CHƯƠNG 3

* CÁC TÂN T̉NG LĂNH BÍ TÍCH THANH TẨY;

* THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN;

* THÁNH THỂ CHÚA KITÔ LUÔN

HIỆN DIỆN TRONG MẸ MARIA.

     Thánh Luca ghi trong Chương 4 Tông Đồ Công Vụ: từ ngày Chúa Thánh Thần ngự xuống, các thánh Tông Đồ tiếp tục rao giảng và làm phép lạ ở Jerusalem, sau bảy ngày số tín hữu tân ṭng lên tới năm ngàn. Các thánh Tông Đồ và môn đệ miệt mài dạy giáo lư và chuẩn bị các dự ṭng lănh Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Đúng ra là các môn đệ đảm trách phần lớn việc này, v́ các thánh Tông Đồ lo giảng dạy, tranh luận với những người pharisiêu và sadduce. Đức Hiền Mẫu Maria, có các bà khác cùng tên Maria phụ tá, tiến hành việc chuẩn bị trang hoàng đại sảnh đường, nơi Thiên Chúa Con Mẹ đă cử hành Bữa Tiệc Ly.

 Mẹ Maria đích thân tẩy rửa lau ch́u sảnh đường để chuẩn bị việc Chúa trở lại trong nghi lễ thánh hiến được cử hành ngày hôm sau. Mẹ xin vị chủ nhà bầy biện đại sảnh y như trong ngày thứ Năm Tiệc Ly; vị chủ nhà đă nhiệt thành cung kính làm theo ư Mẹ. Mẹ Maria chuẩn bị bánh không men, rượu nho cùng các vật dụng cần thiết cho việc thánh hiến. Chính chiếc đĩa đựng bánh thánh và chén thánh Chúa Cứu Thế đă dùng khi lập Nhiệm Tích Thánh Thể được dùng trong nghi lễ thánh hiến này. Mẹ chuẩn bị sẵn nước tinh khiết, các chậu dùng cho việc cử hành nghi lễ Thanh Tẩy được dễ dàng tôn nghiêm. Sau đó Đức Hiền Mẫu Maria lui về nghỉ trong ước vọng nồng cháy. Mẹ phủ phục trên đất tạ ân cầu nguyện chúc tụng, dâng lên Thiên Chúa Cha mọi điều Mẹ biết có thể giúp sửa soạn chính Mẹ và các người khác xứng đáng thi hành việc phân phát Nhiệm Tích Thanh Tẩy.

 Sáng sớm hôm sau, ngày cuối cùng trong tuần bát nhật sau ngày Chúa Thánh Thần Ngự Xuống, toàn thể tín hữu, các dự ṭng tụ họp cùng với các thánh Tông Đồ và môn đệ tại Nhà Tiệc Ly. Thánh Phêrô giảng dạy các dự ṭng về bản chất, sự tuyệt vời và các hiệu lực của Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Do việc lănh nhận Nhiệm Tích, họ được làm cho trở nên thành viên của nhiệm thể Giáo Hội, lănh nhận ấn tín thiêng liêng, tái sinh trở nên người mới là con cái Thiên Chúa, được thừa kế vinh quang Chúa qua ơn tha tội và thánh hoá. Thánh Phêrô khuyến khích các dự ṭng tuân giữ luật Chúa, khiêm tốn cảm tạ Chúa v́ đặc ân này và những ơn khác được Đấng Tối Cao ban cho. Thánh Phêrô cũng giải thích cho họ chân lư cao siêu huyền nhiệm thánh hiến của Nhiệm Tích Thánh Thể là Ḿnh Máu thực của Chúa Giêsu Kitô. Ngài khuyên nhủ cách riêng những người sẽ rước Thánh Thể sau khi lănh Nhiệm Tích Thanh Tẩy.

