Đức Mẹ Trà kiệu, giáo phận Đà nẵng, tỉnh Quảng nam

 

 

 

Trà kiệu một làng Công giáo của nhóm người từ miền bắc Trung phần  theo đà nam tiến vào lập nghiệp.

 

Năm 1883, sau khi vua Tự Đức băng , phong trào Cần vương nổi dậy "B́nh Tây sát tả"(đánh tan quân Pháp, giết người Công giáo).

 

Ngày 1/9/1885 giáo xứ Trà kiệu bị bao vây chặt chẽ, cha sở Bruyere giáo dân không lối thoát thân. Trong khi đàn trẻ con nhất tâm lần hạt Mân côi cầu khấn Mẹ trong nhà thờ, đàn ông chiến đấu chống quân Cần vương. Mỗi lần chiến đấu, họ tên Giêsu Maria.. dân làng quá ít, nên sau bị tràn ngập quân bên địch.

 

Quân Cần vương tấn công vào nhà thờ, nhưng họ không thể được, một " đứng trên nóc nhà thờ xua vạt áo đỡ đạn cho dân". Chính Mẹ đă ra tay đỡ đạn cho con cái đang cầu nguyện.

 

Năm 1898, mười ba năm sau, người ta đă xây nhà thờ xinh đẹp kính Đức phù hộ các giáo hữu.

 

(Lm. Hồng Phúc, Mẹ Maria, trang 233).