Thủ tục phong thánh cho chị Lucy được bắt đầu

Năm năm chờ được chuẩn chước

 

Bài viết do Joanna Swords

 

 

Vào ngày 13/2/2008, ngày giỗ 3 năm của chị Lucy, ĐTC Benedictô 16 đă công bố ngài sẽ chuẩn chước 5 năm chờ chiếu theo luật Giáo hội mới thể mở hồ phong thánh cho chi Lucy (một thị nhân của Fatima)

 

Tin này được công bố tại nhà thờ chính ṭa Coimbra bên Bồ-đào-nha bởi đức hồng y José Saraiva Martins, trưởng ban giáo đoàn xin phong thánh, vào ngày 13/2/2008.

 

Bộ thông tin báo chí của Ṭa thánh loan báo tin này vào ngày 13/2/2008 như sau:

 

Chiều nay tại nhà thờ chính ṭaCoimbra, Bồ-đào-nha, đức hồng y José Saraiva Martins, CMF, trưởng ban giáo đoàn xin phong thánh, chủ sự thánh lễ giỗ 3 năm của chị Lucy. Sau nghi thức thánh lễ ngài đă cống bố rằng ĐTC Benedictô 16, một cách ưu ái chấp thuận lời thỉnh nguyện từ đức giám mục Albino Mamede Cleto của giáo phận Coimbra dự phần bởi nhiều các giám mục tín hữu trên khắp thế giới, đă chuẩn chước 5 năm chờ (trước khi hồ phong thánh được bắt đầu) theo luật giáo hội( khoản 9 của Normae Sevandae) cho phép, chỉ 3 năm sau ngày qua đời của chị Lucy (được thế giới biết tới 1 trong 3 thị nhân tại Fatima), thủ tục điều tra phong thánh cấp giáo phận cho chị thể bắt đầu.”

 

Lời công bố này  niềm vui mừng cho chúng ta những người không những chỉ cầu nguyện  cho việc phong thánh cho chị Lucy được mở ra những cũng những người cầu làm việc để giúp truyền mệnh lệnh Fatima trong một thế giới thấm nhuần những   tưởng sai lạc rằng Fatima th́ không quan trọng lắm không c̣n cần thiết nữa.

Mở hồ phong thánh cho chị Lucy sẽ mang tới nhiều những chú ư về cuộc sống của chị từ đạo Công giáo trên toàn thế giới. Kết quả , chị Lucy, mặc dầu không c̣n tồn tại nơi dương gian này, sẽ tiếp tục chu toàn những sứ mệnh to lớn trao ban từ  Thiên Chúa qua Mẹ Fatima vào năm 1917,  khi Mẹ tỏ lộ với chị Lucy – “Thiên Chúa mong muốn dùng con để làm cho mọi người biết yêu mến Mẹ

 

Chuyện công bố liên quan tới mở hồ phong thánh cho chị Lucy ư nghĩa hơn nữa khi chúng ta để ư rằng trong cùng ngày hôm đó ṭa thánh Vatican cũng ra thông cáo việc sự  nghiêm ngặt hơn trong tiêu chuẩn xin phong thánh. quan thông tin báo chí ANSA tường thuật rằng Vatican sẽ báo cho các giám mục trên toàn thế giới nên nghiêm khắc hơn trong việc đề cử các ứng viên  để được phong thánh.

 

Một tập hồ 20 trang được trao tới ṭa thánh Vatican vào ngày 18/2/2008 sẽ yêu cầu các giám mục tỏ sự trung thực sự khó khăn hơntrong việc chấp nhận những thỉnh cầu để bắt đầu sự điều tra về đời sống của một vị thánh tương lai.

Bất cứ hồ nào được đề cử bởi một vị giám mục sẽ được duyệt xét bởi các vị lănh đạo tại ṭa thánh Vatican, các ngài sẽ quyết định xem vị ứng viên công trạng theo công nhận hợp lệ không. Nếu một người ứng viên xin được phong thánh xứng đáng, họ sẽ được  công bố tôi của Chúa”. Sau khi duyệt xét thêm, họ sẽ đuợc nâng lên hàng á thánh, đây bước cuối cùng trước khi được phong thánh.

 

Thông điệp Fatima kêu gọi chúng taCầu nguyện thiết tha cho Đức Thánh Cha”, chúng ta rất thể cho rằng những lời cầu nguyện của các tín hữu cho ĐTC Benedictô 16 đă ảnh hưởng lớn trong việc thể làm cho ĐTC quan tâm tới sự thỉnh cầu của các giám mục tín hữu trong viêc xin phong thánh cho chị Lucy.

 

Những kẻ thù của Mẹ thông điệp của Mẹ đă ra sức cố gắng để làm mọi sự thể tước đi, xóa bỏ làm mất uy tín của thông điệp Fatima. Những kẻ thù này đang hoạt động mạnh mẽ hơn sau sự qua đời của chị Lucy để phá hoại thanh danh của chị nữa. Tuy vậy, một lần nữa Mẹ đă can thiệp để tỏ cho các kẻ thù của Chúa Kitô biết chỉ Ngài thực sự thống trị.

 

Cám ơn Từ Mẫu, Mẹ Fatima của chúng con.

 

 Để hiểu biết thêm về đời sống của chị Lucy, một cuốn sách mới phát hành rất hay về chị Lucy được viết bởi nhà văn Mark Fellows (cũng tác giả cuốn sách, Fatima In Twilight), tựa đề Chị Lucia: Tông đồ của Mẹ Nhiễm Nguyên Tội”. Đuợc viết rất hay, dễ đọc, gồm chứa một tấm h́nh tuyệt đẹp bên trong.

 

Hồng Việt chuyển ngữ từ mang: www.fatima.org

 

(May 7, 2008)