CHƯƠNG 9

MẸ MARIA THỪA KẾ CÁC CÔNG NGHIỆP

CỦA CHÚA CỨU THẾ

 

      Các Thánh Sử không nói nhiều đến các việc huyền nhiệm Chúa Kitô đă làm trên Thánh Giá. Phần chúng ta, tín hữu Công Giáo, chỉ có thể đưa ra những ư nghĩ dè dặt dựa trên sự chính xác bất khả ngộ về Đức Tin. Trong số các mầu nhiệm được cho tác giả biết trong lịch sử này liên quan đến phần này của Khổ H́nh Cứu Chuộc là những lời cầu nguyện Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu trước khi nói ra Bảy Lời trên Thánh Giá. Tác giả gọi đó là lời cầu nguyện v́ được dâng lên Thiên Chúa Cha. Nhưng thực sự đó là Di Ngôn Chúa nói với tư cách là Người Cha đích thực và cực khôn ngoan di lại sản nghiệp cho gia đ́nh Chúa, tức là cho toàn thể nhân loại.

 Chúa Cứu Thế từ trên Thánh Giá đưa ra quyết định cuối cùng về các kho tàng đời đời, phân chia các kho tàng, chỉ rơ ai sẽ hợp pháp thừa kế, những ai bị mất quyền thừa hưởng gia nghiệp. Chúa nói rơ nguyên do mà một người được thừa hưởng gia tài của Chúa, cũng như nguyên do mà một người mất quyền thừa kế. Chúa Giêsu đă làm tất cả mọi việc này trong hiệp thông với Thiên Chúa Cha, với tư cách Thiên Chúa Tối Cao và Đấng Phán Xét vô cùng công bằng đối với mọi thụ tạo. Các mầu nhiệm về tiền định đời đời đối với các thánh và về những kẻ thấy trước bị luận phạt được nhắc lại trong Di Ngôn này. Chỉ một ḿnh Mẹ Maria rất thánh hiểu di chúc này v́, thêm vào với việc Mẹ Maria được thông hiệp các hành động của linh hồn cực thánh Chúa Kitô, Mẹ là Vị Thừa Kế toàn quyền mọi thụ tạo. Mẹ Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, là Người thừa hành Di Chúc Chúa trối lại. Chúa Con đặt mọi sự trong tay Mẹ, y như Thiên Chúa Cha đă kư thác toàn thể mọi thụ tạo nơi Chúa Con. Mẹ Maria thi hành thánh ư Chúa, phân phát mọi kho tàng ân sủng thuộc công nghiệp vô cùng của Thiên Chúa làm người và là Con của Mẹ.

 Sự hiểu biết này được ban cho tác giả như là phần chính lịch sử này để ca tụng Mẹ Maria và để các người tội lỗi có thể chạy đến với Mẹ, Đấng là Quản Lư các kho tàng công nghiệp đă được Chúa Cứu Thế giành được nơi Thiên Chúa Cha hằng hữu. Mọi ơn cứu giúp phù trợ đều được kư thác nơi Mẹ Maria để Mẹ phân phát theo ḷng nhân từ đại lượng bao la.

 Khi Thánh Giá được dựng lên, Ngôi Lời Nhập Thể chịu treo lên bằng ba chiếc đanh xuyên qua tay chân. Trước khi nói ra Bảy Lời, Chúa Kitô âm thầm cầu nguyện với Thiên Chúa Cha:

