Thư Của Điạ Phận

 

Đức Giám Ito mục ra chỉ thị nghiêm ngặt cho các nữ tu rằng: "Những biến cố xảy rađây rất huyền nhiệm, thế nên hành xử một cách thận trọng. Tôi yêu cầu mỗi chị em giữ im lặng về việc này". Thế nhưng chẳng bao lâu biến cố này được tiết lộ qua những khách hành hương đă chứng kiến các biến cố rồi bài viết được đăng trên nguyệt san Công Giáo. Bài viết ấy cho biết số người chứng kiến Đức Mẹ khóc lên đến 500 người. Không những người ta thấy nước mắt c̣n cảm nghiệm một mùi thơm dễ chịu lúc ấy nữa.

 

Vào ngày 22/4/1984 trước khi về hưu theo luật của Giáo phận Niigata, Giám mục Ito phổ biến "Thư Giáo phận liên quan đến tượng Đức Mẹ Akita" như sau:

 

- Theo cuộc điều tra của tôi, không điều từ chối những chuỗi biến cố siêu nhiên chung quanh tượng Đức MẹSeitai Hoshikai, Yuzawadai, thành phố Akita. tôi cũng không t́m thấy điều trái ngược với đức tin luân .

 

- thế, tôi không ngăn cấm việc tôn kính Đức Mẹ Akita trong giáo phận cho tới này chúng ta được trả lời chắc chắn từ Ṭa thánh Rôma.

 

Tháng 6 năm 1988 Đức Hồng Y Ratzinger, Trưởng Bộ Tín đức tin, đưa ra phán quyết về biến cố ở Akita những thông điệp đáng tin cậy giá trị đức tin.

 

Bạn thân mến,

Những biến cố hôm nay đang xảy ra từ nhiều nơi trên thế giới Việt nam dường phần đúng với lời tiên tri của Mẹ. Mẹ ai cũng thương con ḿnh. Mẹ Maria một đàng thương chính Con ḿnh, một đàng Mẹ thương chúng ta. Mẹ không muốn nhân loại đi sai đường, Mẹ không muốn một lưỡi gươm thâu qua ḷng Mẹ một lần nữa khi thấy h́nh phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên nhân loại, Mẹ không muốn nhân loại tiếp tục lầm bước trong đêm tối. Mẹ mời gọi nhân loại hăy trở về với Thiên Chúa bằng cách sám hối, ăn năn dâng những hy sinh lên Thiên Chúa. khí Mẹ ban cho nhân loại để chiến đấu với thế gian ma quỷ đó chính Chuỗi Mân Côi. Ước mỗi người hăy tiếp tay với Mẹ giữa thế giới hôm nay đầy biến loạn đă rời xa Thiên Chúa. Mẹ đang mời gọi bạn, đặc biệt những người con yêu mến Mẹ hăy tiếp tay với Mẹ để hướng nhân loại về với Thiên Chúa làm dịu bớt cơn thịnh nộ nhân loại đang chọc giận Ngài.