ĐỨC MARIA TRONG THNH KINH

Để chuẩn bị đn mừng ngy lễ Đức Mẹ được đưa ln trời cả hồn v xc, chng ta cng nhau n lại vị tr của Mẹ chng ta trong Thnh Kinh. Từ đ, ta biết giục lng yu mến Mẹ nhiều hơn v bắt chước Mẹ lun sẵn sng vng theo thnh Cha.

- Từ thủơ đời đời Mẹ đ c chỗ đứng quan trọng trong Tin-Mừng Nguyn-Thủy, ngay khi Ev bị con rắn quyến-rũ phạm tội, đem ci chết đến cho nhn-loại th Giav Thin-Cha đ phn bảo con rắn: "Bởi ngươi đ lm thế th ngươi hy l đồ chc dữ giữa mọi th-vật cng d-th hết thảy! Ngươi hy l bụng v ăn đất-bụi mọi ngy đời ngươi. Ta sẽ đặt hận-th giữa ngươi v NGƯỜI ĐN-B, giữa dng giống ngươi v dng giống n, dng giống n sẽ đạp đầu ngươi cn ngươi sẽ tp lại gt chn!" (Khởi Nguyn 3,14-15).

-Trong suốt bốn ngn năm mong-đợi Đấng Cứu-Thế, Mẹ đ được cc Tin-Tri trong Cựu-Ước loan-bo sẽ thụ-thai v sinh-hạ một con trai đặt tn l -ma-nu-el, c nghĩa l Thin-Cha-ở-cng-chng-ta : "Chnh Đức Cha sẽ cho cc ngươi một dấu-lạ : Ny một TRINH NỮ sẽ thụ-thai v sinh-hạ một con trai, v B sẽ đặt tn con l -ma-nu-e!" (Isaiia 7, 14).

-Tin-Tri Mica cũng ni về Mẹ v Con của Mẹ: "Người sẽ ph-nộp chng cho tới thời-kỳ TRINH-NỮ sinh Con v số-st anh em Ngi về với Israel. Ngi sẽ bền-vững, Ngi sẽ chăn-dắt dựa vo quyền-năng Giav, nhờ Uy-Danh Giav Thin-Cha của Ngi. V chng sẽ được an-cư, v bấy giờ Ngi sẽ nn lớn-lao cho đến mt cng tri-đất !" (Mi-ca 5,2-3).

-Tin-Tri Zacarya cũng tin-bo về Mẹ: "Giav phn: Hy  reo ln! Hy vui-mừng, hỡi NỮ-TỬ SION! Ny Ta đến lưu- tr ở giư ngươi!" (Za-ca-ry-a 2,14).

-Trong ngy Truyền-Tin, Thin-Sứ Ga-bri-el đ knh-cẩn cho Mẹ: "KNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN-PHC, Đức Cha Trời ở cng B, B c phc hơn mọi người nữ!" (Luca 1,28).

-B Isave nghe Mẹ cho, được trn đầy Thnh-Linh, đ hn-hoan lớn tiếng thốt ln : "Trong nữ-giới c EM L NGƯỜI DIỄM-PHC, v đng chc-tụng thay hoa-quả lng Em! V bởi đu ti được thế ny, l Mẹ Cha ti đến thăm ti? V tai ti vừa nghe tiếng Em cho, th hi-nhi trong dạ ti nhảy mừng! Phc cho Em l người đ tin Lời Thin Cha phn sẽ thnh-sự!" (Luca 1, 42-45).

-Đang khi Cha Gisu giảng-dạy, th giữa dn-chng c một b cất tiếng ni với Ngi: "Phc cho LNG DẠ CƯU-MANG THY, v v đ cho Thy b!" (Luca 11,27).

-Đứng bn khổ-gi Đức Gisu c Mẹ Ngi v người chị họ của Mẹ Ngi l Maria vợ ng Clpt, v Maria người Magđala. Vậy Đức Gisu thấy Mẹ Ngi v mn-đồ Ngi yu-mến đứng bn cạnh th ni với Mẹ: "Thưa B, đy l con B!". Đoạn lại ni với mn-đồ: "Đấy l Mẹ con!". V từ giờ đ mn-đồ đ lnh lấy B về nh mnh." (Gioan 19,25-27).

Chng ta chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ an-ủi, hộ-vực, du-dắt, chia-sẻ kinh-nghiệm v b-quyết nn thnh. Chng ta chạy đến với Mẹ để nhờ Mẹ cầu thay nguyện gip với Thin-Cha cho chng ta, tiến-cử chng ta với Thin-Cha, để chắc-chắn một ngy kia chng ta cũng sẽ gia-nhập hng-ngũ cc Thnh, cng với Mẹ l Nữ-Vương cc Thin-Thần v cc Thnh Nam Nữ chc-tụng tn-vinh Thin-Cha, Cha chng ta!

 Lm. JB NGUYỄN MINH HNG