SỨ ĐIỆP CHO NGUYÊN THỦ QUỐC GIADưới đây các trích đoạn trong một Sứ Điệp của Mẹ Thiên Đàng ban cho thị nhân Alphonsine trong buổi hiện ra cuối cùng vào ngày 28-11-1898. Trích đoạn này đă được phát hành trong tờ “Michael” số tháng 05 – tháng 06, năm 1990.

 “Mẹ nói với các con những người đang nắm quyền lực, những người đại diện cho quốc gia : hăy ǵn giữ dân chúng thay trở thành những người làm khổ dân. Đừng bóc lột dân hăy chia sẻ với họ. Hăy cẩn trọng chứ đừng ngược đăi, bịt miệng những người tố giác các sai lầm của các con. Mẹ nói điều ấy cho các con, lập lại điều ấy, bất kể các con làm , cho các con đang dùngmọi thứ để gây hại cho người ta họ yêu thương các người cùng chí hướng với họ, bênh vực nhân quyền, chiến đấu cho sự tôn trọng đời sống của người khác, chiến đấu cho sự thật tất cả mọi điều ngay lành, thậm chí họ chiến đấu để Thiên Chúa sẽ được mến yêu được tôn trọng, bất kể những các con làm, các con cũng không thể nào chống lại Người được đâu.”

Đức Mẹ c̣n nói với Alphonsine :Mẹ thương con rất nhiều. Nếu Mẹ đến đây, chính con cần đến Mẹ.”

HIỆN TƯỢNG PHI THƯỜNG

Những người đến hành hương tại Kibeho đă làm chứng cho một số các hiện tượng lạ thường : hiện tượng mặt trời nhảy múa từ bên phải sang bên trái, từ phía trên xuống phía dưới trong khoảng thời gian 10 phút; hiện tượng mặt trời biến mất, thay vào đó một mặt trăng màu xanh cây nhạt; hiện tượng các tinh nhảy múa; hiện tượng các cây Thánh Giá tỏa sáng trên bầu trời.

Nhưng phép lạ đại nhất tại Kibeho các đợt sóng những con người hoán cải, các đợt sóng những con người thực hành cầu nguyện, do bởi những lần hiện ra của Đức Mẹ. Đức Trinh Nữ Maria đă đặc biệt kêu gọi dâng hiến cho Mẹ bản thân con người giới trẻ, những con người khốn khổ ấy trong thời đại chúng ta đang đến trường, không những không Thiên Chúa c̣n chống lại Thiên Chúa !

ĐỨC GIÁM MỤC JEAN BAPTISTE GAHAMANYI

Đức Giám Mục Jean Baptiste Gahamanyi, người trách nhiệm coi sóc Giáo Phận Butare trong thời gian các cuộc hiện ra, đă được phỏng vấn theo tờ Tạp Chí của Người Công Giáo (“Chretiens Magazine”) thuộc Giáo Hội Công Giáo Pháp Quốc xuất bản định kỳ trong số phát hành ngày 15-05-1988. Ngài đă phát biểu :

 “Ngay từ ngày đầu tháng Giêng năm 1982, Tôi đă mời Alphonsine tới để :

Hỏi về danh hiệu Đức Trinh Nữ của Người, Sứ Điệp của Mẹ dự định dành cho những aicho làng Kibeho, cho đất nước Rwanda, cho Phi Châu hay cho toàn thể thế giới.

Nói một cách ràng Sứ Điệp của Mẹ.

Xin Mẹ đừng hiện ra quá trễ xin Mẹ hiện ra tại một nơi đủ rộng để thể tụ tập được nhiều người.

 “ lần hiện ra tiếp theo, Đức Mẹ đă hiện ra tại sân trường, nhưng không xa nơi đầu tiên những lần Mẹ đă hiện ra, lần hiện ra ấy đă diễn ra lúc 3 giờ chiều.

 Đức Trinh Nữ Maria nói rằng mục đích của Mẹ đến đây để truyền đạt một Sứ Điệp kêu gọi hoán cải (qua đời sống cầu nguyện xưng thú tội lỗi, một đời sống được đổi mới nhờ Lời Chúa nhờ các việc làm bác ái công bằng).

 “Mẹ cũng tuyên xưng Danh Thánh của Mẹ :Mẹ của Ngôi Lời”, ngơ hầu con người sẽ không nhầm lẫn Mẹ với người mẹ khác : Con trẻ Mẹ đă sinh ra, Thiên Chúa.

 Mẹ đă nhấn mạnh trong một Sứ Điệp tương tự kêu gọi từ bỏ tội lỗi, khuyên nhủ mọi người thực hành cầu nguyện liên lỷ nhằm giữ chúng ta hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh. Đây cách thức sùng kính Bảy Sự Thương Khó của Đức Trinh Nữ Maria đă được khám phá ra như thế nào.

 Tôi tuyệt đối không nghi ngờ về điều đă diễn ra tính chất siêu nhiên tại Kibeho. Sứ Điệp thật, người ta phải cảm thấy ḿnh cần phải quan tâm đến.”