 ”Lạy Cha và Thiên Chúa hằng hữu của Con, từ Thánh Giá này Con tuyên xưng và tôn vinh danh Cha, Con dâng lên Cha của lễ chúc tụng trong Cuộc Khổ H́nh Tử Nạn của Con. Do sự kết hợp với Thiên Tính, Cha đă nâng nhân tính của Con lên địa vị cực cao quí, địa vị Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, Đấng được xức dầu bằng Thiên Tính của Cha. Con tuyên xưng Cha v́ muôn vàn hồng ân và vinh quang tột đỉnh cao sang, mà ngay từ giây phút đầu tiên Con nhập thể, Cha đă hiệp thông với nhân tính của Con, và v́ từ thuở đời đời Cha đă kư thác cho Con toàn quyền thống trị vũ trụ vạn vật cả về ân sủng và tự nhiên. Cha đă phong cho Con là Chúa cả trời đất (Mt 28:18), mặt trời, mặt trăng, các tinh tú; lửa và gió, đất và biển, mọi sinh động vật và bất động vật ở đó. Cha đă trao cho Con cai quản các mùa, ngày và đêm, với hoàn toàn đầy đủ quyền là Chúa và sở hữu theo ư Con. Cha đă đặt Con là Thủ Lănh, là Vua và Chúa các thiên thần và loài người (Ephesô 1:21), cai quản lănh đạo tất cả, trừng phạt kẻ dữ, thưởng người lành (Gioan 5:22). Cha đă cho Con quyền thống trị an bài mọi sự từ trời cao tới đáy sâu thẳm hoả ngục (Kh 20:1). Cha đă đặt trong Tay Con quyền tha tội đời đời cho nhân loại, các dân tộc, các quốc gia, mọi lănh thổ, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo. Đối với những người đáng được hưởng hồng ân và vinh quang của Cha, Cha đă đặt Con là Đấng Bào Chữa,  Đấng Cứu Chuộc và Đấng Tôn Vinh, Chúa cả vũ trụ và toàn thể nhân loại, Chúa sự sống và sự chết, Chúa của Giáo Hội, mọi kho tàng Giáo Hội, mọi luật lệ và ân sủng. Lạy Cha của Con, Cha đă kư thác tất cả trong tay Con, tùy thuộc thánh ư và quyết định của Con, v́ vậy Con tuyên xưng, chúc tụng tôn vinh thánh danh Cha.”

 “Lúc này, ngay giây phút này, lạy Chúa và Cha hằng hữu, khi Con từ trần thế trở về bên hữu Cha qua cái chết trên Thánh Giá này, qua đó Con hoàn thành nhiệm vụ cứu độ nhân loại đă được Cha trao phó, Con ước ao cũng Thánh Giá này sẽ là ngai toà công thẳng và ḷng thương xót của Cha Con Ta. Chịu đóng đanh vào Thánh Giá, Con muốn xét xử những người mà Con ban mạng sống Con cho họ. Sau khi chứng minh trường hợp của Con, Con muốn phân phát các kho tàng ân sủng của việc xuống trần gian, Khổ H́nh Tử Nạn cho các người công chính, cho những kẻ bị trầm luân theo từng nguời xứng với hành động yêu mến hoặc thù ghét của họ. Con đă t́m giành được mọi người, mời gọi họ cùng chia sẻ t́nh thân hữu và ân sủng của Con. Ngay từ giây phút đầu tiên nhập thể, Con đă không ngừng vất vả v́ họ. Con đă chịu mọi thiếu thốn, vất vả, sỉ nhục, chửi rủa, đánh đập, đội măo gai, và bây giờ Con chịu cái chết cay đắng tột cùng trên Thánh Giá. Con tha thiết nài xin ḷng nhân từ vô cùng của Cha đổ xuống trên mọi người. Con đă chờ đợi trong cầu nguyện, nhịn đói, đi đó đây rao giảng cho họ con đường sống đời đời. Về phần Con, Con đă t́m kiếm hạnh phúc chắc chắn vĩnh cửu cho mọi người, Con đă giành được hạnh phúc đó cho họ, không trừ một ai. Con đă thiết lập xây đắp luật ân sủng, thiết lập cách vững chắc và vĩnh cửu Giáo Hội mà trong đó mọi con cái loài người có thể được cứu độ.”

