FATIMA: Rước l đn t Tri tim Đức M

 

 

Thứ Bảy đầu thng

 

1/ Ngy 13 thng 7 năm1917, ức Mẹ phn dạy 3 em Lucia, Giacinta, Phancic: "Hy năng rước lễ ĐỀN TẠ TRI TIM ĐỨC MẸ cc thứ Bảy đầu thng để xin ơn ho bnh cho thế giới.

 

2/ Ngy 10 thng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ Rất Thnh hiện ra với chị Lucia, bn cạnh Đức Mẹ v Cha Hi Nhi c đm my sng lm bệ chn.  Trinh Nữ Rất Thnh đặt tay ln vai chị v chỉ cho chị một tri tim bị gai nhọn cuốn quanh m Đức Mẹ đang cầm trn một tay khc.  Bấy giờ Cha Hi Nhi ni:

 

"Hy thương cảm Tri Tim Mẹ Rất Thnh con bị gai nhọn cuốn quanh do những người v n tệ bạc đm nt hằng giy pht v chẳng c ai lm việc đền tạ để tho bớt đi!"

 

Rồi Trinh Nữ Rất Thnh ni:

 

"Hỡi con yu dấu, hy nhn Tri Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh m những kẻ v n đm nt từng giy pht bởi sự phạm thượng v vong n.  t l con, con hy gắng an ủi Mẹ.  Mẹ hứa sẽ ph gip trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi cho những ai, trong 5 thứ Bảy đầu thng lin tiếp, xưng tội v rước lễ, đọc v suy ngắm năm chục kinh mn ci trong mười lăm pht với đền tạ Mẹ."

 

3/ Ngy 15 thng 2 năm 1926, Cha Gisu hiện ra nhắc chị Luxia phải truyền b việc đền tạ Tri Tim Mẹ, chị hỏi Cha:

 

- Nếu phải xưng tội, người ta c thể xưng tội trong vng 8 ngy được khng?

 

- Cha trả lời: Được, lu hơn t ngy cũng được, miễn l họ rước Cha trong tnh trạng ơn thnh, v c đền tạ Tri tim V nhiễm Mẹ

 

- Nếu c ai qun đền tạ ny th sao?

 

- Họ c thể nhắc lại đền tạ ấy vo lần xưng tội sau. Khi đi xưng tội hy nghĩ ngay tới đền tạ ấy.

 

4/ Ngy 25.9.1930, Cha giải nghĩa cho Luxia l do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu thng. Theo lời Cha, v c 5 thứ xc phạm đến Tri tim Mẹ như sau:

            1. Chối ơn V nhiễm nguyn tội của Mẹ

 

            2. Chối ơn Đồng trinh của Mẹ

 

            3. Chối ơn Mẹ Thin Cha v Mẹ nhn loại của Mẹ

            4. Dạy cc trẻ em khinh thường, ch ght Đức Mẹ V nhiễm

 

            5. Xc phạm đến Đức Mẹ hoặc ảnh tượng Mẹ  (Trch cuốn Fatima in Lucia's own words, 1976, p. 195).

 

L con ci Mẹ, ti c nghe lời Cha v Mẹ xin khng???