CHƯƠNG 12

CHÚA KITÔ VỀ THIÊN ĐÀNG

 

 Một vài ngày trước khi Chúa Giêsu về Thiên Đàng, Mẹ Maria được thị kiến Thiên Chúa Cha hằng hữu và Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa ngự trên ngai uy nghi, các đạo binh thiên thần vây quanh phụng thờ. Khi đó Ngôi Lời Nhập Thể lên ngự trên ngai cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Trong niềm tôn kính sâu thẳm nhất, Mẹ thờ lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, mà Thiên Chúa Ngôi Hai làm người là Con của Mẹ. Thiên Chúa Cha hằng hữu truyền cho hai Tổng Lănh thiên thần đến mời Mẹ Maria. Hai Tổng Lănh thiên thần kính cẩn thông đạt cho Mẹ thánh ư Thiên Chúa Cha. Mẹ chỗi dậy với ḷng khiêm tốn, khoan ḥa và tôn thờ cực kỳ sâu thẳm. Được các thiên thần hộ vệ, Mẹ Maria lại phủ phục trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha hằng hữu nói với Mẹ Maria: “Hỡi Ái Nữ yêu dấu, Con hăy lên cao hơn!” (Lc 14:10). Do hiệu lực lời Thiên Chúa Cha, Mẹ Maria được nâng lên bên hữu Chúa Cứu Thế. Các thần thánh sửng sốt ngỡ ngàng khi thấy một thụ tạo được tôn vinh lên địa vị như thế. Các thần thánh, được làm cho hiểu mầu nhiệm và sự chính đáng trong mọi việc của Đấng Tối Cao, đă dâng lời chúc tụng ngợi khen tung hô Thiên Chúa cao cả, Đấng Công Chính, Thánh Thiện và Đáng Ngợi Khen trong mọi thánh ư Ngài.

 Kế đến, Thiên Chúa Ba Ngôi nói với các thần thánh: “Đây là Nữ Vương mọi thụ tạo trên trời dưới đất. Người là Đấng Bảo Vệ Giáo Hội, Bà Chúa mọi thụ tạo, Mẹ các người thánh thiện, Đấng Bầu Cử các tín hữu, Trạng Sư của các kẻ tội lỗi, là Mẹ của t́nh yêu mến diễm tuyệt và ḷng cậy trông thánh thiện (Gv 24:24). Người mạnh thế trong việc lôi kéo thánh ư Thiên Chúa ban ơn thương xót nhân từ. Nơi Người mọi kho tàng ân sủng được tích trữ. Trái Tim trung trinh của Người sẽ là Tấm Bia trên đó Thánh Luật Thiên Chúa được ghi khắc. Mọi mầu nhiệm Thiên Chúa Toàn Năng về việc cứu chuộc nhân loại được tích chứa nơi Người. Người là kỳ công tuyệt tác do quyền năng của Ta. Mọi thánh ư Ta được truyền thông và được thoả măn nơi Người không chút cản trở. Bất cứ ai thành tâm kêu cầu Người sẽ không bị hư mất. Bất cứ ai được Người cầu bầu cho sẽ được sống đời đời. Người xin bất cứ điều ǵ cũng sẽ được Ta ban. V́ Người đă tận hiến trọn vẹn để làm hài ḷng Ta, Ta sẽ luôn lắng nghe các điều Người yêu cầu và thoả măn ư nguyện của Người.”

 Khi nghe ḿnh được xưng tụng đề cao như thế, Mẹ Maria hạ ḿnh càng thẳm sâu hơn nữa, trong khi đó Thiên Chúa nâng Mẹ lên cao vượt trên cả loài người và các thiên thần. Mẹ Maria coi ḿnh nhỏ bé nhất trong mọi thụ tạo. Mẹ thờ lạy Thiên Chúa, và bằng ngôn từ khôn ngoan nhất mực và ḷng yêu mến nồng nàn cực độ, hiến dâng chính Mẹ phục vụ như tôi tớ trung thành trong Giáo Hội và mau mắn vâng theo mọi điều Chúa muốn. Mẹ Maria canh tân việc nhận lănh săn sóc Giáo Hội. Mẹ là Hiền Mẫu tràn đầy yêu thương đối với mọi con cái Giáo Hội. Mẹ canh tân các lời cầu nguyện từ trước tới nay, để trong những ngày c̣n lại trong cuộc đời, những lời Mẹ cầu nguyện Mẹ được liên tục sốt sắng tột độ.

