Mầu Nhiệm Của Núi Camêlô

Kim Hà

Nguồn: Spiritdaily.com

Núi Camêlô có gì đặc biệt?

Đó là hình ảnh Đức Mẹ Núi Camêlô, Mẹ mặc áo màu nâu, tay Mẹ cầm chiếc Áo Đức Bà Mầu Nâu. Đó là hình ảnh mà Đức Mẹ Maria hiện ra lần cuối trong các cuộc hiện ra nổi tiếng ở Fatima vào năm 1917.

Đức Mẹ Maria đã nói gì ở núi Camêlô?

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tại vùng núi đồi cao tên Camêlô, tiên tri Êlia đã thấy một đám mây mà nhiều người tin rằng đó là hình ảnh báo trước của Đức Mẹ Maria. Vùng núi này được kể là nơi vị tiên tri của Thiên Chúa chiến đấu với các tiên tri gỉa của tà thần Baal.

Vị trí: Núi Camêlô nằm ở giữa làng Nazareth và Biển Hồ Galilê. Thiên Chúa đã gặp gỡ dân của Ngài tại núi này nhiều lần. Sau này, Thiên Chúa trong hình ảnh loài người là Chúa KiTô, Đấng Cứu Thế, lại một lần nữa gặp gỡ dân của Ngài.

Trong thời kỳ trước, các tu sĩ sống trong các hang động tại núi này. Về sau người ta thành lập Dòng Camêlô. Dòng này có những vị thánh tiến sĩ nổi tiếng như các thánh Têrêsa Avila, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và Gioan Thánh Giá.

Năm 1261, Đức Mẹ Maria hiện ra với thánh Simon Stock và ban cho ngài một áo Đức Bà Mầu Nâu, rồi Mẹ phán:

“Con yêu dấu ơn, con hãy cầm lấy áo Đức Bà này như một dấu chỉ tình yêu của Mẹ dành cho con và những tu sĩ dòng Camêlô vì đó là dấu hiệu của ơn lành. Những ai chết trong khi đeo áo này thì sẽ không rớt vào lửa hỏa ngục đời đời. Đây là dấu hiệu của sự cứu độ, là dấu hiệu ngăn ngừa sự nguy hiểm, và dấu chỉ của sự bình an và lời giao ước.”

Hiện nay tại vùng Allentown, tiểu bang Pennsylvania, có một nữ tu dòng Camêlô chết mà thân xác của bà không bị hư hoại. Người ta đang điều tra về sự kiện này. Đồng thời, chúng ta cũng biết thị nhân của Fatima là nữ tu Lucia dos Santos cũng là một nữ tu Dòng Camêlô.

Tại sao lại là Camêlô?

Liệu có những dấu hiệu tiên tri gì quan trọng không? Có những sự liên quan gì khác sẽ xẩy ra không?

Kim Hà, 16/7/07