Lng tn sng Đức Mẹ V nhiễm của thnh Maximilien Kolbe

 

Maximiliano l người Balan, sinh ngy 8 thng 1 năm 1894 tại tỉnh Wola.

Mẹ của cha kể: Hồi nhỏ, Max được Đức Mẹ trong nh thờ hiện tỏ, trao cho cậu b 2 triều thin, một trắng chỉ giữ mnh trong sạch, một đỏ chỉ tử đạo. Sau khi nghe lời Đức Mẹ hỏi muốn chọn ci no?, Max đ xin chọn cả 2. Sau ny cậu sẽ được như .

Ln 13 tuổi nhập dng Phanxic. Cậu du học tại Rma v thụ phong linh mục tại đấy.

Max c lng knh mến Đức Mẹ V nhiễm đặc biệt.

Năm 1917, Max cng với 6 người bạn lập hội Hiệp sĩ Đức Mẹ V nhiễm.

Năm 1919, sau khi tốt nghiệp tại Rma, cha trở về qu nh v tổ chức cc nhm Hiệp hội V nhiễm trn.

Năm 1927, cha khởi sự thị trấn Đức Mẹ V nhiễm tại Warsaw.

Năm 1930, khi cha đi Nhật, cha thnh lập Trung tm Đức Mẹ V nhiễm tại Nagasaki. Trung tm ny cn đứng vững sau cuộc nm bom nguyn tử năm 1945.

Người ta kể: Ti cha lc no cũng đầy ảnh "Đức Mẹ Ban ơn" để tặng cho người cha gặp. Cha xuất bản sch Cng gio, v tờ nguyệt san tn l Hiệp sĩ V nhiễm, tờ bo ny c hng triệu độc giả.

               Trong một bức thư gửi cho anh em Dng, ngi viết: "Chng ta hy để Mẹ hướng dẫn, hy đưa tay cho Mẹ du dắt, hy sống yn hn dưới sự dẫn dắt của Mẹ. Chnh Mẹ sẽ chăm sc v tin liệu mọi sự cho chng ta. Mẹ sẽ mau cứu gip, đp ứng những nhu cầu hồn xc, đẩy lui những kh khăn phiền toi cho chng ta".

     

            Trong hầm ngạt hơi, cha Kolbe hướng dẫn 9 người bạn cầu nguyện, ht knh Đức Mẹ Thin Cha. Sau 2 tuần, cha Kolbe vẫn cn sống, cai t đ chch thuốc độc giết cha. Xc ngi bị đốt cng với cc t nhn khc.

            Cha Kolbe đ qua đời vo ngy p lễ Đức Mẹ Ln trời.

            Thnh Kolbe viết về lng knh mến Đức Mẹ:"Hy để Mẹ hướng dẫn, hy đưa tay cho Mẹ dắt du, hy sống yn hn dưới sự dẫn dắt của Mẹ. Chnh Mẹ sẽ chăm sc v tin liệu mọi sự cho ta, Mẹ sẽ mau mắn cứ gip, đp ứng mọi nhu cầu hồn xc, đẩy lui những kh khăn phiền toi cho ta".