 Cũng ngày hôm đó, do thánh ư Chúa an bài, trong khi Chúa Giêsu ngồi ở bàn cùng với mười một Tông Đồ, các môn đệ và các phụ nữ thánh thiện tụ về Nhà Tiệc Ly. Tất cả là một trăm hai mươi người. Thầy Chí Thánh muốn tất cả mọi người hiện diện khi Chúa về Thiên Đàng. Chúa đă giảng dạy các Tông Đồ, Chúa cũng muốn lúc này chỉ dạy mọi tín hữu cách thích nghi những điều từng người cần biết trước khi Chúa về Trời. V́ thế, khi tất cả mọi người tụ họp trong Pḥng Tiệc Ly, Chúa Hằng Sống nói với mọi người hiện diện: 

 ”Các con yêu dấu nhất của Cha, Cha sắp sửa về với Thiên Chúa Cha, mà từ ḷng Ngài, Cha đă xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Cha để lại cho các con Mẹ của Cha. Người đại diện Cha để là Đấng Bảo Vệ, Đấng An Ủi và Trạng Sư của các con, là Mẹ các con. Các con phải vâng nghe lời Người trong mọi sự. Như Cha đă nói với các con, người nào thấy Cha th́ thấy Thiên Chúa Cha của Cha. Bây giờ Cha nói với các con: người nào nhận biết Mẹ (của) Cha th́ biết Cha. Người nào nghe lời Mẹ (của) Cha là nghe lời Cha. Người nào tôn kính Mẹ (của) Cha là tôn kính Cha. Tất cả các con sẽ có Mẹ (của) Cha là Mẹ các con, là Bề Trên, là Thủ Lănh của các con và tất cả những người kế tục các con. Mẹ (của) Cha sẽ giải đáp mọi điều các con hoài nghi, giải quyết mọi khó khăn cho các con. Những ai t́m kiếm Cha sẽ thấy Cha nơi Mẹ (của) Cha v́ Cha sẽ ở trong Mẹ (của) Cha cho tới tận thế, và lúc này Cha đang ở trong Mẹ của Cha, mặc dầu các con không hiểu việc đó như thế nào.” Chúa Giêsu nói điều này, v́ Chúa hiện diện trong Mẹ Maria qua Phép Thánh Thể. Ḿnh và Máu Thánh Chúa mà Mẹ Maria rước trong Bữa Tiệc Ly vẫn c̣n nguyên vẹn trong Mẹ cho tới khi Thánh Lễ đầu tiên được hiến tế. Do đó Chúa Giêsu thi hành trọn vẹn điều Chúa đă hứa trong Phúc Âm (Mt 28:20). Chúa Giêsu nói thêm: “Cha đặt Phêrô làm thủ lănh tối cao của Giáo Hội. Cha đặt Phêrô là Đại Diện Cha. Các con sẽ vâng lời Phêrô với tư cách là thầy cả thượng phẩm tối cao. Các con sẽ coi Gioan là con của Mẹ (của) Cha; v́ từ trên Thánh Giá, Cha đă chọn và chỉ định Gioan vào chức vụ đó.”

 Rồi Chúa Giêsu nh́n Mẹ Maria cực yêu dấu đang ở bên Chúa, và Chúa chính thức truyền cho toàn thể cộng đoàn tôn kính Đức Hiền Mẫu cách xứng hợp với địa vị Mẹ Thiên Chúa; Chúa để lại lệnh này cho toàn thể Giáo Hội dưới h́nh thức lời giao hứa. Nhưng Mẹ Maria đă xin Con Một Yêu Dấu vui ḷng đừng dành cho Mẹ vinh dự nhiều hơn tuyệt đối cần thiết để thực thi mọi điều Chúa đă trao phó. Mẹ Maria ước nguyện mọi việc thờ kính được thánh hiến của Giáo Hội chỉ hướng vào chính Chúa và làm cho việc truyền bá Phúc Âm góp toàn phần vào việc ca tụng thánh danh Chúa. Chúa Kitô nghe lời Mẹ cầu xin và dành riêng cho chính Chúa bổn phận truyền bá sự hiểu biết về Mẹ vào thời điểm thích hợp hơn.

