CHƯƠNG 11

CHÚA KITÔ PHỤC SINH


 

 Mặc dầu bị bao bọc giữa muôn nỗi buồn phiền, Mẹ Maria luôn theo dơi và chu toàn sứ mệnh trong mọi biến cố. Chúng ta nhớ sau khi táng xác cực thánh Chúa Kitô, Mẹ Maria trở lại Nhà Tiệc Ly cùng với thánh Gioan, các bà Maria, và những phụ nữ khác đă theo Chúa Kitô từ Galilea. Tại pḥng Tiệc Ly, Mẹ Maria khiêm nhượng cảm tạ tất cả các bà và thánh Gioan v́ đă kiên tŕ ở với Mẹ suốt Cuộc Khổ H́nh của Con cực yêu dấu cho tới giờ phút này. Nhân danh Chúa Kitô, Mẹ hứa với các vị này phần thưởng v́ đă kiên tŕ theo Chúa. Tất cả các bà này cùng với thánh Gioan cảm tạ Mẹ, hôn tay Mẹ, xin Mẹ chúc lành, cũng xin Mẹ nghỉ ngơi ăn uống đôi chút. Mẹ Maria nói: “Sự nghỉ ngơi và niềm an ủi của tôi sẽ phải là thấy Chúa Con tôi từ cơi chết sống lại. Các bạn thân yêu, các bạn hăy ăn uống, nghỉ ngơi theo nhu cầu các bạn, trong khi tôi tĩnh tâm một ḿnh với Con tôi.” Tại pḥng riêng, Mẹ Maria chiêm niệm các việc làm của linh hồn Chúa Giêsu sau khi rời khỏi xác cực thánh. Mẹ Maria biết linh hồn cực thánh Chúa Kitô, kết hợp với Thiên Tính, xuống Lâm Bô giải thoát các Thánh Tổ khỏi nơi các ngài bị cầm giữ từ khi người công chính đầu tiên chết trong trông chờ ngày Chúa Cứu Thế đến.

 Nhờ sự hiện diện của linh hồn cực thánh Chúa, nhà tù tăm tối này biến thành thiên đàng chan ḥa ánh sáng huy hoàng kỳ diệu. Linh hồn các thánh ở Lâm Bô được nh́n thấy rơ ràng Thiên Tính của Chúa Cứu Thế. Chỉ trong giây phút, các thánh Tổ và các thánh chuyển từ t́nh trạng mỏi ṃn ngóng đợi sang t́nh trạng chiếm hữu vinh quang, từ tối tăm ra sáng láng rực rỡ. Tất cả các ngài đều nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế đích thực, đă dâng lên Chúa lời tạ ân chúc tụng: “Con Chiên đă bị giết xứng đáng nhận quyền năng và Thiên Tính, sự khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và phúc lộc. Lạy Chúa, Chúa đă cứu chuộc chúng con trong máu Chúa, chúng con thuộc mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi sắc dân, mọi quốc gia, Chúa làm cho chúng con trở thành vương tước và tư tế của Thiên Chúa, và chúng con sẽ thống trị trái đất (Kh 5: 9-12). Lạy Chúa, Chúa là sức mạnh, là quyền thống trị, là vinh quang trong mọi việc Chúa làm.” Kế đó, Chúa Cứu Thế ra lệnh cho các thiên thần đem tất cả các linh hồn nơi luyện ngục tới. Trong phần khởi đầu Ơn Cứu Chuộc, các linh hồn trong luyện ngục, lúc này, được Chúa Cứu Thế tha hết mọi h́nh phạt, được tôn vinh cùng với linh hồn những người công chính khác, được nh́n thấy Thiên Chúa. Như thế, ngày hôm đó sự hiện diện của Vua trời đất đă giải phóng hết các tội nhân trong các nhà tù lâm bô và luyện ngục. Linh hồn cực thánh Chúa Kitô ở Lâm Bô khoảng từ lúc chín giờ rưỡi (bảy giờ ngày nay) tối ngày thứ Sáu cho tới ba giờ (sáu giờ) sáng ngày Chúa Nhật tiếp theo. Lúc này Chúa Cứu Thế trở lại mồ thánh với tư cách là Chúa khải hoàn của các thiên thần và các thánh. Các thánh được Chúa cứu khỏi lâm bô và luyện ngục là những chiến lợi phẩm trong chiến thắng vinh quang của Chúa. 

Các thiên thần, canh giữ mồ thánh, thờ lạy xác cực thánh Chúa Cứu Thế. Một số thiên thần, vâng lệnh Mẹ Maria, đă gom hết các thánh tích máu cực châu báu Con cực thánh Mẹ đổ ra, những mảnh da thịt bị xé nát bắn tung tóe, những sợi râu tóc bị bứt ra khỏi mặt và đầu, và bất cứ thứ ǵ khác thuộc về sự toàn vẹn thân xác cực thánh Chúa. Mẹ Maria đă ân cần lo lắng đến các thánh tích này. Những thiên thần được chỉ định bảo quản các thánh tích vui mừng v́ đặc ân này.

