CHƯƠNG 3

TIỆC LY

 

Chúa Kitô ăn bữa tối sau cùng với các môn đệ theo phong tục Do Thái: mọi người nằm dài trên sàn nhà chung quanh chiếc bàn cao khoảng nửa thước. Nhưng sau khi rửa chân các Tông Đồ, Chúa yêu cầu dọn chiếc bàn khác cao hơn, như bàn ăn ngày nay. Do cách sắp xếp này, Chúa muốn chấm dứt những bữa ăn tối theo luật cũ có tính cách h́nh bóng để thiết lập Bữa Ăn mới theo Luật Ân Sủng. Từ đó trở đi Chúa muốn các mầu nhiệm thánh hiến được cử hành trên bàn cao như được thực hiện trong Giáo Hội từ thời kỳ đầu tới nay. Chiếc bàn này được phủ vải dày. Trên bàn có đĩa và chén. Chén này có chân (chalice) và lớn đủ để chứa rượu nho. Tất cả những thứ này được chuẩn bị theo ư Chúa Cứu Thế. Ông chủ nhà, được ơn linh hướng, đă dâng ba chiếc b́nh lớn bằng đá quí, h́nh như bằng ngọc lục bảo. Về sau các thánh Tông Đồ, mỗi khi có cơ hội, thường dùng các b́nh này khi dâng Thánh Lễ. Chúa Giêsu ngồi ở bàn này cùng với các tông đồ, Chúa yêu cầu đặt một ít bánh không men và rượu nho trên bàn, kế đó Chúa rót rượu đủ để chuẩn bị lập máu thánh.

Thầy hằng sống nói với các Tông Đồ những lời yêu thương nồng cháy. Mặc dầu lời Chúa nói luôn xuyên thấu trái tim, những lời Chúa nói lần này tựa như lửa từ đám cháy lớn của ḷng yêu thương đốt cháy tâm hồn người nghe. Lần nữa Chúa cho các Tông Đồ và môn đệ thấy rơ những mầu nhiệm cao cả nhất về Thiên Tính và nhân tính của Chúa, và những việc của Ơn Cứu Chuộc. Chúa đổ trên các Tông đồ và môn đệ hiện diện ơn b́nh an và yêu thương; Chúa để lại lời bảo đảm những ơn này trong các mầu nhiệm sắp được cử hành. Chúa nhắc các ông nhớ nếu các ông thương yêu nhau, các ông sẽ được Thiên Chúa Cha hằng hữu yêu thương bằng chính t́nh yêu Ngài yêu thương Chúa. Chúa Giêsu cho các ông hiểu lời hứa này được chu toàn trong việc Chúa chọn các ông để thiết lập Giáo Hội mới và Luật Ân Sủng. Chúa canh tân trong tâm trí các ông ơn soi sáng liên quan tới địa vị cao cả, sự tuyệt vời và các đặc quyền của Đức Hiền Mẫu Maria.

Ngay sau đó, Chúa Kitô cầm bánh trong tay cực thánh, thầm lặng, xin được Thiên Chúa Cha hằng hữu ưng thuận rằng bây giờ và măi măi đến muôn đời nhờ những lời Chúa sắp xướng lên, mà về sau được nhắc lại trong Giáo Hội, Chúa sẽ thực sự và trọn vẹn hiện diện trong h́nh bánh, chính Chúa vâng phục những lời thánh hiến này. Khi dâng lời cầu nguyện, Chúa Giêsu ngước nh́n lên trời bằng cử chỉ uy nghi tuyệt vời, truyền sang cho các Tông Đồ và môn đệ, cho các thiên thần và Đức Trinh Mẫu Maria ḷng kính thờ sâu thẳm nhất. Chúa đọc lời dâng hiến trên bánh, đổi bản chất bánh trở nên bản chất thực thân xác Chúa; tiếp theo đó Chúa đọc lời dâng hiến trên rượu nho, đổi rượu thành máu Chúa thực. Để đáp lại những lời dâng hiến này, tiếng Thiên Chúa Cha phán nghe được rơ ràng: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài ḷng v́ Con, Ta sẽ giữ sự hài ḷng của Ta cho tới tận thế; và Con Ta sẽ ở với loài người mọi ngày suốt thời gian lưu đày của chúng.” Cũng một cách như thế, lời này được Chúa Thánh Thần xác nhận. Nhân tính cực thánh Chúa Kitô trong Ngôi Vị Ngôi Lời đă thờ lạy thẳm sâu Thiên Tính của Chúa trong Nhiệm Tích Ḿnh và Máu Chúa. Trong pḥng cầu nguyện, Đức Trinh Mẫu Maria phủ phục trên đất, và thẳm sâu tôn kính thờ lạy Con của Mẹ trong Phép Thánh Thể. Cũng khi đó, các thiên thần hộ vệ Mẹ Maria, tất cả các thiên thần trên thiên đàng, ở giữa các thiên thần là các tiên tri Enoch và Elias, cũng qú thờ lạy Chúa trong Phép Thánh Thể. Riêng hai vị tiên tri đă nhân danh riêng các ngài, nhân danh các thánh Tổ và các thánh Tiên Tri của Luật Cũ thờ lạy Chúa trong Phép Thánh Thể.