 ”Lạy Thiên Chúa và Cha của Con, trong sự hiểu biết và thấy trước mọi việc của Cha Con Ta, Cha Con Ta biết rằng không phải tất cả mọi người đều muốn nhận Ơn Cứu Chuộc đời đời v́ có những kẻ ác tâm cố t́nh phản loạn. Những kẻ phản loạn đó không sẵn sàng đón nhận ḷng thương xót của Cha Con Ta và đường lối Con đă mở cho chúng qua những vất vả cực nhọc, cuộc sống và cái chết của Con. Trái lại chúng chọn theo con đường tội lỗi dẫn tới trầm luân đời đời. Lạy Cha và Chúa của Con, Cha là Đấng Công Chính, phán xét của Cha vô cùng công bằng (Tv 68:137). Cha đă đặt Con là Đấng Phán Xét người sống, kẻ chết, người lành và kẻ dữ (Cv 10:3). V́ thế, thật là chính đáng khi Con thưởng cho các người lành v́ đă phụng sự và theo Con; luận phạt những kẻ tội lỗi v́ chúng cố t́nh ngoan cố; các người công chính được chia sẻ công nghiệp của Con; các kẻ ác độc bị truất khỏi quyền thừa hưởng gia nghiệp mà chúng khước từ nhận lănh. Lạy Cha hằng hữu, v́ vậy bây giờ, nhân danh Cha và Con, và để tôn vinh Cha, Con lập Di Ngôn cuối cùng theo ước nguyện nhân tính của Con, mà ước nguyện này hợp với thánh ư đời đời của Cha.”

 

 “Trước nhất được kể đến là Mẹ Maria cực trinh khiết của Con, Người đă cho Con thân xác loài người, Con ủy nhiệm thánh mẫu Maria là Nữ Thừa Kế duy nhất và toàn quyền mọi đặc ân tự nhiên, thánh sủng và vinh quang vốn là của Con. Thánh mẫu Maria sẽ là Nữ Chúa các thiên thần và cả loài người, có toàn quyền làm chủ thống trị, truyền tất cả các thiên thần và loài người phải phục vụ và vâng lời Người. Các ma quỉ sẽ phải kính sợ, vâng phục Người. Mọi tạo vật không có lư trí, các tầng trời, các tinh tú, các vệ tinh, mọi thứ cùng với mọi sinh vật, mọi loài chim, mọi thú vật sinh sống trong đó sẽ vâng phục thánh mẫu Maria và nhận Người là Nữ Chúa, chúc tụng tôn vinh Người cùng với Con. Con cũng ước muốn Mẹ Maria của Con là Đấng Quản Thủ Phân Phát mọi kho tàng trên trời dưới đất. Bất cứ điều ǵ thánh mẫu Maria ban hành, sắp đặt, trong Giáo Hội cho các con cái của Con là cả loài người, đều sẽ được Thiên Chúa Ba Ngôi phê chuẩn. Bất cứ điều ǵ Người xin cho nhân loại ngay bây giờ, sau này và măi măi muôn đời, Ba Ngôi Thiên Chúa Chúng Ta sẽ thuận theo ư và các ước nguyện của Người.”

 “Con ấn định các tầng trời cực cao là nơi ở được dành riêng vĩnh cửu cho các thiên thần hằng vâng theo thánh ư Cha. Con ước muốn các thiên thần vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, được chiêm ngưỡng nhan thánh và hưởng t́nh yêu thương vô cùng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Con quyết định rằng các thiên thần nhận Mẹ Maria của Con là Nữ Vương, là Nữ Chúa chính thống. Các thiên thần phục vụ, tháp tùng, chăm sóc Người, đỡ Người trên tay mọi nơi mọi lúc, vâng phục mọi điều Người muốn ban hành và truyền lệnh.”

 ”Con xua đuổi và loại trừ các ma quỉ, bọn phản nghịch chống lại thánh ư trọn lành của Chúng Ta, ra khỏi ơn được nh́n thấy và ở với Chúng Ta. Con luận phạt chúng phải chịu sự khinh ghét của Chúng Ta, vĩnh viễn không được hưởng t́nh thương và vinh quang Thiên Chúa Chúng Ta, không được thấy thánh mẫu Maria của Con, không được thấy các thánh và các bạn hữu của Con là những người công chính. Con chỉ định và buộc chúng đời đời phải ở tại nơi xa cách vô cùng ngai toà Thiên Chúa, nơi đó là hoả ngục, nơi đầy dẫy những kinh hoàng tối tăm (Juda 6). Con quyết định đây là phần số và sản nghiệp mà chúng đă chọn trong sự kiêu ngạo ngoan cố chống lại Thiên Chúa và các quyết định của Thiên Chúa. Trong nơi tối tăm đời đời đó chúng sẽ bị hành hạ bởi ngọn lửa không bao giờ tắt.”

