CHƯƠNG 3

CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA LIÊN TIẾP

CẦU NGUYỆN CHO NHÂN LOẠI

 

Với khả năng nghị luận hạn hẹp, chúng ta cố gắng t́m cách làm sáng tỏ, tôn vinh các việc làm của Chúa Kitô và Đức Hiền Mẫu rất thánh, nhưng sự thực hiển nhiên đúng như lời Sách Thánh: các mầu nhiệm đó vượt quá khả năng ngôn từ chúc tụng của nhân loại. Chúng ta cũng không thể nào ḍ thấu các mầu nhiệm đó, và c̣n nhiều mầu nhiệm khác vĩ đại hơn những điều chúng ta từng t́m cách giải thích. Những lời chúng ta giải thích đều quá tầm thường; chúng ta không đáng được biết, cũng không thể nói đầy đủ về số ít mầu nhiệm chúng ta cố gắng t́m hiểu. Khả năng hiểu biết của các thiên thần sốt mến Seraphim thượng đẳng cũng không đủ để thấu triệt các huyền nhiệm xảy ra giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong những năm Chúa sống bên Mẹ. Vị Giáo Sư hằng sống chỉ dẫn cho Mẹ mọi điều trong Luật Ân Sủng và Luật mới này phải được hoàn thành như thế nào cho tới Tận Thế. Mẹ Maria được Con cực thánh chỉ dạy tường tận mọi việc, Chúa nói rơ thời gian và địa điểm từng biến cố, các quốc gia và tỉnh thành nơi các biến cố này xảy ra trong sự hiện hữu của Giáo Hội.

Tất cả các nhiệm tích này đă thường xuyên diễn ra nơi pḥng cầu nguyện khiêm tốn của Mẹ Maria. Tại nơi thánh này, Đấng Thượng Tế của Luật Mới thường xuyên cầu nguyện và Chúa Kitô luôn kết thúc bằng những lời bầu cử nồng nàn cho nhân loại. Chúa cũng nói với Đức Trinh Mẫu Maria về mọi chi tiết Công Cuộc Cứu Chuộc, truyền thông cho Mẹ những đặc ân lớn lao và các kho tàng ân sủng, mà Chúa đến để tuôn đổ trên con cái sự sáng Tân Ước và Giáo Hội. Nhiều lần Chúa Cứu Thế xin Thiên Chúa Cha hằng hữu đừng để cho tội lỗi và sự vong ân bội bạc của loài người làm trở ngại ơn cứu độ họ. Chúa Kitô luôn thấy rơ tội lỗi nhân loại và sự trầm luân quá nhiều linh hồn vong ân bội bạc; ư nghĩ chết v́ những người này làm cho Chúa nhiều lần toát máu. Các Thánh Sử không chủ trương kể lại mọi biến cố trong cuộc đời trần thế của Chúa Kitô, các ngài chỉ kể lại việc toát mồ hôi máu một lần trước Cuộc Khổ H́nh Cứu Chuộc, việc này thực sự đă xảy ra nhiều lần trước sự hiện diện của Đức Hiền Mẫu Maria, mà tác giả được thấy một số lần.

Trong khi cầu nguyện, Thầy chí thánh của chúng ta đôi khi qú gối, đôi khi sấp ḿnh trên đất theo h́nh thánh giá, hoặc có khi được nâng lên không trung trong h́nh thánh giá. Trước sự hiện diện của Đức Hiền Mẫu, Chúa thường cầu nguyện:

 ”Hỡi Thánh Giá yêu dấu! Khi nào các cánh của ngươi nhận lấy cánh tay Ta, khi nào Ta sẽ nằm nghỉ trên ngươi, khi nào các tay Ta, bị đóng vào ngươi, sẽ dang rộng đón chào mọi kẻ tội lỗi? (Mt 9:13). Ta từ trời xuống thế không v́ mục đích nào khác hơn việc mời gọi họ bắt chước và kết hiệp với Ta. Hai cánh tay Ta ngay cả lúc này và măi măi muôn đời dang rộng để ôm lấy mọi người và làm cho họ được sung túc.”

“Hỡi những người nghèo khó, hăy tới các kho tàng ân sủng của Ta. Hỡi những kẻ bé nhỏ, hăy đến với những âu yếm và hoan lạc của Cha đích thực các ngươi. Hăy đến với Ta, hỡi những ai đau khổ và kiệt sức, Ta sẽ nâng đỡ và giải khát cho các ngươi (Mt 11:28). Hăy đến với Ta, những người ngay lành, v́ các người là sở hữu, là gia tài của Ta. Tất cả mọi con cái Adong hăy đến, Ta mời gọi tất cả. Ta là đường, là chân lư và là sự sống (Gioan 14:6), Ta sẽ không từ chối điều ǵ các người ước muốn.”

