Đức Mẹ hiện ra với Juan BernadinoSau khi Juan Diego chỉ cho mọi người thấy nơi Đức Trên Trời đă muốn xây một ngôi Đền Thánh cho Đức , ngài liền xin từ giă mọi người. ngài muốn về nhà để thăm người chú Juan Bernadino bị đau nặng lúc ngài đi mời linh mục về giải tội chuẩn bị tâm hồn lần chót. được Đức Trên Trời nói cho biết người chú của ngài đă được chữa lành.

Nhưng mọi người không để cho Juan Diego đi một ḿnh, tất cả đă cùng đi theo ngài về nhà.

Khi họ đến nhà, họ thấy người chú của Juan Diego rất vui vẽ không hề hấn cả. Người chú của ngài cũng rất ngạc nhiên để gặp lại người cháu của ḿnh về nhà với nhiều người đi theo như thế, hỏi thăm những sự việc lạ lùng đă xảy ra với cháu. Người cháu đă trả lời rằng khi ngài đi mời linh mục về giải tội cho chú để chuẩn bị tâm hồn lần chót, th́ Đức Trên Trời hiện ra với ngàiTepeyacac, bảo ngài đừng lo lắng, nói rằng người chú đă được chữa lành rồi, bởi vậy ngài an tâm, rồi Đức đă sai ngài đi gặp Đức Giám Mục, để yêu cầu xây cho Đức một ngôi Đền ThánhTepeyacac.

rồi người chú cũng kể với mọi người rằng, đúng như thế, ngay chính lúc đó, người chú đă được chữa lành một cách diệu kỳ, người chú cũng đă gặp thấy Đức với h́nh dáng giống hệt như đă xuất hiện với Juan Diego, được Đức cho biết rằng Đức đă sai Juan Diego đi Mexicô để gặp Đức Giám Mục. Đức cũng nói với người chú rằng khi Juan Diego đă gặp Đức Giám Mục để kể lại với Đức Giám Mục những ngài đă thấy thông báo việc kỳ diệu Đức đă chữa lành cho người chú, Đức cũng nói rằng Tên của Đức của Bức Ảnh Thánh chính Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh của Guadalupe.

Juan Bernadino được dẫn tới trước mặt Đức Giám Mục để tường thuật lại để làm chứng mọi sự. Cả hai chú cháu trở thành những người khách đặc biệtlại trong Ṭa Giám Mục một vài ngày, cho đến khi ngôi Đền Thánh tôn vinh Nữ Vương Đức Tepeyacac đă được xây cất hoàn tất ngay trên mănh đất Juan Diego đă trông thấy Đức hiện ra.

Đức Giám Mục mang Bức Ảnh Thánh của Đức Trên Trời từ nơi nhà nguyện riêng của Đức Giám Mục tới ngôi Thánh Đường chính, để mọi người đến chiêm ngưỡng tôn kính. Cả thành phố xôn xao lên những tin tức này; họ tuôn nhau đến để chiêm ngưỡng cầu nguyện bên  Bức Ảnh Thánh. Họ cho đặt tấm bia đá khắc ghi kể lại rằng Đức đă hiện ra với những sự kỳ diệu Thiên Chúa đă ban cho Đức , không ai trong loài người thể vẽ được h́nh ảnh của Đức tuyệt diệu như Bức Ảnh Thánh quư giá này.