 Suy gẫm những lời Thầy Chí Thánh nhắn nhủ đầy yêu thương, các mầu nhiệm Chúa đă tiết lộ và viễn ảnh việc Chúa rời khỏi họ làm cho toàn thể cộng đồng xúc động. Mọi người ao ước giữ Chúa lại mặc dầu biết rằng không thể. Từng người cảm thấy mối buồn dâng lên giữa những cảm tưởng vui vẻ và nuối tiếc lẫn lộn. Mọi người hỏi nhau: làm sao chúng ta sống mà không có Thầy? Ai có thể nói cho chúng ta nghe những lời hằng sống và an ủi như Thầy? Ai sẽ yêu thương nhân từ đón nhận chúng ta như Thầy? Ai sẽ là Cha và là Đấng Bảo Vệ chúng ta? Chúng ta sẽ là những đứa con mồ côi bơ vơ giữa chợ đời. Một vài người phá vỡ sự im lặng, nói: “Ôi Chúa và Cha vô cùng yêu dấu! Ôi niềm vui và sự sống linh hồn chúng con! Bây giờ chúng con biết Thầy là Chúa Cứu Thế của chúng con, Thầy đi và từ biệt chúng con! Xin Thầy đem chúng con đi theo! Lạy Chúa, xin đừng đuổi chúng con khỏi ánh mắt Chúa, Niềm Hy Vọng thánh của chúng con! Chúng con sẽ làm ǵ nếu không có Thầy hiện diện? Chúng con sẽ hướng về đâu nếu Thầy đi khỏi? Chúng con sẽ bước đi theo đường nào nếu không đi theo Thầy, Cha của chúng con, Chúa chúng con?” Để đáp lại các lời này và những lời cầu khẩn khác, Chúa Giêsu bảo mọi người đừng rời khỏi Jerusalem mà hăy kiên tŕ cầu nguyện cho tới khi Chúa gởi Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, đến như đă được Thiên Chúa Cha hứa và Chúa đă cho các Tông Đồ biết trong Bữa Tiệc Ly.

 Đă đến giờ phút Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha hằng hữu vinh quang ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu phải về trời, v́ trước đó Chúa đă xuống tới những nơi thấp hèn nhất của trái đất (Eph 4:9), đă hoàn tất mọi điều được tiên báo về việc Chúa xuống trần gian, về Cuộc Đời và Khổ H́nh cứu chuộc nhân loại. Do việc Chúa lên trời, Chúa đóng ấn mọi mầu nhiệm và đẩy nhanh việc hoàn thành lời Chúa hứa là sau khi về trời Chúa sẽ cùng với Thiên Chúa Cha gởi Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội (Gioan 16:7). Để mừng mầu nhiệm trọng đại này, Đức Kitô Chúa chúng ta đă chọn một trăm hai mươi người làm chứng nhân. Các nhân chứng này là Mẹ Maria, mười một Tông Đồ, bảy mươi hai môn đệ, bà Maria Magdalena, ông Lazarô, các bà Maria khác và một số tín hữu nam nữ.

