Thư 1 của Thánh Phê-rô

Thư 1 của Thánh Phê-rô là một thư nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Tác giả bức thư là Thánh Phê-rô Tông Đồ. Bức thư được viết vào khoảng năm 60-68 SCN.

 

Chương 1

Lời mở đầu và lời chào

1 Tôi là Phê-rô, Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mác trong các xứ: Pon-tô, Ga-lát, Cáp-pa-đô-ki-a, A-xi-a và Bi-thy-ni-a,2 những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí thánh hóa để vâng phục Đức Giê-su Ki-tô và được máu Người tưới rảy. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và b́nh an.

Nhập đề. Gia tài Thiên Chúa ban

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lănh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đă từ cơi chết sống lại,4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em,5 là những người, nhờ ḷng tin, được Thiên Chúa quyền năng ǵn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đă dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

T́nh thương và ḷng trung tín đối với Đức Ki-tô

6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu c̣n phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách.7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quư hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà c̣n phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đă được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà ḷng vẫn kính tin. V́ vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,9 bởi đă nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

Thần Khí dùng ngôn sứ mà mặc khải

10 Các ngôn sứ đă nghiên cứu t́m hiểu ơn cứu độ này, và đă tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em.11 Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đă báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đă t́m hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào.12 Thiên Chúa đă mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính ḿnh, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đă loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đă được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được t́m hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

Những đ̣i hỏi của đời sống mới. Sự thánh thiện của người tân ṭng

13 V́ thế, anh em hăy chuẩn bị ḷng trí, hăy tỉnh thức, hăy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện.14 Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em c̣n mê muội.15 Anh em hăy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đă kêu gọi anh em,16 v́ có lời Kinh Thánh chép: Hăy sống thánh thiện, v́ Ta là Đấng Thánh.

17 Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, th́ anh em hăy đem ḷng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này.18 Anh em hăy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đă được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại.19 Nhưng anh em đă được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.20 Người là Đấng Thiên Chúa đă biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đă xuất hiện v́ anh em trong thời cuối cùng này.21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đă cho Người trỗi dậy từ cơi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa

22 Nhờ vâng phục sự thật, anh em đă thanh luyện tâm hồn để thực thi t́nh huynh đệ chân thành. Anh em hăy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn.23 V́ anh em đă được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại măi măi,24 v́ mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ th́ khô, hoa th́ rụng;25 Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đă được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.

Chương 2

1 Vậy, anh em hăy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả h́nh và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha.2 Như trẻ sơ sinh, anh em hăy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ,3 nếu anh em đă nghiệm thấy Chúa tốt lành.

Hàng tư tế mới

4 Anh em hăy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đă được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quư giá.5 Hăy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hăy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp ḷng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.6 Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quư được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.

7 Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, c̣n đối với những kẻ không tin, th́ viên đá thợ xây loại bỏ đă trở nên đá tảng góc tường,8 và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngă. Họ đă vấp ngă v́ không tin vào Lời Chúa. Số phận của họ là như vậy.

9 C̣n anh em, anh em là giống ṇi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đă gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đă là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng ḷng thương xót, nay anh em đă được xót thương.

Nhiệm vụ của tín hữu Chúa Ki-tô. Cách đối xử với dân ngoại

11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hăy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn.12 Anh em hăy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.

Bổn phận đối với các nhà hữu trách

13 V́ Chúa, anh em hăy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra: dù là vua, người nắm quyền tối cao,14 dù là quan, sứ giả của nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện,15 v́ ư muốn của Thiên Chúa là anh em hăy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri.16 Anh em hăy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa.17 Hăy tôn trọng mọi người, hăy yêu thương anh em, hăy kính sợ Thiên Chúa, hăy tôn trọng nhà vua.

Bổn phận đối với chủ

18 Là gia nhân, anh em hăy tuân phục chủ với tất cả ḷng kính sợ, không phải chỉ những người chủ tốt lành và khoan dung, mà cả những người chủ khắc nghiệt.19 Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công v́ ḷng tôn kính Thiên Chúa, th́ đó là một ân huệ.20 V́ nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu, th́ nào có vẻ vang ǵ? Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, th́ đó là ơn Thiên Chúa ban.21 Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Ki-tô đă chịu đau khổ v́ anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dơi bước theo Người.22 Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối.23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công b́nh.24 Tội lỗi của chúng ta, chính Người đă mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đă chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. V́ Người phải mang những vết thương mà anh em đă được chữa lành.25 Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đă quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.