 Kế đó chính các thánh Tông Đồ bắt đầu cử hành Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Các dự ṭng được hướng dẫn tiến vào Nhà Tiệc Ly qua một cửa và, sau khi lănh Nhiệm Tích Thanh Tẩy họ đi ra qua một cửa khác. Mẹ Maria rất thánh hiện diện suốt buổi lễ, nhưng Mẹ đứng một bên sảnh đường. Mẹ cầu nguyện cho tất cả mọi người mới lănh nhận Nhiệm Tích Thanh Tẩy. Mẹ thấy rơ các hiệu lực Nhiệm Tích Thanh Tẩy nơi từng người, tùy theo mức độ ân sủng được ban cho linh hồn họ. Mẹ thấy các tân ṭng được canh tân, được rửa sạch trong máu Con Chiên, linh hồn được phục hồi sự tinh tuyền thánh thiêng không t́ vết. Để minh xác cho các hiệu lực này, một làn ánh sáng cực trong, mọi người hiện diện đều thấy rơ ràng, đậu xuống trên từng người được thanh tẩy. Do phép lạ này, Thiên Chúa muốn xác nhận các ơn khởi đầu của Nhiệm Tích Thanh Tẩy trong Giáo Hội, an ủi những con cái đầu tiên của Giáo Hội và cả chúng ta nữa. Điều đáng tiếc là chúng ta được làm cho trở thành người thụ hưởng đặc ân Nhiệm Tích Thanh Tẩy nhưng không chú ư ǵ tới cũng không cảm tạ v́ đặc ân đó.

 Sau khi toàn thể năm ngàn tân ṭng đă lănh nhận Nhiệm Tích Thanh Tẩy, các thánh Tông Đồ, các môn đệ, các tín hữu và toàn thể tân ṭng tạ ân Thiên Chúa, cầu nguyện để chuẩn bị cử hành Nhiệm Tích Thánh Thể. Mọi người phủ phục trên đất thờ lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tuyên xưng ḿnh bất xứng rước Chúa trong Nhiệm Tích yêu thương. Với ḷng khiêm tốn thẳm sâu và việc thờ lạy này, mọi người dọn ḿnh kỹ càng để rước Thánh Thể Chúa. Các thánh Tông Đồ cùng mọi người đọc cũng những thánh vịnh và lời cầu nguyện mà Chúa Kitô đă đọc trước khi thánh hiến, các ngài trung thành bắt chước nghi lễ thánh hiến đó y như các ngài đă chứng kiến Thầy chí thánh cử hành. Thánh Phêrô cầm trong tay bánh không men, sau khi ngước mắt lên trời, với tâm t́nh tŕu mến nồng nàn, ngài đọc trên bánh những lời thánh hiến Thân Xác Cực Thánh Chúa Kitô, như Chúa Giêsu đă làm (2 Cor. 9:24). Lập tức Nhà Tiệc Ly chan ḥa ánh sáng; mọi người hiện diện thấy một khối ánh sáng hết sức rực rỡ tụ trên đầu Mẹ Maria. Kế đến, thánh Phêrô thánh hiến chén rượu và cử hành nghi lễ Chúa Kitô đă cử hành với Ḿnh và Máu được thánh hiến của Chúa, đưa lên cao để mọi người thờ lạy. Thánh Phêrô rước Thánh Thể và trao cho mười một thánh Tông Đồ như Mẹ Maria đă chỉ dẫn. Mẹ Maria rước Thánh Thể Chúa từ tay thánh Phêrô, trong khi các thiên thần hiện diện cung kính thờ lạy. Khi tiến tới bàn thờ, Mẹ Maria ba lần bái gối thờ lạy Thánh Thể Chúa.

 Mẹ Maria trở lại chỗ của Mẹ, và không ngôn từ nào có thể mô tả các hiệu lực của việc rước Thánh Thể Chúa nơi Mẹ Maria. Mẹ Maria hoàn toàn biến đổi, được nâng lên, hoàn toàn tan biến trong ngọn lửa bừng bừng thần thiêng của t́nh yêu mến Con cực thánh. Vâng ư Mẹ các thiên thần đă che Mẹ khuất đi phần nào để mọi người không thấy, ngơ hầu sự chú ư của mọi người hiện diện không bị lôi cuốn quá đáng bởi các hiệu lực thiêng liêng rơ ràng nơi Mẹ. Các thánh Tông Đồ tiếp tục cho mọi người rước Thánh Thể Chúa, trước tiên là các môn đệ rồi đến các tín hữu và tân ṭng.