 Chúa Giêsu, Mục Tử Thiên Chúa chúng ta, cùng với Mẹ Maria rời khỏi Nhà Tiệc Ly, hướng dẫn mọi người qua các đường phố Jerusalem. Các Tông Đồ và những người khác theo thứ tự đi về hướng Bethania, tới đỉnh Núi Cây Dầu, cách xa gần hai cây số. Đoàn tùy tùng gồm các thiên thần, các thánh từ lâm bô và luyện ngục đi theo, hát những ca khúc chúc tụng Chúa Khải Hoàn, nhưng chỉ một ḿnh Mẹ Maria được thấy đoàn tùy tùng vô h́nh. Những người được đặc ân chứng kiến Chúa Lên Trời đă tới đỉnh Núi Cây Dầu. Tại đây tất cả chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các thiên thần. Nhóm thứ hai gồm các thánh từ lâm bô. Nhóm thứ ba là các Tông Đồ, các môn đệ và tín hữu: nhóm thứ ba được chia thành hai nhóm nhỏ và được Đức Kitô Chúa Cứu Thế chủ toạ. Mẹ Maria phủ phục nơi chân Chúa Con, thờ lạy Chúa là Thiên Chúa thực, là Chúa Cứu Thế. Mẹ xin Chúa chúc lành lần cuối. Tất cả mọi người hiện diện bắt chước Mẹ Maria cùng thờ lạy Chúa như vậy. Các Tông Đồ hỏi Chúa có phải bây giờ là lúc Chúa khôi phục vương quốc Do Thái không (Tđcv 1:6). Chúa trả lời việc này là bí mật riêng của Thiên Chúa Cha hằng hữu không thể tiết lộ cho các ông; nhưng điều cần thiết thích đáng lúc này là mọi người lănh nhận Ơn Chúa Thánh Thần và rao giảng các mầu nhiệm Ơn Cứu Chuộc cho mọi người tại Jerusalem, Samaria và khắp thế giới.

 Chúa Giêsu, từ biệt các tín hữu thánh thiện tốt phước tụ họp tại đây. Gương Mặt Chúa rực toả sự b́nh an và uy nghi. Chúa chắp hai tay và, do quyền năng tự hữu, cất ḿnh lên khỏi đất, để lại dấu hai bàn chân. Bằng một chuyển động hết sức nhẹ nhàng Chúa lên trời. Cử động của Đấng khởi thủy mọi chuyển động làm cho các tùy tùng cùng chuyển động; Chúa Giêsu đă cuốn theo các đạo binh thiên thần, các thánh Tổ và tất cả các thánh được vinh hiển khác, trong số này nhiều vị cả hồn xác. Do quyền năng tối thượng và t́nh yêu vô cùng của Thiên Chúa Tối Cao, Chúa Giêsu rước Mẹ Maria cùng về thiên đàng với Chúa để Mẹ hưởng vinh quang được dành cho Mẹ đích thực của Chúa. Quyền năng Thiên Chúa làm cho Mẹ Maria rất thánh hiện diện cách lạ lùng ở hai nơi một lượt: ở lại với con cái Giáo Hội để an ủi mọi người tại Nhà Tiệc Ly, đồng thời lên thiên đàng với Chúa Cứu Thế.

 Giữa mọi hân hoan vui mừng vượt hết các ư niệm của loài người, đoàn diễn hành thiên đàng tiến tới thiên cung. Chúa Kitô và Mẹ Maria tiến vào giữa hai hàng thần thánh. Tất cả mọi thần thánh theo phẩm trật đă tôn kính Chúa Kitô và Mẹ Maria cách riêng rẽ và chung cả Hai, trổi lên những lời ca chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa. Kế đó, Thiên Chúa Cha hằng hữu đặt Ngôi Lời Nhập Thể bên hữu Ngài, trong vinh quang uy nghi vô cùng. Thiên Chúa Cha đổ đầy tâm hồn mọi thần thánh ḷng ngưỡng phục và kính úy mới. Với thị kiến trực diện rơ ràng, các thần thánh nhận biết vinh quang trọn lành vô cùng của Thiên Chúa bất khả phân ly và chặt chẽ kết hợp trong Ngôi Vị Thiên Chúa với nhân tính cực thánh của Chúa Kitô. Nhân tính của Ngôi Lời được tô điểm và tôn vinh nhờ tính siêu việt và vinh quang do sự kết hợp với Thiên Tính. Đây là điều mắt chưa bao giờ thấy, tai chưa hề nghe, chưa bao giờ đến trong tư tưởng của các thụ tạo (Is. 54:4).

 Trong dịp này, ḷng khiêm nhượng và sự khôn ngoan của Mẹ Maria rất thánh đạt tới tột đỉnh. Tự hạ trong ư thức ḿnh chỉ là một thụ tạo phàm trần, Mẹ Maria tới chân Thiên Chúa, phủ phục thờ lạy và dâng lên những lời ca ngợi v́ vinh quang được thông cho Con cực thánh Mẹ, v́ nhân tính trong Chúa Kitô được thiên tính hóa và được nâng lên tới mức độ vô cùng cao cả huy hoàng. Các thần thánh lại ngỡ ngàng lạ lùng vui sướng được chứng kiến ḷng khiêm tốn và sự khôn ngoan của Nữ Vương. Các thần thánh đua nhau bắt chước gương thánh đức sống động của Mẹ Maria.

