Thư 2 của Thánh Gio-an

Thư 2 của Thánh Gio-an một thư nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Tác giả bức thư Thánh Gio-an Tông Đồ. Bức thư được viết vào khoảng năm 70-100 SCN.

 

Chương 1

Lời chào

1 Tôi kỳ mục, kính gửi đă được Thiên Chúa tuyển chọn, con cái những người tôi thực sự quư mến; không phải chỉ một ḿnh tôi, tất cả những ai đă biết sự thật cũng đều quư mến,2 bởi sự thậtlại trong chúng ta sẽvới chúng ta măi măi.3 Thiên Chúa Cha Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, ḷng thương xót b́nh an, trong sự thật t́nh thương.

Điều răn yêu thương

4 Tôi rất vui mừng đă gặp thấy trong số con cái của , những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đă nhận được từ Chúa Cha.5 Thưa , bây giờ tôi xin điều này -đây không phải một điều răn mới tôi viết ra, nhưng điều răn chúng ta đă từ lúc khởi đầu- đó : chúng ta phải yêu thương nhau.6 Yêu thương sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đă được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này : anh em phải sống trong t́nh thương.

Những kẻ phản Ki-tô

7  nhiều người hoặc đă lan tràn khắp thế gian, họ những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô Đấng đă đến trở nên người phàm. Đó kẻ hoặc tên Phản Ki-tô.8 Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những anh em đă làm được, nhưng để lănh đầy đủ phần thưởng.9 Phàm ai đi quá xa, khônglại trong giáo huấn của Đức Ki-tô, th́ không Thiên Chúa. C̣n ailại trong giáo huấn, th́ người ấy Chúa Cha Chúa Con.10 Nếu ai đến với anh em không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà cũng đừng chào hỏi người ấy.11 Quả thật, ai chào hỏi cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy.

Kết luận

12 Tôi c̣n nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực. Nhưng tôi hy vọng thể đến với anh em nói chuyện trực tiếp, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.13 Các con của người chị em , người chị em đă được Thiên Chúa tuyển chọn, gửi lời kính chào .