  trên Thiên quốc con nào siêng năng...

11. Ai tôn sùng Mân côi phép thánh, sẽ được ban đầy dẫy ơn lành.

12. Ai truyền Mân côi kính Mẹ, sẽ được Mẹ cứu lúc hiểm nguy.

13. Hội viên Hội Mân côi sống chết, được làm em các thánh trên trời.

14. Ai lần hạt Mân côi sốt sắng, chắc chắn con Mẹ nhân từ, làm em của Chúa Giêsu, muôn đời hạnh phúc, muôn thu vui mừng.

15. Quí mến lần hạt Mân côi, chính dấu chắc muôn đời hiển vinh.

 

 

"Các con đừng bao giờ chểnh mảng việc đọc kinh Mân côi. Đây kinh Mẹ yêu quí đặc biệt, từ trời cao Mẹ đă xuống xin các con điều đó. Chính Mẹ đă  dậy các con đọc KMC cách sốt sắng khi tay Mẹ lần những hạt MC, cùng cầu nguyện với con gái nhỏ của Mẹ Benadetta ở hang Massabielle, Lộ đức".

 

Khi đọc KMC, con hăy mời Mẹ cầu nguyện với các con, liên kết với các con, nhờ thế KMC trở nên khí hùng mạnh chống lại satan ma quỉ" (Cùng CLM số 148)