CHƯƠNG 2

VIỆC TẠO DỰNG CÁC THIÊN THẦN VÀ

LUCIFER PHẢN LOẠN

 

Thiên Chúa là Căn Nguyên mọi sự, Đấng tạo dựng muôn loài hữu h́nh và vô h́nh. Quyền năng vô cùng của Chúa tạo thành mọi kỳ công bên ngoài khi nào và cách nào Chúa muốn. Phần khởi đầu và kế tiếp việc Tạo Dựng được ông Maisen mô tả trong chương mở đầu Sáng Thế Kư. Được Thiên Chúa cho hiểu biết việc đó, tác giả xin kể lại những sự kiện giúp làm sáng tỏ nguồn gốc mầu nhiệm Việc Ngôi Lời Nhập Thể và Công Cuộc Cứu Độ nhân loại. Chương đầu Sáng Thế Kư nói:

 1. “Từ nguyên thủy Thiên Chúa tạo dựng trời đất.

 2. “Trái đất hoang vu trống vắng, bóng tối thăm thẳm bao trùm khắp nơi; và thần khí Thiên Chúa là là trên khắp các đại dương.

 3. “Thiên Chúa phán: Hăy có ánh sáng. Và ánh sáng được tạo dựng.

 4: “Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt lành; và Thiên Chúa phân tách ánh sáng ra khỏi bóng tối.

 5. “Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, và bóng tối là đêm; có buổi chiều và buổi sáng của một ngày,” vân vân...

 Ông Maisen nói về ngày thứ nhất tạo dựng: “Khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời và đất.” Thiên Chúa tạo dựng trời cho các thiên thần và loài người; trái đất là nơi nhân loại lữ hành. Thánh vương David nói về hai nơi này: “các tầng trời phát huy vinh quang Thiên Chúa, bầu trời và trái đất loan báo vinh danh các kỳ công của tay Ngài” (Tv 18:2).

Các thiên thần được tạo dựng trên thiên cung, trong t́nh trạng ân sủng nhờ đó các thiên thần có thể là những thụ tạo đầu tiên xứng đáng được phần thưởng vinh quang. Mặc dầu ở giữa vinh quang, ở giữa chính Thiên Chúa, các thiên thần đă không được nh́n thấy Nhan Thánh Chúa tường tận, cho tới khi được xứng đáng hưởng đại hồng ân đó bằng việc tuân phục thánh ư Chúa. Các thiên thần tốt lành, cũng như các phản thần, chỉ ở trong t́nh trạng thử thách một thời gian rất ngắn. Việc tạo dựng và thử thách cùng kết qủa việc thử thách các thiên thần tiến hành trong ba giai đoạn khác nhau, có khoảng cách ngắn ở giữa.

Trong giai đoạn thứ nhất tất cả các thiên thần được tạo dựng, được ban cho mọi thánh sủng và đặc ân, trở nên những thụ tạo đẹp đẽ nhất, toàn hảo nhất. Kế đến là khoảng cách ngắn. Trong thời gian này thánh ư và các lệnh truyền của Đấng Tạo Hoá được in vào ư thức các thiên thần để suy gẫm và nh́n nhận Thiên Chúa là Đấng tạo thành, là Chúa Tối Cao, và phụng sự mục đích mà v́ đó các ngài được tạo dựng. Trong thời gian cách quăng này, Tổng Lănh Micae cùng với các thiên thần theo Ngài đă uy dũng chiến đấu chống lại Lucifer và những phản thần theo nó, như thánh Gioan mô tả trong Chương 12 Sách Khải Huyền. Các thiên thần tốt lành, kiên tŕ trong ân sủng, xứng đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, c̣n các phản thần, bất trung chống lại Thiên Chúa, xứng đáng với h́nh phạt mà ngày nay chúng phải chịu, sau đây là một vài diễn tiến.

Trước tiên các thiên thần nhận ơn hiểu biết rơ ràng về Thiên Chúa, duy nhất về bản tính, ba ngôi. Các thiên thần phải tôn thờ Thiên Chúa, Đấng là Tạo Hóa, là Chúa Tối Cao, là Đấng vô cùng trong bản chất và quyền năng. Tất cả các thiên thần tuân phục thi hành lệnh này, nhưng khác nhau về cách thức. Các thiên thần tốt lành thi hành v́ yêu mến vui thích, dâng lên ḷng yêu mến cùng ư nguyện tự do chấp nhận tin những điều vượt quá sự hiểu biết, và vâng theo cách vui vẻ. Trái lại, Lucifer tuân phục Thiên Chúa, chỉ v́ bất khả chống đối. Nó không thi hành việc qui phục tôn thờ Thiên Chúa với ḷng yêu mến trọn hảo, có thể là v́ nó bị phân chia về chính nó và sự thực không thể sai lầm về Thiên Chúa. Kết quả xảy ra là lệnh truyền của Thiên Chúa đến với nó một cách khó khăn, gay cấn; nó thi hành lệnh truyền cách miễn cưỡng. Chính nó đương đầu trước với sự nguy hiểm của tội bất trung.