 Chúng tôi xin tạm thời rời các tân ṭng đang rước Thánh Thể và thờ lạy Chúa để nói về ơn lạ lùng Mẹ Maria được hưởng từ Phép Thánh Thể. Thánh Thể Chúa Kitô trong h́nh bánh và rượu thánh hiến được giữ nguyên vẹn liên tục trong ngực Mẹ Maria là phép lạ phi thường. Chỉ có thể hiểu được sự lạ lùng này nhờ sự hiểu biết về mọi đặc ân Thiên Chúa ban riêng cho Mẹ, cũng như chức năng hiền mẫu của Mẹ Maria là phép lạ vô song, và một ḿnh Mẹ trội vượt cách tuyệt vời trên hết mọi thụ tạo. Không một ai có thể hiểu được những việc Chúa thực hiện nơi Mẹ. Chúa muốn chúng ta nhận biết, chúc tụng Chúa nơi Mẹ và nhờ Mẹ. Để chúng ta ư thức rằng ơn cứu chuộc, mọi hy vọng của chúng ta, cả số phận chúng ta nữa, đều qua Mẹ Maria, Chúa Con đă trút hết t́nh yêu vô cùng cho Mẹ.

 Mẹ Maria sống ba mươi ba năm bên Thiên Chúa Con; từ thời gian Chúa nhập thể nơi ḷng trinh khiết Mẹ cho tới khi chết trên Thánh Giá, Mẹ đă không khi nào rời xa Chúa. Mẹ dưỡng nuôi, phục vụ, theo và bắt chước Chúa; Mẹ luôn cư xử với tư cách là Mẹ, là Ái Nữ và Bạn Đồng Hành, là Nữ T́ và Người Bạn trung thành tuyệt đối. Mẹ nói với Chúa, học hỏi mọi điều huyền nhiệm cao siêu, nghe giáo lư và hưởng các đặc ân này của Chúa. Chúa Kitô về thiên đàng, sức mạnh của t́nh yêu và lư luận ngay chính đ̣i hỏi Chúa đưa Mẹ Maria rất thánh và yêu dấu về thiên đàng, để trên thiên đàng Chúa không bị xa vắng Mẹ, Mẹ cũng không bị xa cách Chúa v́ c̣n ở lại trần gian. T́nh yêu cực kỳ nồng nàn Chúa và Mẹ Maria đối với nhân loại hợp nhất với nhau làm cho Đức Hiền Mẫu khoan dung nhân từ của chúng ta trở lại trần thế để nâng đỡ Giáo Hội. Nhưng Thiên Chúa Con quyền năng vô biên và t́nh yêu vô cùng mănh liệt đối với Đức Hiền Mẫu đă bù đắp sự hy sinh đó.

 Nhờ hiểu biết mầu nhiệm t́nh yêu của Chúa Kitô đối với Mẹ Maria và sức mạnh t́nh yêu mà Chúa bị thu hút tới với Mẹ, tác giả muốn nói rằng nếu Chúa không t́m được cách ở lại với Mẹ trong Nhiệm Tích Thánh Thể, hẳn là Chúa đă rời khỏi Thiên Đàng để xuống trần gian ở bên Mẹ trong thời gian Mẹ lưu lại với Giáo Hội. Hẳn là Chúa đă không coi việc thiên đàng vắng bóng nhân tính cực thánh của Chúa quan trọng bằng việc xa cách Mẹ Maria rất thánh. Hẳn không quá đáng nếu nói: tất cả chúng ta phải tuyên xưng rằng nơi Mẹ Maria Chúa t́m được sự đáp ứng tương xứng, mức độ t́nh yêu thích hợp với thánh ư Chúa hơn nơi tất cả các thánh chung lại v́ t́nh Chúa yêu Mẹ Maria vượt quá t́nh yêu đối với toàn thể mọi thụ tạo. Nếu Mục Tử trong Phúc Âm để chín mươi chín con chiên lại hầu đi t́m chỉ một con chiên lạc, dĩ nhiên chúng ta không nói Chúa bỏ đa số v́ thiểu số; hẳn không làm chúng ta ngạc nhiên nếu Thiên Chúa Mục Tử rời bỏ tất cả mọi thần thánh để ở bên con chiên cực thành tín của Chúa là Mẹ Maria. Hiển nhiên cặp mắt của Bằng Hữu và Hiền Mẫu rất thánh lôi kéo Chúa từ ngai toà Thiên Đàng mau mắn xuống trần gian (Cv 6:4), nơi Chúa đă tới, đă sống để cứu chuộc con cái Adong. Nếu bây giờ trở lại trần gian sống bên Mẹ, Chúa không c̣n phải chịu đau khổ và chết nữa, nhưng vui hưởng hoan lạc bên Mẹ. V́ ngự xuống trong Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa có thể thỏa măn t́nh yêu của Chúa và t́nh yêu của Mẹ. Nơi Trái Tim Mẹ, Chúa có thể nghỉ ngơi mà không phải rời khỏi tay hữu Thiên Chúa Cha hằng hữu (Cv 3:7).