 “Lạy Cha hằng hữu, chúng là sản phẩm từ tay Cha, xin đừng bỏ chúng; v́ Con sẽ hiến thân Con làm hy lễ trên Thánh Giá để hồi phục cho chúng sự công chính và tự do. Nếu chúng sẵn sàng, Con sẽ đưa sự công chính và tự do trở lại ḷng trí những người được Cha tuyển chọn và đưa họ về thiên quốc, nơi thánh danh Cha phải được tôn vinh.”

Đức Hiền Mẫu Maria hiện diện trong mọi lời cầu nguyện này; nơi linh hồn cực trinh khiết Mẹ, như trong khối pha lê tinh khiết nhất, ánh sáng của Con Một vô cùng yêu dấu Thiên Chúa Cha và của Mẹ phản chiếu. Những lời cầu nguyện trong ḷng và ngoài miệng Chúa vang dội lên trong Mẹ Maria, làm cho Mẹ bắt chước những lời Chúa cầu nguyện trong cùng một thể thức. Khi Mẹ Maria thấy Chúa toát mồ hôi máu lần đầu tiên, trái tim hiền mẫu của Mẹ đau đớn và hết sức ngạc nhiên trước những kết quả xảy ra nơi Chúa Kitô v́ tội lỗi bội bạc loài người mà Chúa thấy trước và cho Mẹ biết. Trong nỗi đau đớn của trái tim, Mẹ Maria hướng về đồng loại kêu lên:

“Con cái loài người! Các người chẳng hiểu biết chút ǵ việc Thiên Chúa quí trọng h́nh ảnh Chúa nơi các người chừng nào! V́, để làm giá cứu chuộc các người, Chúa dâng hiến chính máu Chúa và không nề quản đổ hết máu cực thánh ra cho các người. Ước ǵ tôi có thể liên kết ư chí của các người với ư chí của tôi, để tôi có thể làm cho các người yêu mến và vâng phục Chúa! Những người hiếu thảo, những người công chính được chúc lành giữa nhân loại, những người (này) là con cái trung thành của Thiên Chúa Cha! Xin Chúa đổ tràn đầy ánh sáng và ân sủng cho những ai đáp ứng ḷng Chúa nồng nàn khao khát cứu độ họ.”

 “Ước chi mẹ có thể là người nô lệ hèn hạ của con cái Adong để hướng dẫn, giúp đỡ họ chấm dứt tội lỗi và thoát khỏi sự trầm luân đời đời! Lạy Chúa và Chủ Tể! Hỡi sự sống và ánh sáng linh hồn mẹ! Ai có thể quá sức cứng ḷng và tàn ác đối với chính họ, đến mức không cảm thấy được các ơn Chúa thúc đẩy? Kẻ nào có thể quá sức vong ân bội bạc hững hờ đến mức không màng chi tới t́nh yêu vô cùng nồng cháy của Chúa? Làm sao trái tim mẹ có thể chịu được loài người, những kẻ được ḷng nhân từ đại lượng vô cùng của Chúa hết sức ưu ái lại quá sức lỗ măng và phản loạn? Hỡi con cái Adong! Các người hăy trút ḷng ác độc vô nhân đạo của các người trên tôi. Hăy làm đau đớn, sỉ nhục tôi theo ư các người, nhưng hăy kính trọng và yêu mến Chúa v́ các người mắc nợ ḷng yêu thương của Ngài.”

 “Hỡi Con và Chúa của mẹ, Con là Ánh Sáng chiếu soi ánh sáng, Con Một Thiên Chúa Cha hằng hữu, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha (Dt 1:3), cùng hằng hữu, cao cả, vô thủy vô chung, cùng ở với Thiên Chúa Cha trong một Thiên Chúa và trong một Uy Quyền Tối Thượng (Gioan 10:30). Con được chọn giữa muôn ngàn (Dc 5:10), xinh đẹp hơn hết mọi con cái loài người, thánh thiện, vô tội và không chút t́ vết. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, làm sao nhân loại có thể không màng tới đối tượng của t́nh yêu cao quí nhất của họ? Đấng Tạo Hóa, Đấng tạo dựng nên họ? Đấng là Cùng Đích gồm mọi hạnh phúc vĩnh cữu? Ước chi mẹ có thể hiến dâng mạng sống mẹ để mọi người có thể thoát khỏi sự lầm lạc của họ!”