Tất cả các Tông Đồ và môn đệ, trừ kẻ phản bội, đều tin Phép Thánh Thể, thờ lạy Thánh Thể với ḷng khiêm nhượng và cực kỳ tôn kính tùy theo điều kiện riêng từng người. Chúa Kitô, Vị Thượng Tế cao cả, đưa cao Ḿnh và Máu Chúa đă được hiến tế để tất cả mọi người hiện diện trong Thánh Lễ đầu tiên này đặc biệt cung kính thờ lạy. Khi Ḿnh và Máu cực châu báu Chúa được dâng lên cao, Đức Trinh Mẫu Maria, thánh Gioan, tiên tri Enoch và Elias, được đặc ân thấu triệt mầu nhiệm Chúa hiện diện trong h́nh bánh và rượu nho. Trong cả hai h́nh thức này sự hợp nhất bất khả ly của Linh Hồn với Thân Xác và Máu Chúa Kitô hằng sống đích thực hiện diện, Ngôi Vị của Ngôi Lời hợp nhất với Ngôi Vị Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong Phép Thánh Thể, Phép Thánh Thể chứa đựng nhân tính toàn hảo của Chúa Kitô cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa. Tất cả các mầu nhiệm này được Mẹ Maria và các vị khác hiểu tùy theo mức độ riêng mỗi người. Các ngài cũng hiểu hiệu lực tính của các lời dâng hiến lúc này được phú cho bản tính siêu nhiên. Từ đó về sau, ngay khi những lời đó, được bất cứ người nào có chức tư tế đích thực đọc lên trên bánh và rượu hợp lệ với ư định thực hiện việc Chúa Giêsu làm lúc này, (những lời đó) làm cho bánh trở nên Ḿnh Chúa Kitô và rượu nho trở nên Máu Chúa Kitô, làm cho các chất liệu bánh và rượu nho đó tồn tại theo cách mới mà không có chủ thể riêng của chúng nữa. Các ngài thấy sự thay đổi này xảy ra hết sức chắc chắn không thể sai lầm, trời đất có thể vỡ tung ra từng mảnh chứ hiệu lực các lời (truyền phép) thánh hiến này không thể nào thất bại khi được đọc lên bởi một thừa tác viên có chức linh mục của Chúa Kitô.

Do một thị kiến đặc biệt, Mẹ Maria cũng hiểu cách nào Thánh Thể Chúa Kitô ẩn dưới h́nh bánh và rượu nho mà không làm thay đổi h́nh thức bề ngoài những thứ đó hoặc biến đổi nhân tính được thánh hiến. Thánh Thể không thể lệ thuộc những vật chất đó, mà những vật chất đó cũng không thể nào là h́nh thể của thân xác được. Bánh miến và rượu nho vẫn c̣n nguyên sức giăn nở và phẩm chất của các chất liệu này như trước. Các thành phần của bánh và rượu vẫn c̣n nguyên vị thế sau khi đă được thánh hiến. Thánh Thể Chúa hiện diện vô h́nh, cũng vẫn giữ nguyên tầm vóc b́nh thường chứ không trộn lẫn các cơ phận. Trọn vẹn thánh thể Chúa ở trong khắp cả toàn tấm bánh và ở trong từng mẩu nhỏ bánh thánh, mà không bị bánh thánh làm cho lệch lạc h́nh hài, Thánh Thể Chúa cũng không làm méo mó h́nh bánh. V́ sự co giăn của Thánh Thể Chúa không tương quan với h́nh bánh và rượu nho, mà bánh miến và rượu nho cũng không lệ thuộc vào Thánh Thể Chúa để hiện hữu. V́ thế bánh miến và rượu nho có thể thức khác nhau về thực chất, Thánh Thể Chúa thấm nhập các chất liệu đó mà không bị chút cản trở.