 “Theo thánh ư Con, Con kêu gọi tuyển lựa những người công chính, những người được tiền định, tách họ ra khỏi những đám đông vô số giữa loài người. Nhờ ân sủng của Con, những người này bắt chước, thi hành thánh ư và tuân giữ luật thánh của Con. Kế sau thánh mẫu Maria cực trinh khiết, Con chỉ định những người này là thừa kế mọi mầu nhiệm, mọi ân sủng, mọi kho tàng bí tích; thừa kế các mầu nhiệm tiềm ẩn trong Sách Thánh; thừa kế ḷng khiêm nhượng, hiền lành trong ḷng của Con. Họ thừa kế các thánh đức Tin, Cậy, Yêu Mến, đức khôn ngoan, công chính, bền vững và thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các đặc ân của Con. Những người này thừa kế Thánh Giá, các vất vả cực nhọc, bị xúc phạm, nghèo khó và trần truồng của Con. Đây sẽ là phần sản nghiệp của những người đó ở đời sống hay chết này. Con kư thác cho họ những thử thách Con đă chọn cho chính Con ở đời này làm bảo đảm yêu thương. Để họ có thể vui vẻ vượt qua các thử thách đó, Con hứa ban cho họ ơn bảo trợ, giúp đỡ, chỉ dẫn, những ơn đặc biệt và sự trợ giúp quyền năng, các ân sủng và ơn tha thứ, tùy theo hoàn cảnh và mức độ yêu mến của từng người. Con hứa là Người Cha, Người Anh, và Người Bạn của họ. Họ sẽ là con cái được tuyển chọn yêu thương của Con, v́ thế Con cho họ là những người thừa kế vô hạn định mọi công nghiệp và kho tàng của Con. Con ước mong tất cả những người này sẵn sàng mau mắn hưởng các kho tàng của Giáo Hội và các Bí Tích; để, nếu họ lỡ mất t́nh yêu thương của Con, họ sẽ có thể hồi phục và giành lại được mọi ân sủng nhờ Máu thanh tẩy của Con.”

 “Lời thánh mẫu Maria của con và các thánh cầu bầu sẽ được rộng mở cho mọi người. Thánh mẫu của Con sẽ nhận tất cả những người đó là con, che chở và ǵn giữ họ như của riêng Người. Các thiên thần sẽ bảo vệ, hướng dẫn, che chở và mang họ trên tay để họ khỏi vấp ngă; mà nếu té ngă, họ sẽ được các thiên thần giúp chỗi dậy” (Tv 90:11-12).

 “Con cũng ước nguyện rằng các người công chính, được tuyển chọn sẽ đứng cao trên những kẻ bị trầm luân đời đời và ma quỉ. Các kẻ thù của Con sẽ khiếp sợ và vâng lệnh họ. Tất cả mọi thụ tạo có lư trí và không có lư trí sẽ phải vâng phục họ. Mọi ảnh hưởng của các tầng trời, các thiên thể sẽ ưu đăi và cho họ sự sống. Trái đất và mọi thú vật ở đó sẽ nâng đỡ, phục vụ họ v́ họ là con cái và bạn hữu của Con (1 Cor. 3:22, Kn 16:24), mọi ân phúc của họ sẽ là sương mai trên trời và hoa trái trên mặt đất (Stk 27:28). Con ước ao ban cho những người đó niềm hoan lạc (Cn 8: 31) và truyền thông các bí mật của Con; sống với họ trong Giáo Hội chiến đấu dưới h́nh Bánh Rượu làm bảo chứng nồng nàn bất khả ngộ về hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu đă được hứa cho họ. Con làm cho các người công chính trở nên những người dự phần, là thừa kế hạnh phúc vinh quang vĩnh cửu của Con, để họ có thể cùng hưởng hạnh phúc và vinh quang vĩnh cửu trên trời.”

