CHƯƠNG 2

CHÚA CỨU THẾ HƯỚNG DẪN

ĐỨC HIỀN MẪU MARIA VỀ LUẬT ÂN SỦNG

 

Như được đề cập trong các chương trước, Mẹ Maria là môn đệ đầu tiên và đặc biệt ưu ái của Con cực thánh. Mẹ được chọn giữa mọi thụ tạo làm khuôn mẫu của Luật Phúc Âm, mà theo khuôn đó Tác Giả Luật Phúc Âm sẽ đúc nên tất cả các thánh nhân của Luật Mới này và xét xử mọi hoa trái Ơn Cứu Chuộc. Đối với Mẹ Maria, Ngôi Lời Nhập Thể tiến hành công việc như một họa sĩ điêu luyện tuyệt vời, người nghệ sĩ thấu triệt ở mức siêu đẳng mọi chi tiết nghệ thuật; người nghệ sĩ đă trút hết tài năng vào tác phẩm được chọn lọc, t́m đạt được cực độ tinh túy và danh vọng chỉ nơi một danh phẩm duy nhất để phô diễn toàn thể tài năng. Điều hiển nhiên là tất cả mọi sự thánh thiện và vinh quang các thánh đều do t́nh yêu và công nghiệp Chúa Kitô (Eph 2:3) nhưng so sánh với sự tuyệt vời của Mẹ Maria, những thánh thiện và vinh quang các thánh dường như không nghĩa ǵ, chẳng khác chi những nét chấm phá nguệch ngoạc; v́ nơi tất cả các thánh đều có khuyết điểm (1 Gioan 1:8). H́nh ảnh sống động này của Con Một vô cùng yêu dấu Thiên Chúa Cha tuyệt vời trọn hảo, không chút t́ vết khuyết điểm. Những nét chấm phá tiên khởi của Chúa nơi Mẹ Maria cũng đều đẹp tuyệt vời vượt xa những trau chuốt cuối cùng được thực hiện nơi các thần thánh đệ nhất đẳng. 

Mẹ Maria là khuôn mẫu mọi toàn hảo thánh thiện và nhân đức nơi tất cả các thần thánh, tột mức mà t́nh thương yêu của Chúa Kitô có thể tác thành nơi các thụ tạo. Mẹ Maria được mọi ân sủng và vinh quang mà mọi người được, Mẹ Maria c̣n được những ân sủng và vinh quang mà không một thụ tạo nào khác có thể được; Con cực thánh ban cho Mẹ tất cả mọi sự Mẹ có thể nhận và Chúa có thể ban. Các thánh tôn vinh Đấng tạo thành v́ sự thánh thiện cao cả nơi các ngài, mà sự cao cả của Đấng Tối Cao biểu hiện rơ ràng qua vẻ mỹ miều nơi những thụ thạo thấp hèn nhất. Vinh quang toàn thể các thánh chung lại là vinh quang Mẹ Maria. Mẹ vượt hơn tất cả các thánh về sự thánh thiện. Toàn thể các thánh hưởng hạnh phúc theo mức độ các ngài bắt chước sự thánh thiện của Mẹ. Mẹ Maria đạt tới tột đỉnh trong hàng ngũ người công chính, chính v́ lư do này Mẹ cũng được coi là dụng cụ hoặc động lực mà nhờ đó các thánh đạt được địa vị các ngài. Chúng ta phải cân nhắc sự tuyệt vời của Mẹ Maria (mặc dầu chỉ từ ngoài xa) qua sự vất vả mà Chúa Kitô áp dụng vào việc khuôn đúc Mẹ. Chúng ta suy gẫm mức độ vất vả chừng nào Chúa đă trút ra trên Mẹ và chừng nào Chúa dành cho toàn thể Giáo Hội. Để thiết lập và phong phú hoá Giáo Hội, Chúa chỉ cần ba năm rao giảng, tuyển lọc Tông Đồ đoàn, giảng dạy mọi người, ghi khắc Luật Phúc Âm bằng cuộc sống công khai của Chúa; như thế quá đủ để chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa Cha kư thác, công chính hoá và thánh hóa mọi người thực tâm tin theo Chúa. Nhưng để in trên Đức Hiền Mẫu Maria h́nh ảnh sự thánh thiện của Chúa, Chúa đă không phải chỉ mất ba năm, nhưng mười lần ba năm, thực hiện việc này bằng tất cả quyền năng và t́nh yêu Thiên Tính, không giờ khắc nào ngưng tăng thêm ân sủng và sự thánh thiện cho Mẹ. Sau cùng, Chúa c̣n để cho Mẹ Maria trong t́nh trạng mà Chúa có thể tiếp tục tăng thêm sự tuyệt hảo cho Mẹ sau khi Chúa về với Thiên Chúa Cha hằng hữu. Lư luận của chúng ta bất xứng, ngôn từ chúng ta không thể nói được sự cao cả của Mẹ Maria; v́ Mẹ cao cả như mặt trời (Dc 6:9); mắt người trần gian không thể chịu được sự huy hoàng rực rỡ sáng chói nơi Mẹ, cũng không một thụ tạo trần thế nào có thể hiểu được sự rực rỡ vinh hiển của Mẹ.

