Phép lạ của Bức Ảnh Thánh


Khi ngài tới Ṭa Giám Mục, người giữ cổng và những người làm đến gặp ngài. Ngài xin họ nói với Đức Giám Mục rằng ngài ước muốn gặp Đức Giám Mục, nhưng chẳng ai để ư ǵ, cứ giả vờ như chẳng nghe thấy ǵ, có lẽ c̣n quá sớm, hay có lẽ họ đă biết được ngài là một loại gây phiền hà, v́ ngài đă quấy rầy họ; và, hơn nữa, có lẽ họ đă được những đồng sự nói cho biết ngài đă bỏ lạc bọn họ trên đường đi trong khi họ đi theo ngài.

Ngài chờ một hồi lâu. Khi họ thấy ngài cứ ở đó, đứng lặng yên, và như sợ cái ǵ sẽ bị rớt, chẳng nhúc nhích ǵ, chỉ chờ để được gọi vào gặp, và họ cảm thấy ngài như đang có cái ǵ ôm trong vạt áo "tilma" của ngài, bởi vậy họ đến gần bên ngài, ṭ ṃ xem thử ngài đang có cái ǵ. Juan Diego, tránh không thoát được họ, và bị họ chọc quấy, xô đẩy, và họ kéo mở vạt áo "tilma" của ngài ra một chút, và họ trông thấy có những bông hoa hồng, khi chúng nh́n thấy đó là những bông hoa hồng sặc sỡ đẹp đẽ nỡ tươi đang khi ngoài mùa, họ càng ngạc nhiên v́ những bông hoa hồng này rất tươi và đang nỡ rộ, quá đẹp và quá rực rỡ. Họ cố tḥ tay vào lấy vài bông hoa hồng, nhưng họ lấy đi lấy lại tới ba lần mà vẫn không lấy được. Họ không gặp may, bởi v́ mỗi khi tḥ tay cố lấy một bông hoa hồng, th́ tức khắc họ không c̣n nh́n thấy bông hoa hồng thật nữa. Thay vào đó, bông hoa hồng đó đă biến thành như bức tranh được in hay được thêu vào trong vạt áo. Và rồi họ đi vào nói với Đức Giám Mục những ǵ họ đă thấy, rằng người thổ dân đă đến đây nhiều lần muốn gặp Đức Cha, và rằng người thổ dân này có những ǵ kỳ lạ lắm muốn đưa cho Đức Cha xem.

Nghe như thế, Đức Cha biết chắc rằng người thổ dân này đă mang bằng chứng tới, để minh chứng những ǵ mà người thổ dân này đă yêu cầu trước đây. Tức th́, Đức Cha truyền lệnh cho phép Juan Diego được vào gặp Đức Cha. Khi Juan Diego  vào trong, ngài quỳ xuống trước mặt Đức Cha, theo như thói quen ngài thường làm, và ngài kể lại tất cả những ǵ ngài đă thấy và đă làm ngài ngạc nhiên như thế nào, kể cả lệnh truyền của Đức Bà. Ngài nói: Thưa Đức Cha, Con đă làm như Đức Cha đă yêu cầu, con đă tới nơi đó và nói với Đức Bà, Đức Mẹ Trên Trời, Đức Maria, Mẹ của Thiên Chúa, là Đức Cha yêu cầu cho một dấu lạ để Đức Cha có thể tin rằng Đức Cha được yêu cầu xây một ngôi Đền Thánh nơi mà Đức Bà muốn xây cất; con cũng nói với Đức Bà rằng con đă hứa với Đức Cha con sẽ mang lại cho Đức Cha một dấu lạ để minh chứng điều mong muốn của Đức Bà, như Đức Cha đă yêu cầu. Đức Bà đă bằng ḷng và đă vui vẽ để ban một dấu lạ minh chứng cho những mong muốn của Đức Bà như Đức Cha đă yêu cầu. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Đức Bà lại sai con tới gặp Đức Cha; con đă xin một dấu lạ để Đức Cha có thể tin con, Đức Bà nói rằng Đức Bà sẽ cho con dấu lạ đó, và Đức Bà đă thực hiện rồi. Đức Bà sai con đi lên đỉnh đồi, nơi mà con đă gặp Đức Bà, để ngắt rất nhiều bông hoa hồng. Sau khi con đă ngắt những bông hoa hồng, con mang đến cho Đức Bà, và Đức Bà cầm lên xem rồi đặt lại trong vạt áo của con, để con mang đến đây cho Đức Cha và trao những bông hoa hồng này cho chính Đức Cha. Mặc dầu con cũng biết rằng trên đỉnh đồi này không phải là nơi các loại hoa có thể mọc được, v́ đầy những gai góc và sỏi đá, nhưng con cũng không ngần ngại. Khi con tới đỉnh đồi, con thấy giống như con đang ở trong vườn địa đàng, có đủ thứ các loại hoa hồng khác nhau, đẹp lóng lánh và tươi nở, con liền vội vàng ngắt lấy. Đức Bà đă bảo con mang những bông hoa hồng này tới cho Đức Cha, và rồi con đă làm như vậy, để Đức Cha có thể nh́n thấy trong những bông hoa hồng này một dấu lạ như Đức Cha đă yêu cầu với con và để có thể hoàn thành điều ước muốn của Đức Bà; và để tỏ tường hơn, này đây, thưa Đức Cha, đây là những ǵ con đă nói và theo lệnh truyền của Đức Bà, xin Đức Cha hăy nhận lấy những bông hoa hồng này."

Nói rồi Juan Diego mở vạt áo mà ngài đă gói những bông hoa hồng ra; và khi những bông hoa hồng này rơi răi xuống tới nền nhà, th́ tất cả những bông hoa hồng nhiều màu sắc nầy, đột nhiền biến thành một bức Ảnh Thánh Đức Mẹ Maria tuyệt đẹp, bức h́nh Mẹ Thiên Chúa, với dáng h́nh Đức Bà mà ngày nay đang được chưng trong Đền Thánh ở Tepeyacac, với tên gọi là Đức Bà Guadalupe.

Khi Đức Giám Mục nh́n thấy Bức Ảnh, Đức Giám Mục và tất cả những người hiện diện đều quỳ xuống. Đức Bà có một vẽ tuyệt vời đáng kính phục, tất cả mọi người chiêm ngưỡng Bức Ảnh Đức Bà. Họ giật ḿnh và hối hận, họ tỏ ḷng ăn năn và thành kính hết ḷng trước Bức Ảnh Đức Bà. Đức Giám Mục, với những giọt nước mắt ăn năn, cầu nguyện và nài xin Đức Bà tha thứ v́ đă không thực hiện lời truyền dạy của Đức Bà sớm hơn. Khi Đức Cha đứng lên, Đức Cha mở nút quàng trên cổ của Juan Diego để cởi chiếc áo "tilma" có in h́nh Bức Ảnh Đức Bà Trên Trời. Rồi Đức Cha đặt Bức Ảnh Thánh này trong nhà nguyện của Đức Cha. Sau đó Juan Diego đă ở lại trong Ṭa Giám Mục một ngày, như Đức Cha yêu cầu.

Ngày tiếp theo, Đức Cha bảo Juan Diego: "Nào, con hăy chỉ cho chúng ta nơi mà Đức Bà Trên Trời đă muốn xây ngôi Đền Thánh." Tức khắc, Juan Diego mời tất cả mọi người đang hiện diện cùng đi tới nơi đó.