 “Con đồng ư rằng những kẻ thấy trước bị trầm luân đời đời (mặc dầu chúng được tạo dựng để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Chúng Ta, nhưng chúng cố t́nh khước từ), sẽ được cho phép sở hữu làm phần thừa kế là nhục thể và thị dục (Gioan 1:2-16), ḷng kiêu ngạo và mọi hiệu lực của nó. Chúng ăn bụi đất mà thoả măn với của cải giàu sang, những mơ ảo trụy lạc và khoái lạc xác thịt, mọi sự phù vân và ḷng tự phụ của người đời. Chúng vất vả để có được những thứ đó; chúng sử dụng mọi khả năng, mọi đặc ân và thánh sủng Chúng Ta ban cho chúng vào những thứ đó. Chúng có toàn quyền tự do chọn sự lừa dối, khinh thường chân lư Con đă dạy trong Thánh Luật (Rom 2:8). Chúng khước từ luật lệ Con ghi khắc trong trái tim chúng và các điều được ân sủng của Con soi dẫn. Chúng khinh miệt mọi giáo huấn và ân phước Con ban, mà nghe theo lời các kẻ thù của Con và của chúng. Chúng chấp nhận những lừa dối, yêu mến của cải phù vân (Tv 4:3), chúng làm những việc trái đức công bằng. Chúng theo đuổi cao vọng, t́m kiếm thoả măn trong việc phục thù, đàn áp người nghèo khó, hạ nhục người công chính, giễu cợt người đơn sơ hiền lành vô tội, cố gắng tự đề cao và ước ao được làm cho cao hơn mọi cây ṭng bá xứ Libanon theo những luật lệ bất công (Tv 36:35).

 “V́ chúng chống lại ḷng nhân từ linh thánh của Chúng Ta, vẫn ĺ lợm trong ác tâm, chối bỏ các quyền lợi là “con” đă được Con làm cho chúng xứng đáng được hưởng, Con truất chúng khỏi quyền thân hữu và vinh quang của Con. Như Abraham đă tách rời các con của người nô lệ, dành một phần sản nghiệp cho họ và dành phần chính tài sản cho Isaac, con của người phụ nữ tự do Sarah (Stk 25:5), Con để sang một bên những quyền hưởng thừa kế sản nghiệp của Con, ban cho chúng những của cải nhất thời chính chúng đă chọn; tách rời chúng ra khỏi những người được ở với Chúng Ta, với thánh mẫu Maria của Con, với các thiên thần và các thánh. Con luận phạt chúng trong lửa hoả ngục đời đời cùng ở với Lucifer và ma quỉ, những kẻ mà chúng đă tự do phục vụ. Con truất khỏi chúng hy vọng được giảm bớt án phạt đời đời. Lạy Cha của Con, đây là bản án Con tuyên phạt với tư cách là Thủ Lănh, là Đấng Phán Xét nhân loại và các thiên thần (Eph. 4:15, Col. 2:10), đây là Di Chúc được thiết lập vào lúc Cái Chết của Con, đây là hiệu lực Ơn Cứu Độ, từ đó mọi người sẽ được thưởng xứng đáng theo việc họ làm theo sự khôn ngoan khôn lường và trong sự công bằng công chính vô cùng nghiêm khắc của Cha” (2 Tim. 4:8).   Lời cầu nguyện của Chúa Kitô từ trên Thánh Giá dâng lên Thiên Chúa Cha hằng hữu được niêm phong và kư thác nơi Trái Tim Mẹ Maria, để nhờ lời cầu bầu và sự lo lắng săn sóc của Mẹ, lời Di Chúc đó, đến đúng thời điểm được thực hiện nơi Giáo Hội. Di Chúc này đă được chuẩn bị và hoàn hảo do sự quan pḥng vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, mà trong Ngài mọi quá khứ và tương lai luôn luôn là một với hiện tại.