Trong t́nh yêu này và với ḷng kính trọng sâu xa nhất, Mẹ Maria lau mồ hôi máu trên mặt Con cực hiền dịu của Mẹ. Vào những lần khác, Mẹ thấy Chúa trong hoàn cảnh khác hẳn, chói chang trong vinh quang và hiển dung như về sau xảy ra trên núi Tabor (Mt 17:2), giữa muôn ngàn thiên thần thờ lạy, giữa tiếng ca hát dịu dàng chúc tụng cảm tạ Con Một Thiên Chúa Cha làm người. Mẹ Maria nghe và hợp lời với các thiên thần chúc tụng cảm tạ Chúa Cứu Thế. Thánh ư Chúa định rằng phần cảm giác của nhân tính cực thánh Ngôi Lời đôi khi phải được hưởng sự an ủi này.

Nhiều lần, khi Con Thiên Chúa cực thánh của Mẹ ở trong t́nh trạng đau khổ hoặc vui mừng, và đang cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, hoặc đúng ra là, đang đàm luận với Thiên Chúa Cha về các mầu nhiệm vô cùng cao cả Ơn Cứu Chuộc, Thiên Chúa Cha chấp nhận hoặc phê chuẩn các lời Chúa Con xin cho việc cứu chuộc nhân loại, hoặc tỏ cho nhân tính cực thánh Chúa Cứu Thế các quyết định huyền nhiệm về ơn tiền định, về việc luận phạt một số linh hồn. Mẹ Maria nghe hết các lời này. Mẹ hạ ḿnh xuống tới bụi đất, với ḷng tôn thờ kính úy khôn sánh, thờ lạy Đấng Toàn Năng, hợp lời với Con của Mẹ cầu nguyện, van xin, cảm tạ, dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu thay cho nhân loại để ca tụng mọi phán định khôn ḍ của Ngài. Đức Trinh Mẫu Maria ấp ủ những bí tích huyền nhiệm này nơi trái tim. Mẹ ghi nhớ, biến những điều này thành chất dinh dưỡng t́nh yêu bừng bừng cháy của Mẹ. Không một đặc ân nào, không một ơn ưu ái bí nhiệm nào không sinh hoa kết trái trong Mẹ. Mẹ đáp ứng, chu toàn tất cả mọi điều theo những ước nguyện cao siêu nhất của Đấng Toàn Năng.

 

 LỜI MẸ MARIA

Con của Mẹ, một trong những lư do nhân loại phải gọi Mẹ là “Mẹ hay thương xót” là ḷng Mẹ chứa chan yêu thương ước ao mọi người được no thỏa thánh sủng, được nếm sự ngọt ngào của Chúa như Mẹ được hưởng. Mẹ mời gọi tất cả mọi người cùng với Mẹ tới nguồn suối của Thiên Chúa. Những người nghèo khó, đau khổ, hăy tới, v́ nếu họ đáp ứng và theo Mẹ, Mẹ sẽ cho họ sự bảo vệ giúp đỡ của Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu xin Con Mẹ cho họ, xin được cho họ bánh huyền nhiệm bởi trời, bánh này sẽ cho họ dinh dưỡng và sự sống (Kh 2:27). Con hăy từ bỏ ḿnh, trút bỏ mọi việc làm theo tính yếu đuối nhân loại. Nhờ ánh sáng chân thực mà con nhận được về các việc Con Mẹ và Mẹ đă làm, con hăy suy gẫm, xét  ḿnh trong gương này, để đạt tới vẻ đẹp mà Đức Vua Tối Cao t́m kiếm nơi con.

