THƯ CỦA THÁNH GIA-CÔ-BÊ

Chương 1

Lời chào thăm

1.  1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ!

Ích lợi của thử thách

2 Thưa anh em, anh em hăy tự cho ḿnh là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.3 V́ như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra ḷng kiên nhẫn.4 Chớ ǵ anh em chứng tỏ ḷng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều ǵ.

Cầu xin với ḷng tin

5 Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, th́ hăy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. V́ Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng răi, không quở trách.6 Nhưng người ấy phải cầu xin với ḷng tin không chút do dự, v́ kẻ do dự th́ giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống.7 Người ấy đừng tưởng ḿnh sẽ nhận được cái ǵ của Chúa:8 họ là kẻ hai ḷng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm.

Số phận người giàu

9 Người anh em phận hèn hăy tự hào khi được Chúa nâng lên;10 c̣n người giàu có hăy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, v́ họ sẽ qua đi như hoa cỏ.11 Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm.

Thử thách

12 Phúc thay người biết kiên tŕ chịu đựng cơn thử thách, v́ một khi đă được tôi luyện, họ sẽ lănh phần thưởng là sự sống Chúa đă hứa ban cho những ai yêu mến Người.

13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, v́ Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của ḿnh lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.15 Rồi một khi dục vọng đă cưu mang th́ đẻ ra tội; c̣n tội khi đă phạm rồi, th́ sinh ra cái chết.

Lănh nhận và thực hành Lời Chúa

16 Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn.17 Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng.18 Người đă tự ư dùng Lời chân lư mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người.

19 Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận,20 v́ khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.21 V́ vậy, anh em hăy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác c̣n lan tràn; hăy khiêm tốn đón nhận lời đă được gieo vào ḷng anh em; lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.

22 Anh em hăy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính ḿnh.23 Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, th́ giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của ḿnh.24 Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt ḿnh thế nào.25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, th́ sẽ t́m được hạnh phúc trong mọi việc ḿnh làm.

26 Ai cho ḿnh đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối ḷng ḿnh, v́ đó chỉ là thứ đạo đức hăo.27 Có ḷng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ ḿnh cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

Chương 2

Phải kính trọng người nghèo

2.  1 Thưa anh em, anh em đă tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, th́ đừng đối xử thiên tư.2 Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào,3 mà anh em kính cẩn nh́n người ăn mặc lộng lẫy và nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, c̣n với người nghèo, anh em lại nói: “Đứng đó! ” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân tôi đây! “,4 th́ anh em đă chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao?

5 Anh em thân mến của tôi, anh em hăy nghe đây: nào Thiên Chúa đă chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đă hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?6 Thế mà anh em, anh em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra toà đó sao?7 Chẳng phải họ nói xúc phạm đến Danh Thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao?8 Đă hẳn, anh em làm điều tốt, nếu anh em chu toàn luật Kinh Thánh đưa lên hàng đầu: Ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh.9 Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, th́ anh em phạm một tội và bị Lề Luật kết án là kẻ vi phạm.

10 Quả thế, ai tuân giữ tất cả Lề Luật, mà chỉ sa ngă về một điểm thôi, th́ cũng thành người có tội về hết mọi điểm.11 Thật vậy, Đấng đă phán: Ngươi không được ngoại t́nh, cũng đă phán: Ngươi không được giết người. Vậy nếu bạn không ngoại t́nh, nhưng lại giết người, th́ bạn cũng thành kẻ vi phạm Lề Luật.12 Anh em hăy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do.13 V́ Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. C̣n ai thương xót, th́ chẳng quan tâm đến việc xét xử.

Đức tin và hành động

14 Thưa anh em, ai bảo rằng ḿnh có đức tin mà không hành động theo đức tin, th́ nào có ích lợi ǵ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày,16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hăy đi b́nh an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, th́ nào có ích lợi ǵ?

17 Cũng vậy, đức tin không có hành động th́ quả là đức tin chết.18 Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; c̣n tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, c̣n tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.19 Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ.”20 Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không?21 Ông Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta, đă chẳng được nên công chính nhờ hành động, khi ông hiến dâng con ḿnh là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao?22 Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.23 Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đă chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và v́ thế Thiên Chúa kể ông là người công chính và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.

24 Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.25 Ra-kháp, cô gái điếm cũng vậy: há chẳng phải nhờ hành động mà đă được nên công chính, v́ đă đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao?26 Thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.

Chương 3

Kiềm chế miệng lưỡi

3.  1 Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, v́ anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.2 Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngă.