Như đă nói, Chúa Kitô Đấng cứu chuộc chúng ta khởi sự tỏ rơ các dự định về Đức Hiền Mẫu sau khi Thánh Gia từ Ai Cập trở về, từ đó trở đi Chúa không ngừng tiến hành công tŕnh với tư cách là Thầy Dạy, là Đấng Soi Sáng mọi mầu nhiệm về Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Chuộc. Sau khi Thánh Gia từ Jerusalem trở về, Mẹ Maria được thị kiến Thiên Chúa, không phải thị kiến trực diện, nhưng đầy tràn ảnh hưởng mới của Thiên Chúa và các bí nhiệm của Đấng Tối Cao. Mẹ Maria được đặc biệt soi sáng về các quyết định liên quan tới Luật Ân Sủng, lúc này được Ngôi Lời Nhập Thể thiết lập, và liên quan tới quyền năng được dành cho Ngôi Lời Nhập Thể trong bản tính Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Đồng thời Mẹ Maria nh́n thấy cách thức Thiên Chúa Cha trao cho Thiên Chúa Con cuốn sách có bảy ấn niêm phong, mà thánh Gioan nói trong Khải Huyền (Kh 5:1), không một thụ tạo nào trên trời dưới đất có thể gỡ ấn niêm phong và mở sách đó, cho tới khi Con Chiên gỡ các ấn niêm phong sách đó bằng Khổ H́nh và Cái Chết, bằng các giáo lư và công nghiệp. V́ trong h́nh ảnh này Thiên Chúa muốn gợi cho biết rằng trong sách này không có điều ǵ khác hơn là Luật Mới và Giáo Hội được thiết lập trên nền tảng Phúc Âm nơi trần thế. Do quyết định của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, Mẹ Maria sẽ là người đầu tiên đọc và hiểu sách này. Con Một vô cùng yêu dấu sẽ mở sách này cho Mẹ, làm sáng tỏ mọi điều cho Mẹ, trong khi đó Mẹ thực hành Luật này cách toàn hảo. Ngôi Lời mở và vạch lối cho nhân loại từ trong Tân Ước, sách này được kư thác nơi Mẹ Maria, Đức Hiền Mẫu đích thực của Chúa. Mẹ Maria nh́n thấy cách thức Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu và của Mẹ hoan hỉ chấp nhận quyết định này; và cách thức nhân tính thánh hiến của Chúa, thay cho Mẹ, vâng theo quyết định này với niềm vui khôn tả.

