Nguồn Gốc Của Kinh Mân Côi

 

    Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin nhất, một của Á Thánh Alan de la Roch, trong cuốn "De Dignitate Psalteri", một của Thánh Louis Marie Grignion de Monfort, tron cuốn " Mật Kinh Mân Côi", th́ chính Đức Mẹ đă ban Kinh Mân Côi dạy Kinh Mân Côi cho thánh Đaminh. Đức Thánh Cha Gregory XII cũng cho rằng: "Kinh Mân Côi được chính Thánh Đaminh thiết lập để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa để cầu xin Rất Thánh Trinh Nữ bầu cử."

 

    Vào thế kỷ 11 12, tại tỉnh Albi thuộc miền nam nước Pháp, một lạc thuyết do rối Albigensê chủ trương nhị nguyên. Thuyết này cho rằng Chúa Giêsu một tạo vật được thần sai đến để giải thoát linh hồn con người bị giam cầm trong thể xác. Theo thuyết nhị nguyên th́ Linh hồn con người cũng được thần lành dựng nên xác thịt được thần đữ dựng nên để giam cầm Linh hồn. Sau bao nhiêu nỗ lực vẫn thảm bại để chinh phục Albigensê rối này, thánh Đaminh rút vào một khu rừng gần thành phố Toulouse nức Pháp để cầu nguyện. Trong thời gian này Thánh nhân khóc lóc, ăn chay phạt xác mong làm nguôi cơn giận của Chúa. Ngài đă thực hành việc khổ hạnh thân xác cho đến nỗi bị ngất lịm đi. Chính lúc đó Đức Mẹ cùng ba Thiên Thần theo hầu đă hiện ra với Thánh Nhân nói:

 

    Đaminh yêu dấu, con biết Ba Ngôi Thiên Chí Thánh muốn dùng khí giới để canh tân thế giới không?

 

    Thánh Đaminh đáp:

 

    Ôi lạy Mẹ, Mẹ biết hơn con, ngay sau Chúa Giêsu, Con Mẹ, Mẹ luôn khí cụ chính yếu cho phần rỗi cùa chúng con.

 

    Bấy giờ Đức Mẹ nói:

 

    Mẹ muốn cho con biết rằng, trong loại trận chiến này, khí giới cần phải dùng bao giờ cũng Thánh Vịnh Thiên Thần, viên đá nền tảng cùa Tân Ước. Do đó, nếu con muốn giảng dạy cho các linh hồn cứng ḷng đem họ về với Chúa, con hăy rao giảng Thánh Vịnh này của Mẹ.

 

    Từ đó, thánh Đaminh đă sứ giả của Đức Mẹ tông đồ tiên khởi truyền Kinh Mân Côi từ năm 1214.

 

    Cho chúng ta không biết chắc thật Đức Mẹ đă ban dạy thánh Đaminh Kinh Mân Côi hay không, song chúng ta cũng thể tin được sự kiện này thậy đă xảy ra. Ở nơi, chính Đức Mẹ trong hai lần hiện ra tại Lộ Đức năm 1858 Fatima năm 1917 đă cầm trong tay tràng hạt Mân Côi, như để xác nhận chính Mẹ đă ban Kinh Mân Côi dạy lần hạt Mân Côi, một kinh Đức Thánh Cha Phaolô VI đă viết trong Thông Điệp "Trong Thánh Năm (Mense Maio)" rằng: "Rất đẹp ḷng Đức Mẹ được Đức Giáo Hoàng khuyến giục nhiều nhất".

 

    Lần hiện ra tại Lộ Đức Mẹ đă lần hạt Mân Côi với chị Thánh Bernadette bằng việc dùng ngón tay đưa từng hột chuỗi theo mỗi Kinh Kính Mừng chị đọc. Sau mỗi chục kinh th́ Mẹ đọc chung với chị Kinh Sáng Danh.

 

    Trong cả 6 lần hiện ra tại Fatima với ba em thiếu nhi Lucia, Phanxicô Giaxinta, Đức Mẹ đă kêu gọi các em hăy lần hạt Mân Côi hằng ngày. Trong lần hiện ra cuối cùng Mẹ đă tự xưng "Ta Đức Mẹ Mân Côi". Trong lần hiện ra thứ ba, Đức Mẹ đă xin các em thêm vào sau mỗi chục kinh lời nguyện: "Ôi Chúa Giêsu của chúng con, xin tha thứ cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin dẩn đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất những linh hồn cần hơn hết."

 

    Trong bài giảng tại Fatima ngày 13/5/1982, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đă nói về Kinh Mân Côi đối với Đức Mẹ như sau: "Lời kêu gọi thống hối bao giờ cũng được gắn liền với cầu nguyện. Hợp với truyền thống của bao thế kỷ, Đức Mẹ của sứ điệp này đă đề cập đến Kinh Mân Côi, một kinh thể được khẳng định Kinh của Mẹ Maria, một kinh Mẹ đặc biệt cảm thấy gắn liền với chúng ta."

 

    Thực ra, theo cuốn Ciudad de Dios của đáng kính Maria D'Agreda viết trong thế kỷ 17 về cuộc đời của Đức Mẹ, như được Đức Mẹ tỏ cho biết, th́ Kinh Mân Côi được bắt đầu nhen nhúm từ lúc Đức Mẹ tạ thế, qua lời xướng hoạ của các Thiên Thần từ trời xuống.

 

    Xướng: Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúacùng Trinh Nữ.

 

    Đáp: Một Trinh Nữ trước khi sinh Con, đang khi sinh Con sau khi sinh Con.

 

    Thế từ đó người ta bắt đầu bắt chước lời xướng hoạ này cho đến khi Đức Mẹ truyền dậy Kinh Mân Côi cho Thánh Đaminh.

 

    Năm 1569, Thánh Giáo Hoàng Piô V đă chính thức công nhận Kinh Mân Côi với kết cấu của kinh như hiện dụng, sau khi thêm lời nguyện "Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con kẻ chó tội, khi nay trong giờ lâm tử Amen." vào phần cuối của kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh vào sau mỗi chục kinh.