4

Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 

          Thánh Tômasô  quả quyết: "Chức Mẹ Thiên Chúa là một chức vô cùng cao cả, loài người chẳng t́m chức nào trọng hơn.  Thiên Chúa dù toàn năng cũng không thể dựng nên chức nào trọng hơn chức ấy".

          Thiên Chúa có thể dựng nên trời cao hơn, đất mênh mông hơn, nhưng không thể dựng nên Mẹ cao trọng hơn Đức Mẹ được.  Đức Mẹ đă hiểu thấu ơn rất trọng đó, nên khi gặp Bà thánh Isave, Người đă ca tụng rằng: "Thiên Chúa toàn năng đă ban cho tôi một chức cao trọng".

          Xưa nay ta đă kính trọng Mẹ Chúa thế nào? Ta mang áo hay đeo ảnh Đức Mẹ, tỏ ḷng tôn kính Người chăng? Có vào hội Mâncôi, có siêng năng lần hạt chăng? Những ngày lễ Đức Mẹ ta có làm việc lành, xưng tội rước lễ, lần hạt và dâng ḿnh cho Đức Mẹ chăng? Trong những ngày rước tượng Mẹ ngày dâng hoa kính Mẹ, ta có thông công sốt sắng làm những việc ấy không? Ta có ra sức bắt chước các nhân đức của Mẹ, ở khiêm nhường, giữ ḷng thanh sạch, hết ḷng mến Chúa yêu người chăng?

          Nếu chưa bao giờ ta làm những việc ấy, đó là dấu ta chưa đủ ḷng yêu mến Mẹ cho xứng chức Mẹ Thiên Chúa. 

          Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chức Mẹ thật cao cả vô cùng quí trọng.  trên trời dưới đất trừ Thiên Chúa Ba Ngôi, chẳng có ai trọng hơn Mẹ.  Xưa nay chúng con chưa đủ ḷng mến yêu Mẹ.  Nhưng từ nay chúng con quyết định hết ḷng tôn sùng cậy trông Mẹ.  Chúng con ra sức bắt chước Mẹ, ở khiêm nhường, giữ ḷng sạch sẽ, hết ḷng Mến Chúa yêu người.  Xin Mẹ cho chúng con thêm ḷng mến yêu và noi gương Mẹ đến trọn đời. 

Thánh Tích: 

Phạm đến ảnh Đức Mẹ bị phạt liền

          Các thánh dạy: có nhiều khi Chúa dung thứ cho những kẻ phạm đến Chúa, nhưng chẳng dung thứ cho kẻ phạm đến Đức Mẹ.

          Năm 1649, quân đội Đức chiếm đóng một làng nhỏ bên nước Pháp.   Có mấy người lính chơi bời suốt đêm, một trong những người ấy thua bạc tức giận, chửi rủa mọi người.  Thấy một ảnh Đức Mẹ treo trên tường, liền nói nhiều điều phạm đến Đức Mẹ, rồi xé rách ảnh và giầy đạp dưới chân.

          Bỗng chốc nó bị ngă vật xuống, cả thân co quắp đau đớn, vật vă suốt đêm ngày.  Đến ngày thứ 5, quân lính nhổ trại, người ta vực anh ta lên ngựa.  Dọc đường anh ta bị ngă, miệng sùi bọt, răng cắn lại, được một lát th́ chết khốn nạn.  Người ta đều tin thật anh bị Chúa phạt v́ đă xúc phạm đến Đức Mẹ.