Trong giai đoạn thứ nh́, các thiên thần được cho biết Thiên Chúa sẽ tạo dựng nhân loại, loài thụ tạo có lư trí thấp hơn các thiên thần, để nhân loại cũng yêu mến, kính úy và tôn thờ Thiên Chúa, là Đấng Tạo Thành, là Thiên Chúa đời đời. Đấng Tối Cao cho các thiên thần biết nhân loại được sủng ái cao độ, Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh sẽ nhập thể mang nhân tính, nâng nhân tính lên kết hợp với Thiên Tính và Ngôi Vị Thiên Chúa. V́ thế các thiên thần phải nh́n nhận Ngài là Thủ Lănh, là Thiên Chúa, là “Thiên Chúa người ta”, tôn thờ Thiên Chúa Ngôi Hai là Thiên Chúa Nhập Thể. Các thiên thần phải là bề dưới về địa vị và ân sủng đối với Ngôi Lời Nhập Thể và phải là tôi tớ của Ngài. Thiên Chúa cho các thiên thần khả năng hiểu biết sự chính đáng, công bằng và hợp t́nh hợp lư của quyết định này. Các thiên thần được cho hiểu rơ ư nghĩa các công nghiệp của Thiên Chúa Làm Người là nguồn ân sủng và vinh quang các ngài được hưởng. Các thiên thần hiểu rằng chính các ngài, cũng như các thụ tạo khác, được tạo dựng v́ vinh danh Thiên Chúa Làm Người.

Tất cả các thiên thần trung tín tốt lành đă khiêm tốn yêu mến tuân phục lệnh truyền này. Nhưng Lucifer chống lại và xúi giục các thiên thần khác theo nó chống lại. Các phản thần đă theo Lucifer chống lại Thiên Chúa. Hoàng tử ác độc này thuyết phục các phản thần rằng nó là thủ lănh của chúng và nó sẽ thiết lập một thứ quyền cai trị biệt lập với Đấng Kitô.

Một lệnh truyền khác nữa là các thiên thần phải nhận là bề trên của ḿnh một Vị Phụ Nữ cùng với Ngôi Lời Nhập Thể. Nơi ḷng dạ Vị Phụ Nữ này, Con Một Thiên Chúa Cha sẽ mặc thân xác nhân loại. Vị Phụ Nữ này sẽ là Nữ Vương mọi thụ tạo. Các thiên thần trung tín đă khiêm tốn vâng phục, hoan hỉ chúc tụng quyền năng và các mầu nhiệm của Thiên Chúa Tối Cao. Trái lại, Lucifer và đồng bọn sôi sục ngạo mạn, có thái độ phạm thượng không thể tha thứ. Trong cơn giận dữ điên cuồng này nó tự xưng là thủ lănh toàn thể nhân loại và toàn thể các thiên thần; nếu có việc kết hợp với Thiên Tính, nó đ̣i việc đó phải được hoàn thành trong chính nó.

Bằng những lời phạm thượng khủng khiếp Lucifer đă chống đối quyết định bắt nó phải dưới quyền Thánh Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể. Nó quay lưng phản nghịch với Đấng tạo thành những điều lạ lùng này. V́ căm phẫn, Lucifer lộng ngôn xúc phạm Thiên Chúa: “Những lệnh này bất công và xúc phạm đến sự cao cả của tôi. Thiên Chúa, Ngài yêu thương, ưu đăi nhân loại quá, tôi sẽ đàn áp, tiêu diệt chúng. Tôi nhất quyết dốc toàn lực và ư chí vào mục đích tối hậu này. Người Phụ Nữ này, Mẹ của Ngôi Lời làm người, tôi sẽ kéo xuống khỏi địa vị Ngài muốn cho Bà, và trong tay tôi, kế hoạch Ngài dự trù, sẽ trở thành số không.”

Thiên Chúa thịnh nộ v́ lời vô cùng phạm thượng này và để bắt Lucifer phải khiêm tốn, Thiên Chúa phán với nó: “Vị Phụ Nữ này, ngươi từ chối tôn kính, sẽ đạp giập đầu ngươi, ngươi sẽ bị Vị Trinh Nữ này đánh bại và bị hủy diệt (Stk 3:15). Và nếu, qua sự kiêu ngạo, sự chết vào thế gian (Kn 2:24), sự sống và ơn cứu chuộc nhân loại sẽ vào thế gian qua ḷng khiêm tốn của Vị Phụ Nữ này. Tất cả những ai cùng bản chất, giống Vị Nam Nhân và Vị Phụ Nữ này sẽ vui hưởng các đặc ân và vinh quang mà ngươi và các phản thần theo ngươi đă mất.” Nghe những lời này, Lucifer, căm phẫn tột độ chống lại bất cứ điều ǵ nó hiểu về thánh ư và quyết định của Thiên Chúa, đă đáp lại toàn bằng sự kiêu ngạo, đe doạ hủy diệt toàn thể nhân loại. Các thiên thần trung tín tốt lành, nhận thấy cơn phẫn nộ chính đáng của Thiên Chúa đối với Lucifer và các phản thần, đă chiến đấu chống lại chúng bằng vũ khí của sự hiểu biết và chân lư.