 Thiên Chúa Cha phán: “Ái Nữ của Cha, Con hăy lên cao hơn nữa!” Thiên Chúa Con của Mẹ cũng mời Mẹ: “Mẹ của Con, Mẹ hăy lên nhận vinh dự dành cho Mẹ v́ đă theo và bắt chước Con!” Chúa Thánh Thần nói: “Hiền Thê và Người Yêu Dấu của Ta, hăy tới nhận lấy những yêu thương hằng hữu của Ta!” Lập tức các thần thánh được cho biết thánh ư Thiên Chúa Ba Ngôi là Mẹ Maria rất thánh đă cung cấp máu huyết của chính Mẹ cho Ngôi Lời Nhập Thể; Mẹ đă nuôi dưỡng, phụng sự, bắt chước, đă theo Chúa Ngôi Hai bằng tất cả sự trọn lành cực độ của một thụ tạo; Mẹ được ca tụng và an vị bên hữu Con Mẹ đến đời đời. Không một ai khác trong cả loài người được địa vị như thế. Theo thánh ư Thiên Chúa, Mẹ Maria rất thánh được nâng lên bên hữu Chúa Con. Đồng thời Thiên Chúa cho Mẹ Maria cùng với tất cả các thánh biết Mẹ được ban cho sở hữu hạnh phúc và vinh dự này không những đời đời, mà c̣n được để cho Mẹ lựa chọn ở lại thiên đàng ngay từ lúc này, không trở lại trần thế nữa.

 Để Mẹ Maria có thể tự ư chọn lựa quyết định, Thiên Chúa cho Mẹ thấy hoàn cảnh Giáo Hội nơi trần gian, hoàn cảnh côi cút thiếu thốn của các tín hữu mà Mẹ được tự do giúp đỡ. Đấng Quan Pḥng dành cho Mẹ cơ hội vượt qua chính bản thân Mẹ trong việc ban ơn lành và giúp ích cho nhân loại bằng một hành động của t́nh thương nồng nàn tột độ. Mẹ Maria thấy rơ ràng mọi mầu nhiệm gồm trong đề nghị này. V́ thế, sấp ḿnh nơi toà Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ nói: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nếu lúc này con nhận ngay phần thưởng do ḷng nhân từ đoái thương Chúa ban cho th́ con được hạnh phúc an nhàn thảnh thơi; nếu con trở lại trần gian tiếp tục chịu cực nhọc v́ phước lộc con cái Adong và các tín hữu Giáo Hội Chúa, con làm vui ḷng Chúa và giúp ích cho các con cái của con c̣n lưu đày ở trần gian. Con xin nhận việc lao khổ và bây giờ tạm hoăn sự an vui hưởng thánh nhan Chúa. Con biết rơ những ǵ con có và nhận được. Con sẵn sàng hy sinh để làm nảy nở t́nh yêu thương Chúa dành cho nhân loại. Lạy Chúa và Chủ mọi sự của con, xin Chúa nhận của lễ này, xin sức mạnh của Chúa quản trị con và mọi điều được kư thác cho con. Xin cho đức tin vào Chúa được lan rộng. Xin cho thánh danh Chúa được ca tụng. Xin Chúa mở rộng Giáo Hội mà Chúa đă chuộc bằng Máu của Con Một Yêu Dấu Chúa và của con. Con lại dâng chính thân con, để với hết sức con, con chịu vất vả v́ vinh danh Chúa và việc chinh phục các linh hồn.”