Đây là phương thức hiệu lực nhất trọn hảo hóa các việc con làm, Mẹ ước muốn con viết lời khuyên này trong trái tim con. Bất cứ khi nào con muốn thi hành một việc nội tâm hoặc bên ngoài, trước hết con hăy xem xét điều con sắp nói hoặc sắp làm có phù hợp thánh ư Chúa, con có làm v́ vinh danh Chúa và mưu ích cho người khác không. Khi nào con chắc chắn đây là động lực việc con làm, con hăy thi hành việc đó trong liên kết với Chúa và theo gương Chúa, nhưng con đừng làm việc đó nếu không t́m thấy đúng động lực này. Đây là phương cách bất di bất dịch Mẹ theo đuổi việc bắt chước Chúa và Thầy dạy Mẹ, mặc dầu nơi Mẹ không có chút miễn cưỡng nào mà chỉ có ḷng ước ao bắt chước Chúa cách trọn hảo. Việc bắt chước này là thành quả lời giáo huấn chí thánh, trong đó Chúa thúc giục chúng ta thi hành những ǵ Thiên Chúa Toàn Năng hài ḷng và đáng được chấp nhận nhất. Hơn nữa từ nay trở đi con phải cẩn thận không làm, không nói, ngay cả đến không nghĩ tới bất cứ thứ ǵ, mà không xin phép Mẹ, không tham khảo ư Mẹ là Mẹ và Thày dạy con. Con hăy cảm tạ ơn Chúa ngay khi Mẹ đáp lời con; nếu Mẹ không đáp lời con sau khi đă liên tục thỉnh ư Mẹ, Mẹ hứa và bảo đảm với con rằng Chúa sẽ ban ơn soi sáng cho con biết điều ǵ hợp với thánh ư Chúa hơn cả. Tuy nhiên con hăy kư thác mọi sự cho sự chỉ dẫn của cha linh hướng, và đừng bao giờ quên việc thực hành này!

Con của Mẹ, mặc dầu con đă mô tả thánh Giuse, phu quân của Mẹ, là người cao quí nhất trong các thần thánh của Jerusalem trên trời, nhưng con không thể làm nổi bật cách chính xác sự thánh thiện cao cả của ngài, cũng không một ai trong con cái loài người có thể biết điều đó trọn vẹn trước khi họ được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Khi đó mọi người sẽ hết sức ngỡ ngàng v́ Chúa sẽ làm cho họ hiểu mầu nhiệm này. Vào ngày tận thế, khi mọi người được phán xét, những người bị luận phạt sẽ cay đắng khóc than hối hận tội lỗi của họ đă cản trở không để cho họ hiểu đúng giá trị phương tiện mạnh thế này của việc rỗi linh hồn của họ, đă tự ḿnh làm mất các phương tiện đúng ra họ có thể đạt được cách dễ dàng là nhờ Đấng Bầu Cử này để được t́nh thân của Đấng Phán Xét Tối Cao. Toàn thể nhân loại đă quá coi thường các đặc ân và đặc quyền được dành cho thánh phu quân của Mẹ, họ không biết lời cầu bầu của ngài xin Chúa mạnh thế chừng nào. Con rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ bảo đảm với con rằng thánh Giuse là một trong những người được Thiên Chúa ưu ái nhất, rất mạnh thế ngăn cánh tay thịnh nộ của Chúa. Mẹ muốn con hết ḷng biết ơn Chúa đă đoái nh́n ban cho con quá sức nhiều ơn soi sáng hiểu biết mầu nhiệm này, và cũng v́ đặc ân mà Mẹ đang làm cho con. Từ nay trở đi, suốt cuộc đời trần thế c̣n lại của con, con hăy cẩn thận tiến tới trong việc tận hiến, yêu mến nồng nàn đối với thánh phu quân của Mẹ. Con hăy chúc tụng Chúa v́ đă ưu ái ban cho thánh Giuse những đặc ân hết sức cao quí, đă làm cho Mẹ hết sức vui mừng v́ con biết được mọi sự cao cả của ngài. Con phải xin thánh Giuse cầu bầu cho mọi nhu cầu của con. Con phải khuyến khích nhiều người tôn kính thánh Giuse và làm cho các nữ tu của con nổi bật trong việc mộ mến ngài. Điều ǵ đức phu quân của Mẹ cầu bầu xin Chúa cho người trần thế đều được Chúa ban, nhờ lời ngài bầu cử, người ta được hưởng nhiều ân ngoại lệ nếu họ không tự làm cho ḿnh bất xứng hưởng các ơn đó. Tất cả các đặc ân này là phần thưởng dành cho sự trọn lành cao cả của đấng thánh tuyệt vời này và v́ các nhân đức vĩ đại của ngài. V́ ḷng nhân từ của Chúa bị lôi kéo cách ưu ái rộng lượng tới những ai kêu cầu xin thánh Giuse bầu cử, Chúa sẵn sàng đổ tràn đầy ḷng nhân từ thương xót cho những ai kư thác cậy nhờ thánh Giuse cầu xin cho.