 Các thánh tổ và toàn thể các thánh được cứu khỏi Lâm Bô và Luyện ngục chiêm bái Thánh Thể Chúa Cứu Thế y nguyên thương tích, rách nát, không c̣n h́nh hài nguyên vẹn. Nh́n thấy h́nh hài Chúa tan nát như thế, các Thánh Tổ và toàn thể các thánh thờ lạy Chúa Cứu Thế. Các ngài lại tuyên xưng Chúa Cứu Thế là Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đă gánh mọi bất toàn, thống khổ của nhân loại (Is 53:4), đền đáp dư thừa mọi nợ nần nhân loại mắc, thỏa măn những điều mà chính chúng ta phải trả đối với phép công thẳng của Thiên Chúa Cha hằng hữu. Trên thân xác tan nát của Chúa Cứu Thế, Nguyên Tổ Adong và Evà nh́n thấy sự tàn phá gây ra do tội ông bà không vâng lời, sự tàn phá đó cần đến linh dược vô giá là ḷng nhân từ thương xót vô cùng của Chúa Cứu Thế. Khi nguyên tổ Adong và Evà cảm thấy các hiệu lực Ơn Cứu Chuộc sung măn trong vinh quang linh hồn, ông bà lại tạ ân Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Thánh trên hết mọi đấng thánh, Đấng đă thực hiện Ơn Cứu Chuộc cách vô cùng khôn ngoan.

 Kế đến, trước mặt tất cả các thánh, qua phục dịch của các thiên thần, tất cả mọi thánh tích, đă được các thiên thần thâu góp và bảo toàn nguyên vẹn, lại kết hợp với thân xác cực thánh Chúa Cứu Thế. Cùng lúc đó linh hồn Chúa kết hợp lại với thân xác, đem lại cho thân xác cực thánh sự sống và vinh quang đời đời. Thay v́ những tấm khăn và dầu thơm mà trong đó xác cực thánh được tẩm liệm mai táng, thân xác Chúa lúc này được mặc cho bốn ân quang là: tính trong suốt, bất khả bị tổn thương, lanh lẹ và vô h́nh (Gioan 19:40).

 Các ân quang này đều thuộc về thân xác cực thánh Chúa Giêsu ngay từ giây phút đầu tiên bẩm thai. Từ giây phút đầu tiên làm người, linh hồn cực thánh Chúa Giêsu đă được vinh quang và toàn thể nhân tính Chúa đă được kết hợp với Thiên Tính. Khi Chúa Phục Sinh, các ân quang này được để cho hoạt động đúng mức độ hợp với vinh quang linh hồn Chúa Cứu Thế và thích đáng kết hợp với Thiên Tính. Chúng ta không thể hiểu, không thể mô tả vinh quang linh hồn cực thánh Chúa Kitô bằng ngôn từ hoặc bằng những khuôn mẫu chúng ta có. Ánh sáng vốn sẵn có từ Thân Xác Chúa chiếu ra vượt qua mọi thứ ánh sáng khác, như ban ngày vượt quá bóng đêm, như ánh sáng của muôn vạn mặt trời so với ánh sáng một ngôi sao. Tất cả mọi vẻ đẹp của toàn thể thụ tạo gom chung lại cũng vẫn hết sức xấu xí nếu so với vẻ đẹp nơi thân xác Chúa. Sự tuyệt hảo của các ân quang này trong Việc Phục Sinh c̣n vượt quá xa vinh quang khi Chúa hiển dung trên núi Tabor hoặc những lần khác được kể trong lịch sử này. Trong các dịp đó Chúa chỉ nhận vinh quang tạm thời v́ những mục đích đặc biệt, c̣n bây giờ Chúa nhận vinh quang toàn vẹn đời đời.

 Do tính chất bất khả đả thương, thân xác Chúa trở nên vô địch đối với tất cả mọi sức mạnh thụ tạo. Không một sức mạnh nào có thể làm chuyển động hoặc thay đổi được Chúa. Do tính nhẹ nhàng vô h́nh, bản chất nặng nề vật chất được tinh khiết hoá vô cùng nên thân xác Chúa có thể xuyên qua các chất khác. Tính nhẹ nhàng cũng giải phóng thân xác Chúa Cứu Thế khỏi trọng lượng và sự chậm chạp thể chất. Tính nhẹ nhàng nơi thân xác Chúa vượt xa tính nhanh lẹ của các thiên thần vốn không có thân xác, trong khi đó Chúa có thể đi đây đó mau lẹ hơn các thiên thần, như được thấy khi Chúa hiện ra với các thánh Tông Đồ và nhiều dịp khác nữa. Các thương tích thánh, đă từng làm cho h́nh hài Chúa không c̣n như trước, bây giờ ánh sáng từ dấu thánh nơi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn chiếu ra rực rỡ chói lọi. Hào quang rực rỡ từ các thương tích này làm tăng thêm vẻ đẹp đẽ tuyệt vời của Chúa. Bây giờ Chúa Cứu Thế ra khỏi mồ trong vinh quang trọn vẹn và huy hoàng thiên đàng.