 Để chấm dứt chương này và phần thứ nh́ này, chúng ta trở lại với cộng đoàn các tín hữu trên Núi Cây Dầu. Mặc dầu giữa vinh quang hạnh phúc, Mẹ Maria rất thánh không quên con cái Mẹ. Khi mọi người đứng đó ngẩn ngơ đắm đuối nh́n lên trời, xoáy nh́n vào nơi Chúa Cứu Thế và Thầy của họ đă khuất dạng, Mẹ Maria nh́n xuống đàn con, gởi đến cho họ sự giúp đỡ. Xúc động v́ sự buồn rầu của họ, Mẹ Maria yêu thương xin Chúa Giêsu an ủi đàn con bé nhỏ, mà Chúa để lại như bầy con côi cút nơi trần gian. Chúa Cứu Thế gởi hai thiên thần mặc áo trắng sáng chói hiện ra nói với mọi người hiện diện: “Hỡi những người Galilea, tại sao quí vị đứng nh́n lên trời ngỡ ngàng như thế? Đức Giêsu rời khỏi các ông các bà để về trời, sẽ trở lại vinh quang uy nghi như các ông các bà đă thấy Ngài ngự về thiên đàng” (Tđcv 1:11). Hai thiên thần nói thêm nhiều lời khác nữa an ủi các Tông Đồ, các môn đệ và mọi người để họ vững tâm trông chờ Đấng An Ủi là Chúa Thánh Thần đến như Thầy chí thánh đă hứa.

 


 LỜI MẸ MARIA

 Con của Mẹ, con sẽ kết thúc cách thích hợp phần thứ nh́ nói về cuộc đời Mẹ bằng việc nhớ bài học liên quan đến sự ngọt ngào khôn lường của t́nh yêu và ḷng đại lượng vô cùng Thiên Chúa đối với các linh hồn, nếu họ không cản trở t́nh yêu và ḷng đại lượng vô cùng của Chúa tuôn tràn. Thánh ư trọn hảo của Chúa muốn cho nhân loại được hạnh phúc chứ không làm cho đau khổ, an ủi vui sướng chứ không làm buồn phiền, tưởng thưởng hơn là phạt. Nhưng loài người không biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, họ ước mong được Chúa ban cho điều an ủi, hoan hỉ và phần thưởng có tính cách thế tục nguy hiểm, mà loài người ưa thích những thứ đó hơn những hồng ân đích thực vững bền hơn.

 Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương, sửa lỗi lầm này của nhân loại bằng những bài học được truyền dạy qua các thống khổ và h́nh phạt. Bản chất nhân loại chậm chạp, thô lỗ, vô giáo dục. Nếu không được giáo huấn và làm cho mềm nhẹ, bản chất loài người sẽ không đem lại kết quả. V́ các khuynh hướng xấu, nhân loại sẽ không bao giờ thích hợp với việc hiệp thông cực kỳ yêu thương ngọt ngào của Thiên Chúa Tối Cao. V́ thế nhân loại phải được uốn nắn qua sự tấn công của các kẻ thù, tinh lọc qua thử thách thống khổ, để nhân loại có thể thích hợp, có khả năng lănh nhận các ân sủng và đặc ân của Chúa, để họ học khinh chê của cải trần gian dối trá, mà trong đó sự chết được che giấu. Mẹ coi tất cả các điều Mẹ phải chịu chẳng đáng kể ǵ so với thấy phần thưởng Thiên Chúa Nhân Từ chuẩn bị cho Mẹ. V́ thế, trong sự quan pḥng lạ lùng của Chúa, Ngài muốn Mẹ tự nguyện chọn việc trở lại với Giáo Hội chiến đấu. Mẹ biết việc này sẽ góp nhiều vào vinh quang vĩ đại hơn cho Mẹ, tôn vinh danh Chúa, đem lại sự giúp đỡ hết sức lớn lao cho Giáo Hội (1 Tim 1:17). Đối với Mẹ, việc đó là nhiệm vụ thánh. Mẹ gác lại hạnh phúc vĩnh cửu mà trở lại trần thế. Mẹ gặt hái được những kết quả mới do những vất vả và t́nh yêu Mẹ dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng. Thiên Chúa đă nâng Mẹ lên từ bụi đất. Mẹ mắc nợ Thiên Chúa Nhân Từ về mọi thứ. V́ thế, con yêu dấu, con hăy học từ gương sáng của Mẹ, tự khuyến khích con nhiệt thành bắt chước Mẹ. Hiện nay, Giáo Hội đau khổ trầm trọng mà không được một người con nào an ủi. Mẹ ước ao con tích cực chịu vất vả, sẵn sàng chịu đau khổ trong cầu nguyện nài van từ đáy ḷng con. Nếu cần, con hăy sẵn sàng hy sinh mạng sống. Con của Mẹ, Mẹ bảo đảm với con rằng lời con nài xin sẽ rất đẹp ḷng Con cực thánh Mẹ và vui ḷng Mẹ nữa.