3 Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, th́ ta điều khiển được toàn thân chúng.4 Anh em cũng hăy nh́n xem tàu bè: dù nó có to lớn, và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, th́ cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ư của người lái.5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!6 Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, v́ chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy.7 Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài ḅ sát và cá biển, th́ loài người đều có thể chế ngự và đă chế ngự được.8 Nhưng cái lưỡi th́ không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, v́ nó chứa đầy nọc độc giết người.9 Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đă được làm ra theo h́nh ảnh Thiên Chúa.10 Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy th́ không được.11 Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra, từ một nguồn, cả nước ngọt lẫn nước chua sao?12 Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt.

Khôn ngoan thật và khôn ngoan giả

13 Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hăy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng: những hành động của họ phát xuất từ ḷng hiền hậu và đức khôn ngoan.14 Nhưng nếu trong ḷng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, th́ anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối, trái với sự thật.15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ.16 Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.17 Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả h́nh.18 Người xây dựng hoà b́nh thu hoạch được hoa trái đă gieo trong hoà b́nh, là cuộc đời công chính.

Chương 4

Tránh những mối bất hoà

4.  1 Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao?2 Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được ǵ, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là v́ anh em không xin;3 anh em xin mà không được, là v́ anh em xin với tà ư, để lăng phí trong việc hưởng lạc.

4 Hỡi những kẻ ngoại t́nh, các người không biết rằng: yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian th́ tự coi ḿnh là thù địch của Thiên Chúa.5 Hay các người nghĩ rằng lời Kinh Thánh sau đây là vô nghĩa: Thần Khí mà Thiên Chúa đă đặt trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên?6 Nhưng ân sủng Người ban c̣n mạnh hơn; v́ thế, có lời Kinh Thánh nói: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.7 Anh em hăy phục tùng Thiên Chúa. Hăy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em.8 Hăy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hăy rửa tay cho sạch; hỡi kẻ hai ḷng, hăy tẩy luyện tâm can.9 Hăy cảm cho thấu nỗi khốn cùng của anh em, hăy khóc lóc than van. Chớ ǵ tiếng cười của anh em biến thành tiếng khóc, niềm vui của anh em đổi ra nỗi buồn.10 Anh em hăy hạ ḿnh xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.

11 Thưa anh em, anh em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em ḿnh là nói xấu và xét đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, th́ anh không c̣n là kẻ vâng giữ, mà là kẻ xét đoán Lề Luật.12 Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. C̣n anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?

Cảnh cáo người giàu

13 Bây giờ, hăy nghe tôi, những kẻ nói: “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”.14 Trong khi các người không biết cuộc đời ḿnh ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi.15 Thay v́ nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”,16 th́ các người lại tự phụ v́ những chuyện khoác lác của ḿnh. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu.17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm th́ mắc tội.

Chương 5

5.  1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hăy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người.2 Tài sản của các người đă hư nát, quần áo của các người đă bị mối ăn.3 Vàng bạc của các người đă bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đă lo tích trữ trong những ngày sau hết này.4 Các người đă gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Ḱa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đă thấu đến tai Chúa các đạo binh.5 Trên cơi đất này, các người đă sống xa hoa, đă buông theo khoái lạc, ḷng các người đă được no đầy thoả măn trong ngày sát hại.6 Các người đă kết án, đă giết hại người công chính, và họ đă chẳng cưỡng lại các người.

Ngày Chúa quang lâm

7 Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Ḱa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quư giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa.8 Anh em cũng vậy, hăy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, v́ ngày Chúa quang lâm đă gần tới.9 Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau, để khỏi bị xét xử. Ḱa Vị Thẩm Phán đang đứng ngoài cửa.10 Thưa anh em, về sức chịu đựng và ḷng kiên nhẫn, anh em hăy noi gương các ngôn sứ là những vị đă nói nhân danh Chúa.11 Ḱa xem: chúng ta tuyên bố: phúc thay những kẻ đă có ḷng kiên tŕ! Anh em đă nghe nói đến ḷng kiên tŕ của ông Gióp và đă thấy mục đích Chúa nhắm, v́ Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Những lời khuyên cuối cùng

12 Nhưng, thưa anh em, trước hết, đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái ǵ khác mà thề. Nhưng hễ “có” th́ phải nói “có”, “không” th́ phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử.

13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hăy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hăy hát thánh ca.14 Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hăy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.15 Lời cầu nguyện do ḷng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đă phạm tội, th́ sẽ được Chúa thứ tha.16 Anh em hăy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. V́ lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.17 Ông Ê-li-a xưa cũng là người cùng chung một thân phận như chúng ta; ông đă tha thiết cầu xin cho đừng có mưa, th́ đă không có mưa xuống trên mặt đất suốt ba năm sáu tháng.18 Rồi ông lại cầu xin, th́ trời liền mưa xuống và đất đă trổ sinh hoa trái.

19 Thưa anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lư và có ai đưa người ấy trở về,20 th́ anh em hăy biết rằng: kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, th́ cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của ḿnh.