 Trước mặt tất cả các Thánh Tổ và các thánh, Chúa Cứu Thế hứa cho mọi người sống lại trong thân xác riêng từng người. Hơn nữa, Chúa c̣n hứa cho mọi người được hưởng vinh quang như Chúa, nhờ hiệu lực việc Chúa Phục Sinh. Để tỏ ḷng khao khát và là lời hứa bảo đảm cho mọi người được sống lại, Chúa Cứu Thế truyền cho linh hồn nhiều vị thánh hiện diện kết hợp lại với thân xác và sống lại vĩnh cửu. Lập tức thánh lệnh này được thi hành, thân xác các thánh đó đă sống lại và được hưởng trước mầu nhiệm này (Mt 27:52). Trong số các thánh này là thánh Anna và Gioakim, song thân Mẹ Maria; thánh Giuse, phu quân trinh khiết Mẹ; nhiều thánh Tổ mà các vị này đă đặc biệt nổi bật về đức tin, ḷng ước mong tha thiết trông đợi và cầu xin cho việc Ngôi Lời nhập thể. Chúa cho thân xác các vị này được hưởng trước sự sống lại vinh quang để thưởng cho ḷng khao khát của các ngài. 

Từ pḥng tĩnh tâm nơi Nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria thấy và tham dự hết mọi mầu nhiệm này. Cùng lúc linh hồn cực thánh Chúa Kitô trở lại đem sự phục sinh cho thân xác Chúa, niềm hân hoan trong linh hồn vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, vốn bị hạn chế ḱm hăm như được nói trong chương trước, lúc này lại chảy tràn ngập thân xác tinh tuyền của Mẹ. Hiệu lực niềm hân hoan này tuôn chảy quá sức mănh liệt đến mức Mẹ Maria đă lập tức từ đau buồn đổi sang hân hoan vui mừng, từ đau đớn sang hoan lạc, từ ưu sầu thành vui vẻ hạnh phúc. Cũng chính lúc này Thánh Sử Gioan bước vào pḥng Mẹ để an ủi Mẹ như ngài đă thi hành sáng hôm trước; bất ngờ, thánh Gioan thấy Mẹ Maria trong ánh huy hoàng vinh quang khác hẳn với trước đó khi mà ngài không nhận ra Mẹ. Ngài kết luận Chúa đă sống lại, v́ Thánh Mẫu thay đổi hoàn toàn như vậy.

 Trong niềm vui mới này và dưới ánh sáng thị kiến siêu nhiên, Mẹ Maria bắt đầu chuẩn bị đón Chúa Cứu Thế tới thăm, chắc là ngay lúc này. Ngay khi Mẹ dâng lên những ca vịnh chúc tụng và cầu nguyện, Mẹ cảm thấy trong chính Mẹ niềm hoan lạc thần linh mới, vượt hơn niềm vui lúc đầu rất xa, đối xứng lạ lùng với những phiền năo đau khổ Mẹ phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Đặc ân mới này khác hẳn và đáng ca tụng hơn nhiều so với các niềm vui chảy tự nhiên từ linh hồn sang thân xác Mẹ. Hơn nữa, Mẹ Maria nhận thấy trong chính Mẹ hiệu lực thứ ba khác lạ hơn, gồm những đặc ân mới của Thiên Chúa.