Tác giả c̣n ngỡ ngàng thán phục lớn lao hơn nữa sau khi Chúa Giêsu nâng cao Thánh Thể để mọi người thờ lạy, đă chính tay cực thánh bẻ Bánh Thánh Thể ra, chính Chúa trước tiên ăn Thánh Thể v́ Chúa là Linh Mục Đầu Tiên và Thủ Lănh mọi linh mục. Nh́n nhận chính ḿnh là loài người, thấp hèn đối với Thiên Tính, mà bây giờ Chúa rước lấy Thiên Tính gồm trong chính Ḿnh và Máu đă được dâng hiến của Chúa. Để bằng cách này, Chúa không những chỉ dạy chúng ta ḷng tôn kính phải có khi rước Thánh Thể, mà Chúa cũng cho chúng ta thấy Chúa buồn phiền chừng nào v́ sự táo bạo cả gan và tính tự phụ của nhiều người khi rước và trao thánh thể Chúa. Các hiệu lực của Thánh Thể nơi chính Chúa Kitô hết sức lạ lùng và siêu nhiên. Tức khắc những ân vinh quang chảy chan ḥa trong thân xác Chúa y hệt trên núi Tabor, mặc dù những hiệu lực việc Chúa hiển lộ Sự Cả Sáng Uy Nghi lần này chỉ một ḿnh Mẹ Maria được chứng kiến; cũng tỏ một phần cho thánh Gioan, tiên tri Enoch và Elia. Đây là niềm an ủi cuối cùng Chúa để cho nhân tính của Chúa vui hưởng trong cuộc đời trần thế. Từ lúc đó cho tới khi Chịu Chết, Chúa khước từ mọi sự làm khuây khoả như thế. Đức Trinh Mẫu Maria, do một thị kiến đặc biệt, cũng hiểu sự huyền nhiệm việc Chúa Kitô đă rước chính Chúa trong Phép Thánh Thể và Thánh Thể hiện diện trong Trái Tim Thiên Chúa của Chúa. Tất cả những điều này tạo nên ḷng yêu mến khôn lường nơi trái tim Mẹ Maria.

Trong khi rước Thánh Thể và Máu của chính ḿnh, Chúa Kitô chúc tụng Thiên Chúa Cha hằng hữu, hiến dâng chính Chúa trong Phép Thánh Thể làm hy lễ cứu chuộc nhân loại. Chúa lấy một miếng bánh đă được dâng hiến trao cho Tổng Lănh Thiên Thần Gabriel đem tới cho Mẹ Maria. Nhờ đặc ân như thế được ban cho một trong các thiên thần, các thiên thần tự coi là được đền bù xứng đáng việc không được hưởng chức linh mục v́ đă nhường cho loài người. Đặc ân chỉ một vị trong toàn thể các thiên thần được cầm thánh thể Chúa và Thiên Chúa đích thực của ḿnh đă làm cho các thiên thần hết sức vui mừng. Mắt đẫm lệ, Mẹ Maria chờ đợi Thánh Thể Chúa Kitô. Khi Tổng Lănh Thiên Thần Gabriel và vô số thiên thần khác tới nơi Mẹ Maria, sau Con cực thánh, Mẹ là người đầu tiên rước Thánh Thể, theo gương Con cực thánh, Mẹ tôn kính thờ lạy tột độ thẳm sâu và cực kỳ nồng nàn. Thánh Thể Chúa ngự trong ngực bên tả phía trên trái tim Mẹ Maria, chẳng khác ǵ ở thánh điện chính thống và ngai ṭa Thiên Chúa Tối Cao. Tại đó Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu c̣n nguyên vẹn cho tới sau khi Chúa Phục Sinh, khi thánh Phêrô cử hành Thánh Lễ đầu tiên và cử hành mầu nhiệm Thánh Thể theo lời Chúa di trối.