Mẹ Maria ra khỏi thị kiến và đến với Con cực thánh, qú phục nơi chân Chúa, Mẹ nói: “Chúa của mẹ, Ánh Sáng và Thầy dạy mẹ, hăy nh́n mẹ bất xứng được chuẩn bị cho việc chu toàn các ước nguyện của Con, hăy lại thu nhận mẹ làm môn đệ và nữ t́, dùng mẹ làm khí cụ cho sự khôn ngoan và quyền năng của Con. Hăy thi hành trong mẹ điều làm vui ḷng Con và vui ḷng Thiên Chúa Cha hằng hữu.” Con cực thánh đón nhận Mẹ với sự uy nghiêm quyền uy của Vị Thiên Chúa, là Thầy Dạy và chỉ dạy Mẹ các mầu nhiệm vô cùng cao cả. Bằng những lời có sức thuyết phục uy lực vô cùng, Chúa giải thích cho Mẹ Maria ư nghĩa cao siêu nhất các việc được Thiên Chúa Cha hằng hữu kư thác cho Chúa về Công Cuộc Cứu Chuộc nhân loại, việc thiết lập Giáo Hội và Luật Mới Phúc Âm. Chúa tuyên bố và tái xác định rằng trong việc thi hành các mầu nhiệm cao cả này Mẹ Maria sẽ phải là Người Đồng Hành và Phụ Tá của Chúa, nhận và hưởng các hoa trái đầu mùa ân sủng. V́ thế Đức Trinh Mẫu Maria sẽ phải theo Chúa trong mọi gian khổ cho tới khi Chúa chết trên Thánh Giá bằng trái tim cao cả đại lượng, được chuẩn bị kỹ càng trong sự kiên tŕ và kiên quyết vô địch. Chúa thêm những chỉ dẫn cao siêu để làm cho Mẹ sẵn sàng đón nhận toàn bộ Luật Phúc Âm, đón nhận sự hiểu biết và thực hành mọi giáo huấn của Luật Phúc Âm với tŕnh độ trọn hảo. Trong dịp này, Mẹ Maria cũng được thấy rơ các mầu nhiệm thánh khác liên quan đến các việc Chúa Giêsu thi hành ở trần gian. Mẹ Maria đón nhận mọi lời và thánh ư Chúa với ḷng khiêm tốn thẳm sâu, vâng phục, tôn kính, tạ ân và yêu mến nồng nàn.

 

 LỜI MẸ MARIA

Thiên Chúa Tối Cao, Đấng nhân từ đại lượng tuyệt đối, đă tạo dựng muôn loài và không từ chối sự săn sóc quan pḥng đối với bất cứ ai. Chúa trung thành ban ơn soi sáng cho các linh hồn để họ có thể nhận biết Chúa và đời sống vĩnh cửu nếu họ không tự ư ngăn cản ánh sáng, không từ bỏ việc t́m kiếm nước trời. Đối với các linh hồn, theo phán xét mầu nhiệm của Chúa, được gọi vào Giáo Hội, Chúa c̣n tỏ ra đại lượng hơn nữa. Với ân sủng của Nhiệm Tích Rửa Tội, Chúa đổ đầy linh hồn họ không phải chỉ có những ơn căn bản mà các thụ tạo không thể tự giành được do nỗ lực riêng; cả những ơn được ban cách đặc biệt cho các linh hồn mặc dầu họ không có công nghiệp ǵ. Chúa ban các ơn này “cách nhưng không” để các linh hồn có thể được sẵn sàng hơn và sốt sắng tuân giữ Thánh Luật. Thêm vào ơn soi sáng chung cho đức tin, Chúa ban cho linh hồn các ơn siêu nhiên về hiểu biết, các ơn cần thiết cho việc thấu triệt các mầu nhiệm Phúc Âm và nhiệt tâm thực hành việc lành. Trong loại ân sủng này Chúa đă rộng lượng với một ḿnh con hơn với nhiều thế hệ, do đó con phải đặc biệt yêu thương đền đáp lại và tự hạ tới bụi đất trước mặt Chúa.

Để con có thể được chỉ dạy cặn kẽ, với tư cách là Hiền Mẫu yêu thương, Mẹ muốn cảnh giác con về sự quỉ quyệt của Satan đối với việc hủy diệt các công tŕnh của Chúa. Ngay từ giây phút đầu tiên bắt đầu có lư trí, từng người bị theo dơi không lúc nào ngưng bởi nhiều tên quỉ tàn bạo. V́ ngay khi các linh hồn ở hoàn cảnh có thể nâng tư tưởng lên tới sự hiểu biết Thiên Chúa, khởi sự thực hành các thánh đức được Phép Rửa Tội in vào linh hồn, th́ lũ quỉ, với ḷng tức tối và óc xảo quyệt không thể tưởng tượng, t́m cách nhổ rễ hạt giống Thiên Chúa đă gieo. Nếu chúng không thành công trong việc này, chúng cố gắng cản trở việc tăng trưởng hạt giống lời Chúa, ngăn cản hạt giống đó sinh hoa trái bằng việc lôi kéo người ta vào những thứ xấu xa tồi bại, vô ích tầm thường. Bằng cách đó người ta hướng tư tưởng rời xa đức tin và đức cậy trông, xa việc theo đuổi các thánh đức, dẫn người ta tới việc quên mất họ là Kitô Hữu, lái sự chú ư của họ xa khỏi việc nhận biết Thiên Chúa, xa các mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc và cuộc sống vĩnh cửu. Hơn nữa cũng kẻ thù đó làm thấm dần vào ḷng cha mẹ sự chểnh mảng căn bản và ḷng yêu thương trần tục đối với con cái. Chúng lôi kéo các nhà giáo dục tới t́nh trạng cẩu thả khiến đám trẻ không t́m được nơi nền giáo dục sức mạnh nâng đỡ để chống lại sự ác độc của ma quỉ và xă hội. V́ thế những người trẻ bị mất đi ánh sáng thánh đức cùng các khuynh hướng tốt lành; chúng trở nên sa đọa băng hoại và đi theo con đường dẫn tới diệt vong.