Trong lúc này Thiên Chúa Toàn Năng làm một việc huyền nhiệm lạ lùng khác nữa. Sau khi đă cho các thiên thần hiểu biết rơ ràng đầy đủ mầu nhiệm vĩ đại của việc Kết Hợp Thiên Tính với nhân tính, Chúa cho các thiên thần thấy h́nh ảnh Đức Trinh Nữ. Các thiên thần được cho thấy sự toàn vẹn trọn lành của nhân tính trong mạc khải h́nh ảnh tiêu biểu Vị Phụ Nữ cực kỳ toàn hảo tốt lành mà Đấng Tối Cao sẽ làm cho Người những việc vô cùng lạ lùng hơn nơi tất cả mọi thụ tạo. Thiên Chúa sẽ kư thác nơi Người mọi thánh sủng và hồng ân Chúa cách cao cả lạ lùng hơn. H́nh ảnh hoặc thị kiến này về Đức Nữ Vương Thiên Đàng và là Thánh Mẫu của Ngôi Lời Nhập Thể đă được tỏ hiện cho toàn thể các thiên thần, trung tín tốt lành và cả những phản thần xấu xa. Khi thấy h́nh ảnh Đức Trinh Mẫu rất thánh, các thiên thần trung tín ngỡ ngàng, hoan hỉ, ca ngợi chúc tụng. Được trang bị bằng ḷng yêu mến nhiệt thành và khiên thuẫn vô địch của thị kiến, các thiên thần tích cực bảo vệ danh dự Ngôi Lời Nhập Thể và Thánh Mẫu Chúa. Trái lại, Lucifer và các đồng đảng hận thù tức giận khôn nguôi đối với Chúa Kitô và Đức Hiền Mẫu rất thánh. Kế đến xảy ra mọi việc được kể lại trong Chương 12 Sách Khải Huyền:

 1. “Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Vị Phụ Nữ mặc áo mặt trời, đứng trên mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao:

 2. Bà đang thai nghén, Bà kêu la đau đớn quằn quại khi sinh con.

 3. Một dấu lạ khác hiện ra trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu có bảy vương miện,

 4. Đuôi nó quét một phần ba các tinh tú trên trời liệng xuống đất. Con rồng đó đứng chờ trước mặt Vị Trinh Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con, nó nuốt con Bà.

5. Bà đă sinh một Con Trai, Đấng sẽ dùng roi sắt cai trị muôn dân; Con của Bà đă được đưa tới Thiên Chúa, lên ngai của Ḿnh.

 6. Vị Trinh Nữ trốn vào sa mạc,  tại đó có nơi Thiên Chúa đă chuẩn bị sẵn cho Bà, và được cung dưỡng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

 7. Và xảy ra trận đại chiến trên trời; Tổng Lănh Micae và các thiên thần của ngài đă chiến đấu chống lại quái long và nó chống lại các thiên thần.

8. Nhưng các phản thần bị đánh bại, chỗ của chúng cũng không c̣n thấy trên thiên đàng.

 9. Quái long bị đuổi đi khỏi, con rắn già đó, gọi là quỉ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó và các phản thần theo nó bị liệng xuống trái đất.

 10. Tôi nghe tiếng nói lớn: Bây giờ thành đạt sự toàn thắng, quyền năng, và vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và quyền bính Đức Kitô của Ngài; v́ kẻ cáo buộc anh em chúng ta, kẻ cáo tội anh em chúng ta ngày đêm trước Thiên Chúa, đă bị xô nhào xuống.

 11. Anh em chúng ta chiến thắng nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời đoan chứng của họ, họ không ham sống sợ chết.

 12. V́ thế, hăy hân hoan, hỡi các tầng trời và những nguời ở đó. Khốn cho trái đất và biển cả, v́ ma quỉ đă xuống với các ngươi, mang theo mối căm hờn vĩ đại và biết chúng chỉ có thời gian ngắn thôi.

 13. Khi quái long đă bị xô nhào xuống đất nó bắt đầu đuổi theo Vị Trinh Nữ đă sinh con trai.

14. Và đôi cánh đại bàng đă được ban cho Bà để Bà bay vào sa mạc tới nơi dành sẵn, ở đó Bà được cung dưỡng ba năm rưỡi, khuất xa con rồng.

 15. Từ phía sau lưng Bà, quái long phun nước như ḍng sông cuồn cuộn cố ư để làm cho nước cuốn Bà chết trôi ḍng sông.  16. Nhưng trái đất cứu Bà, đất há miệng nuốt cạn ḍng sông mà quái long phun ra.

 17. Quái long tức tối với Bà và khai chiến với tất cả ḍng dơi của Bà, những người tuân giữ các giới răn Chúa, và nơi ḿnh mang dấu chứng của Đức Giêsu Kitô.