 

 LỜI MẸ MARIA

 Con hăy cẩn thận nhận định về sự lừa dối loài người mắc phải và sự tổn hại đáng buồn họ phải chịu. Thường thường họ chỉ xúc động v́ những ǵ cảm nhận được bằng ngũ quan; lập tức họ tiến hành theo ư cảm mà không suy xét hoặc tham khảo cẩn thận sâu xa hơn. Cảm giác ngũ quan chuyển động dục vọng và khuynh hướng thú tính của họ. Nhân loại không hành động theo lư trí ngay chính mà chỉ do động lực đam mê được thúc đẩy bởi ngũ quan và các đối tượng của chúng. Người ta lập tức bị thúc đẩy trả thù v́ họ chỉ nghĩ tới thiệt hại và đau đớn do người khác gây ra. Quá nhiều người bất hạnh hành động theo cách đó. Họ theo đuổi thị dục, những xúc động xác thịt, ḷng kiêu ngạo thế tục, mà đây là những thứ thế gian và ma quỉ cống hiến. Trong sự lừa dối mù quáng, họ theo đuổi bóng tối như thể đó là ánh sáng; nếm thứ cay đắng mà cho là ngọt ngào; dùng độc dược làm thuốc chữa bệnh tật linh hồn; cho là khôn ngoan điều mà thực sự chỉ là sự ngu dại của ma quỉ và thế tục.

 Con phải cảnh giác chống lại những sai lầm ngu dại độc hại này. Con không bao giờ được khư khư bám lấy thứ ǵ, hoặc để cho con bị khống chế bởi bất cứ thứ ǵ chỉ thuần túy vật chất hoặc do cảm giác tạo ra, cũng không theo đuổi các tiện ích do các thứ đó. Trong mọi hành động, con hăy theo sự hiểu biết nội tâm và ơn soi sáng được Thiên Chúa ban cho ngơ hầu con không mù quáng đi tới. Chúa sẽ luôn ban ơn hướng dẫn đủ cho con. Nếu có thể được, con hăy lập tức xin các bề trên hoặc thày dạy con cho ư kiến, trước khi con thi hành quyết định. Nếu không sẵn gặp bề trên hoặc thầy dạy, con hăy t́m hỏi ư kiến những người khác, cả những người bề dưới. Việc này an toàn hơn là theo ư riêng, v́ ư riêng con thường bị ḷng say mê làm xáo trộn và mù quáng. Con phải hành động cách thận trọng, dè dặt, tùy theo nhu cầu đ̣i hỏi của mọi hoàn cảnh và ḷng yêu thương huynh đệ khi xảy ra. Trong mọi trường hợp, con cần phải giữ không để mắt lạc khỏi ánh sao bắc đẩu trong linh hồn, trong khi vượt đại dương sâu thẳm của việc tiếp xúc với mọi người, nơi mà mối nguy hiểm bị hư hoại lúc nào cũng sẵn hiện diện.