 Khi Mẹ Maria đang chuẩn bị như thế, Chúa Cứu Thế đă phục sinh vinh quang hiện ra với Mẹ, có toàn thể các thánh và các thánh Tổ đi theo. Mẹ Maria, Đức Nữ Vương đời đời khiêm tốn, sấp ḿnh thờ lạy Thiên Chúa Con Mẹ. Chúa Giêsu nâng Mẹ lên và ôm Mẹ. Trong sự hiệp thông này, Mẹ Maria hưởng hồng ân đặc biệt mà chỉ một ḿnh Mẹ có thể được hưởng v́ vô nhiễm nguyên tội và không t́ vết cá nhân. Mặc dầu đây không phải là đặc ân vĩ đại nhất trong các đặc ân Mẹ Maria được hưởng, Mẹ đă không thể nào nhận lănh những đặc ân đó mà không chết, nếu không được Chúa làm cho mạnh sức. Đặc ân này là thân xác vinh quang của Con Mẹ kết hợp mật thiết với thân xác cực trinh khiết Mẹ. Chúa thấu vào Mẹ hoặc Mẹ tan biến trong Chúa, như khi trái cầu pha lê hút vào trong đó ánh sáng mặt trời và rực rỡ trong ánh sáng của nó. Linh hồn Mẹ Maria đă đạt tới hiểu biết những mầu nhiệm cao siêu nhất. Giữa các mầu nhiệm này, Mẹ nghe tiếng Chúa nói với Mẹ: “Hỡi Mẹ yêu dấu của Con, hăy lên cao hơn nữa!” (Lc 18:10). Do quyền lực của lời này, Mẹ Maria được hoàn toàn biến h́nh và nh́n thấy Thiên Chúa trực diện, trong đó Mẹ thấy rơ ràng sự an nghỉ và phần thưởng cho mọi nỗi thống khổ vất vả của Mẹ. Chỉ có im lặng là thích hợp ở đây, v́ lư luận và ngôn từ đều hoàn toàn không đủ để hiểu hoặc diễn tả những ǵ trải qua trong Mẹ Maria suốt thời gian thị kiến cao quí nhất này. Chúng ta cùng nhau mừng ngày hôm nay trong hoan hỉ, chúc tụng, cảm tạ, yêu mến và khiêm tốn về những điều Mẹ Maria trong khi đó đă đạt được cho chúng ta, để chúc mừng vinh quang và niềm vui của Mẹ. 

 Suốt nhiều tiếng đồng hồ, Mẹ Maria tiếp tục hưởng bản tính Thiên Chúa cùng với Con cực thánh Mẹ, dự phần chiến thắng vinh quang của Chúa như Mẹ đă chia sẻ những cực h́nh thống khổ. Kế đó cũng những mức độ tương tự, Mẹ Maria rời khỏi thị kiến, sau cùng Mẹ thấy chính Mẹ tựa vào cánh tay phải của Chúa, được hân hoan vui vẻ theo những cách khác do quyền năng Thiên Chúa (Cv 2:6). Mẹ Maria truyện tṛ vô cùng ngọt ngào với Con cực thánh về các mầu nhiệm Cuộc Khổ H́nh và Vinh Quang của Chúa, Mẹ lại được ngây ngất say sưa trong yêu thương bác ái. Tất cả mọi thứ, mà một thụ tạo có thể tiếp nhận, đă được phong ban cho Mẹ Maria trong dịp này. Thiên Chúa đền bù những thống khổ mà Mẹ Maria cực trinh trong và vô nhiễm nguyên tội đă phải trải qua trong khi chia sẻ các đau đớn buồn phiền trong Cuộc Khổ H́nh Cứu Chuộc.

 

LỜI MẸ MARIA

 Mỗi đặc ân được Chúa gia tăng cách tương xứng nơi một người, khi người đó, trong t́nh trạng ân sủng, làm một việc hết sức tầm thường ít đáng công phúc nhất, cho dù việc đó chỉ là lượm một cọng rác hoặc cho người khác một ly nước v́ yêu mến Chúa (Mt 10:42). Chúa ân thưởng gia tăng sự trong sáng trội vượt hơn ánh sáng mặt trời nhiều lần và tăng thêm t́nh trạng thánh sủng. Người ta nhận được ơn gia tăng tính bất khả chấn động giúp thoát xa t́nh trạng sa đọa, khỏi tính chất bất toàn dễ thay đổi của loài người. Chúa cũng ban ơn gia tăng tính chất vô h́nh giúp người ta có khả năng xuyên thấu, vượt qua mọi thứ có sức đề kháng. Chúa cũng ban ơn gia tăng tính chất nhanh nhẹn vượt hơn mọi hoạt động của loài chim, của gió, và tất cả mọi thứ hoạt động khác.

 Từ sự gia tăng các đặc ân ban cho thân xác, con sẽ hiểu việc tăng thêm các đặc ân cho linh hồn. Mọi đặc ân ban cho thân xác đều phát xuất từ các đặc ân ban cho linh hồn cách thích hợp. Trong thị kiến siêu nhiên một người đạt được tri thức tường tận bản tính và sự trọn lành của Thiên Chúa hơn các tiến sĩ và các nhà thông thái trong Giáo Hội. Ơn hiểu biết, hoặc chiếm hữu Thiên Chúa, được gia tăng cũng cách như thế. Ơn này cao quí hơn tất cả mọi thứ cao quí và của cải mà người ta sở đắc. Ơn đạt được kết quả là đặc ân thứ ba ban cho linh hồn để bằng t́nh yêu người ta làm những việc nhỏ bé nhất.