Sau khi biệt đăi Mẹ Maria như thế rồi, Chúa Cứu Thế phân chia bánh thánh cho các Tông Đồ (Lc 22:17), truyền cho các ông chia nhau ăn. Qua lệnh truyền này Chúa phong cho các Tông Đồ chức Linh Mục. Các Tông Đồ thi hành chức vụ đó bằng việc ban thánh thể Chúa cho chính ḿnh. Các Tông Đồ hết sức kính trọng khi chia nhau bánh thánh thể Chúa, các ngài thờ lạy Ḿnh và Máu Chúa các ngài đang rước lấy. Do quyền lực của chức linh mục, các Tông Đồ được làm cho trở nên những người xây dựng Giáo Hội và hưởng sự biệt đăi hơn mọi người khác (Ephesô 2:20). Khi đó thánh Phêrô, do lệnh Chúa truyền, đă trao hai miếng Bánh Thánh Thể cho hai vị Thánh Tổ Enoch và Elia. Được rước Thánh Thể Chúa Kitô làm cho hai vị Thánh Tổ này vui mừng khôn tả. Hai ông lại được khuyến khích trong niềm hy vọng hưởng thị kiến hạnh phúc, mà đối với hai ông, đă bị tŕ hoăn quá nhiều thế hệ; hai ông được tăng thêm sức mạnh để sống tiếp trong niềm hy vọng này cho tới tận thế. Sau khi dâng lên Đấng Tối Cao những lời cảm tạ nồng nàn khiêm tốn v́ hồng ân này, hai ông được các thiên thần đưa trở lại nơi các ông ở. Chúa Giêsu làm Phép Lạ này để cam kết là chính Chúa gom các luật tự nhiên và luật thành văn vào với các phúc lợi của việc Ngôi Lời nhập thể, Ơn Cứu Chuộc và sự sống lại chung cho mọi người; v́ tất cả mọi mầu nhiệm này đều được bao hàm trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Do việc ban Thánh Thể Chúa cho hai vị Thánh Tổ Enoch và Elia, hai vị vẫn c̣n sống trong thân xác phàm trần, Chúa cho thấy các hồng ân này được rộng ban cho cả loài người, đúng như khi loài người hiện hữu dưới luật tự nhiên và luật cũ, cho tất cả các thế hệ nối tiếp bao gồm trong Luật Ân Sủng Mới, mà các Tông Đồ đứng đầu.

 

LỜI MẸ MARIA

Con của Mẹ! Ước ǵ các tín hữu Công Giáo mở rộng trái tim chai đá của họ để đạt được sự hiểu biết đích thực về hồng ân thánh hiến và huyền diệu của Phép Thánh Thể! Ước ǵ họ tự tách ḿnh ra khỏi và từ bỏ các hướng chiều trần thế, kiềm chế các đam mê, mặc lấy Đức Tin sống động để, nhờ ơn Chúa soi sáng, t́m hiểu niềm hạnh phúc vô biên của việc chiếm hữu Thiên Chúa hằng hữu trong Phép Thánh Thể; để do việc rước Thánh Thể và liên tiếp hiệp thông, các tín hữu có thể tham dự đầy đủ hiệu lực Bánh Bởi Trời! Ước ǵ họ đánh giá xứng đáng hồng ân cao quí này, nếm hương vị ngọt ngào của nó, và chia sẻ quyền năng tiềm ẩn của Thiên Chúa Toàn Năng! Khi đó họ sẽ không thiếu thốn thứ ǵ ở đời lưu đày này. Trong Phép Thánh Thể, thời đại hạnh phúc của Luật Ân Sủng, loài người không c̣n một lư do nào để kêu ca về sự yếu đuối và các đam mê của họ; v́ nơi Bánh Bởi Trời này người ta có sẵn trong tay sức mạnh siêu nhiên. Bất chấp họ bị ma quỉ cám dỗ hoặc đàn áp, nhờ việc rước Thánh Thể thường xuyên, họ có khả năng chế ngự ma quỉ cách vẻ vang. Các tín hữu phải tự trách ḿnh về tất cả những nghèo nàn vất vả của họ, v́ họ không đếm xỉa ǵ tới Nhiệm Tích này của Thiên Chúa, họ cũng không lợi dụng các sức mạnh siêu nhiên được Con cực thánh Mẹ chuẩn bị sẵn cho họ. Mẹ nói thực với con, con rất yêu quí của Mẹ, Lucifer và các ma quỉ hết sức khiếp sợ Phép Thánh Thể, đến mức việc tới gần Phép Thánh Thể gây ra cho chúng những đau đớn khủng khiếp hơn là ở trong chính hỏa ngục. Chúng bất đắc dĩ và miễn cưỡng phải vào thánh đường để cám dỗ một linh hồn, v́ chúng phải chịu những đau đớn cùng cực, đặc biệt tại những nơi thánh (cung thánh) và trước Thánh Thể. Chỉ có ḷng giận dữ chống lại Thiên Chúa và muốn tiêu diệt các linh hồn mới có thể làm cho chúng gồng ḿnh chịu sự hành hạ trước sự hiện diện đích thực của Chúa trong Phép Thánh Thể.