Nhưng Chúa nhân từ vô cùng không bỏ quên người ta trong sự nguy hiểm này, Chúa canh tân trong họ các ơn soi sáng thúc đẩy trợ giúp thánh thiện đặc biệt. Chúa ban cho họ các giáo huấn thánh của Giáo Hội qua các nhà giảng thuyết và thừa tác. Chúa ban ơn trợ giúp từ các Bí Tích và nhiều ơn thúc đẩy khác để giữ họ đi theo con đường sự sống. Sự kiện có ít người đi theo đường cứu độ là do các tật xấu, thói hư bị tiêm nhiễm và nuôi dưỡng lúc niên thiếu. Lời trong Sách Thứ Luật hết sức đúng: “Tuổi thanh xuân của ngươi thế nào th́ ngày già của ngươi cũng thế” (Tl 33:25). V́ lư do đó ma quỉ tận lực gia tăng ảnh hưởng ác độc nơi các linh hồn trong những năm đầu đời, hy vọng có thể xúi bẩy người ta dễ phạm tội nặng nề hơn trong những năm về sau nếu chúng thành công nhiều hơn trong việc lôi cuốn họ phạm lỗi nhẹ lúc thiếu thời. Do các lỗi lầm nhẹ này ma quỉ lôi kéo người ta tới t́nh trạng phán đoán mù quáng. Dù với tội nhẹ, linh hồn mất dần khả năng kháng cự, dẫn tới chịu lụy phục ma quỉ, ngă gục dưới sự khống chế của kẻ thù tàn bạo. Ách thống khổ của ḷng ác độc ngày càng xiết chặt trên linh hồn đó. Linh hồn khốn khổ đó bị giày xéo bởi chính tội lỗi của ḿnh và bị thúc đẩy tiến tới, dưới sự khống chế của ma quỉ, từ bờ vực sâu này tới bờ vực thẳm kia, từ hố sâu này tới hố sâu khác (Tv 41:8). Bằng những phương cách này, Lucifer đă ném xuống hoả ngục hết sức nhiều linh hồn và tiếp tục việc đó hàng ngày, tăng thêm ḷng kiêu ngạo của nó chống lại Đấng Toàn Năng. Bằng cách này, Lucifer cho thế giới thấy quyền lực tàn bạo của nó, gieo rắc khắp loài người sự quên lăng đối với sự chết, giờ phán xét, thiên đàng và hoả ngục, liệng quá nhiều dân tộc xuống các vực sâu tối tăm tội lỗi dâm đăng, như thấy trong các phái dị giáo và các môn phái giả trá của những người chống lại Thiên Chúa.

V́ thế, con của Mẹ, con hăy cảnh giác đề pḥng điều nguy hiểm kinh khủng này, đừng bao giờ để cho rời xa trí óc con sự ghi nhớ Lề Luật, các lệnh truyền, các giới răn Chúa, các chân lư của Giáo Hội Công Giáo và các học thuyết Thánh Kinh. Con đừng để cho một ngày nào qua đi mà không dành nhiều th́ giờ vào việc suy gẫm những điều này, khuyến khích các chị em nữ tu của con và tất cả những người nghe theo con cùng làm như thế. V́ kẻ thù con cố gắng không ngừng để che khuất sự hiểu biết của con bằng việc quên lăng Luật Chúa, t́m cách rút ư chí con khỏi việc thực hành thống hối. Con biết các việc làm của đức tin sống động, đức trông cậy vững vàng, đức yêu mến nhiệt thành, tất cả đều phát xuất từ trái tim thống hối và khiêm tốn (Tv 50:19).