Các Nữ Tu Dòng Carmelô Tổ Chức Tuần Cửu Nhật Lần Chuỗi Mân Côi

mehangcuugiup.org

070607 TV ASTM: Tin Rôma, Ý đại Lợi: Các Nữ Tu Dòng Tu Kín Carmelô, một lần nữa, đã theo truyền thống, tổ chức tuần cửu nhật lần chuỗi Mân Côi nhân dịp Lễ kỷ niệm Đức Thánh Mẫu Núi Carmelô vào ngày 16 tháng 7 mỗi năm.

Năm nay, các Thánh Lễ hàng ngày, lần chuỗi Mân Côi và các buổi cầu kinh đặc biệt sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật 8 tháng 7. Buổi lần chuỗi Mân Côi bắt đầu vào lúc 5 giờ 45 chiều. Thánh Lễ và cầu nguyện bắt đầu lúc 6 giờ 30. Chủ đề Lễ kỷ niệm Đức Mẹ Carmelô năm nay là “Đến gần với Chúa qua Đức Mẹ Maria”, căn cứ theo các thông luật của Dòng Tu Kín Carmelô.

Vào khoảng thời gian giữa các năm 1206 và 1214, Thánh André, Thượng Phụ thành Jerusalem, đã đặt để các lề luật về đời sống của một nhóm các người Nam trên núi Carmelô, về Bắc bộ nước Do Thái, và viết các lề luật trên thành một văn kiện để các người ẩn cư về sau áp dụng. Những người xa lánh thế tục đó là những người giáo dân đi theo đoàn quân Thánh Chiến Thập Giá và lưu lại trong địa phương. Nhóm người này mong muốn được đến gần bên Chúa Giêsu hơn, qua Đức Thánh Mẫu của Ngài, bằng cách sống cô độc, lẻ loi, giữ tâm trí thanh khiết, bằng cách vâng lời Giáo Hội một cách tuyệt đối, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hy sinh và bằng tình yêu trung thành tuyệt đối với Đức Mẹ đầy Ân Phúc, theo các hồ sơ và văn kiện còn lưu giữ được trong các Tu Viện của nhà Dòng.

Một Cha khách là Linh Mục Donald Kinney thuộc Dòng Carmelô từ San José, Hoa kỳ, sẽ hướng dẫn các buổi lần chuỗi Mân Côi và cử hành Thánh Lễ. Cha Kinney vốn sống trong một gia đình theo đạo Tin Lành, thuộc bgiáo phái Methodist tại Dalton, tiểu bang Georgia, Hoa kỳ. Ngài đã cải giáo để trở thành Công Giáo và tu học để được thụ phong Linh Mục năm 1988. Và từ đó ngài đã đảm nhiệm việc huấn luyện các người tân tong của nhà Dòng Carmelô.

Nữ Tu Aimée thuộc Dòng Đức Mẹ Sầu Bi, một trong 14 Dòng Tu Kín Carmelô nói “Chúng tôi có nhiều hội đoàn trong cộng đồng Lafayette đến đây tham dự cùng chúng tôi để vinh danh Đức Mẹ đầy Ân Phúc. Lúc nào thời gian này cũng là một thời gian đặc biệt để đến nhà Dòng cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ với nhau”.

Dòng Carmelô bắt đầu truyền thống Lễ Đức Thánh Mẫu núi Carmelô từ thế kỷ thứ XIV, giữa các năm 1376 và 1386, khi nhà Dòng được Đức Giáo Hoàng Honotius III công nhận danh xưng của nhà Dòng.

mehangcuugiup.org