Khi Thánh Thể Chúa được rước đi qua các đường phố, ma quỉ thường vội vă chạy trốn tán loạn, chúng không dám tới gần những người đi theo Chúa (kiệu Chúa trong ḿnh hoặc trên tay). Nếu do việc những người này tiếp xúc lâu ngày với Phép Thánh Thể mà họ không ư thức, ma quỉ xúi giục họ quên đi sự tôn kính phải có đối với Chúa. V́ thế ma quỉ tận lực cám dỗ các tín hữu khi họ ở trong nhà thờ, v́ chúng biết có thể làm cho Chúa đau đớn biết chừng nào. Chúa, Đấng mà trong t́nh yêu thánh hiến, đang ở đó chờ đợi để thánh hoá nhân loại và nhận sự đền đáp lại t́nh yêu dịu ngọt nhất vô tận của Chúa. V́ thế con cũng có thể hiểu sức mạnh của những người dọn ḿnh ăn bánh các thiên thần cách sốt sắng xứng đáng, và những linh hồn phấn đấu giữ ḿnh trong sự thuần khiết này cho tới khi rước Thánh Thể lần kế tiếp. V́ thế ma quỉ không ngừng cảnh giác trong việc đẩy các linh hồn trở lại t́nh trạng quên lăng hững hờ, để Lucifer không bị bắt buộc phải đương đầu với những khí giới uy lực như thế trong tay loài người. Con hăy ghi khắc lời nhắc nhở này nơi trái tim con, v́ mặc dầu con bất xứng, Chúa đă ban cho con ơn được rước Thánh Thể hàng ngày, bằng mọi cách có thể con hăy t́m giữ ḿnh trong tâm t́nh tốt lành từ khi rước Thánh Thể lần này tới lần sau.

Chúa và Mẹ muốn rằng với thanh gươm này con chiến đấu những trận chiến đấu của Thiên Chúa Toàn Năng nhân danh Giáo Hội chống lại kẻ thù vô h́nh. Trong thời đại chúng ta, ma quỉ không ngừng chồng chất thống khổ và buồn phiền trên Giáo Hội, trong khi đó chẳng ai an ủi hoặc để tâm tới (Thren. 1:10). Con hăy khóc và để cho trái tim con tan nát buồn phiền v́ lư do đó. Trong khi Đấng Phán Xét Tối Cao và Công Chính bị làm cho hết sức thịnh nộ đối với các tín hữu Công Giáo v́ họ xúc phạm Phép Công Thẳng của Ngài bằng những vi phạm không thể lường và liên tục, không thấy một ai suy xét và cân nhắc sự tổn thất kinh khủng, cũng không một ai t́m linh dược điều trị là việc rước Thánh Thể với trái tim thống hối khiêm nhượng; cũng chẳng có ai xin Mẹ cầu bầu cho.

Mặc dầu phần đông con cái Giáo Hội mắc tội này, nhưng những người đáng bị khiển trách hơn cả là các linh mục bất xứng và ác độc. Do sự bất kính các linh mục đó đối với Phép Thánh Thể làm cho nhiều tín hữu Công Giáo bị lôi kéo theo coi thường Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Nếu người ta thấy các linh mục đến với các Mầu Nhiệm của Thiên Chúa với ḷng kính trọng và rung động lành thánh, người ta học đối xử và rước Chúa cũng cách như thế. Những ai làm vinh danh Chúa sẽ được sáng chói trên thiên đàng như mặt trời giữa các tinh tú. Vinh quang nhân tính của Con cực thánh Mẹ sẽ thưởng lại bằng mức độ đặc biệt cho những ai đă cư xử khéo léo đối với Chúa trong Phép Thánh Thể, đă rước Chúa với hết ḷng tôn kính. Nhưng việc này sẽ không xảy ra cho những người không năng đến Bàn Thánh với ḷng sốt mến. Hơn nữa những người sốt mến sẽ mang trong trái tim họ những ghi khắc đẹp đẽ nhất, tỏ ra họ là những nhà tạm xứng đáng nhất để Chúa ngự. Đây sẽ là phần thưởng vĩ đại dành cho họ, là nguồn hoan lạc ngỡ ngàng đối với các thiên thần và mọi thần thánh. Họ cũng sẽ được hưởng hồng ân đặc biệt ch́m đắm trong mầu nhiệm Chúa hiện diện trong Nhiệm Tích Thánh Thể, hiểu được tất cả những sự lạ lùng khác tiềm ẩn trong đó. Đây là một đặc ân hết sức cao cả, đến độ chỉ một điều này thôi cũng đủ là hạnh phúc vĩnh cửu của họ, cho dù không có sự hoan lạc nào khác trên thiên đàng.