 Nguyện xin mọi sự được thể hiện v́ vinh danh Thiên Chúa Tối Cao, Vua mọi thế hệ, Đấng Hằng Hữu và Vô H́nh (1 Tim 1:17), và v́ vinh danh Mẹ Chúa, Mẹ Maria rất thánh, đến đời đời!


Mục lục

 

PHẦN BA

Chương 1                                                               3

* Tuần chín ngày trước khi Ngôi Lời nhập thể

Chương 2                                                             25

* Ngôi Lời nhập thể

Chương 3                                                             40

* Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth

 

PHẦN BỐN

Chương 1                                                             58

* Thánh Giuse quyết định rời bỏ hiền thê của ngài

Chương 2                                                             78

* Ḷng khiêm tốn yêu thương của Đức Maria  

đối với thánh phu quân Giuse

Chương 3                                                             84

* Hành tŕnh đi Bethlehem

Chương 4                                                             92

* Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Chúa Kitô

tại Bethlehem,

xứ Judea

Chuơng 5                                                           106

* Các mục tử thờ lạy Chúa giáng sinh,  

* Chúa Hài Đồng chịu phép cắt b́   

Chương 6                                                           119

* Ba vua thờ lại Chúa Hài Đồng   

Chương 7                                                           127

* Mẹ Maria dâng Chúa Hài Đồng trong Đền Thờ

Chương 8                                                           138

* Hành tŕnh trốn sang Ai cập 


Chương 9                                                           150

* Sự hiệp thông tuyệt vời của

Chúa Giêsu và Mẹ Maria,

* Hành tŕnh từ Ai cập trở về

 

PHẦN NĂM

Chương 1                                                           161

* Những thử thách nội tâm Đức Maria phải chịu,

* Chúa Giêsu ở lại trong Đền Thờ 

Chương 2                                                           177

* Chúa Giêsu hướng dẫn Đức Hiền Mẫu                     

về Luật Ân Sủng

Chương 3                                                           185

* Chúa Giêsu và Mẹ Maria liên tục                             

cầu nguyện cho nhân loại

Chương 4                                                           193

* Thánh Giuse từ trần trong hạnh phúc

Chương 5                                                           203

* Mẹ Maria hiến dâng Con cực thánh làm hy lễ

* Chúa Giêsu rời khỏi Nazareth

Chương 6                                                           214

* Chúa Giêsu chịu Phép Rửa,

* Chúa ăn chay bốn mươi ngày,  

* Những việc Mẹ Maria thực hiện

trong các biến cố này

 

PHẦN SÁU

Chương 1                                                           232

* Mẹ Maria đồng hành với Chúa Giêsu

trên mọi nẻo đường 

Chương 2                                                           249

* Chúa hiển dung

* Chúa khải hoàn vào Jerusalem

Chương 3                                                           260

* Tiệc Ly 

Chương 4                                                           271

*Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây Dầu

* Mẹ Maria chia sẻ mọi đau đớn

phiền sầu của Chúa

Chương 5                                                            282

* Chúa Giêsu bị điệu tới trước                                   

thượng tế Annas  và Caipha

Chương 6                                                           299

* Chúa Giêsu bị giải nạp cho Philatô ,

Chúa Giêsu chịu đánh đ̣n và đội măo gai

Chương 7                                                           315

* Đường Thánh Giá

Chương 8                                                           323

* Chúa Giêsu bị đóng đanh và chết trên Thánh Giá

Chương 9                                                           336

* Mẹ Maria thừa kế các công nghiệp của Chúa Kitô

Chương 10                                                         345

* Chúa Kitô chiến thắng Hỏa Ngục                            

* Các âm mưu mới của Hỏa Ngục

Chương 11                                                         361

* Chúa Kitô phục sinh                                               

Chương 12                                                         369

* Chúa Kitô về Thiên Đàng