Con yêu quí của Mẹ, Mẹ ước mong con cũng nghe từ chính miệng Mẹ nói về những t́nh cảm của Mẹ khi c̣n ở trần thế Mẹ đă chuẩn bị rước Thánh Thể Chúa như thế nào. Để con có thể hiểu rơ hơn những điều Mẹ nói, có thể phản ánh mọi điều Mẹ đă dạy con viết về những hồng ân Mẹ được, các công nghiệp và những vất vả của Mẹ khi c̣n ở trần gian. Mẹ được giữ cho không mắc tội nguyên tổ và, ngay giây phút bẩm thai, Mẹ đă nhận được sự hiểu biết và thị kiến Thiên Chúa, như con đă thường ghi lại. Mẹ hiểu biết hơn tất cả các thánh. Mẹ vượt qua các thiên thần sốt mến cao cấp nhất về t́nh yêu mến. Mẹ không bao giờ mắc phải lỗi lầm nào. Mẹ luôn luôn thực hành mọi thánh đức với mức độ anh hùng cả trong những điểm nhỏ bé nhất về các thánh đức. Mẹ cũng cao cả hơn tất cả các thánh về sự trọn lành tột đỉnh. Chủ ư và mục đích mọi việc Mẹ làm đều đáng ca ngợi. Các tính t́nh và năng khiếu của Mẹ đều cao quí khôn lường. Mẹ bắt chước Con cực thánh Mẹ hết sức cặn kẽ, Mẹ chịu mọi vất vả với ḷng trung kiên tột đỉnh. Mẹ chịu đau khổ với ḷng nhiệt thành và cộng tác với các việc Chúa làm cách chính xác theo mức độ thích hợp với Mẹ. Mẹ không ngừng phát huy đức yêu thương và đạt được thêm công phúc tuyệt vời. Dẫu vậy, Mẹ tự nghĩ Mẹ đă được ban thưởng lại đầy đủ do việc Mẹ được phép rước Chúa trong Phép Thánh Thể dẫu chỉ một lần. Đúng vậy, Mẹ không tự cho rằng Mẹ xứng đáng hưởng đặc ân này.

Như thế, con hăy suy nghĩ xem t́nh cảm của con và của tất cả các con cái khác của Adong phải thế nào, khi được phép rước Nhiệm Tích vô cùng thần diệu này. Và nếu chỉ một lần rước Thánh Thể là phần thưởng quá sức dư đầy đối với vị đại thánh hơn hết các thánh, các linh mục và tín hữu phải nghĩ ǵ khi họ được phép rước Thánh Thể rất thường xuyên? Hăy mở rộng cặp mắt của con trong bóng tối dày đặc và sự mù quáng mà những thứ này chôn vùi loài người chung quanh con. Hăy hướng cặp mắt con về ánh sáng Thiên Chúa để con hiểu các mầu nhiệm này. Con hăy coi mọi việc con làm như không đầy đủ, mọi đau khổ con chịu đều tầm thường, mọi lời con tạ ân đều quá thiếu sót đối với những món nợ con mắc v́ đặc ân tuyệt vời như thế sẵn có trong Giáo Hội: Chúa Kitô Con cực thánh Mẹ hiện diện trong Phép Thánh Thể để làm cho các tín hữu nên giàu có. Nếu con không bằng cách đó dâng lời tạ ân v́ hồng ân này và các ân sủng khác con đă được, ít nhất con hăy hạ ḿnh xuống như bụi đất, phủ phục trên đất, với tất cả ḷng chân thành của trái tim con xưng thú rằng con bất xứng. Hăy làm vinh danh Thiên Chúa Tối Cao, chúc tụng ngợi khen Chúa, luôn luôn giữ ḿnh con xứng đáng rước Chúa và chịu đau khổ của nhiều cuộc tử đạo để đáp lại hồng ân cao cả như thế.